Lachnit: Proti „šmejdům“ má smysl se bránit. Sdružení Spotřebitel net v Komunitním centru Prádelna je řešení pro Prahu 5

09.05.2014 9:54

ROZHOVOR Komunitní centrum Prádelna se před časem zapojilo do kampaně proti praktikám prodejců na předváděcích akcích pro seniory a bylo zde zřízeno podpisové místo petice „Proti šmejdům“. Nicméně i nadále se snaží pomáhat svým návštěvníkům, především z řad seniorů, při řešení jejich problémů s prodejci, nevýhodnými smlouvami nebo kvalitou zboží. Nejnovějším příspěvkem v této oblasti je zřízení poradního místa sdružení Spotřebitel net v Komunitním centru Prádelna. Více nám k tomu řekl 1. místostarosta městské části Praha 5, JUDr. Petr Lachnit.

Lachnit: Proti „šmejdům“ má smysl se bránit. Sdružení Spotřebitel net v Komunitním centru Prádelna je řešení pro Prahu 5
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Co je sdružení Spotřebitel net?

Spotřebitel net je neziskové občanské sdružení založené za účelem obrany spotřebitelů v České republice. Jeho cílem je zejména rozšiřovat osvětu mezi spotřebiteli o základních spotřebitelských právech a pomáhat těm, co se již dostali do konkrétního problému. K řešení spotřebitelských problémů, případně i jiných právních komplikací má k dispozici spotřebitelskou linku a osobní poradny. Vedle řešení konkrétních problémů je neméně důležitou činností sdružení i snaha o osvětu spotřebitelů, tedy jakási prevence. Za účinnou formu prevence se považuje tvorba článků se spotřebitelskou tematikou, které se pravidelně objevují na webových stránkách sdružení www.spotrebitel.net. Občanské sdružení Spotřebitel net pořádá i celou řadu přednášek na středních a základních školách, které se věnují základům spotřebitelského práva a finanční gramotnosti.

Jak vůbec funguje takovéto poradní místo?

V prostorách Komunitního centra Prádelna poskytuje sdružení Spotřebitel net v aktuálně domluveném termínu individuální poradenský servis pro zájemce, kteří se předem telefonicky objednají. Cílem poradny je poskytnout klientovi základní přehled o jeho hmotně právních i procesně právních pozicích. Např. si můžeme uvést typické okruhy a témata těchto osobních setkání.

Pokud klient přijde preventivně, pak s ním pracovníci Spotřebitel net projdou smlouvu a poradí s tím, zda některé ustanovení smlouvy není příliš záludné. Upozorní klienta na případy lidí, co se v podobných situacích spálili.

Pokud klient přijde, až když problém vznikne, pak se pracovníci Spotřebitel net seznámí s podstatou problému a posoudí, zda či v jaké části je klient v právu. Poradí klientovi, jak nejlépe napsat podání, kterým by protistraně vysvětlil, na čem trvá a že na toto má právo. Pokud protistrana neodpoví, navrhnou klientovi řešení pomocí systému ADR (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů). Osloví protistranu dopisem. Pokud ani na toto protistrana nereaguje, tak právník sdružení poradí, jak sepsat žalobu a k jakému soudu se obrátit.

Klientům disponujícím platebním rozkazem, jenž nabyl právní moci, právníci sdružení poradí, zda volit cestu výkonu rozhodnutí za pomoci exekutora, či zda je efektivnější volit inkasní společnost, zároveň radí, jak by měla smlouva s touto společností vypadat, aby klient nebyl poškozen. Důležitým aspektem je právě osobní setkání a individuální přístup ke každému zájemci o pomoc.

Pro koho je tato nabídka určena?

Určena je hlavně návštěvníkům Komunitního centra Prádelna, kteří se ve valné většině rekrutují z řad seniorů Prahy 5, ale o pomoc může požádat i jakýkoliv občan nejen Prahy 5. Sdružení Spotřebitel net se v této oblasti pohybuje již dlouho a patří k těm zavedeným, což je zárukou serióznosti a kvality jeho služeb. Navíc úspěšně figuruje ve významných kauzách v této oblasti jako je např. případ Livemobil.cz - zřízení e-shopu, kde bylo nabízeno zboží za velmi výhodné ceny s požadavkem na platbu předem, a po zaplacení již s klienty nikdo nekomunikoval, nebo kauza UPC - kdy klientům byly neoprávněně účtovány pokuty za nevrácení přístroje pro příjem signálu, vše postihlo hlavně klienty, kteří přístroj vrátili jinak, než bylo sepsáno v podmínkách. V soudním řízení se podařilo klientům Spotřebitel net zvítězit.

Tato služba, která je poskytována zcela zdarma, podle mého názoru výborně doplňuje poslání komunitního centra jako takového. Po zkušenosti s peticí „Proti šmejdům“ se také ukazuje, že má smysl se bránit bezohledným praktikám některých „podnikatelů“ a poukazovat na takovéto nešvary. Byť se většinou nejedná o krátkou a jednoduchou cestu vedoucí k nápravě, představuje tento postoj a ochota podstoupit „boj“ za nápravu jeden z pilířů budování občanské společnosti. A nejen senioři z Komunitního centra Prádelna opětovně dokazují, že chtějí být právě těmi sebevědomými občany, kteří tvoří takovouto moderní společnost naplňující potřeby veřejnosti.

reklama

autor: ava

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Lidé za covidu přestali věřit očkování. A teď vidíme důsledky. Profesor Beran varuje

20:29 Lidé za covidu přestali věřit očkování. A teď vidíme důsledky. Profesor Beran varuje

Závažnější průběhy chřipky se opakují vždy, když se objeví větší změna chřipkového viru, kterou popu…