Kandidát na hejtmana Unucka: ODS musí bránit demokracii a vydobyté svobody

24.03.2016 11:49

Lepší společenské zřízení, než je demokracie, jsme zatím nenašli. Snažím se a nadále se budu ze všech sil snažit dokázat, že ODS je stranou, která je garantem demokratického vývoje u nás i v Evropě, říká v reakci na výsledky voleb v sousedních zemích Jakub Unucka (ODS). Čím ale bude chtít oslovit voliče v Moravskoslezském kraji? Jaká řešení preferuje v otázce nezaměstnanosti, bezpečnosti či životního prostředí? Nejen s tím se svěřil naší redakci.

Kandidát na hejtmana Unucka: ODS musí bránit demokracii a vydobyté svobody
Foto: archiv
Popisek: Lídr ODS v Moravskoslezském kraji Ing. Jakub Unucka, MBA.

Parlamentní volby na Slovensku vyhrál Smer – SD s 29 procenty, druhá byla protievropská Sulíkova Svoboda a Solidarita. Do parlamentu se dostalo celkem osm stran a mezi nimi i nacionalistická uskupení jako Slovenská národní strana s necelými devíti procenty a 15 křesly a krajně pravicové uskupení Mariana Kotleby Lidová strana Naše Slovensko. Vypadá to, že ve slovenských volbách propadly strany, které hlásají většinově uznávanou proevropskou nebo snad proamerickou politiku. O čem to svědčí?

Výsledek slovenských stejně jako polských a nově i německých voleb svědčí o naprostém odtržení proevropských elit od pocitů „běžného občana“. Já osobně samozřejmě nevidím jinou alternativu, než být součástí EU. Jako podnikatel, politik i občan. Musíme si ale říct, co si představujeme pod pojmem EU. Já ji vidím takovou, do které jsme vstupovali. Jednotný prostor pro pohyb osob a zboží. Nic víc, nic míň. Takovou Evropu chce většina stran, které jsou nyní úspěšné ve volbách napříč Evropou. Takovou Evropu chci já i ODS. A pokud bude i nadále EU pokračovat pod taktovkou nikým nevolených elit jiným směrem, budu za pár let i já spolu s většinou společnosti uvažovat o změně svého proevropského přesvědčení.

Neobáváte se vzestupu nacionalistických, extrémních či protisystémovým politických uskupení i u nás? Přece jen volby se blíží.

Obávám, samozřejmě. Ale tato situace už u nás dávno je! Hnutí ANO, jako předtím VV je antisystémovou stranou, která je důsledkem znechucení voličů nad standardní politikou. To znechucení demokratickými stranami je do jisté míry zasloužené, jak ODS nebo KDU a ČSSD nebyly v předchozích letech rozhodně ideálem ctnosti. ODS a KDU už obrodným procesem prošly, ČSSD to má teprve před sebou. Tuto situaci, za kterou si ale můžou politici sami, využily (či lépe zneužily) různé subjekty. Nikým nevolené a samozvané skupiny zcela ovládly média a veřejné mínění. Hlásají jedinou pravdu a zcela pošlapávají demokracii. Zda mají nacionalistickou, extremistickou, protikorupční nebo multikulturní nálepku, je úplně jedno. Jsou nedemokratické a pro společnost zhoubné. Osobně ale věřím v brzký návrat ke klasické demokracii. Lepší společenské zřízení jsme zatím nenašli. Snažím se a nadále se budu ze všech sil snažit dokázat, že ODS je stranou, která je garantem demokratického vývoje u nás i v Evropě.

Vy sám jste lídrem ODS v Moravskoslezském kraji. Čím budete chtít oslovit voliče?  

Jsme tady pro demokraticky smýšlející občany, hrdé na tento výjimečný  kraj. Patrioty, kteří se vždy dokázali sami o sebe postarat. Těch je zde hodně. A těm se věnujeme již nyní a budeme v tom samozřejmě pokračovat i po volbách.

A jak chceme voliče oslovit? Přestaňme si už konečně stěžovat! Podmínky pro život máme určitě nejlepší ze všech krajů, tak je pojďme společně využívat! To se bohužel minulých osm let nedělo, náš kraj spal a stále spí. ODS a já osobně ho chceme probudit k budoucí prosperitě.

Jak vidí šance ODS na úspěch? Věříte, že se jí podaří otřepat z kataklyzmatu posledních let?

Kdybych nevěřil, nebyl bych lídrem! Úspěšní budeme, o tom již nikdo nepochybuje. Změna nálady mezi členy je patrná každým dnem. A to se jistě přenese na voliče. Už nejsme zakřiknutí, už jsme zase sebevědomí. Ale je to zcela jiné než v minulosti. Víme, že přízeň voliče je velmi křehká a že ji už nesmíme zklamat. Toto uvědomění je pro občany zárukou, že ODS je ta pravá volba.

Předpokládám, když nyní intenzivně pracujete na své kampani, že se potkáváte a komunikujete s lidmi. Co vás třeba překvapilo, zaujalo, šokovalo?

Potěšující pro ODS je vyjadřování řady voličů, kteří chtěli dát šanci jiným stranám, ale spálili se – ani ANO, ČSSD a další „nové“ strany nesplnily jejich očekávání. Lidé se opět vracejí k ODS jako k silné a sebevědomé pravicové straně. To je po mne hlavní zjištění za poslední dva měsíce.

Příjemným překvapením je fakt, že v kraji je spousta lidí všech věkových skupin, kteří zde budují nebo chtějí budovat své vlastní podnikání. Především pro ně tady ODS je a v budoucnu stále bude. Jejich odhodlání a optimismus mě doslova inspirují. Ještě více jsem překvapen malými obavami občanů z krize kolem OKD. „Takových krizí tu už bylo hodně a se všemi jsme se vyrovnali“, zní jejich nejčastější odpověď. Tohoto sebevědomí si velmi vážím a je základem k úspěchu kraje.

Na druhé straně musím pozorně poslouchat oprávněným obavám občanů o svoji bezpečnost. Drtivá většina lidí, se kterými jsem se setkal, má strach z muslimských migrantů. Ten strach je všudypřítomný. Ať se to někomu líbí nebo ne, tomuto tématu se prostě politici věnovat musejí. Jinak bude ještě více pošlapána důvěra v parlamentní demokracii.

Lidé za mnou také chodí s různými nápady, co bych jako hejtman měl dělat nebo prosazovat. Přiznám se, že když jsme s konceptem „otevřené kanceláře lídra“ začínali, nečekal jsem od něj mnoho, ale je vidět, že lidé si sami vyhledávají své politiky a setkání s nimi jsou velice přínosná. I proto jsme se rozhodli podrobit náš návrh programu veřejné diskusi, zeptáme se voličů, co si o našich nápadech myslí a jak by náš kraj viděli nejraději oni sami.

Když ve volbách uspějete, co považujete za nejdůležitější?

Domluvit funkční tým, který probudí náš kraj. Mám zkušenosti z klimkovické radnice, že je možné dosáhnout shody napříč politickým spektrem a využít potenciálu každého zastupitele pro rozvoj obce. Mám zkušenosti s vedením firmy, která přešla obdobím finanční krize bez jediného propuštěného zaměstnance. Ani zde to nešlo bez mých spolupracovníků a jejich týmového ducha ke změně. O totéž se pokusím i v krajském zastupitelstvu. Kde je chuť a vůle, jsou i výsledky. A moc dobře vím, že ani kraj se nedá řídit jako firma. Pokud to s naším krajem myslíme vážně, musíme zabrat opravdu všichni. Nejen zastupitelé, ale i občané. Bez trvalé zpětné vazby občanů na kroky krajského vedení to nebude ono. Docílit trvalého zapojení občanů do vedení kraje bude jedním z mých cílů po podzimních volbách.

Mezi palčivé problémy Moravskoslezského kraje patří vysoká míra nezaměstnanosti. V čem vidíte šanci na zlepšení a co se pro to budete snažit udělat vy sám?

Já sám mohu přispět svými zkušenostmi z podnikání. V dobách ekonomické recese naše firma udělala několik zásadních změn. Místo prodeje zboží jsme začali více prodávat služby, založili jsme výzkumnou laboratoř na VŠB-TUO, vsadili jsme na moderní RFID technologie a koupili novou výrobní linku. To v době, kdy všichni propouštěli a naříkali. Nepropustili jsme jediného zaměstnance, byť několik let se nezvyšovaly mzdy. Dnes jsme mnohem silnější než před krizí. Stejný recept nabízím i kraji. Krize je šance. Krach OKD nemusí být tragédií, ale může být příležitostí!  Doba je už někde jinde a my potřebujeme budovat novou infrastrukturu založenou na nových technologiích. Náš kraj musí být založen na kombinaci tradičních odvětví a nových technologií – musí být jednoduše „chytrý“.

ODS samozřejmě nestojí jen na mé osobě lídra. Naší největší výhodou je, že jsme stranou se širokou základnou. Budeme sázet právě na odbornost a zkušenost, kterou chceme voličům nabídnout pro zlepšení podmínek v našem kraji. Vezměte si například Kopřivnici, kterou dlouhodobě vedou starostové za ODS. Kopřivnice nejenže přestála ekonomickou krizi a propuštění více než 15 000 zaměstnanců Tatrovky, ale dnes je úspěšným městem, kde je naopak poptávka po zaměstnancích a souběžně s průmyslovými zónami se rozvíjí malé a střední podnikání. To je ta odbornost a zkušenost, kterou chceme dát k dispozici občanům celého kraje.

Jestliže kraji reálně hrozí útlum, nebo dokonce ukončení těžby, pojďme se o tom bavit a neschovávejme se za sociální programy. Jestliže již dnes víme, že o práci může přijít pět tisíc lidí, pojďme hledat řešení pro to, aby těch samých pět tisíc lidí zase práci našlo.

Moravskoslezský kraj trápí také špatná smogová situace a čistota ovzduší. Máte představu, jak zlepšit ovzduší v kraji, případně zabránit dalšímu znečištění?

Tato otázka bohužel představuje stále opakované klišé o našem kraji. Špatné ovzduší je pouze v menší části kraje, hutě snížily exhalace o více než 95 % oproti roku 1989. To je naprosto zásadní. Měníme kotlíky za nové a moderní. V letošním roce už nejsou dominantním zdrojem znečištění velké ani malé komíny, ale doprava. Takže na tom jsme stejně jako v Praze. Skoro... Pro nejvíce poškozené příhraniční oblasti je zásadním zdrojem znečištění Polsko – takže vedení kraje i vláda musejí jednat s našimi sousedy o změnách. Jsem členem mezivládní komise, která se zabývá možnostmi snížení emisí, a je vidět značný pokrok v přístupu Poláků k ochraně ovzduší. Jsem proto velkým optimistou do budoucna.

A špatný vzduch v Ostravě a na Karvinsku můžeme ještě zlepšit, zejména investicemi do ekologické dopravy. Tam by měly směřovat podle mého evropské peníze v příštím volebním období.

Třetím, neméně závažným problémem kraje je bezpečnost občanů, ochrana jejich životů, zdraví a majetku. Pokud byste uspěl, jaké by byly v tomto směru vaše první kroky?

Bezpečí je základ. Nemá smysl cokoliv řešit, pokud se obyvatelé kraje nebudou cítit bezpečně. Ale bezpečí, jak ho chápu já, není jen o možnosti nebýt okraden, když vyjdu na ulici. Bezpečí je pro mě i to, že na té ulici můžu dýchat čistý vzduch, který neotravují spalovači odpadků. Bezpečí je pro mě to, že půjdu po ulici, z níž je tranzitní doprava odvedena na obchvat. Bezpečí je pro mě to, že v prázdných bytech na té ulici nebydlí muslimští uprchlíci, ale mladé rodiny. Pokud se budou obyvatelé a podnikatelé v našem kraji cítit bezpečně, nebudou zvažovat odchod a náš kraj bude tím nejlepším místem pro život.

Místo nabírání stovek nových policistů bych raději řešil příčiny. Z problémové lokality udělejme lokalitu bezproblémovou. Toho samozřejmě docílíme jen tak, že region bude lákavým místem pro zakládání nových podniků, pro investice a pro nová pracovní místa. Čím více dobře placených pracovních příležitostí, tím méně kriminality a problémů.

Naše kampaň tedy bude mít formu „bezpečného a chytrého kraje“, který povedou zkušení odborníci.

Ve kterém z kandidátů shledáváte největší konkurenci a proč?

Jsem lídrem tradiční demokratické a konzervativní strany. Z toho je jasné, že konkurenci vidím především u stran a hnutí, která omezují práva jednotlivých občanů a podnikatelů, případně chtějí řídit veřejné instituce jako firmy. Ale své demokratické politické soupeře bych rád vnímal jako partnery, se kterými sice nemusíme mít některé společné postoje, ale chceme posunout náš kraj k budoucnosti. A pokud to s krajem myslí vážně, budeme se muset sjednotit. Osobně mám zkušenosti z řízení různorodých kolektivů a věřím, že to zúročím i při řízení pestré krajské koalice.

Otázka na závěr. Jaká očekáváte, že budou dominantní témata krajských voleb? A do jaké míry ovlivní jejich výsledek celostátní politika a aktuální dění? 

Letošní krajské volby budou zcela jistě jakýmsi referendem o tom, co všechno si ještě občané nechají líbit. Zda opravdu chceme, aby stát kontroloval a dirigoval vše, co děláme doma i v práci. Taková ztráta osobních svobod, jakou zažíváme za poslední dva roky, je pro mě osobně strašlivá a nepřijatelná. Proto budu tlačit na vedení ODS, aby celostátním tématem pro tyto volby byla i obrana demokracie a svobody občana. Byť je to téma na první pohled akademické a nepasující do současné technokratické atmosféry ve společnosti. Nemůžeme přece posílat úřadům hlášení o všem, co děláme! Nemůžeme se nechat svazovat stovkami nařízení, která se týkají běžného života. A k tomu současná vláda směřuje. Utahují se šrouby jak v podnikání, tak osobním životě. ODS musí bránit demokracii a vydobyté svobody. I když to zrovna není populární. Jsme konzervativní strana a nemůžeme sklouznout do stejného populismu jako ostatní. Nemůžeme jen přihlížet tomu, jak se každým dnem stáváme více a více nesvobodní. I o tom budou letošní krajské volby. Osobně jsem přesvědčen, že i proto ODS uspěje. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

Ing. Tomáš Jirsa, MBA byl položen dotaz

K prezidentské volbě

Nejste jejím zastáncem a vadí vám, že jeden senátor nebo poslanec může podpořit více kandidátů. A co to, že jejich podpis má několikanásobně větší váhu než hlas lidí? Když už přímá volba, neměli by všichni sbírat podpisy stejně tedy od lidí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Komu slouží Nerudová? Těžké váhy tahají zlou věc

8:07 Komu slouží Nerudová? Těžké váhy tahají zlou věc

Danuše Nerudová, i když si to ve své politické prostotě možná ani sama neuvědomuje, slouží Andreji B…