Senátor Doubrava se vyjádřil o osvobození Plzně. Raději to nečtěte

10. 5. 2016 8:01

Senátor Jaroslav Doubrava zveřejnil na svém facebookovém profilu některé informace týkající se osvobození západních Čech americkou armádou, o kterých se v současnosti příliš nemluví. Převzal je z časopisu Svět kolem nás, respektive z textů K. Bartošky a K. Pichlíka „Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR“, vydaných v Praze roku 1969.

Senátor Doubrava se vyjádřil o osvobození Plzně. Raději to nečtěte
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Jaroslav Doubrava

Anketa

Podporujete vládu premiéra Sobotky?

6%
94%
hlasovalo: 12045 lidí

Ráno 6. května 1945 v 9 hodin vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl „B“ 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Údajně měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale prý rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).

Podle Doubravy Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu „Na pomoc bojující Praze“. Občané Plzně tehdy na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejen že takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze dokonce zakázalo.

Počínání Američanů v Plzni bylo prý podivné. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně údajně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit.

Zákaz vydávání českých novin

Americké vojenské velení v Plzni prý mimo jiné zakázalo vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili Američané vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i v anglickém jazyce. Americké velení také neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.

Američané bombardovali Škodovy závody ve dnech 17. – 18. 4. 1945 a 25. 4. 1945. USA svrhly na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.

Při bombardování Plzně Američany bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, měl údajně prohlásit: „Dobrá práce, jsem spokojený!“

Američany ve Škodovce zajímaly výrobní technologické plány

V části zničené Škodovky údajně „pracovaly“ dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímat je měly výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. „Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit,“ píše Doubrava.

22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády měla zmocnit československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unést je do Mnichova.

Pohled do jednoho policejního hlášení

Doubrava zveřejnil také úryvky jednoho policejního hlášení, v němž se mimo jiné píše, že u Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. Nebo že za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku. To vše polévali benzínem a zapalovali.

V Chebu prý Američané zničili velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů. V Kraslicích zase měli američtí vojáci zničit sklady hudebních nástrojů.

Z Aše bylo do Mnichova dokonce uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu.

Celé znění příspěvku Jaroslava Doubravy na jeho facebookovém profilu:

Co se tajilo a o čem je zakázáno mluvit? Konec války 1945 v Plzni..

Napsal Svět kolem nás dne 8. květen 2016. Kategorie Domácí Počet zobrazení:: 91915

30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic…

Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. Pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho.

Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«.

Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů - bojovníků proti německým okupantům.

Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:

-Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně.

- Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.

- Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.

- Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.

- Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce.

- Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.

- Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů…

Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945.

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani»budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.

Americké bombardování Plzně

Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky - Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti.

Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůjválečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945.17. - 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky.

Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb.

29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.

Americký zločin - bombardování Plzně - neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období.

Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. USA bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov.

Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov,seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!«

Tajemství čtvrté brány

V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit.

22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova.

Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali.

Pohled do jednoho policejního hlášení

Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.«

A pokračuje se dále:

- U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin.

- Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali…

- V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů…

- V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.

- Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili.

- Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu.

Z tachovského muzea zmizely cenné památky - olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower.

- Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili.

- Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa…

Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha1969,str 11 a další.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vam

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Takže vy se nestydíte, uhodila Drtinová na Klause juniora. A jelo to celých dvacet minut

16:44 Takže vy se nestydíte, uhodila Drtinová na Klause juniora. A jelo to celých dvacet minut

Poslanec a zakladatel hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší je přesvědčen, že Evropská unie výrazně om…