Publicista pohovořil o zlu islámu. A vyzval národ, ať žádá zrušení styků s takzvanou Palestinou

18.01.2014 4:44

ROZHOVOR Pumový útok islámských teroristů v Praze je otázkou času. Češi by se měli spojit v boji proti islámské expanzi a prezident Miloš Zeman by měl v tomto kontextu vystupovat ještě tvrději. To si myslí autor knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra Martin Janeček, který se zúčastnil i protestu proti existenci palestinské ambasády v Česku.

Publicista pohovořil o zlu islámu. A vyzval národ, ať žádá zrušení styků s takzvanou Palestinou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Protest proti existenci palestinské ambasády na území ČR
reklama

O islámské rozpínavosti jste napsal knihu. Můžete v kostce říct, co si myslíte o islámu a muslimech?

Je správné rozlišovat mezi islámem a muslimy. Mezi muslimy jsou samozřejmě lidé nejrůznější, od těch nejlepších až po ty nejhorší, tak jako ve všech lidských seskupeních. Islám se mi jeví jako dobyvačná ideologie usilující o ovládnutí světa. Islám jednoznačně ukládá všem muslimům za povinnost vést džihád, svatou válku, až se všichni lidé buď stanou muslimy, nebo se muslimům podřídí. Takže muslim, který je jinak dobrým člověkem, nežije v souladu se svým náboženstvím. To mu ukládá, aby dychtil po krvi těch, kteří se nechtějí podřídit.

Co pro Česko znamená palestinská ambasáda na území Prahy?

Podstatné je chápat, že stát Izrael vznikl na základě práva národů na sebeurčení podle rozhodnutí valného shromáždění OSN. Vznikl na rozloze, která odpovídá méně než jednomu procentu rozlohy arabských států Blízkého východu. Žádný „palestinský národ“ nikdy neexistoval. Neexistuje ani palestinský jazyk, ani žádná specifická palestinská kultura.

Palestinští muslimové se vždycky pokládali za členy velkého arabského národa. Ten se vytvořil po vítězných taženích Mohameda a jeho nástupců, kteří vnutili svůj jazyk a svoje náboženství skoro všem obyvatelům Blízkého východu a pak i dalším zemím. Židovský národ předal lidstvu myšlenku jediného Boha. Křesťanská kultura byla vytvořena do značné míry na hebrejských základech. Křesťané se ale Židům dobře neodvděčili. Židé byli od nich utiskováni, až se nakonec mnoho Židů rozhodlo vrátit do zaslíbené země. Zatím se jich tam seskupila ale jenom asi polovina. Arabové od dob Mohameda dobyli obrovská území. Proužek země mezi Středozemním mořem a Jordánem, kde předkové dnešních Izraelců žili dávno před příchodem Arabů, by Arabové měli nechat Židům.

Během nedávné manifestace jsem se dozvěděl, že Palestinci mají v Praze velvyslanectví od let sovětské okupace. Myslím si, že po odstranění totalitního režimu v listopadu 1989 měli představitelé Československa diplomatické vztahy s Palestinci přerušit. Když už ne z žádných jiných důvodů, tak proto, že nejde o skutečný stát, ani o skutečný národ, nýbrž o politické seskupení úzce spjaté s terorismem. Také je třeba brát na vědomí podobnost osudu palestinských Arabů a sudetských Němců. Palestinci nejsou víc skutečným národem nežli sudetští Němci. Jak se nám bude líbit, až si představitelé sudetských Němců otevřou velvyslanectví v hlavních městech světa? Ze všech těchto důvodů si myslím, že občané Česka by měli hromadně vyžadovat od svých poslanců a dalších zvolených zástupců přerušení diplomatických styků s takzvanou Palestinou.

Můžeme se dočkat i u nás pumových útoků či vražd jako ve Španělsku, Velké Británii, Francii a jiných zemích?

Samozřejmě! Je to spíš zázrak, že jsme se toho ještě nedočkali. Na serveru www.eurabia.cz jsem začátkem ledna uveřejnil článek Od New Yorku po Volgograd, ve kterém o tom píšu. Nejdřív se v něm vracím k loňskému výbuchu bomby na nádraží ruského Volgogradu, při němž bylo zabito šestnáct lidí, a jehož organizátory byli samozřejmě zase islamisté. Dále vše rozvádím: „Veřejnost už si zvykla na tento hrozný jev. Pamatujeme si na zničení sesterských věží v New Yorku 11. září 2001, na islamistické atentáty v Paříži, Madridu, Londýně, Moskvě, Bombaji, na ostrově Bali v Indonésii, na tolika a tolika jiných místech.

Jako by celá planeta Země byla obtočena kruhem islámské nenávisti. Doufáme, že Praha se na tomto seznamu spáchaných atentátů neobjeví, a když, tak ne tak rychle. Ale shodou okolností rok 2014 začal v Praze výbuchem v domě palestinského velvyslance Džamála Muhammada Džamála. Policie tam pak našla zbraně, které nejsou v České republice evidovány. Tak si nejsem jistý, že budeme moci doufat ještě příliš dlouho.“ A pak v něm ještě mimo jiné dodávám: „O čí vzteky se jedná dnes? Bezesporu především o vzteky těch, kteří vraždí Slovany ve Volgogradu i jinde. Ale též o vzteky zastánců multikulturální globalizace, pro které je jakákoli národní či náboženská identita překážkou volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil. Proti nim je třeba vytvořit jednotu všech těch, kteří věří, že náš život má větší význam a větší hodnotu než jenom tu, kterou je možno vyčíslit v eurech, dolarech nebo v jakékoli jiné měně.“

Myslíte si, že u nás palestinští diplomaté kšeftovali se zbraněmi?

Nemám žádnou konkrétní informaci týkající se této otázky. Nejpravděpodobnější příčinou smrti palestinského diplomata prvního ledna se mi zdá skládání účtů mezi znepřátelenými skupinami Palestinců.

Co si myslíte o takzvaném arabském jaru, po kterém přišli ve většině zemí ke slovu islamisté?

Takzvané arabské jaro se mi jeví jako důsledek neschopnosti vládnoucích kruhů arabských zemí řešit hospodářské a sociální problémy těchto společností. Myslím si ale, že jestliže intelektuální neschopnost hraje rozhodující roli v zaostalosti černé Afriky, v arabských zemích je podstatnější nízká mravní úroveň. To je rozhodující faktor, který prostupuje celou kolektivní mentalitou, od nejvyšších společenských vrstev až po ty nejnižší. Mentalita arabských muslimů nedovoluje soustředit se na práci, oceňovaný je boj, hrdinská smrt.

Egyptského prezidenta Anvara Sadata zavraždili jeho vlastní strážci, poněvadž uzavřel mírovou smlouvu s Izraelem. Nic by nebylo naivnější nežli se domnívat, že pád autoritativních režimů vyústí v demokracii a snášenlivost. Příkladem je Írán, kde po pádu autoritativního, ale prozápadního, režimu šáha Rezy Pahlavího nastoupila totalitní islamistická diktatura. Jejímu nukleárnímu zbrojení musí být zabráněno za jakoukoliv cenu.

Jak nahlížíte na snahu muslimů přizpůsobit si Evropu k obrazu svému?

Muslimové samozřejmě sní o ovládnutí celého světa. Na prvním místě ale Evropy! Toho, co se jim nepodařilo ani v roce 732 u Poitiers, ani roku 1683 u Vídně, chtějí dosáhnout nyní. Vnímají, že Evropané se zcela vyčerpali dvěma světovými válkami, že mnoho z nich ztratilo duchovní a národní hodnoty, bez kterých se žádný celek nemůže ubránit, že dávají přednost konzumu před rodinou. Otevírání nových mešit, muslimské šátky a podobné jevy je třeba chápat jako projevy touhy po ovládnutí zemí, ve kterých jsou zatím muslimové v menšině.

Jak hodnotíte skupiny typu Czech Defence League, které na islámské nebezpečí poukazují?

Samozřejmě oceňuji aktivity všech, kteří se snaží bránit proti islámské rozpínavosti. Ohledně English Defence League jsem se dočetl na Google, že byla založena roku 2009 a že seskupuje osoby různého původu, různého vyznání, které ale spojuje obava z islámské nadvlády. To se mi zdá podstatné. Ve společnostech, jako je britská, kterou zdaleka neformují jenom Britové evropského, křesťanského původu, je velmi užitečné, že dochází k vytvoření široké fronty všech, kteří se chtějí společně bránit. Situace je samozřejmě zcela jiná v České republice. Ale i zde je snad správné zdůraznit, že boj proti islámské expanzi není jenom obranou českého národa jako takového, a že ho nelze zaměňovat s tím, co je běžně nazýváno „krajní pravice“.

Já osobně jsem částečně židovského původu. Jeden můj syn se narodil v Jeruzalémě a koná nyní vojenskou službu v izraelském válečném námořnictvu. Strávil jsem největší část života ve Francii, kde mnoho Židů křičelo „rasista, fašista“, když nějaký rodilý Francouz řekl, že těch přistěhovalců je ve Francii už trochu moc. Dneska mnoho z nich samo před muslimy prchá do Izraele. Kam ale mají prchat rodilí Francouzi? Rád bych se snažil urovnat nedorozumění mezi mnoha Židy a pravicově orientovanými osobnostmi jiných národů. Jednak máme dnes všichni společného nepřítele v islámské rozpínavosti a pak, Židé nemohou popřít, že dali světu takové monstrum jako Karla Marxe. To je třeba se snažit nějak napravit.

Co si myslíte o tvrdě protiislámském postoji Miloše Zemana?

Samozřejmě ho zcela schvaluji. Jenom se mi nezdá dostatečně tvrdý.

Je v Evropě multikulturalismus při takovém chování muslimů udržitelný?

Samozřejmě, že není. Ale multikulturalismus se mi zdá špatný i nezávisle na muslimech. Podle Bible všichni lidé původně tvořili jeden národ. Mluvili stejným jazykem. Chtěli ale stavět Babylonskou věž, tak Bůh zmátl jejich jazyky a rozdělil je na více národů. Existence zvláštních, oddělených, národů je tedy Boží vůlí jak v očích všech zbožných Židů, tak v očích všech zbožných křesťanů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jan Rychetský

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Fridrichová „šlápla“ do mrtvých migrantů. „Já to nevěděla!“

20:29 Fridrichová „šlápla“ do mrtvých migrantů. „Já to nevěděla!“

Reportáž pořadu 168 hodin, během níž byl poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník konfrontován novin…