Kateřina Klasnová, manželka Víta Bárty, po dlouhé době promluvila. A zrovna o ožehavé věci

23.02.2017 7:07

K registru smluv, jehož „okleštěnou“ podobu včera schválili poslanci, se vyjádřila bývalá poslankyně za Věci veřejné a manželka exministra dopravy Víta Bárty Kateřina Klasnová. Nechybí však ani slova poslankyně za ODS Jany Černochové.

Kateřina Klasnová, manželka Víta Bárty, po dlouhé době promluvila. A zrovna o ožehavé věci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kateřina Klasnová

„To, co mě nadzvedlo i poté, co jsem zcela mrtvá po ukládání dítěte padla do postele, je registr smluv. Neměla jsem číst zprávy na dobrou noc a zůstat u počítání Amálčiných zubů,“ konstatuje v souvislosti s přijatým zákonem Klasnová. A dodala, že vzhledem k tomu, že umí docela dobře počítat, neboť to trénuje na těch zubech, dovede si spočítat, o kolik se hraje peněz v případě státních podniků a městských a krajských firem. 

„Jen např. takové Lesy ČR dokážou prošustrovat miliardy na IT, právních službách, PR, inzerci apod. Miliardy, které pak chybí v sociální oblasti, ve školství nebo kdekoli jinde než v kapse politických stran,“ dodala. Kdo a jak hlasoval, je třeba brát s rezervou, obvykle to je součást zákulisních her. „No nic, jdu počítat. Tentokrát doufám už ovečky,“ dodala.

A co řekla Jana Černochová? „Nepodepsala jsem lobbistům z Rekonstrukce státu před volbami v roce 2013 ‚dlužní úpis‘, že budu jako ovce a jejich bílej kůň dohromady hlasovat, jak oni pískají. Ne, nenechám se vydírat žádnými lobbisty, bez výjimky! A ani zastrašovat, vzpomeňte si na jejich vydíračku, ‚kdo nepodepíše, toho jmenovitě v předvolební kampani zveřejníme‘. Takže jsem v jejich předvolební kampani byla dehonestována a uváděná jako bla, bla, bla... A to jsem s nimi prožila pár hodin na schůzce, kde jsem jim vysvětlovala, že jejich návrhy jsou v řadě případů úplně špatně formulované a psal je někdo, kdo problému vůbec nerozumí. No nic,“ zmínila. Ona sama bude Registr smluv podporovat podle svých slov tehdy, až v něm budou lobbisté, jako jsou Rekonstrukce státu, Transparency International a jiné tolik potřebné NGO, které mají jedinou starost – odtemnit všechny kolem kromě sebe.

„Na dvojkové radnici se svlékáme do naha a zveřejňujeme věci, které občané chtějí, už dávno, před účinností zákona,“ podotkla a zveřejnila také e-maily, v nichž podle jejích slov zástupci Rekonstrukce státu úkolují poslance, jak mají hlasovat. „Jestli chtějí v politice něco prosadit, ať si do ní kandidují,“ řekla.

„Dnes jsem podpořila návrh, který nesvléká do naha např. podniky, které se zabývají armádní technikou. Mají se opravdu zveřejňovat smlouvy na internetu týkající se vojenských technologií, vývoje, munice etc. do posledního detailu? Jsme blázni? Ukažte mi zemi, která tyto informace dává konkurenci online na internetu? Ne, nechci, aby si každý Saúd, Číňan, Rus, Francouz, Němec, Slovák, Brit, Američan... mohl do posledního detailu přečíst, co máme, umíme a za kolik. Od kontroly efektivity vynaložených prostředků do státních podniků (dodávajících AČR nebo i toho Budvaru nevyjímaje) jsou tady jiné instituce! Trvám si na svém, že v systému demokratické dělby moci se má kontrola státních podniků odehrávat ‚veřejnou kontrolou‘ jinak než obnažováním na internetu,“ uzavřela.

Registr smluv byl sice schválen, ale ve velmi vykostěné podobě. Státní podniky totiž nebudou muset zveřejňovat své smlouvy na internetu. Výjimku dostane i Budějovický Budvar, jak si přál ministr zemědělství Marian Jurečka. Vyjmutí státních podniků z povinnosti zveřejňovat na internetu smlouvy navrhl hospodářský výbor. Pozměňovací návrh pak podpořili sociální demokraté spolu s komunisty a TOP 09.

Celý příspěvek Kateřiny Klasnové:

Odvykla jsem si komentovat cokoli z vysoké politiky. Jednak proto, že rozhořčenými výkřiky na sociálních sítích se nic nezmění (ono se totiž těžko něco mění, i když řvete z plných plic přímo v poslanecké sněmovně - o tom něco vím) a jednak proto, že řada těch spravedlivě rozlobených by se v reálu nechovala jinak. Aneb mnozí jsou povoláni, ale málokteří vyvoleni. Teď tedy nemám na mysli volby světské. V těch je vyvolených až moc... To, co mě
nadzvedlo, i po té, co jsem zcela mrtvá, (po ukládání dítěte) padla do postele, je registr smluv. Neměla jsem číst zprávy na dobrou noc a zůstat u počítání Amálčiných zubů. Vzhledem k tomu, že ale počítat umím celkem dobře (trénuju to na těch zubech), dovedu si spočítat, o kolik se hraje peněz v případě státních podniků (plus městských a krajských firem). Jen např. takové Lesy ČR dokážou prošustrovat miliardy na IT, právních službách, PR, inzerci apod. Miliardy, které pak chybí v sociální oblasti, ve školství nebo kdekoli jinde než v kapse politických stran (kdo a jak hlasoval, je třeba brát s rezervou, obvykle to je součástí zákulisních her). No, nic jdu počítat...tentokrát doufám už ovečky...Dobou noc vám nemnoha, co ještě zíráte na internet.

Celý příspěvek Jany Černochové:

Causa Registr smluv. Tak za 1. Nepodepsala jsem lobistům z Rekonstrukce státu před volbami v roce 2013 "dlužní úpis", že budu jako ovce a jejich bílej kůň dohromady hlasovat, jak oni pískají. Ne, nenechám se vydírat žádnými lobisty, bez výjimky! A ani zastrašovat, vzpomeňte si na jejich vydíračku, "kdo nepodepíše, toho jmenovitě v předvolební kampani zvěřejníme". Takže jsem v jejich předvolební kampani byla dehonestováná a uváděná jako: bla, bla, bla.... a to jsem s nimi prožila pár hodin na schůzce, kde jsem jim vysvětlovala, že jejich návrhy, jsou v řadě případů úplně špatně formulované a psal je někdo, kdo problému vůbec nerozumí. No nic. Za 2.Budu podporovat Registr smluv tehdy, až v něm budou lobisté, jako jsou: Rekostrukce státu, Transparency international a jiné tolik potřebné NGO, které mají jedinou starost: "odtemnit všechny kolem, kromě sebe. Za 3.Na dvojkové radnici se svlékáme do naha a zveřejňujeme věci, které občané chtějí už dávno, před účinností zákona. Za 4.Přečtěte si jejich mail, kterým nás "úkolují" jak máme, jako poslanci, řádně zvolení do PS, podle jejich not hlasovat. Za 5. Jestli chtějí v politice něco prosadit, ať si do ní kandidují. Za 6. Dnes jsem podpořila návrh, který nesvléká do naha např. podniky, které se zabývají armádní technikou. Mají se opravdu zveřejňovat smlouvy na internetu týkající se vojenských technologií, vývoje, munice etc. do posledního detailu? Jsme blázni? Ukažte mi zemi, která tyto informace dává konkurenci on line na internetu? Ne, nechci, aby si každý Saud, Číňan, Rus, Francouz, Němec, Slovák, Brit, Američan.....mohl do posledního detailu přečíst co máme, umíme a za kolik. Od kontroly efektivity vynaložených prostředků do státních podniků (dodávajících AČR, nebo i toho Budvaru nevyjímaje), jsou tady jiné instituce! Takže jen do mě! Trvám si na svém, že v systému demokratické dělby moci se má kontrola státních podniků odehrávat "veřejnou kontrolou" jinak, než obnažováním na internetu.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si navázat na předchozí komunikaci k zákonu o registru smluv a zaslat Vám tabulku s doporučeními Rekonstrukce státu k jednotlivým pozměňovacím návrhům k novele tohoto zákona, kterou lze využít v případě, že dnes dojde ke třetímu čtení této novely.

Především je třeba konstatovat, že v současnosti navržené pozměňovací návrhy z velké části neodráží skutečné problémy povinných subjektů (dokonce často ani důvody předestřené v odůvodněních jednotlivých návrhů). Řada předložených pozměňovacích návrhů reaguje podle odůvodnění na velmi dílčí problém, nicméně řeší jej obvykle zcela neadekvátním vynětím celé skupiny smluv či přímo povinných subjektů z působnosti zákona (např. návrhy na vynětí veřejně vlastněných podniků, poskytovatelů zdravotní péče či nákupů ve zdravotnictví).

Mnohé pozměňovací návrhy také mají zásadní legislativně technické nedostatky, pro které by přinesly zásadní právní nejistotu, přičemž některé návrhy je z těchto důvodů nutno považovat za neaplikovatelné. Vzhledem k uvedenému by bylo nejvhodnější opodstatněné pozměňovací návrhy přepracovat a vzájemně provázat.

V současném znění tak lze doporučit k podpoře pouze návrhy ke zrušení nutné písemnosti smluv vkládaných do registru smluv (PN č. 4935 či 4940), které řeší praktické problémy nemocnic s uzavíráním smluv v urgentních situacích. Za přijatelné bez výkladových rizik pak lze považovat i návrhy na ochranu bankovního tajemství (PN č. 4484 či 5102), k vynětí smluv o nakládání s výbušninami (PN č. 4475 a 4433) či k vynětí kolektivních smluv (PN č. 4765) a po přepracování i další návrhy (např. některé výjimky pro Českou televizi či výjimka pro státní zkušebny).

Všechny ostatní návrhy předložené ve druhém čtení jsou v současném znění neadekvátní, neodůvodněně široké či legislativně technicky zásadně problematické. Jejich přijetí by mohlo velmi zkomplikovat již probíhající proces implementace zákona o registru smluv. Zejména je třeba upozornit na návrhy k vynětí všech smluv veřejně vlastněných podniků, poskytovatelů zdravotní péče a dokonce smluv příspěvkových organizací a organizačních složek státu. V případě přijetí těchto návrhů by z registru smluv zůstalo naprosté torzo (nebyly by zveřejněny smlouvy v hodnotě cca 576 miliard Kč z očekávaného celkového objemu cca 600 miliard Kč ročně – podrobněji v přiloženém infolistu).

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme podporu pouze opodstatněných předložených návrhů (viz výše a v přiložené tabulce). S ohledem na fakt, že předložené návrhy vhodně nereagují na praktické problémy povinných subjektů, lze za vhodné řešení považovat doporučení Ústavně právního výboru ze dne 26. 1. 2017, tedy přerušení legislativního procesu, vrácení do druhého čtení a přípravu komplexního pozměňovacího návrhu, který by vyšel ze všech získaných odborných poznatků a lépe reagoval na reálné potřeby povinných subjektů.

S pozdravem za Rekonstrukci státu,

Josef Karlický a Lukáš Kraus

reklama

autor: vef

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kostlivec Vondry? „Úplatky v Promopro. Věděl o nich. Možná si sám odnesl igelitku.“ Zasvěcený promluvil

22:35 Kostlivec Vondry? „Úplatky v Promopro. Věděl o nich. Možná si sám odnesl igelitku.“ Zasvěcený promluvil

Česká vláda, jedna z nejmilitantnějších vlád na světě, vsadila vše na strašení válkou, a vychází jí …