Propaganda v ČT. Petr Žantovský užasl, kdo všechno tam může "nezávisle" hovořit o Rusku

04.07.2015 14:02

TÝDEN V MÉDIÍCH Od veřejnoprávní televize už ani nepřekvapilo, že v pondělních Událostech, komentářích přinesla jednostranně zacílený rozhovor bez snahy vyvážit sdělované názory jiným pohledem. Mediálního analytika Petra Žantovského ale v uplynulém týdnu překvapila i snůška neobjektivity a neprofesionality ve vysílání Českého rozhlasu. Do kontrastu s veřejnoprávními médii dává portál Debatní klub, který z pouhého občanského popudu nahrazuje jejich funkci, za kterou jsou bohatě placena.

Propaganda v ČT. Petr Žantovský užasl, kdo všechno tam  může "nezávisle" hovořit o Rusku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský
reklama

Od České televize přes Český rozhlas až po internet probírá Petr Žantovský ve svém pravidelném ohlédnutí to nejzajímavější, co ho v uplynulém týdnu zaujalo ve sdělovacích prostředcích. „V České televizi to byl asi nejvíce pondělní rozhovor s britským novinářem ruského původu, který se jmenuje Peter Pomerantsev. Ten nedávno vydal obšírnou studii namířenou proti Rusku a konstatující, že Rusko de facto provozuje masivní propagandu. To bylo také téma pro jeho rozhovor v Událostech, komentářích s panem Borkem,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský.

Přitom se ale celý rozhovor odehrával čistě v propagandistické rovině. „Bylo to samozřejmě, jak už to tak v České televizi bývá, celkem jednostranně zacíleno bez sebemenšího pokusu názory toho pána vyvážit nebo doplnit nějakými názory někoho jiného, který by měl s tím třeba jinou zkušenost nebo by se na věc díval jiným pohledem. Zaujalo mě v tom několik věcí, z nichž jedna zazněla a více jich nezaznělo. Když pan Pomerantsev líčil svoji zkušenost z ruských médií, na jednu otázku odpověděl takovým až nezáludným způsobem: ‚Já jsem nebyl ve zpravodajství, já jsem byl v zábavě, ale všeobecně se o tom mluví‘,“ zmiňuje mediální odborník to, nad čím se musel pozastavit.

Mělo jít o objektivního novináře, přitom píše v prorežimním ukrajinském periodiku

„Tak to si myslím, že je docela hezká sebeobnažující větička, která trošičku relativizuje onu přeceňovanou hodnotu Pomerantsevova textu o ruských médiích. Naopak během rozhovoru nezaznělo to, co by tam zaznít mělo. Pan Pomerantsev nám byl předkládán jako objektivní hodnotící novinář z Velké Británie, ale redaktor nám už nesdělil, že pan Pomerantsev je jedním z ústředních autorů novin, které se jmenují Kiev Post. Jsou to největší anglicky psané noviny na Ukrajině a v podstatě kopírují politiku dnešní vlády,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Tyto noviny začaly vycházet už v roce 1995, tedy rok poté, co se prezidentem Ukrajiny stal Leonid Kučma, a sehrály svoji agitační roli také v období tzv. oranžové revoluce. „Kdyby si někdo dal tu práci a zjišťoval si, o co vlastně jde, tak by se dozvěděl, že vydavatelem tohoto jednou týdně vycházejícího periodika je od roku 2009 britský podnikatel pákistánského původu Mohammad Zahoor, který je zároveň životním partnerem ukrajinské zpěvačky jménem Kamaliya. To je taková zdánlivě nedůležitá okolnost, ale já bych ji vůbec nepodceňoval,“ podotýká mediální analytik.

Rozhovor v České televizi nešlo brát jako vyjádření objektivních faktů

A to proto, že Mohammad Zahoor, dříve žijící ve Velké Británii, je momentálně usídlen na Ukrajině. „Tudíž jsou jeho zájmy nepochybně proukrajinské, a tak je pochopitelné, že autor z jeho novin, pan Pomerantsev, je rovněž mluvčím zájmů této jedné jasně vyhraněné názorové skupiny. A proto, vracím se zpátky k tomu, co jsem řekl na začátku, že tento rozhovor nelze ani v nejmenším chápat jako vyjádření objektivních konstatujících faktů o čemkoli, co se týká Ukrajiny, protože je to vyjadřováno člověkem, který tam má zcela jasně materiální zájmy. Je chybou České televize, že nám to neřekla,“ tvrdí Petr Žantovský.

Za druhé téma si zvolil pořad Šedesát minut na Radiožurnálu, i když Českému rozhlasu se ve svém pravidelném ohlédnutí zatím ještě nikdy nevěnoval. „To je dáno tím, že obyčejně vnímám Český rozhlas asi jako většina naší populace jako přece jen kvalitnější informační zdroj a kvalitnější médium, než jsou Česká televize nebo některá soukromá média. Ale tentokrát se chci zastavit u formátu, který vlastně ani nebyl moc politický, ale byl takovou snůškou neprofesionality a neobjektivity, že na to musím upozornit,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Téma státní podpory České kinematografie redaktorka nezvládla

Čtvrteční vydání tohoto pořadu uváděla Veronika Sedláčková, v minulosti moderátorka Událostí, komentářů v České televizi a později i zpravodajského vysílání v soukromé Z1. „V závěru pořadu podrobila tato redaktorka rozhovoru dva lidi, a to režisérku a filmovou dokumentaristku Helenu Třeštíkovou a ekonoma Martina Slaného z Vysoké školy ekonomické. Tématem jejich povídání byly peníze ze státního rozpočtu, které mají být určeny na podporu české kinematografie,“ konstatuje mediální odborník a vysvětluje, co na zmíněném rozhovoru bylo špatně.

Podle jeho názoru se zcela jasně ukázalo, že redaktorka Veronika Sedláčková tomu tématu věcně téměř nerozumí. „Ale i to, že není schopná přijmout fakt, že když stát nějakým předpisem, zákonem a podobně uloží povinnost soukromým subjektům, například privátním televizím, odvádět nějakou část příjmu z reklamy do nějakého fondu, ze kterého se potom podporuje kinematografie, tak to sice nejsou rozpočtové peníze, ale jsou to stále veřejné finance, o nichž rozhoduje stát. Čili není to sice výdaj ze státního rozpočtu, ale přece jen veřejný statek, o kterém rozhoduje stát,“ poukazuje Petr Žantovský.

Propagandistické rozhovory jako z dob totality mohou pověst média zpochybnit

Proto když od režisérky Heleny Třeštíkové zaznělo, že do dneška stát kinematografii vůbec nijak nepodporoval, to byla vědomá lež. „A paní Sedláčková měla povinnost tuto vědomou lež opravit. Ona to neučinila, naopak opakovaně třikrát nebo čtyřikrát panu Slanému říká: ‚Tak vidíte, že stát nedával žádné peníze.‘ A vůbec nepustila pana inženýra Slaného k tomu, aby jí oponoval, aby jí vysvětlil to, co jsem teď velice triviálně řekl já, jak to je s těmi veřejnými penězi. Bylo zcela zjevné, že paní Sedláčková zůstává na straně paní Třeštíkové a udělala z toho propagandistický rozhovor, který byl poněkud jako z dob totality,“ míní mediální analytik.

Tedy takový rozhovor, k němuž je sice přizvána oponentní strana, ale nedostane příležitost, aby dokončila jedinou větu nebo vyjádřila jedinou souvislou myšlenku. „V podstatě toho hosta překřičím a papouškuji názory jedné strany, v daném případě paní Třeštíkové. To byl výkon opravdu zaznamenáníhodný, a jestliže bude Český rozhlas pokračovat v těchto takto profesně orientovaných publicistických příspěvcích, tak si myslím, že může zpochybnit sám svoji dobrou pověst, a to by byla určitě velká škoda,“ uzavírá Petr Žantovský hodnocení pořadu. V něm musel posluchač zaznamenat i trapné omyly počínaje chybným představením Heleny Třeštíkové až po nesmyslné spojení poslance Úsvitu Marka Černocha se středeční demonstrací proti přijímání uprchlíků, na níž několik lidí neslo dřevěné šibenice.

Nový portál ostravského spisovatele nabízí pestrý pohled na svět kolem nás

Optimističtěji vyznívá pohled mediálního odborníka do webového prostředí. „Čtenáři ParlamentníchListů.cz nejspíš znají jméno Břetislava Olšera, známého ostravského spisovatele a publicisty. Tak já chci jenom upozornit na to, že pan Olšer po nějakém čase příprav spustil portál, který se jmenuje Rukojmí.cz a má podtitul ‚Jsme rukojmí života, peněz, politiků, zbraní, válek, náboženství a násilí. Nedopusťme, abychom byli též rukojmí sami sebe‘. To je velmi sympatické krédo, které si vetkl pan Olšer na titul toho svého portálu,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na novém portálu Břetislava Olšera oceňuje, že nabízí příspěvky, které jsou tematicky pestré. „Najdete tam příspěvek o Romech na Ostravsku, samozřejmě také článek o zesnulém siru Nicholasi Wintonovi, dále pak článek o americké zahraniční politice a jejích projevech v různých místech světa, mimo jiné také na Ukrajině, ale nejenom tam. Je to velmi zajímavá nová platforma a já bych každému, kdo chce o světě něco vědět, doporučoval tu a tam si zalistovat na těch stránkách, protože se může stát, že v nich najde nějaký nový pohled na věci, které ho obklopují,“ domnívá se mediální analytik.

Někdo ze svého občanského popudu dělá to, za co je jiný bohatě placen

Také druhá zmínka o webovém prostředí je pochvalná a týká se portálu s názvem Debatní klub. „Debatní klub je projekt Alexandra Vojty a jde o zvláštní úkaz, který podle mého názoru splňuje sto procenty charakter toho, čemu bychom rádi říkali veřejnoprávní médium. Je to portál, který produkuje hodinové i delší dialogické materiály. Jsou to neřízené rozhovory dvou lidí, většinou nějak oponentně proti sobě postavených. Například na téma tajné služby v České republice se bavil Karel Randák s Jaroslavem Baštou, na téma TTIP hovořil Ladislav Žák s Ilonou Švihlíkovou, na téma politika a byznys rozmlouval Hynek Kmoníček se Stanislavem Novotným a podobně,“ připomíná Petr Žantovský.

Své názory na určitý tematický okruh tak v Debatním klubu vyjadřují lidé velmi seriózní a velice ctihodných jmen. „Pokud vím, tak Debatní klub vzniká péčí a financováním výhradně a pouze pana Vojty, což je velmi obdivuhodné. Naopak zarážející a naprosto šokující je, že naše veřejnoprávní média o nic takového nemají zájem. I České televizi byla nabízena nějaká kooperace na tomto pořadu nebo na nějakém podobném tohoto typu, ale setkalo se to s naprostým nezájmem. To je velká škoda, protože jsme svědky toho, že někdo jen tak ze svého občanského popudu dělá věci, za které je někdo jiný bohatě placen a nedělá je, což je jedním z paradoxů naší doby,“ poznamenává mediální odborník.

Nadšení těch aktivních časem uondají a umlčí hlavní mediální síly v zemi   

O osud tohoto projektu má však velmi vážné obavy. „Bojím se, bojím, že to nadšení a ten aktivismus těm aktivním dojde, že už jim jednoho dne dojdou síly fyzické i finanční a takovéto aktivity zastaví. Tedy aktivity, které jsou pro nás všechny občany důležité, zastaví, protože na ně už nebudou mít sílu. A to je možná přesně to, o co hlavním mediálním silám jde, aby tyhle občanské aktivisty uondaly, uchodily, umlčely a zachovaly si svoji vlastní hegemonii v mediálním prostoru. A to je poněkud děsivé zjištění,“ dodává Petr Žantovský.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Janek Ledecký a parazité z Evropských hodnot. Takoví morální ubožáci, že o jejich omluvu nestojí

15:54 Janek Ledecký a parazité z Evropských hodnot. Takoví morální ubožáci, že o jejich omluvu nestojí

Kdo je tu dezinformátor, ptá se řečnicky zpěvák Janek Ledecký, kterého Evropské hodnoty zařadily rov…