Silné vystoupení Daniely Drtinové nejen o zákulisním fungování ČT: Brala jsem jako moderátorka Událostí, komentářů 57 tisíc. A od Bakalových ruce pryč štítivě dávat nebudu...

25.11.2018 7:38

REPORTÁŽ O stavu ve veřejnoprávní ČT se hovořilo na besedě, kterou uspořádali Mladí konzervativci v Plzni s novinářkou z DVTV Danielou Drtinovou. Ta odhalila pozadí bývalé krize na Kavčích horách, za kterou podle ní může ODS. Vyznala se rovněž k vděčnosti k manželům Bakalovým, kteří nezasahují do práce médií a vytvořili zde ostrov kvalitní nezávislé žurnalistiky. Několik desítek přítomných se pak rovněž dozvědělo, že snem Andreje Babiše je mít z ČT státní, plně kontrolovanou televizi.

Silné vystoupení Daniely Drtinové nejen o zákulisním fungování ČT: Brala jsem jako moderátorka Událostí, komentářů 57 tisíc. A od Bakalových ruce pryč štítivě dávat nebudu...
Foto: Hans Štembera
Popisek: ČT 24, ilustrační foto

Na setkání se hovořilo také o nezměrné a permanentní chuti politiků k zásahům do médií a zvláště do České televize.

Potlesk pro DVTV

Anketa

Která strana izraelsko-palestinského konfliktu má větší díl vašich sympatií?

86%
hlasovalo: 9883 lidí

„Nezávislost se dá uchovat, pětileté fungování DVTV je toho alespoň z části důkazem,“ pochválila televizi v úvodu svého vystoupení Drtinová. „Subjekt, který vstupuje do neplacené digisféry a chce být efektivní a úspěšný z hlediska přežití, musí mít nějaký kredit z minulosti a dobrou smlouvu o editoriální nezávislosti. Nikdy se nám nestalo právě díky dobře nastavené smlouvě, aby nám někdo zasahoval do editoriálního obsahu. Dokázali jsme vytahovat z povědomí společnosti dobrá témata, která resonují."

To, že je projekt úspěšný, je podle Drtinové vidět přes sledovanost. „Máme 200 až 400 000 zhlédnutí videí denně, 6 až 8 miliónů měsíčně. Stále ta čísla rostou, byť už méně, ale stále je tam vidět vzestup. Jsme v malém týmu, je nás kolem 15 až 17 lidí, včetně maskérek. Pětatřicet procent se dodívá na video až do konce, třetinu přístupů máme ze sociálních sítí a nejvíce diváků máme mezi 25 až 35 lety, což, když jsme o jednu generaci jinde, je malý zázrak,“ představila DVTV Daniela Drtinová.

Krize a právo

Poté zavzpomínala na Českou televizi, v které působila: „V rozhovorech, protože jsem dělala parlamentní zpravodajku, jsem se potkávala s tím, že když politici hovořili o svých oponentech, ať již z řad byznysu nebo politiků, velmi často hovořili, jako by neexistovala presumpce neviny. Je nás málo novinářů, kteří mají právnické vzdělání. Já jsem studovala právo v minulém století, takže si pamatuji rozdíl mezi obžalobou a obviněním. Mám strukturované právnické myšlení, které se mi nějakým zázrakem uchovalo v hlavě… Je těžké referovat o právní kauze nebo o zákonu stručnou formou, aniž byste změnili obsah, protože rozsudek má mnohdy několik stran a zpráva v České televizi musí být do 60 sekund,“ uvedla před auditoriem Drtinová.

„Prošla jsem řadou televizních krizí. V České televizi jsem měla občas problém, že ve vedení ČT docházelo k nepřípustným zásahům do vysílání a obsahu zpravodajství. Velmi často se nám stávalo, že při nové volbě generálního ředitele dostávala Rada zadání od poslanců, že jestliže projde ředitel, tak v jakési s nadsázkou smlouvě o smlouvě budoucí bude platit to, že z České televize zmizí někteří moderátoři. Opakovalo se tam neustále také moje jméno. Velmi často tam padalo jméno Marka Wollnera a když ještě v té době pracoval v České televizi, tak to byl Jindřich Šídlo,“ konstatovala Drtinová.

Ne jedno, ale tři mocenská centra

„Přimlouvala bych se, aby generálního ředitele nevolila Rada, volená poslanci, ale aby se to rozložilo mezi mocenská centra, jak je to v některých demokratických zemích, kde Radu volí Poslanecká sněmovna a také Senát či prezident, aby to prostě bylo diverzifikováno a roztříštěno mezi více mocenských center,“ doporučila zákonodárcům Drtinová. „Pak se stane, že ředitel zvolený Radou je poplatný nebo může být nějakým způsobem zavázaný Poslanecké sněmovně. Pak dochází k situacím, které jsem zažila, kdy generální ředitel ČT chodí po Poslanecké sněmovně a ptá se poslanců na to, jak se jim líbí konfrontační styl moderátorky Drtinové, tedy zaměstnankyně televize, kterou pak vedení neochrání.“

Babišův sen

Jestliže se stane Česká televize státní televizí, tak se podle Drtinové ještě více prohloubí to, jak se už dnes k ní chovají někteří poslanci. „Jako kdyby již nyní byla státní. Proto vznikla veřejnoprávní média, aby odstínila tento model fungování po vzoru třeba Maďarska, kde všichni víme, jak to vypadá. Když jsem kdysi mluvila s šéfredaktorem, který má velmi blízko k Andreji Babišovi, tak on říkal, že je to sen Andreje Babiše, aby se z České televize stala státní televize. To by mohlo mít velmi neblahé konotace, jak by ČT fungovala v demokratickém rozložení a jak by byla nebo nebyla nezávislá,“ varovala Drtinová

Když Poslanecká sněmovna jako jediný orgán rozhoduje ve věcech, které se týkají ČT, pak její ředitel má větší tendenci vycházet v některých ohledech vstříc – takový je názor přední novinářky DVTV.

Zpravodajství ČT: stát ve státě

V diskusi se zeptala poslankyně Barbora Kořanová (ANO): „Zaslechla jsem, že generální ředitel ČT má strach ze zpravodajské relace v České televize. Mezi novináři se říká, že je to samostatný stát ve státě a že si to v podstatě řídí všechno sami. Je na tom něco pravdy?“

„Já si hlavně myslím, že je to v pořádku,“ podtrhla Drtinová. „Když jsme řešili záležitosti, které se týkaly nezávislosti zpravodajství – a zažila jsem to mnohokrát – tak vždy při nástupu nového vedení docházelo k situaci, kdy toto nové vedení mělo tendenci víc zasahovat do zpravodajského obsahu. Já si myslím, že to není vhodné, protože vedení ČT má jiný záměr, třeba i obchodní, ale tím pádem by ve zpravodajství měla existovat smlouva o redakční nezávislosti. Od toho jsou šéfredaktoři, je tam dokonce ředitel zpravodajství, vedení je zdvojené a mělo by nést zodpovědnost za správný obsah, korektnost informací. Nemyslím si, že by vedení ČT, potažmo generální ředitel, měl zasahovat do zpravodajského obsahu,“ zdůraznila Drtinová.

„A propustitelnost zaměstnanců, pokud je více stížností na konkrétní osobu. Například na transparentnost, výši platu. Myslíte si, že je toto normální?“ nedala se jen tak odbýt poslankyně.

„O tom nevím, já už v ČT pět let nepracuji,“ odtušila Drtinová a posléze dodala: „Já vám mohu říci, kolik jsem před těmi pěti lety brala, a to bylo 57 tisíc jako moderátorka Událostí, komentářů.“ Z řad vysokoškolského studentstva, vesměs budoucích právníků, zašumělo, že to zas nebylo tak moc peněz.

Veřejnoprávnosti potřeba

Poté následoval dotaz muže středního věku: „Váš názor ohledně veřejnoprávní televize – proč ji v ČR vlastně mít, jak to říci mladému člověku?“

„Veřejnoprávní televize, pokud by fungovala dobře, je velmi důležitá v demokratickém nastavení, v jakém funguje. Protože se nemusí honit za sledovaností a dalšími věcmi, tak se může soustředit na informace a věci, které jsou důležité proto, aby se mladý člověk mohl dobře rozhodnout,“ vysvětlovala Drtinová. „Případně, že je takovým kočkopsem mezi státní a privátní televizí a chce zachovat nezávislost na penězích a na státu, aby opravdu mohla být svobodným prostorem k získávání nezávislých informací. Pro mne je hodně důležité, když si v těch nestabilních časech, které jsou tak trochu i dnes, dokáže uhájit nezávislost, tak se zpevňuje zevnitř a může velmi dobře fungovat v kritických časech, kdy jí společnost může věřit. Velmi často dáváme za vzor BBC,“ konstatovala novinářka.

Vděk manželům Bakalovým

Muž středního věku se dotazoval, jak Drtinová vnímá, že určité vlivové sféry si v Česku rozparcelovávají soukromá média. „A je šance návratu zlatého času zahraničního kapitálu a proč asociujete s vydavatelstvím Economia, což dává vašim protivníkům zbraň do ruky?“ dodal.

„Když jsme odcházeli z ČT, řešili jsme nejrůznější subjekty, které nám mohly pomoci s rozjezdem televize, protože to byl velmi nákladný projekt. Zdrojů nebylo moc, dnes je subjektů více. Mecenášů, kteří chtějí vstupovat do digitálních drobných subjektů, je dnes víc, ale v té době jich zase tak moc nebylo. Vyhodnotily jsme nabídky a vyšlo nám, že vydavatelství Economia manželů Bakalových nám zajistí největší garanci nezávislého editorského editoriálního obsahu, což máme přímo ve smlouvě. Po zkušenostech z ČT bylo pro nás absolutně nejdůležitější, abychom měli nezávislost ve výběru témat, hostů a v tom, jakým způsobem budeme informovat. Vzhledem k té již pětileté zkušenosti se to potvrdilo,“ konstatovala Drtinová. „Za to dávám svůj krk i ruku do ohně, že se nám nikdy nestalo, že by nám někdo z vydavatelství Economia chtěl zasáhnout do editorialu. Musím říci, nikdy nebudu v roli toho, který štítivě bude dávat ruce pryč od manželů Bakalových, protože umožnili vznik televize, umožnili fungování vydavatelství Economia, které produkuje kvalitní žurnalistiku včetně Respektu. Pan Bakala má problémy, které si vyřeší sám. Ale tento segment jejich chování udělal pro Českou republiku poměrně dost a já nebudu ta, která od nich bude dávat ruce pryč, protože nám zajistili nezávislost a svobodu a díky nim existuje poměrně široký segment nezávislé žurnalistiky,“ zdůraznila novinářka DVTV.

K zahraničnímu vlastnictví médií uvedla: „Vzpomínám si, že když spoustu médií tady vlastnili Němci, jak se na to nadávalo. Pak ale pláčeme po těch starších časech. Myslím, že možná dojde k nějaké renesanci tištěných médií nebo médií, která budou mít čas, prostor a peníze na delší a hlubší investigativní práci, že se nepůjde tak po povrchu, protože poptávka bude jiná. Jsem tedy optimistická, ale to, co bylo, se nevrátí,“ zhodnotila současný stav Daniela Drtinová.

Na vině je ODS

Mladý muž chtěl od hosta vysvětlení tehdejší televizní krize. Drtinová uvedla: „Prošla jsem všemi pěti krizemi v České televizi. Tím, že jsem byla parlamentní zpravodajkou a procházela jsem řadu materiálů, v jednu chvíli jsem začala vysledovávat, že jedna ze stran, ODS, se pokouší přes Radu ČT dostat přes vedení České televize lidi, kteří byli úplatní, byli navázáni na ODS.“

V určitém momentu podle Drtinové došlo k situaci, „…kdy Rada ČT, která byla zvolena představiteli Poslanecké sněmovny s výraznou většinou toho, jak si to představovala ODS, byl zvolen generálním ředitelem Hodač a šéfredaktorkou zpravodajství se měla stát Jana Bobošíková. Viděli jsme, že ten tehdejší proces přesně doputoval do stadia, před kterým jsme varovali. Bylo nás deset, patnáct a bylo nám kolem pětadvaceti a rozhodovali jsme se, co uděláme. Pamatuji si to dobře. Někdo tam řekl stávka a začalo se řešit, jestli necháme zčernat obrazovky. Bylo to těžké rozhodování, nevěděli jsme, jak to skončí, jestli nás neodvedou v klepetech,“ vzpomínala na hektickou dobu Drtinová. „Možná díky mladické nerozvážnosti jsme šli do toho procesu. Nemyslím si, že se nám nepodařilo uchránit ČT od všech možných nástrah, ale ten destrukční zásah některých politických stran do ČT byl oddálen a ukázali jsme, že veřejnoprávní televize může být svobodná a nezávislá bez ohledu na to, jaký politický zájem proti nám stojí. Proto nejsem loajální k vedení, ale k principu veřejnoprávní televize dodnes,“ uvedla v závěru jako své motto Daniela Drtinová.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Václav Fiala

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Poslanec SPD čelil dvojici Peroutková-  Maláčová: Vám těch lidí není líto?

23:19 Poslanec SPD čelil dvojici Peroutková- Maláčová: Vám těch lidí není líto?

Sněmovní jednání dnes přineslo přestřelku kolem dávek v hmotné nouzi. Zatímco poslanci z SPD chtějí …