Zastání pro profesora Piťhu, kterému se smáli: To, před čím varoval, se už v některých zemích skutečně děje

02.12.2018 17:10

Promluva Petra Piťhy v katedrále sv. Víta při příležitosti svátku svatého Václava stále hýbe částí české společnosti. Podle některých profesor uhodil hřebík na hlavičku. Nevyhnul se však ani ostrým útokům na svou osobu. Server Echo24.cz nyní zveřejnil reakce světových médií na Piťhovo kázání, aby ukázal, před čím nás chtěl konkrétně katolický kněz v budoucnu vlastně varovat. Tedy tím, co u nás ještě není, ale co se už projevuje na západ od našich hranic. Jeho apel prý skutečně nelze odbýt mávnutím ruky.

Zastání pro profesora Piťhu, kterému se smáli: To, před čím varoval, se už v některých zemích skutečně děje
Foto: archiv
Popisek: Prof. Petr Piťha

Na půdě chrámu sv. Víta například Piťha uvedl, že určení pohlaví novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne prý dítě samo.

Podobně se začíná dít již v Západní Austrálii, jak informují z 15. září například noviny Perth Now Sunday Times. Zde prý již existuje „Komise pro změnu zákonů“, která navrhuje změnu dosavadního zákona o přeměně pohlaví v tom smyslu, že do rodných listů se už nebude zapisovat údaj o pohlaví novorozeněte.

Pohlaví si určí prý každý sám za velmi zjednodušených podmínek: nebude už k tomu muset podstupovat lékařské vyšetření a předstupovat před Komisi pro změnu pohlaví, nýbrž bude stačit, aby u matrikáře požádal o vystavení „certifikátu o pohlaví“, čímž bude jeho/její pohlavní identita oficiálně uznána. Navrhují se tři kategorie certifikátů: muž, žena a nebinární.

Nejvyšší státní zástupce se už dal slyšet, že jakákoliv reforma zákona se bude dít podle závěrečného doporučení komise. Počet dětí, které chtějí v Západní Austrálii změnit pohlaví, razantně stoupá.

Dále Piťha upozorňoval, že budeme patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Zde již v loňském roce dánské LifeSiteNews 11. října informují, že Dánsko doporučilo Komisi pro lidská práva Spojených národů, aby se přestalo užívat termínu „těhotná žena“.

A to proto, že tento termín vylučuje „transgenderové lidi“, tedy lidi se změněným pohlavím. CBM Newswire zase 18. října minulého roku referuje o tom, že guvernér Kalifornie podepsal „Listinu práv leseb, gayů, bisexuálů a transgenderů (LGBT) v dlouhodobých zaopatřovacích ústavech“.

Výnos stanoví pokutu tisíc dolarů nebo vězení až jeden rok pro pracovníky těchto ústavů, kteří by „pletli pohlaví“ nebo nepoužívali „genderových“ zájmen, kterými chtějí být pacienti sami označováni. Vyhnout se těmto důsledkům mohou, jen pokud budou užívat „genderově-nespecifických slov“, jako „osoba“ nebo „pacient“. Mezi genderovou identitou osoby a tím, jak ji vnímáte vy, může být zásadní rozdíl. Říci „oni“ je hladší (flowing) a pro všechny přístupnější, než říci „on“ nebo „ona“.

Co se týká toho, co se smí dělat a nedělat, pak pozornost přitahují případy, kdy se stát pokouší trestat květináře, oddávací úředníky, fotografy či pekaře, když odmítnou poskytnout službu při homosexuálním sňatku. Nejvyšší soud Spojeného království řešil případ, kdy představitel LGBT organizace v Belfastu požádal pekařskou společnost o dort s nápisem „Podporujte sňatky gayů“. Když jej odmítli, byli jím žalováni u Komise pro rovnoprávnost Severního Irska.

Daily Wire 26. července 2018, Oregon (USA), upozornil na případ, kdy soudce rozhodl, že hoši musejí strpět ve sprchách a v šatnách přítomnost dívky, která o sobě prohlašuje, že je hoch, ačkoliv je anatomicky jasně ženou. Soudní rozhodnutí padlo poté, co studenti jedné střední školy a jejich rodiče podali stížnost k soudu, že přítomnost tohoto děvčete hochy uvádí do rozpaků a stresuje. Soudce stížnost zamítl. Uvedl, že stres, který hoši pociťují, „není srovnatelný s vážnou situací transgenderových studentů“.

Varování „vezmou vám děti“ se podle serveru Echo24.cz zatím neplní doslova. Děje se ale ve smyslu, že děti ve škole vychovávají způsobem, který si nepřejete a nejde se mu bránit. Časopis The Blaze 1. října referuje o tom, jak učitelka žáčků vysvětluje reportérovi BBC, že třída se učí o sňatcích homosexuálů. Pro děti je prý důležité, aby se učily o homosexuálních sňatcích v tak raném věku.

Mons. Piťha zmínil i „dokonale zvrácené“ zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině. Zmíněné obavy je prý možné ilustrovat na Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Článek 25 úmluvy zavazuje státy, aby „poskytovaly osobám se zdravotním postižením stejný rozsah a kvalitu a standart bezplatné nebo přístupné zdravotní péče, jaká je poskytována jiným osobám, včetně oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a veřejných zdravotních programů.

Háček je však prý v tom, že pod pojmem „sexuálního a reprodukčního zdraví“ se v tomto newspeaku rozumí právo na potrat, těhotenství se bere jako nemoc. 

Podle apelu OSN státy (momentálně Malta) nesmějí potrat z pojmu „sexuálního a reprodukčního zdraví“ vylučovat. Komise OSN Maltu vyzvala, ať svou výhradu stáhne, poněvadž stejně nebyla nikdy platná. Příklad prý názorně ukazuje, že zdánlivě neutrální znění (návrhů) mezinárodních konvencí může obsahovat záměrně vpašovaného trojského koně genderové ideologie.

Původní text ZDE.

Tendence jsou takové, že co se děje „na Západě“ dnes, začne se obvykle časem dít u nás. Server ale dodává, že zatím se zdá, že náš národ je po čtyřicetiletém vnucování marxisticko-leninské ideologie vůči jakýmkoliv ideologiím vnitřně rezistentní, možná ovšem jen lhostejný. Je to prý jedna z mála výhod, kterou jsme měli my za železnou oponou a kterou lidé z nepřetržitě fungujících demokracií bohužel fatálně postrádají. 

I tak je potřeba zůstávat bdělí a stateční. To prý bylo hlavní jádro Piťhova apelu oděného podle některých do poněkud orwellovské nadsázky. Je prý smutně příznačné, že takové varování muselo být proneseno na místě ne zrovna očekávatelném, v čase možná ne vhodném a člověkem, který to přednostně nemá v popisu práce.

reklama

autor: nab

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Ekonomika

Pořád od vás slyšíme to stejné, že je třeba šetřit. To ale nidko nerozporuje, jen se ptám, kdy poroste naše životní úroveň? Ta totiž stále klesá. Co děláte proto, abychom dorovnali ostaní vyspělé státy? Přeci i životní úroveň je něco, co je třeba řešit. A když už jste u těch úspor, kdy stát bude še...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

9:31 94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

Kdo se letos rozhodl pořizovat sladkosti do mikulášské nadílky na poslední chvíli, toho dost možná č…