Petr Lachnit: Hloupá klišé

29.08.2013 10:05

„Vinou celé řady politiků, ale především vinou médií – ať už to jsou deníky, časopisy, nebo televizní i rozhlasové stanice, si pomalu zvykáme opakovat fráze. Už bohužel příliš nevnímáme jejich skutečný obsah a jen málokdo se zamyslí nad jejich smyslem. Tak je opakujeme - v rozhovorech, projevech, ve veřejných vystoupeních. Každé zjednodušení má v sobě riziko zkreslení. To se stává i z dobré vůle. Obávám se ale, že v řadě těch hloupých klišé není v pozadí dobrá vůle, ale jen neznalost a nedostatek vlastních názorů. Často patrně i snaha manipulovat veřejným míněním,“ začíná svoji dnešní úvahu JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty MČ Praha 5. A pokračuje…

Petr Lachnit: Hloupá klišé
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Vadí mi to. Proto bych rád na některé nesmysly reagoval.

Zvýšením silničního mýta autodopravcům dojde ke snížení škodlivých účinků silniční dopravy a vytvoří se prostředky na výstavbu a údržbu silniční sítě. Nedojde ke snížení dopravy. Jenom se doprava prodraží. Je naivní domnívat se, že autodopravci pokryjí toto zvýšení z vlastních zisků. Dojde pouze a dochází ke zdražení silniční přepravy, které my všichni platíme ve zvýšených cenách zboží. Nejde tedy ve svých důsledcích o nic jiného, než o zavedení jakési nové nepřímé daně. Navíc užití těchto příjmů je zcela neprůhledné a lze s úspěchem pochybovat, zda tyto příjmy v rámci přerozdělování skutečně směřují do výstavby a údržby silniční sítě.

Kdo chce najít práci, jistě si ji najde. Míra nezaměstnanosti se v naší zemi dlouhodobě pohybuje těsně pod deseti procenty. Nikoli složitou matematikou, ale prostými kupeckými počty si snadno uvědomíte, že pokud si dlouhodobě nezaměstnaní dokáží najít práci, pak jedině na úkor druhých, kteří ji ztratí. Tato situace bude trvat do té doby, než dokáže stát vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst a přispěje tak ke zvýšení zaměstnanosti.

Zboží v tzv. kamenných obchodech je kvalitnější a proto dražší. Autor tohoto klišé zřejmě netuší, že do ceny se v obchodě musí nutně promítnout i režijní náklady a právě nájem obchodních prostor tvoří v našich podmínkách neúměrně vysoký podíl. Rozdíl v ceně tedy nemusí znamenat rozdíl v kvalitě. Je dobře si také uvědomit, že vysokou cenou zboží ani nemusí bohatnout obchodník, ale často jen majitel nemovitosti, který požaduje neúměrně vysoký nájem. Nepochopitelné jsou v této souvislosti ceny občerstvení a i dalších výrobků na volných prostranstvích a tržištích, kde by nájem stánkového místa měl být daleko levnější než u kamenných obchodů a kde by pak dosahovali obchodníci výrazně větších zisků. To ovšem platí jen v případech, kdy vlastník volného prostranství (zpravidla obec), nestanovil extrémně vysoký nájem za tržní místo.

Farmářské trhy jsou zárukou kvalitních potravin z vlastní zemědělské produkce. To by mohlo platit, kdybych na vlastní oči neviděl na farmářských trzích i prodej mořských ryb a tropického či subtropického ovoce. Kuriózní situace je u česneku, kde chuťově ani vzhledově nelze rozeznat jiný rozdíl proti maďarskému nebo španělskému než ve vysoké ceně.

Kupujte české potraviny a zemědělské produkty. Dobře. Nepochybuji, že udržení české zemědělské produkce je v zájmu společnosti. Ovšem nikde jsem neslyšel, ani neviděl stejně naléhavou výzvu, abychom kupovali české knihy a chodili na české autory do divadla. Při tom je nesporné (alespoň doufám, že nesporné), že národní kultura a identita je pro společnost ještě daleko důležitější, než vlastní zemědělská produkce. Rozhodně máme větší problémy s vyjadřováním než se stravováním.

Přímá volba starostů znamená rozšíření přímé demokracie. Líbivé heslo, ale málo domyšlené. Zvolíme-li si v přímé volbě starostu, pak to neznamená, že ve složení zastupitelstva bude převažovat právě jeho politický, názorový nebo myšlenkový proud. Protože kandidát na starostu bude patrně nejčastěji tzv. nezávislý, je velmi pravděpodobné, že v zastupitelstvu bude on sám patřit k menšinovému proudu. Pak je zbytečné, že ho volíme přímo, protože ve stávajícím systému ho zastupitelstvo kdykoli přehlasuje. Jediná cesta, jak tomu zabránit, je změnit postavení zastupitelstva a posílit pravomoci starosty. To samozřejmě povede k postupné degradaci zastupitelstva na poradní orgán. Takový systém v praxi může fungovat, ale rozhodně není posílením ani rozšířením demokracie.

Takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Nebudu. Nechci vás přetěžovat. Chtěl bych, aby jste se sami začali zamýšlet nad podobnými hloupými klišé. Jistě si všimnete mnoha dalších, které jsem přehlédl nebo nepovažoval za tak závažná. Rozhodně uvítám vaše podněty. Když nás bude víc - těch, kteří se nesmíříme s cynickým podceňováním našeho rozumu, třeba donutíme přemýšlet i novináře a politiky. Nebo je alespoň budeme nutit, aby si dali větší práci se zdůvodňováním nezdůvodnitelného, když už nechtějí mít důvodná stanoviska.

JUDr. Petr Lachnit

1. zástupce starosty MČ Praha 5

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: ava

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

svoboda slova

Cituji vás: ,,„Pak tu ale máme spoustu věcí označovaných za ‚dezinformační narativ‘ a podobně, kdy je zřejmé, že se toto označení používá jen jako zbraň proti politickým oponentům." Je zajímavé, že to říkáte zrovna vy, když tato vláda, kde je i ODS a ostatně hlavně sám Fiala dost často toto dělá a n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Dopadnete jako Fico. Premiér odhalil výhrůžku z EU

11:32 Dopadnete jako Fico. Premiér odhalil výhrůžku z EU

Gruzínský premiér Irakli Kobachidze na sociální síti uvedl, že měl v rámci nátlaku od Evropské unie …