Poskytujeme i domácí ošetřovatelskou péči, říká místostarosta Lachnit

30.01.2014 9:33

ROZHOVOR V rozhovoru o sociálních službách se zástupcem starosty městské části Praha 5 Petrem Lachnitem jsme se věnovali domácí ošetřovatelské péči. Co vše obsahuje, komu je určena, kolik pacientů ji využívá...

Poskytujeme i domácí ošetřovatelskou péči, říká místostarosta Lachnit
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Pane místostarosto, minule jste nám představil Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5, jehož nedílnou součástí je i domácí ošetřovatelská péče neboli Home Care. Pro jaké klienty je tato služba určena?

Domácí ošetřovatelská péče je vysoce kvalifikovaná a odborná péče, která umožňuje zkrátit pobyt pacientů v lůžkových zařízeních na nezbytně nutnou dobu a poskytovat odbornou zdravotní péči pacientům, kteří by byli jinak hospitalizováni. Někdy je možné i díky této péči se hospitalizaci úplně vyhnout. 

Součástí Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 je domácí ošetřovatelská péče, která poskytuje odborné ošetřovatelské výkony pacientům v jejich domácím prostředí po celém obvodě Prahy 5. Péči zajišťuje 5 registrovaných zdravotních sester, které docházejí za klienty a provádějí potřebné úkony, jako jsou např. kontrola, příprava a podání léků, aplikace injekcí, infuzí, odběry biologického materiálu, převazy a ošetření, nácvik chůze atd.

Mezi nejčastěji prováděné výkony patří převazy a ošetření defektů (nejvíce bércových vředů, dekubitů a obtížně se hojících pooperačních ran) a mobilizace pacientů po dlouhodobé hospitalizaci a po operačních zákrocích.

Kolika pacientům měsíčně jsou poskytovány ošetřovatelské služby?

V roce 2013 bylo měsíčně průměrně ošetřeno 59 pacientů. Počet uskutečněných návštěv v daném období byl 5704 návštěv za měsíc. Provedených výkonů bylo 9058. Domácí péče byla zavedena u 30 nových pacientů.  

Jak se dostanou pacienti k Vašim ošetřovatelským službám?

Noví pacienti jsou přijati do péče na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Péče je poskytována po vystavení poukazu na ošetření/vyšetření domácí péče, který vystavuje ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta a jeho platnost je 14 kalendářních dní nebo praktický lékař s platností až 3 měsíce. Délka trvání domácí péče je závislá na zdravotním stavu pacienta a na rozhodnutí praktického lékaře o délce a četnosti prováděné péče. Pacient i lékař mohou kdykoli domácí péči ukončit. Výkony domácí péče indikované lékařem se provádějí až 7x týdně, maximálně 3x denně u jednoho pacienta. Čas na provedení zdravotních výkonů je určen kódem zdravotní pojišťovny v rozmezí 15 až 180 minut. Domácí péče je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 18 hodin, v případě potřeby i déle, ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu od 7.00 do 19.00 hodin v závislosti na počtu pacientů a prováděných výkonů. Provedené zdravotní výkony se účtují příslušným zdravotním pojišťovnám v termínech určených smlouvou se zdravotní pojišťovnou. Výkony se vykazují 1x měsíčně Všeobecné zdravotní pojišťovně, ostatním zdravotním pojišťovnám čtvrtletně a jsou hrazeny dle aktuálního číselníku úhrady výkonů VZP. Naše domácí ošetřovatelská péče má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče s většinou zdravotních pojišťoven.

Co je výhodou domácí ošetřovatelské péče?

Hlavní výhodou je, že klient nepřichází o své soukromí a domácí prostředí, má zachován kontakt s rodinou a nejbližšími, tudíž zůstává v dobrém psychickém rozpoložení a zároveň je pod pravidelným zdravotním dohledem a péčí.

reklama

autor: ava

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. byl položen dotaz

Jak blízko jsme válce?

Zdá se mi to, nebo tu probíhá regulérní příprava na válku? A vzhledem k tomu, že Rusko má jaderné zbraně, neskočila by tato válka stejně rychle, jako by začala? Nebo mě napadá ještě jedna varianta, že tu probíhá politika strašení, aby se ,,ospravedlnila“ podpora Ukrajiny. Používám uvozovky, protože ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Co jste dohodli v Paříži, půjdou vojáci na Ukrajinu? Dostal jsem dlouhý proslov, ale odpověď ne, říká pro PL poslanec

22:31 Co jste dohodli v Paříži, půjdou vojáci na Ukrajinu? Dostal jsem dlouhý proslov, ale odpověď ne, říká pro PL poslanec

Prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica (SMĚR-SD) o posílání vojáků na Ukrajinu vyvolalo rozruc…