Ministr Stropnický s generálem po boku domlouval novinářům: Je na vás, jaký prostor dostanou odpůrci konvoje. Přečtěte si to slovo od slova

20.03.2015 20:05

Ministr obrany Martin Stropnický uspořádal v Praze tiskovou konferenci, na které spolu s generálem Františkem Malenínským, zástupcem náčelníka generálního štábu armády, informoval novináře o průběhu přesunu konvoje amerických vojáků přes Českou republiku, který má probíhat od příští neděle. V jednom momentě se ale ministr obrátil k novinářům přímo a začal jim promlouvat do duše.

Ministr Stropnický s generálem po boku domlouval novinářům: Je na vás, jaký prostor dostanou odpůrci konvoje. Přečtěte si to slovo od slova
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr obrany Martin Stropnický

Je prý jen na novinářích, jaký prostor v médiích dostanou odpůrci konvoje. Velmi by se prý přimlouval za to, aby byly prezentovány názory (ministr použil slovo "amplifikovány") pouze v objemu, který skutečně reprezentují. Kromě toho se rozpovídal o významu našeho členství v NATO, které je podle něj tím nejkompaktnějším a nejefektivnějším vojenským uskupením, a navíc sdružuje demokratické země, takže si Česká republika díky němu zajistila zcela bezprecedentní míru bezpečnosti.

Ministra prý velmi znepokojuje, že se v diskuzi o konvoji objevují až švejkovské argumenty, jak nám jeden průjezd obrněnců poničí "naše krásné" dálnice, místo abychom se zamysleli a uvědomili si přínos členství v NATO.

Zde je kompletní přepis tiskové konference:

Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na brífinku k blížícímu se přejezdu amerických vojáků přes území České republiky. Dovolte mi přivítat ministra obrany Martina Stropnického.

M. Stropnický: Dobrý den vespolek.

A zástupce náčelníka generálního štábu generálmajora Františka Malenínského.

F. Malenínský: Dobrý den.

Pane ministře, prosím, máte slovo.

M. Stropnický: Děkuji. Dobrý den, ještě jednou, dámy a pánové. Já bych si dovolil na začátek možná pro vás trochu překvapivě nevěnovat se některým technickým, i když důležitým detailům, které vás velmi zajímají a my jsme připraveni na ně dneska tady samozřejmě odpovědět, ale já bych se možná vrátil k takovému nadpisu, na který se možná občas pro samé detaily zapomíná a který považuji za nesmírně důležitý. A také vzhledem k tomu, jak se ta debata rozvíjí a jakým směrem se ubírá. Česká republika ze své vůle, jako demokratický stát, vstoupila do Severoatlantické aliance a stala se tak členem společenství demokratických zemí, které vytváří vlastně nejkompaktnější a nejefektivnější obranné vojenské společenství. Zajistila si tak do značné míry bezprecedentní bezpečnost a my tu teď řešíme technicky úkol, který neřešíme každý den, každý měsíc, ale který není zas tak zcela výjimečný – a to je přesun zhruba pěti stovek amerických vojáků, kteří se vrací z Estonska z cvičení do Spolkové republiky Německo.

Někdy mám pocit, že ta debata se ubírá směry až švejkovskými, tzn. že my čelíme dotazům, do jaké míry budou poničeny naše dokonalé silnice, a já si dovolím trochu toho černého humoru, a samozřejmě, že spousta těchto věcí je důležitých, a že právem lidem zajímá. Na druhou stranu neděje se tady nic mimořádného, děje se to nejmenší, co můžeme jako spojenci pro své spojence udělat - a samozřejmě se tak děje viditelně. Protože ta situace to vyžaduje. Protože, a tady už se dotknu toho, že se ozývají tu a tam hlasy, které mají jisté, řekněme, výhrady, a je to možná také proto, že není zvyk na to, že jsme skutečně fyzicky viditelným a hmatatelným členem Aliance. Ten přesun má i ten, alespoň pro mě, ten aspekt, že si to občané budou moci uvědomit, a zároveň, že je to nebude nikterak limitovat, že je to nějakým způsobem rozhodně neomezí. To jen k tomu úvodu, abychom si uvědomili, co vlastně tady řešíme, k čemu se tady scházíme a co dostává v některých případech zbytečně emotivní ráz. A pak si dovolím ještě jednu poznámku, a to, že by bylo od nás naivní předpokládat, že ti, kteří našemu aliančnímu členství příliš nepřejí, jistě nepromarní tuto příležitost k nejrůznějším provokacím a ovlivňování veřejného mínění. A to už se děje. Proto si myslím, že celá záležitost má tři roviny: Tu technickou vojenskou, a tam si myslím, že ta příprava probíhá tak, jak má a s patřičným předstihem, o tom vás bude informovat pan generál, pak má ten rozměr, řekněme, vůči těm samosprávám, vůči městům, obcím, krajům. To už je samozřejmě do značné míry naše úloha – a tam byly už patřičné úlohy rozdány, tak aby všichni věděli, co se kdy a kde bude dít.

A pak má ten rozměr mediální, který je do značné míry na vás a je také na vás, do jaké míry budou amplifikovány ty hlasy, které mají případně k přesunu výhrady, a do jaké míry jim bude v tom prostoru vymezen objem, který skutečně reprezentují. Takže tolik jenom úvodem. Dnes proběhla další význačná koordinační schůzka, vznikla, jak patrně už víte, pracovní skupina, která pracuje pod gescí Ministerstva obrany, těch schůzek bude ještě několik do toho příštího víkendu. My se scházíme a budeme se informovat na takovém stručném brífinku tady na ministerstvu, jak se ty věci odehrávají, co je potřeba vylepšit. Já budu moci ve středu informovat vládu, jak probíhají přípravy. Zatím vše probíhá podle plánu a nic nenasvědčuje tomu, že bychom měli mít nějaký zásadní problém. Toť úvodem vše.

Děkuji panu ministrovi a poprosím pana generála.

F. Malenínský: Já navážu na slova pana ministra. My jsme na konci měsíce února dostali požadavek americké strany zabezpečit a pomoci při přesunu. Bylo to řečeno, že to není naše rutina. My jsme za loňský rok provedli 134 přesunů kolem 1600 lidí a 604 různých typů vozidel. To znamená – vytvořil se normální pracovní tým, který začal plánovat osu, provedli jsem rekognoskace veškerých daných pochodových os, tzn., že do naší republiky vstoupí třemi hraničními přechody – tj. Bohumín, Náchod a Harrachov. Zároveň vzhledem k tomu, že je to těžká technika, jedou maximálně rychlostí 50 km/h, jsou přesně rozložené i přestávky na to, aby měli zajištěný odpočinek a zajistili jsme veškerou bezpečnost. Při přesunu po našem území padá veškerá odpovědnost na nás, na Vojenskou policii, tak, abychom zabezpečili veškerou plynulost silničního provozu. Vzhledem k tomu, že ty kolony – každá bude mít kolem 40 vozidel, jsme rozhodli, že ty kolony rozložíme ještě na tři podkolony, to znamená Alfa, Bravo, Charlie, abychom snížili počet těch vozidel, které se budou přesunovat po našich komunikacích. To znamená, že mezi každou kolonou bude třicetiminutový interval tak, abychom zabezpečili, že nikde nedojde k problému v silniční dopravě. Místa odpočinku, aby si mohli odpočinout a připravit se na další den přesunu, jsou zvolená tak, abychom i my v našich posádkách je zabezpečili po stránce dotankování PHM, stravování, přípravu vozidel na další den, tzn. Vyškov, Liberec a Pardubice, s tím, že setkání celých těch tří rot bude v posádce Ruzyně, abychom i ten další den jim pomohli dát veškeré věci dohromady a ten jeden den tedy budou mít na opravu. Požádali, aby mohli do Plzně odjet v kompletním počtu a poklonit se památce padlých amerických vojáků, a to na pozvání Plzně. To s nimi uděláme tak, abychom i my vojáci demonstrovali, že je 70. výročí konce druhé světové války a my pamatujeme na všechny ty lidi, kteří v této válce padli. Co se týče odjezdu 1. 4., tak ta kolona se pohne z Prahy směrem na Rozvadov a v dopoledních hodinách opustí území České republiky.

Děkuji také panu generálovi a poprosím o vaše dotazy. První dotaz Česká televize:

Dobrý den, Tereza Stárková, ČT. Já mám dotazy dva a první se týká těch odpůrců vojenské kolony, už avizují určité akce, monitoruje to Ministerstvo obrany či armáda nějakým způsobem? Protože tam pravděpodobně proběhnou nějaké demonstrace směrem k té koloně. A druhá otázka je na informovanost samospráv, protože zatím ty samosprávy se to dozvídaly od nás novinářů, takže kdy se k nim nějaké informace a konkrétní instrukce dostanou? Děkuji.

M. Stropnický: Nevím, na koho byla ta otázka mířená.

T. Stárková: Na oba pány, co se týče těch opatření, a na vás, co se týče informování samospráv.

M. Stropnický: Aha, tak já to tipoval obráceně. Tak pane generále, máte přednost.

F. Malenínský: Ten pracovní tým je sestaven ze všech složek, které se na tom přesunu podílí, to znamená i VZ, VP, úzce součiníme i s dalšími bezpečnostními složkami tohoto státu, součiníme s Policií ČR, Celní správou i Vojenskou policií tak, abychom si i my vyhodnotili určitá rizika. Samozřejmě, že ten základní přesun je po komunikacích první třídy, to znamená, že než se dostaneme na ty dálniční sjezdy, tak že se může stát, že můžeme čelit určitým provokacím. My ta místa máme vytipovaná, zrekognoskovali jsme je a v případě, že dostaneme dopředu vědět, tak máme připravené i objízdné trasy, abychom se těmto místům vyhli. Z našeho pohledu: Pro nás je to tak trošku nepochopitelné. My zajišťujeme přesun ze cvičení. A pro nás je úkol, abychom zabezpečili především bezpečnost lidí, kteří mohou přijít do styku s těmito kolonami a abychom se vyhnuli všem případným komplikacím. Ale máme vytipovaná všechna riziková místa. Ta druhá otázka zněla, teď jsem ji zapomněl.

M. Stropnický: Ta byla na mě, pane generále.

F. Malenínský: Tak to nechám na vás.

M. Stropnický: Ono to trošku splývá. Všichni hejtmani, tedy dotčení, dostali, těch, kterých se to týká, dostali vyrozumění, naše krajské vojenské úřady jsou tím místem, které bude a má už za úkol kontaktovat starosty ať už obcí nebo větších územních celků, nebo i primátory v některých případech, čili ta informační linie je jasná. Já si spíš myslím, že se ozve někdo, kdo ty informace bude mít, ale stejně bude říkat, že je nemá, protože se proti tomu bude chtít vymezit. Pořád u nás existují politici, kteří si myslí, že jakousi kritikou vůbec toho samotného faktu získají nějaké hlasy. Je to nepochopitelná strategie, ale určitě budeme svědky, a už jsme svědky takových případů. Takže uděláme vše pro to, aby ta informovanost byla optimální. Já jsem se v minulých dnech obrátil dvěma dopisy na dva ředitele veřejnoprávních médií, televize a rozhlasu, a jaksi jsem nabídl naprosto otevřenou a co nejfrekventovanější spolupráci v té věci informovanosti, myslím si, že do značné míry je to i úloha těchto médií právě v tomto kontextu. Takže já věřím, že budeme mít ten prostor informovat v tom nejúplnějším slova smyslu, především v závěru příštího týdne, kdy už budou známy i docela ty miniaturní detaily, tak aby nikdo neměl důvod si stěžovat, že neví, že někdo někudy jel a zároveň nemůžeme přinutit každého, aby si zapnul rozhlas, televizi či koupil noviny, takže určitě se někdo takový ozve a určitě je jedno rajče vždycky lepší titulní strana než když projede 100 obrněných transportérů bez problémů. Ale to už tak je v současném mediálním světě zařízeno. Já bych se ještě jednou, kratičce, vrátil k tomu, že ta propaganda se v některých případech rozběhne, a už se rozbíhá zcela viditelně, a my to přeci všichni, jak tu sedíme a stojíme, víme. A to na plné obrátky. Na Twitteru nejmenovaného zastupitelského úřadu už jsou určité výzvy, že to je protiústavní atd. Státy, které samy mají s právním řádem velký právní problém, nás koučují z hlediska dodržování našeho právního řádu. My na to máme odborné právní posudky a po této stránce je to samozřejmě všechno  čisté a pokryto. Takže nevím, jestli jsem odpověděl.

MgA. Martin Stropnický

  • ANO 2011
  • Ministr zahraničí v demisi
  • místopředseda vlády

F. Malenínský: Já jsem minulý čtvrtek jménem náčelníka generálního štábu poslal dopisy dotčeným hejtmanům, primátorce Prahy, abych je informoval o tom, co se plánuje, s tím, že až bude  konkrétní plán celého přesunu do detailu, jak bylo řečeno panem ministrem, tak že dostanou veškeré informace od krajských ředitelství, tak aby byli přesně informováni. Teď se to rozšířilo i na to, že budeme informovat i starosty obcí na těch trasách, kudy budeme projíždět, to samé i primátory Liberce, Pardubic, Vyškova, tak aby byli upozorněni na to, že v jejich regionu budou ubytováni američtí vojáci a přítomnost našeho zabezpečení.

M. Stropnický: Já bych ještě možná si dovolil dodat, protože to je součást té odpovědi. My dostáváme dost e-mailů a žádostí od různých spolků a žadatelů a sběratelů té techniky, především americké z druhé světové války, aby se na tom mohli nějak podílet a mohli se zúčastnit. I dokonce takové ty romantické představy, aby se stali součástí té kolony, spoustu lidí stojí o ten kontakt, ale to se třeba nepublikuje. Takže rozhodně ten obrázek není jednobarevný.

F. Malenínský: A já jen dodám, že v tomto jsme v rozporu s panem ministrem, neb já nechci, aby nám tyto historické kluby vjely do konvoje. Tím bychom mohli ohrozit tu bezpečnost. My jsme domluveni s historickými kluby, že umožníme setkání s americkými vojáky v místech, kde budou odpočívat.

Další dotaz, MF Dnes.

Chtěl jsem se právě zeptat, zda jsou někde plánovaná ta setkání s obyvateli, nebo s občany měst, a zda bude možné obyvatelům umožněno se s nimi setkat, a kdy je plánována návštěva Plzně.

F. Malenínský: Tím, že jsme si dnes doladili, můžeme říct, už detailnější časy, tak, co se týká těch odpočinků, tak i americká armáda má své regule, že při příjezdu techniky musí tu techniku ošetřit, musí zaparkovat, tak pokud bude ta možnost, tak bude Vyškov, kde přijedou v odpoledních hodinách, v Liberci a poté hlavně v Praze na Ruzyni, kde toho 31. budou mít volný den, aby si připravili techniku na další den. A my plánujeme, že v odpoledních hodinách bude možnost, že v těch každých posádkách chtějí ukázat lidem, že jejich technika není nic proti ničemu, takže budou mít ukázky té techniky, takže bude možnost se do těch míst podívat. Řešíme to i s VP, aby na tu dobu, která bude vyčleněna pro tu veřejnost, jsme se postarali o den otevřených dveří a umožnili jsme se do těch míst podívat. Ta návštěva Plzně se plánuje 31. 3., my ji musíme ještě dořešit, neboť velvyslanec americké ambasády se toho chce zúčastnit, chce pozvat pana ministra, nebo někoho z rezortu obrany, takže my to nyní plánujeme společně s městem Plzeň, abychom udělali nějaký slavnostní ceremoniál a aby se naši lidi společně poklonili památce toho monumentu v Plzni. Ale čas vám zatím neřeknu, pořád se to plánuje, kdy, jak, ale myslím, že toho 31. 3. se to v dopoledních, odpoledních hodinách uskuteční, ale nemůžu říct přesně.

Deník Právo.

Dobrý den, jen abychom si to ujasnili. Vy jste říkali 31. 3. To měl být den volna tady v Praze Ruzyni a 1. 4. odjezd. Tak jestli to tak platí. Z Prahy do Plzně to pojede jako kontinuální kolona, nebo se to bude nějak dělit? Američtí vojáci budou spát v kasárnách, nebo ve městě?

F. Malenínský: Toho 31. 3. plánujeme DOD v dopoledních hodinách, oni vyčlení část techniky do určitých míst tak, aby k tomu měla přístup veřejnost. V odpoledních hodinách se zaměří na to, aby připravili techniku na odjezd, který proběhne 1. 4. v ranních hodinách. Do ČR jedou ve třech proudech, ty se ještě rozdělí na tři podproudy, ale z Prahy na Rozvadov už pojede každá rota v hromadě, ale mezi nimi bude jednohodinový interval tak, aby se ty kolony nespojily v jeden proud a my jsme nezapříčinili nějaký kolaps na našich silnicích. Je to vybráno tak, abychom odjeli v takových hodinách, aby ten největší provoz nebyl v té největší špičce.

M. Stropnický: Ještě tam byl dotaz na to ubytování.

F. Malenínský: Ano, všechna místa budou v ubytovacích posádkách.

M. Stropnický: Jenom k té dopravě. O moc víc se v té přípravné fázi nedá udělat a pak samozřejmě záleží také na ukázněnosti řidičů, já o ní nějak zvlášť nepochybuji předem, myslím si, že do určité míry by ji mohly, jak znám ze své praxe řidiče, bych tipoval, mohly by ji zkomplikovat některé kamiony, které někdy dlouze a nešikovně předjíždějí a blokují levý pruh, protože vpravo bude ta kolona, která pojede 50 km/h, ale do stoupání 40 a ten kamionista, který má tu devadesátku a většinou ale jezdí víc, a tím pádem se ta dálnice může stát méně průjezdná. Ale to jsou prostě věci, které se nedají přikázat, určit. Člověk může apelovat s nějakou elementární disciplínou těch lidí a nějakým pochopením.

F. Malenínský: I oni sami mají v kolonách nějakou pomoc, tzn., že pokud by došlo k nějaké závadě na jejich vozidlu, řešili by to vlastními silami za naší pomoci. Pokud by došlo k tomu, že by těch závad bylo vícero, máme připravené naše technické prostředky, takže bychom vyjeli k jejich pomoci, abychom závadu, která může vzniknout, odstranili z dané komunikace a vše odstranili tak, do posádky Ruzyně, tak, abychom jim mohli okamžitě poskytnout pomoc.

Tak ještě jeden dotaz, deník Právo.

Kolik počítáte, že na to bude vyčleněno lidí z VP, armády, Policie ČR?

F. Malenínský: Ten  můj pracovní tým se skládá z deseti lidí, kteří na tom pracují. Z VP, každá ta kolona bude mít dva doprovody, dvě vozidla, v každém dva lidi. Takže když si to spočítáte, u té VP to bude zhruba 40 lidí, při parkování se na tom bude podílet VP i Policie ČR, aby byla zajištěna veškerá bezpečnost a v daných posádkách je to do 10 lidí, kteří budou pomáhat při ubytování, stravování a hlavně při té pomoci logistické. Suma sumárum, do 100 lidí z naší strany.

Pokud už není další dotaz, tak vám poděkujeme a přejeme pěkný víkend.

M. Stropnický: Děkuji, a pokud vás mohu požádat, tak nezapomeňte na ten začátek. Protože právě proto, že, já věřím, že si rozumíme, a že víte, o čem je řeč. A pokud někomu po tolika letech členství se zdá nestravitelný fakt toho členství, s tím my tady toho mnoho nenaděláme. Ale třeba tím, že se zvládne takovýto přesun, tak že občané uvidí, jak to prostě dobíhá a že to není nic tak zas mimořádného. Že vezmou v potaz, jaká je mezinárodní bezpečnostní situace a že to možná přispěje k tomu, že si víc občanů uvědomí, že členy Aliance jsme, což je také přínos. Děkuji.

F. Malenínský: Já také děkuji.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČT vrší lži. Pouhá hra na nestrannost. A nebojí se to říci čím dál více lidí, ukazuje Petr Žantovský. I na Kavčích horách už si to nejspíš uvědomili...

7:56 ČT vrší lži. Pouhá hra na nestrannost. A nebojí se to říci čím dál více lidí, ukazuje Petr Žantovský. I na Kavčích horách už si to nejspíš uvědomili...

TÝDEN V MÉDIÍCH Koncesionářský poplatek je daň uvalená na všechny bez ohledu na to, zda se dívají, n…