Okamura začal rozesílat trestní oznámení kvůli předvolebním manipulacím. Jedno si vyzvedne i šéf zpravodajství ČT

05.12.2016 15:34

Poslanec a předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura podal trestní oznámení pro podezření z falšování předvolebních průzkumů. Oznámení mimo jiné míří i na ředitele zpravodajství České televize.

Okamura začal rozesílat trestní oznámení kvůli předvolebním manipulacím. Jedno si vyzvedne i šéf zpravodajství ČT
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

„Jak víte, naše hnutí SPD se úspěšně zúčastnilo letošních krajských voleb, kdy jsme uspěli v deseti z třinácti krajů ČR, tedy v drtivé většině krajů. Přitom nám agentury pro průzkum volebních preferencí ve spolupráci s médii jako obvykle dávaly před volbami zcela podvodně kolem 2 %,“ poznamenává úvodem svého facebookového příspěvku Okamura. Podle jeho slov se tak dopouštěla ostudné manipulace i Česká televize, která hnutí na základě těchto zfalšovaných průzkumů nepozvala do převážné většiny předvolebních debat, aby lidé o SPD nevěděli.

I z toho důvodu Okamura podal trestní oznámení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8, a to mimo jiné na ředitele agentury STEM/MARK, předsedu představenstva STEM/MARK či na jednatele a ředitele MEDIAN. V trestním oznámení nechybí ani již zmiňovaný ředitel zpravodajství České televize. Podezřívá je ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb.

Výsledky hnutí – Strany přímé demokracie – byly podle Okamury v předvolební době výrazným způsobem podhodnoceny, zejména ve prospěch stávajících stran vládnoucího establishmentu. „V daném případě především ve prospěch strany TOP 09, které je v dlouhodobém horizontu ČT poskytován nepatřičně široký prostor na úkor nových hnutí i přesto, že je její voličská základna v poslední době podstatně nižší,“ stěžoval si Okamura. Podle jeho slov hnutí vznikla značná škoda, neboť daným konáním zainteresovaných subjektů došlo k podstatnému odlivu potenciálních sympatizantů – voličů SPD; a s tím je spojena finanční ztráta v podobě kráceného nevyplaceného příspěvku na mandát člena zastupitelstva kraje,“ podotkl Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

O tom, jak je složité v dnešní době dělat průzkumy, vypovídal právě dnes v Lidových novinách Jan Herzmann. Ten vybudoval jednu z nejznámějších agentur – Factum – a věnuje se sociologickým šetřením od 80. let. „V prostředí rychle se měnícího veřejného mínění a respondentů, kteří nevypovídají pravdivě, agentury tak trochu vaří z vody,“ uvádí Herzmann. Lidé se totiž podle jeho slov čím dál neochotněji svěřují se svými politickými názory. „Lidé častěji odmítají rozhovory pro průzkumy veřejného mínění. Anebo odmítají prozradit své skutečné názory. Častěji řeknou, že nevědí, anebo úmyslně zalžou, protože se jim zdá, že jejich preference není žádoucí. To může být případ brexitu, kde se hodně vynášelo, že lidé, kteří podporují odchod z EU, bývají méně vzdělaní. Podobné to bylo i u Trumpa. Platí to ale i v Česku,“ dodal. A důsledkem je prý právě podceňování stran, s nimiž se lidé neradi ztotožňují na veřejnosti; mezi ně dle jeho slov patří právě Okamurova strana či Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Důvěra v práci agentur je tak podle Herzmanna velmi nízká. „V poslední době klesá právě proto, že v řadě případů nejen u nás se průzkumy s realitou rozešly. Přijmout výsledky průzkumu za své lze považovat za vzácnost. Určité ovlivnění asi funguje, ale na podvědomé bázi. Vytváří se tím klima. Kdo v průzkumech vede, o tom se zpravidla hodně mluví. To platí i pro strany okolo pěti procent,“ zmínil.

Celý příspěvek Tomio Okamury:

Podali jsme trestní oznámení pro podezření z falšování předvolebních průzkumů, jelikož se jedná o opakovanou a dlouhodobou záležitost na české politické a mediální scéně. Jak víte, naše hnutí SPD se úspěšně zůčastnilo letošních krajských voleb, kdy jsme uspěli v deseti z třinácti krajů ČR, tedy v drtivé většině krajů. Přitom nám agentury pro průzkum volebních preferencí ve spolupráci s médii jako obvykle dávali před volbami zcela podvodně kolem 2 %... 

A zcela ostudné manipulace se jako vždy dopouštěla Česká televize, která nás na základě těchto zfalšovaných průzkůmů nepozvala do drtivé většiny předvolebních debat, aby lidé o SPD nevěděli.
Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, aby se co nejvíce lidí dozvědělo tyto cenzurované informace.

Obsah našeho trestního oznámení je zde:

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8
U Roháčových kasáren 1500
100 83 Praha 10

oznamovatel: Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) , politické hnutí, číslo registrace: MV-71628-4/VS-2015,

Trestní oznámení:
V souladu s § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, tímto podáváme oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin (dále jen „trestní oznámení“) a to na nám dosud neznámé osoby, ale i na konkrétní osoby zastávající vedoucí pozice :

Ředitele agentury STEM/MARK, a.s., IČ: 61859591, Praha 8 - Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 18000

Předsedu představenstva STEM/MARK, a.s., IČ: 61859591, Praha 8 - Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 18000

Jednatele a ředitele MEDIAN, s.r.o., IČ: Praha 9, Národních hrdinů 73, PSČ 19012

Ředitel zpravodajství České televize, IČ: 00027383, Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70 Praha 4,

neboť z jejich níže popsaného jednání, především v oblasti veřejného práva - (což zákon číslo 483/1991 Sb., o České televizi beze sporu je), lze mít za to, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda dle § 351 trestního zákoníku a dále ke spáchání trestného činu podvodu dle § 250 trestního zákoníku.

I.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (dále jen „SPD“) se ve dnech 7. a 8. října 2016 pasivně účastnilo voleb do krajských zastupitelstev ve všech zřízených krajích České republiky. A to buď v koalici se Stranou práv občanů či samostatně na základě řádně provedené registrace kandidátních listin.

II.
Konáním voleb do zastupitelstev krajů předcházelo ze strany České televize jako veřejnoprávní služby dle zákona číslo 483/1991 Sb., o České televizi, vysílání tématických debat, které byly sledovány širokou občanskou veřejností a tím pádem i případnými voliči v daných volbách v tom nejširším možném rozsahu. 
Česká televize představila před uskutečněnými volbami do zastupitelstev krajů 107 zástupců jednotlivých krajských kandidátek. Ve 13 samostatných debatách bylo zaměřením debat seznámit diváky s návrhy řešení problémů jednotlivých regionů od představitelů zaregistrovaných politických stran, hnutí a koalic. Diskuse probíhaly na veřejnoprávní televizním kanálu ČT 24 každý všední den od 15. září do 4. října, vždy od 20:00 hodin, ale i na jeho digitální internetové mutaci www.ct24.cz.

III.
V televizních debatách České televize se představily ty kandidující subjekty, které dosáhly osmi nejvyšších hodnot aktuálního volebního potenciálu. V deseti pořadech se objevilo osm hostů, v debatě pro kraje: Středočeský, Liberecký a Vysočina, vzhledem ke shodné výši „získaného“ volebního potenciálu na posledních místech debatovalo hostů devět.

IV.
Dle interních pravidel předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016 (a druhé kolo voleb do Senátu 14. a 15. října 2016) jsou do předvolebních debat pozvání zástupci kandidujících subjektů na základě „ reprezentativního“ sociologického výzkumu realizovaného v průběhu srpna. Česká televize pozve do příslušné předvolební debaty zástupce těch kandidujících subjektů s rovným výsledkem, do příslušné krajské debaty i zástupce kandidujících subjektů, které se umístily na osmém místě s rovným výsledkem. Do studia byli političtí kandidáti pozváni na základě výsledků výzkumu aktuálního volebního potenciálu, který pro Českou televizi vypracovaly dvě údajně „nezávislé renomované“ společnosti pro výzkum veřejného mínění Median a STEM/MARK.

V.
Českou televizí vybrané agentury Median a STEM/MARK zveřejnily ve vztahu k oznamovateli a účastníkovi v politickém klání o zisk mandátů v krajských zastupitelstvech následující údaje. Podobně nepravdivé údaje zveřejnily i další agentury, které v posledním předvolebním průzkumu před krajskými volbami přisoudily SPD tyto preference:
CVVM 2,5%
MEDIAN 2%
STEM 2,5%
TNS AISA 3,5%

Z uvedené statistiky explicitně vyplývá, že výsledky hnutí - Strany přímě demokracie byly výrazným způsobem podhodnoceny zejména ve prospěch stávajících stran vládnoucího establishementu. V daném případě především ve prospěch strany TOP 09, které v dlouhodobém horizontu je ČT poskytován nepatřičně široký prostor na úkor nových hnutí i přesto, že je její voličská základna v poslední době podstatně nižší. Fakt je potvrzen skutečnostmi, kdy ČT např. vysílala sjezd TOP 09 z 28.11.2015 a s tím i související intenzita zvaných osob ze strany ČT k tomuto vysílanému.

ČT je dlouhodobě vedena osobami, které ideově souzní s lidmi z konzervativně liberálního prostředí osob etablovaných z revolučních dnů 1989, které se v současnosti transformovaly do TOP 09 a tímto svým aktivní přístupem podstatně narušují volnou soutěž politických stran a diskriminují jiné subjekty účastnící se volné politické soutěže přesto, že je veřejnou službou, kteráý ze své podstaty má být nejenom v daném případě nezávislým a důvěryhodným zdrojem informací pro širokou občanskou veřejnost.
Daný argument je podpořen i postojem Jiřího Balvína, kdy podle bývalého generálního ředitele České televize (ČT) a někdejšího ministra kultury vládne v ČT několik vlivových skupin, které se vzájemně drží v „šachu“, a tak si tam prý v podstatě každý dělá, co chce. „Vliv tzv. sluníčkářů je zde poměrně velký.“

návrh důkazu: 
- výslech Jiřího Balvína, exředitele ČT, výslech Jany Bobošíkové, mediální experkty, exředitelky ČT

Z vědeckého hlediska je prokázáno, že voličský elektorát je z velké míry ovlivněn předvolebnímy výzkumy, kdy občané mají tendenci volit ten politický subjekt, který má větší šanci překročit nutnou hranici ke vstupu do exekutivního orgánu a dále získat širší podíl na moci. Viz. Vyjádření odbornice na sociologii a marketing Jany Hamanové : „Zjednodušeně lze říci, že informace a doporučení. Informace, které doposud neměl k dispozici, a doporučení, které mohou zásadně ovlivnit jeho rozhodování.“

návrh důkazu: 
- výpověď svědka, odbornice Jany Hamanové z agentury SC&C

Česká televize má býti pro svou obsahovou část dozorována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen “RRTV“). Rada má podle § 7 zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů DOPLNIT znění zákona 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Členové jsou za svou činnost honorováni měsíční odměnou, která přesahuje výši průměrné mzdy v ČR. Členové RRTV jsou navrhováni členy současného vládnoucího establishementu a tudíž jsou hmotně motivováni k dohledu nad ČT takovým pohledem, který je motivován na zachování vzájemného statusu quo – neměnnosti poměrů. Z žádného úkonu RRTV dosud nebyla vyvýjena snaha po rešerši disproporce presumovaných volebním ziskům jednotlivých politických subjektů ČT a skutečným výsledkům vzešlých z voleb.

Sociolog a medialista John Zaller je autorem tzv. teorie mediální politiky, jež vychází z konceptu strukturální předpojatosti médií. Mediální politika je politický systém „ve kterém se jednotlivé politické subjekty snaží dostat do úřadu a následně v něm setrvat prostřednictvím komunikace s občany skrze masmédia” Podle Zallera toto pojetí politiky do velké míry nahrazuje tradiční stranickou politiku, kdy se politické subjekty snažili „zvítězit ve volbách a vládnout jako součást stranického týmu” 
„Občané, jako klíčová skupina, požadují především zvolit do úřadu takové politiky, jež budou efektivně zastupovat jejich individuální zájmy, ovšem za vynaložení minimálních nákladů, tedy i vlastní energie a politické angažovanosti. Racionální volič si uvědomuje základní asymetrii volebního procesu: volby ovlivňují jednotlivé voliče mnohem více, než jednotliví voliči ovlivňují volby. Proto voliče zajímá především informace o pravděpodobném výsledku voleb spíše než taková informace, která by mu pomohla učinit kvalifikovanou volbu.“ (viz. Zaller 1999: 14-21)

Navrhovatel naopak ve svém volebním poměru prosazuje přímou demokracii. Daným programem SPD kráčí proti zájmům vlivových skupin RRTV, agentur STEM a MEDIAN, jež jsou svévolně a opakovaně přibírani ke spolupráci s ČT ve věci průzkumů předvolebního mínění a tím zabránění řádné politické soutěži v České republice, která je v České republice zajištěna Ústavou ČR a příslušnými zákony z ní vycházející.

O jasných indíciích spáchaného podvodu v předmětné věci ovlivňování veřejného mínění před volbami svědčí uniklá komunikace „politického lobbisty“ a poradce premiéra ČR pana Oty Novotného, tak jak ji přinesl deník expres.cz. V předmětném emailu Ota Novotný nabádá výkonnou osobu společnosti STEM - Jana Hartla k přehodnocení předvolebních nálad ve prospěch novostátostrany ČSSD. Dané nezákonné jednání do současné doby Česká strana sociálně demokratická ani poradce Ota Novotný nevyvrátili, že by se nestalo!!

Z uniklé komunikace ze sociálních sítí dále vyplývá, že ČSSD prostřednictvím své spřízněné organizace Mladých sociálních demokratů, z.s., jež veřejně finančně podporuje v řádech statisíců korun ročně, aktivně působila prostřednictvím svých členů na sociálních sítích ve prospěch volby ČSSD, kdy cílené skupině voličů bylo slíbeno, že volbou ČSSD dojde k udržení či zlepšení majetkové a finanční úrovně elektorátu v řadách Mladých sociálních demokratů. Meritum věci spočívá v situaci, kdy tak často bylo činěno lstí, lobbingem jakoby nezávislými osobami, aniž by se volič na sociálních sítích dozvěděl o tom, že v diskusi k němu promlouvá profesionálně proškolená osoba s vazbami na ČSSD s cílem nečestným způsobem ovlivnit volby.

Navrhovateli jednáním výše uvedených subjektů vznikla značná škoda, neboť daným konáním zainteresovaných subjektů došlo k podstatnému odlivu potenciálních sympatizantů – voličů SPD a s tím spojenou finanční ztrátu v podobě kráceného nevyplaceného příspěvku na mandát člena zastupitelstva kraje dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

návrh důkazu:

- výpověď Oty Novotného s vydáním věci osobních počítačů a smluv ČSSD s tazatelskými agenturami

- výpověď tajemníka Mladých sociálních demokratů Jakuba Trpáka

návrh důkazu: 
http://www.expres.cz/foto.aspx… zpravy_pali&foto=PAL606dd8_sobo.jpg

statistika předvolebního výzkumu a skutečných výsledků

Musíme citovat § 351 zákona č. 351/2009 Sb., Trestního zákoníku, kde obsahem jest:
„kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle“

a dále § 209 zákona č. 351/2009 Sb., 
Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

VI.
Z výše uvedeného odůvodnění a popsaného jednání, především v oblasti chráněné i trestním zákoníkem, lze mít za to, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Proto Vám předkládáme dané podání k náležitému prošetření a současně žádáme, abychom byly v souladu s ustanovením § 158 trestního řádu v zákonem stanovené lhůtě vyrozuměni o učiněných opatřeních.

V Praze dne 17.11.2016

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamury

…………………………………………………….
Oznamovatel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: vef

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Velká akce ČSSD. Když pustili Maláčovou na pódium, začalo to lítat. Schillerové muselo zvonit v uších

20:48 Velká akce ČSSD. Když pustili Maláčovou na pódium, začalo to lítat. Schillerové muselo zvonit v uších

Optimismus a očekávání dobrých volebních výsledků – v takovém duchu se nesla atmosféra startu horké …