Petice ve věci trestní odpovědnosti úředníků

02.04.2018 11:32

Vyjadřujeme nesouhlas se stávající situaci ve věci trestního stíhání úředníků státní správy a samosprávy

Petice ve věci trestní odpovědnosti úředníků
Foto: hns
Popisek: Fotokoláž.

My, níže podepsaní občané,

vyjadřujeme nesouhlas se stávající situaci ve věci trestního stíhání úředníků státní správy a samosprávy. Dle stávajícího vývoje se jeví, že úředníci jsou více než dříve stíhaní v přímé souvislosti s jejich činností a rozhodováním, když trestní stíhání je zahajováno a vedeno i z důvodů jiného právního názoru takového úředníka, tedy za situace, kdy je vydané rozhodnutí později v rámci opravných prostředků změněno nebo zrušeno, kdy takové stíhání je nyní podněcováno jak neúspěšnými účastníky daného správního řízení, tak různými zájmovými skupinami, kdy takovým podnětům je popřáváno sluchu na státních zastupitelstvích i u orgánu činných v trestním řízení.

Každý úředník je ze zákona povinen řádně vést jemu přidělené správní řízení a konat ve jménu úřadu úkony s tím související, kdy nezřídka je výhradně na jedné osobě shromáždit všechny potřebné doklady, informace a důkazy pro následné vydání rozhodnutí. Rozhodnutí je pak výsledkem zvážení všech rozhodných skutečnosti v daném okamžiku, resp. výsledkem právního uvážení daného úředníka je jedinečný právní názor dané osoby vzniklý zákonným postupem v dané věci.

I přes takový postup však nezřídka dochází ke zrušení takového rozhodnutí, ať už z důvodu jiného názoru nadřízeného orgánu v rámci přezkumu nebo změny rozhodovací praxe, kdy však v takovém případě je zjevně dán prostor k tomu, aby byl úředník vydávající zrušené rozhodnutí hnán k odpovědnosti, kdy v takovém případe je nyní uplatňována trestní odpovědnost za „zneužití pravomoci“.

Úředníci jsou nezřídka trestně stíhání, kdy důvodem pro takové stíhání je jiný právní názor úředníka na dané rozhodnutí. Důkazem takového postupu je nyní již notoricky známé trestní stíhání Ing. Aleny Vitáskové, bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu, která však byla po několika letech stíhání zproštěna, a to navíc až soudem vyšší instance, jakož i související trestní stíhání úředníků ERÚ ve věcech udělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, kdy se však ukázalo, že doklady doložené některými žadateli byly nesprávné nebo dokonce podvrhy, což nemohl úředník ovlivnit a fakticky ani zjistit, nicméně k trestnímu stíhání přesto došlo.

Jako odstrašující případ je odsouzení Ing. Schneidrové, k trestu odnětí svobody ve výši sedmi let a pokuty ve výši 250 000 korun, která byla odsouzena právě za právní názor. Jsme svědky kriminalizace právního názoru, bez toho aniž by státní zástupce či soudce prokázali úmysl jakéhokoliv korupčního či jiného obdobného jednání. Stávající praxe tak vede ke strachu úředníků v rámci vydávání rozhodnutí, kdy vydání rozhodnutí je nyní faktickým důvodem pro trestní stíhání takového úředníka.

Aktivita orgánů činných v trestním řízení v této oblasti ve spojení s mediálním honem po senzaci v podobě „odhalení a potrestání“ úředníků nyní navíc nachází úrodnou půdu i na půdě poslanecké sněmovny, když některé strany volají po hmotněprávní odpovědnosti úředníků, a dokonce i soudců za každé rozhodnutí, které bylo posléze v rámci opravného řízení zrušeno, kdy touto aktivitou na poslanecké sněmovny mohou vznikat různé legislativní paskvily, které ještě více podpoří orgány činné v trestním prostředí v prověřování a stíhání každého úředníka.

Závěrem tak nesouhlasíme s paušální kriminalizací a přenášení hmotné odpovědnosti na úředníky státní správy a samosprávy a žádáme, aby byly přijaty jednoznačné legislativní kroky směřující k jasnému vymezení hranice mezi zákonným správním uvážením úředníka a trestní odpovědnosti úředních osob za přijaté rozhodnutí a to tak, aby bylo zamezeno stávajícímu zneužívání příliš volné legislativní úpravy pro paušální stíhání úředníků.

V Ostravě dne 1. 4. 2018

Petiční výbor:
Hana Bysková, Hudební 218, 747 64 Budišovice (zastupuje výbor)
Andrea Zemčáková, Pátová 655/2, 716 00 Ostrava Radvanice
Marek Škarban, Turgeněvova 328/37, 716 00 Ostrava Radvanice

K rukám následujících orgánů:

  1. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Petiční výbor Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
  2. Ing. Miloš ZEMAN, prezident České republiky, Kancelář prezidenta republiky Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
  3. Ing. Andrej BABIŠ, premiér České republiky Babická 2329/2, 149 00 Praha 4

Petici můžete podepsat ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Urbach: Já ty ruský tanky nezavolal…

21:35 Jan Urbach: Já ty ruský tanky nezavolal…

Dne 28. ledna 1975 bylo stejně jako dnes po čtyřiceti pěti letech úterý. Až následující den se lidé …