Alena Vitásková: „Spravedlnost a vymahatelnost práva - Žijeme v právním státě?“

8. 9. 2020 17:18

Seminář byl uspořádán v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky poslancem Jiřím Kobzou ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové z. s. (IAV) dne 7. 9. 2020.

Alena Vitásková: „Spravedlnost a vymahatelnost práva - Žijeme v právním státě?“
Foto: Repro XTV
Popisek: Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková
reklama

Seminář se těšil nebývalému zájmu z řad široké veřejnosti. Na semináři vystoupilo 19 přednášejících, představitelů spolků, právníků, advokátů, podnikatelů, vedoucích odborných sekcí Manifestu IAV.

Ing. Alena Vitásková v první částí svého příspěvku představila činnost IAV a ve druhé části hovořila na téma: „Trestní stíhání na objednávku“.

  • 1. Část: PŘEDSTAVENÍ IAV, který připravoval odbornou část semináře. A založil platformu pro sdružení a spolupráci občanských spolků, občanů, podnikatelů, živnostníků pod názvem Manifest – občanů poškozených státem

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) byl založen v srpnu 2017. Zakladatelka ponechala Institutu své jméno a nadále se angažuje v ochraně lidských práv a svobod, což je hlavní náplni institutu. Činnost není financována z veřejných financí, je financována pouze ze soukromých zdrojů. Při založení byly ustanoveny dvě sekce zabývající se ochranou lidských práv a svobod v zahraničí a tuzemsku. Posléze byla činnost zahraniční sekce zcela pozastavena a veškerá práce byla věnována pouze porušování lidských práv v České republice a to v různých oblastech.

Prvotní analýzy prokázaly porušování lidských práv, nevymahatelnost práva a spravedlnosti v ČR a dále bylo prokázáno, že se nejedná o selhání jedince, ale systémový problém, poškozující občany ve všech oblastech života. Státní zastupitelství si vytvořilo v rozporu s Ústavou a zákony „jakýsi“ neústavní pilíř moci v našem státě, de facto se snaží převzít moc ve státe, bez jakékoliv zodpovědnosti. Justice je funkční jen z části. Zůstává otázkou, zda jsme se již stali „prokurátorským státem.“

Tato „moc“ státních zástupců bez jakékoliv odpovědnosti boří pilíře demokracie.

Nedostatečné, mnohdy chabé znalosti zákonů z jejich strany, způsobují státu, tudíž občanům, značné škody, což je v rozporu s veřejným zájmem. Na závažné nedostatky v činnosti státního zastupitelství pod vedením NSZ Pavla Zemana jsme upozornili premiéra Andreje Babiše již počátkem roku 2018 a zaslali mu dokument „Hlas volajících po spravedlnosti a právu“. Premiér tento dokument neakceptoval s tím, že není důvod k nápravě.

Pokračovali jsme dále v naší práci IAV. Za dobu naší tří leté činnosti jsme podali stovky podnětů nejen na činnost státních zástupců, podali jsme žaloby k soudu, připravovali kompletní podklady pro Ústavní stížnost, podali podnět k EK. Část je bez odezvy, zamítnuto, nebo se řeší. Kompetentní osoby, nebo instituce odmítají pochybění a tím i nápravu.

Jak řekl nejednou premiér Andrej Babiš a ministryně spravedlnosti Marie Benešová potvrdila „U nás si můžete trestní stíhání objednat.“

V důsledku těchto informací, našich zjištění a zkušeností jsme iniciovali v roce 2019 výzvu „MANIFEST IAV – občanů poškozených státem (MIAV)“ jehož cílem je vytvoření platformy pro sdružení a spolupráci spolků, občanské veřejnosti, podnikatelů, živnostníků, všech kteří byli poškození státem.

Manifest IAV jsou mluvčí, signatáři, podporovatelé. Činnost je rozdělena do sekcí, které jsou činné dle potřeb a zájmu občanské veřejnosti. V této chvíli se připravují například sekce Bydlení (občané poškození v oblasti bydlení), Nezákonné exekuce a poškození občanů, Děti – oběti justice, Senioři – bez žebračenek, Zdravotní péče – nárok nás všech a další. Na semináři vystoupí mimo řadu dalších řečníků, vedoucí šesti sekcí a signatáři MIAV, Podnikatelé poškození justicí, Rodiny obětí české justice, Občané poškozeni podvody tzv. šmejdů, Stát, voda a přírodní bohatství, Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS, Právní sekce. Seminář by měl otevřít celospolečenskou diskuzi k nápravě vymahatelnosti práva a odpovědnosti těch, kteří se cítí být nedotknutelní.

  • 2. Část: PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: „TRESTNÍ STÍHÁNÍ NA OBJEDNÁVKU“

Pro svoji prezentaci jsem zvolila téma „Trestní stíhání na objednávku“. Je u nás možné „trestní stíhání na objednávku?“ nebo se jedná o „selhávání státu v trestních řízeních?“ Uvedu několik jmen Schneiderová, Hála, Hudeček, Vorlíčková, Chalupa, Hora, Nečesaný, Nováček, Kubík, Holubjak, Prus, Riess, Nečas, Babiš, Elischer, Schotta, Princ, Komárek, Hůlková, Vitásková a řada dalších… Mohla bych jmenovat další stovky, tišíce občanů, jejich firem, či živností, kterým byl narušen, nebo zcela zničen život… Vyjmenovala jsem jen několik z těch, kteří se stali obětí, kteří byli a jsou pranýřováni i mediálně. Kdo z jmenovaných byl, nebo je stíhán na objednávku? Uvedu jen několik příkladů, líčit všechny kauzy není možné. A vy sami si udělejte úsudek.

Kauza: Hudeček, Vorlíčková – Open card. Soudce Sotolář padělává a manipuluje v průběhu soudního procesu s důkazy, v neprospěch obžalovaných, jen aby dostal nevinné lidi do vězení? „Jinak prý je pracovitý“, takže se mu v podstatě za hrůzný čin nic nestane. Paní Vorlíčková, pan Hudeček jsou asi po osmi letech zproštění obžaloby.

Kauza: Hála (GŘ Silnic a dálnic). Důkazy „vyrobené“ OČTŘ, neznalost zákonů ze strany justice? Po mnoha letech zproštěn – vyšetřování skončilo – zapomeňte

Kauza: Chalupa – ERÚ. V průběhu soudního rocesu ve vykonstruované kauze zemřel. Očištění svého jména se nedožil. Vyšetřovatel Leoš Špaček, státní zástupce Ondřej Frgal, Soud Ostrava- soudkyně Petra Hajdíková.

Kauza Nečas – expremiér ČR. „Prokurátorský puč“ pod vedením VSZ Ivo Ištvána za podpory NSZ Pavla Zemana a soudce? Bez nich by přece plk. Šlachta vůbec nemohl vstoupit na půdu vlády. Mají státní zástupci moc k přepsání politické mapy a to beztrestně? Kdo je schopen jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit, zda šlo o „prokurátorský“ převrat. Bude k tématu jmenována parlamentní vyšetřovací komise? Má šanci uspět? Vždyť výsledek šetření „parlamentní vyšetřovací komise“ řeší opět státní zástupci. Mají zákonodárci vůbec šanci uspět nad státním zastupitelstvím, které si uzurpovalo moc, která jim nenáleží?

Je to začarovaný kruh, ale i z kruhu musí vést cesta ven!!

Kauza Schneiderová – ERÚ: vedlejší oběť při likvidaci Vitáskové? Nebo jen…“Když se kácí les, lítají třísky.“ Odsouzena v kauze solárních elektráren na 7 let vězení a finanční pokutě (za zastavení obnovy řízení). Odseděla si 8 měsíců v nejtěžším žaláři, kdy ji na dovolání propustil Nejvyšší soud – skutek nebyl trestným činem. Následně ji KS Brno zprostil obžaloby. SZ Radek Mezlík s tím nesouhlasil a podal odvolání. VS Olomouc jmenovanou zprostil viny – skutek nebyl trestným činem.

Kauzy Vitásková: bývalá předsedkyně ERÚ. Kauza solárních elektráren: SZ Radek Mezlík vykonstruoval „zvlášť závažný zločin“ ve spolupráci s vyšetřovatelem a soudcem? Údajně zasahovala do prvoinstančního rozhodování obnovy řízení – což byla lež. Na vykonstruovaném obvinění, obžalobě a soudu se podílel: vyšetřovatel Pavel Pinka, státní zástupce Radek Mezlík a prvoinstanční soudní senát KS Brno – soudce Aleš Novotný. Byla soudcem Novotným nepravomocně odsouzena na 8,5 let vězení a dále k finanční sankci. Vrchní soud Olomouc pravomocně zprostil obžaloby, nebyly důkazy. NSZ Pavel Zeman se dovolal k Nejvyššímu soudu, nesouhlasil se zproštěním – požadoval odsouzení. V dovolání k NS předložil např. „když teda nezasahoval do prvoinstančního řízení, tak ji potrestejte za to, že nezasahovala) dále předložil upraveny, zmanipulovaný důkaz, prokázal neznalost zákonů a podzákonných norem. NS mu vyhověl částečně – vrátil kauzu KS v Brně, kde byl verdikt upraven. Vitásková byla zproštěna ne proto, že nebyly důkazy, ale skutek nebyl trestným činem. O zproštění žádal v té chvíli také SZ Radek Mezlík: že skutek nebyl trestným činem.

Kauza Vitásková – Vesecká. Trestní oznámení podal pracovník ČEZ Pavel Prokeš (údajně bývalá NSZ nesplňovala kvalifikaci pro výkon funkce na ERÚ – právní věci). Konstrukce zločinu: vyšetřovatel David Jevčák, SZ Kamil Špelda, soudce OS Jihlava Zdeněk Chalupa, který posléze nepravomocně odsoudil k podmínečnému trestu. SZ Špelda požadoval odnětí svobody 3,5 roku. Po té nastal soudní pink ponk – kdy soud nižšího stupně neakceptoval stanovisko odvolacího KS Brno. SZ Kamil Špelda (podotýkám neznalý zákonů tak tragicky, že nedokázal položit otázku ani svědkům, které si sám pozval k hlavnímu líčení) tak tento zástupce státu Špelda trval na odnětí svobody 3,5 roku a finanční sankcí.

Dne 9. 7. 2020 byla odvolacím KS Brno senátem Haliny Černé pravomocně zproštěna. Skutek nebyl trestným činem. První kauza trvala 7 let, druhá kauza 6 let (kauzy se prolínaly) a v průběhu byly dokonce nepravdivě medializovány ve veřejnoprávním mediu ČT. Celkově byla Vitásková justicí pronásledována 8 let, tj. 96 měsíců, tj. 416 týdnů tj. 2 912 dnů, tj. 2 912 probdělých nocí tj. 69 888 hodin. Tolik let, měsíců týdnů, dnů, nocí a hodin nežijete. Netýká se to jen vás, ale vaší rodiny, blízkých.

V mnohaletém procesu jste mediálně dehonestován, přicházíte o čest, dobrou pověst, společenské postavení, přicházíte o práci, příjem, úspory, zadlužujete se, náklady na obhajobu rostou, a nakonec nemáte finance na základní životní potřeby, natož na právníky. Zasáhne to Vaší rodinu, emočně, zdravotně i finančně. Rozpadají se vztahy osobní, přátelské, společenské. Nastupují vážné zdravotní problémy, mnohdy i smrt. V mnoha případech se stáváte psancem ve vlastní zemi, vyrobili z vás zátěž pro společnost, mnohdy i bezdomovce.

To vše prožívají stovky, tisíce občanů, kteří se stali obětí bezpráví, zvůle státu, justice, exekutorů, či finanční správy…

V lepším případě, když máte štěstí, že se v procesu objeví soudce, který je čestný a vzdělaný člověk, je neúplatný, ví co je spravedlnost a spravedlivost, zná zákony a podzákonné normy a jejich aplikaci a dokonce si přečte spis,

tak jste nakonec po mnoha letech zproštěn.

Bohužel, málokdo má to štěstí, aby soudce na počátku procesu odmítl „paskvil“ státního zástupce vůbec přijmout, a tím nedůvodnou žalobu odmítnout. Ušetřilo by to nevyčíslitelné náklady nejen na soudní procesy, ale vytvořilo by to časový prostor soudům, které by se měly věnovat skutečným zločinům. Anebo je tzv. „zavzdušnění soudů“ cílem pro nestíhání – promlčení skutečných trestných činů?

Trestní stíhání na objednávku se v ČR praktikuje za vědomí premiéra Andreje Babiše, ví o tom ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Jakou nápravu udělali, aby se lidé nemuseli obávat, že vás nebo vaše blízké na objednávku zavřou, přestože jste nic neprovedli? Opravdu se nejedná o selhání jedince v systému, ale o monstrózní systém, systémové selhání státu ve vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Tento systém způsobuje nedozírné celospolečenské škody.

Co je důvodem narůstajících škod, které občanům způsobuje stát?

Je to „trestní i netrestní stíhání na objednávku?“ Nebo „jen“ Neznalost zákonů, podzákonných norem a jejich aplikace u OČTŘ, především státních zástupců, justice a dalších? Anebo „jen“ šlendrián těch, kteří nenesou odpovědnost za své činy. Škody, které svým jednáním společnosti působí, jsou jim lhostejné?

Občané, kteří byli mnoho let vláčení dehonestující soudní mašinérií a jsou nevinni, tak u pravomocného zprošťujícího rozsudku vnímají výrok soudce, ZPROŠŤUJE SE, různě. Většině se v té chvíli podlomí kolena, nemůžete se udržet na nohou a v uších vám zní: „vyšetřování skončilo – zapomeňte“ věta ze stejnojmenného francouzsko-italského filmu). Velká část obětí justice se snaží zapomenout, přestože do nejdelší smrti zapomenout nelze. Pošlapanou čest vám nikdo nikdy nevrátí. Já k tomu jen dodávám „vyšetřování neskončilo – nezapomeneme“.

Požadujeme nápravu systému, aby se nic podobného již nemohlo nikomu stát ve vykonstruovaných procesech, či z důvodů absolutní neznalostí zákonů u těch, kteří vyšetřují, obviňují, dohlíží, obžalovávají, či soudí. Vnitřní očistný systém je nefunkční, nejen na státním zastupitelství.

Požadujeme řádné odškodnění občanů poškozených státem a to i zpětně.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Mluvčí a signatářka Manifestu IAV

Praha dne 7. 9. 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jana Zwyrtek Hamplová: Co nezakazuje zákon, zakazuje stud

18:57 Jana Zwyrtek Hamplová: Co nezakazuje zákon, zakazuje stud

Komentář na facebookovém profilu k odvolání ředitele waldorfské školy v Semilech.