Institut Aleny Vitáskové: Chceme znát zdravotní stav premiéra

10.03.2021 16:58

Obrátili jsme se na Senát. Chaos v řízení státu ohrožuje zdraví a životy občanů. Řadíme se mezi nejhorší státy na světě v boji proti pandemii. Ekonomické dopady zásadně zhorší životní úroveň obyvatel. Dehonestace maturit vede k dalšímu zbídačení národa.

Institut Aleny Vitáskové: Chceme znát zdravotní stav premiéra
Foto: Repro XTV
Popisek: Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod se obrátil na senátory – předsedu výboru pro zdravotnictví Romana Krause, místopředsedy Alenu Dernerovou, Tomáše Fialu, Lumíra Kantora, Jana Žaloudíka, a členy Ondřeje Šimetka, Ivo Trešla, a Karla Zitterbarta dopisem ze dne 9. 3. 2021 s žádostí o zjištění zdravotního stavu premiéra Andreje Babiše.

V dopise se mimo jiné uvádí obava občanské veřejnosti, že chaotické řízení státu v období probíhající pandemie vede k hromadnému poškozování zdraví občanů, kteří jsou ohrožení na životech, narůstá smrtnost obyvatel. Neakceptace struktur řízení státu v období pandemie, trvalá výměna odpovědných pracovníků – ministrů zdravotnictví, hlavních hygieniků, „odchod“ celé řady odborníků. Vytváření různých poradců, kteří nenesou žádnou odpovědnost za navrhovaná a přijatá opatření dotváří jen chaos v celém řízení státu. Citujeme z dopisu senátorům:

„Výsledek tohoto chaosu je skutečnost, že Česká republika je dlouhodobě hodnocena jako nejhorší stát na světě v boji proti pandemii, s katastrofálním dopadem na zdraví a životy občanů a s vysokým počtem úmrtí.“

Důvody, proč se občanská veřejnost domnívá, že je premiér Babiš duševně nemocen, jsou uvedeny v dopise, z něhož citujeme:

Anketa

Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021)

79%
21%
hlasovalo: 39284 lidí

Členka vlády premiéra Andreje Babiše, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, na to veřejně upozornila, když sdělila, že je „debil“. Jelikož se tento výraz může vyložit jako zdravotní stav premiéra – lehká retardace, podal IAV v závěru loňského roku dotaz dle zákona 106/1999 Sb. na ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve smyslu, zda tímto výrokem chtěla sdělit paní ministryně zdravotní stav premiéra.

MPSV v zákonné lhůtě na dotaz odpovědělo, nicméně ve své odpovědi nepotvrdilo, ani dostatečně nevyvrátilo naši obavu

Následná opatření, vystupování a prohlášení premiéra Babiše v souvislosti s bojem proti pandemií lze chápat jako postoje nemocné osoby, což je pro občanskou veřejnost nepřijatelné a je v rozporu s veřejným zájmem.

Dále stanovisko premiéra k maturitám, kdy dehonestuje tuto zkoušku a vyvolává nejen u mladé generace pocit marnosti a beznaděje. Zcela primitivním způsobem se zasazuje o intelektuální úpadek obyvatel ČR, a tím páchá na občanech našeho státu nevyčíslitelné škody. V této souvislosti premiér uvedl, že maturita není důležitá pro uplatnění občana na pracovním trhu, a že se na ni nikdo neptá. Jako příklad uvedl své vlastní firmy, kdy se u více než třiceti tisíc svých zaměstnanců na maturity neptal. (zaznělo mimo jiné ve veřejnoprávní televizi ve večerních zprávách dne 8. 3. 2021)

Nejen výše uvedené, ale i mediální vyjádření odborníků lékařů v posledním období – (jsme v rukou šílence atd.) vede IAV k tomu, že se opakovaně obracíme v souladu s Ústavou a Listinou práv a svobod na Senát. Žádáme tímto zdravotní výbor, aby se urychleně zabýval zdravotním stavem premiéra Babiše.

Dopis senátnímu výboru pro zdravotnictví je ukončen žádostí o stanovisko, zda se bude výbor zdravotním stavem premiéra zabývat a o výsledku informovat veřejnost, jaké kroky učiní v případě zjištění, že premiér nemůže ze zdravotních důvodů funkci vykonávat. Ústava, Listina práv a svobod umožňuje občanům se bránit, pokud jsou jejich zdraví a životy ohroženy.

Celé znění dopisu naleznete na www.institut-av.eu (aktuality). Jaké stanovisko senátní výbor zaujme, o tom vás budeme informovat.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha, 9. 3. 2021

reklama

autor: PV

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Macronova strana prohrála volby do francouzského Senátu

11:24 Jiří Paroubek: Macronova strana prohrála volby do francouzského Senátu

Strana Renesance francouzského prezidenta Emmanuela Macrona oslabila svou pozici po volbách do horní…