Petr Michalů: Československé trauma – srpen 1968

06.07.2017 21:36

Blíží se již 49. výročí onoho osudového dne - 21. srpna 1968… Československé trauma - uměle udržované, zcela úmyslně, záměrně a hojně stále přiživované západní propagandou a USA a českými a slovenskými zaprodanci a vlastizrádci!! Západní propaganda a čeští a slovenští vlastizrádci se zcela jistě nebudou každoročně okázale vychloubat zradou, které se právě západ dopustil na našich národech například v Mnichově 1938, rovněž tak se nebudou vychloubat tou jedinou, opravdovou a skutečnou OKUPACÍ – OKUPACÍ NĚMECKOU, kdy českému a slovenskému národu hrozilo úplné vyhlazení, kdy bylo zabito na 365.000 československých obyvatel právě NĚMCI!

Petr Michalů: Československé trauma – srpen 1968
Foto: Archiv Petra Michalů
Popisek: Mgr. Petr Michalů
reklama

Už tedy celých, neuvěřitelně dlouhých 28 naprosto prolhaných let (od převratu v listopadu 1989), je nám úmyslně, ideologicky, s jednoznačným záměrem dokonale vymytého mozku podsouváno a vnucováno proamerickou, prozápadní propagandou a jejími českými kolaboranty, devianty, homosexuály, hovnoumělci, trapnými obdivovateli tibetského středověku, uctívači červených trenek na Hradě, komedianty v ministerských křeslech, „celebritami“ a všemi těmi proamerickými loutkami a maňásky na radnicích, v parlamentu a i v senátu české kolonie, že nás Rusové okupovali v srpnu v roce 1968 a že nás v roce 1945 osvobodili Američané.

Takže k věci, k srpnu 1968 - tou ruskou (tehdy sovětskou) srpnovou „okupací“ celého Československa, celého československého území, přišlo o život asi 100, možná 115, nebo snad dokonce i 116 československých občanů! Nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům Varšavské smlouvy, ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch tehdy tragicky zahynulých občanů ČSSR byli provokatéři!! (ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak!)

Nikdy (naprosto NIKDY!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té prý okupace na území celého Československa!! Jistě havloidé, pravdoláskaři, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína (typu např. samozvaného umělce exota Černého) vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Na našem vlastním, československém území, byla jediná skutečná a opravdová OKUPACE – ta provedená našimi sousedy, nynějšími „spojenci“ NĚMCI za druhé světové války, kdy nás právě NĚMCI nejdříve pod hrozbami, ale též již i páchaným terorem, vraždami, násilím, zastrašováním, vyhrožováním, terorizováním, šikanováním obyvatelstva, sabotážními akcemi, přepadáváním a únosy obyvatel okradli o ne nepodstatnou část našeho území (SUDETY), aby pak 15. března 1939 obsadili a vojensky OKUPOVALI celý zbytek již tak okleštěného ČESKOSLOVENSKA!! NĚMCI s důsledností sobě vlastní páchali zločiny a brutální teror s cílem totální likvidace českého, ale i slovenského národa jeho vysídlením daleko na východ, vyvražděním, či „převýchovou“ - (toto ale jen u několika „vhodných“ jedinců!). Mimo jiná zvěrstva a teroru páchaná Němci na našem obyvatelstvu vypálili a srovnali se zemí Lidice, Ležáky, Javoříčko, desítky dalších obcí. Bezbranné, ničím vinné obyvatele těchto vesnic buď rovnou vyvraždili postřílením, nebo je násilně odvlekli do koncentračních táborů na o něco pozdější jistou smrt! Včetně žen a dětí!

NĚMCI vyvraždili, popravili a bestiálně v koncentračních lágrech umučili na 365.000 obyvatel Československa!! (Nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny!)

Představte si, že toto, tyto bestiální zločiny, teror, vyvražďování českého a slovenského národa, jsme my, Češi, Němcům odpustili! (- LZE VŠAK TOTO VŮBEC ODPUSTIT?!) Zcela cynicky, pokrytecky, falešně, neupřímně, donuceně, na povel se s nimi přátelíčkujeme, bratříčkujeme a objímáme ve společném odporném jedovatém hadím hnízdě!

(Já za sebe rozhodně říkám a tvrdím a budu tvrdit až do své smrti, že NE!! NIKDY JSEM NEODPUSTIL A NIKDY NEZAPOMENU!)

Rusům, našim jediným odvěkým největším a skutečným přátelům, slovanským bratrům, zastáncům a ochráncům, za to, že nám přinesli v květnu 1945 mír, svobodu a zachránili český a slovenský národ před Němci nejen plánovanou, ale i uskutečňovanou genocidou, za to, že neváhali obětovat za naše životy své vlastní životy, za to, že jich padlo za naši svobodu na československém území více jak 144.000, nadáváme a spíláme?! Proč Rusům stále a stále jen a jen připomínáme nějaký srpen 1968?!! Vždyť v tom srpnu – viz psané výše, bylo maximálně 116 obětí (a opravdu jen a jen tragické nehody a náhody – a provokatéři)!

I totálnímu hlupákovi při srovnání čísel musí být vše naprosto jasné! - NĚMCI umučených, zavražděných, popravených 365.000 československých občanů za té opravdové a skutečné německé OKUPACE proti max.116 (sto šestnácti) tragicky zahynulým československým občanům za té prý sovětské okupace!! - A s Němci, našimi vrahy, máme být kamarádi a Rusy máme nenávidět?!!

Cožpak jsou Češi opravdu takové SKETY?!! Nevděční, nic si nezasluhující podvraťáci, kteří nevědí a neznají, co je to vděk, úcta, obdiv k zachránci a víra v něj, odvěké, a právě ještě znovu více utužené přátelství zpečetěné krví?!! Pokud ano, budiž pak hanbou a prokletím být Čechem! Je mi HANBA za ty lidské zrůdy a nestvůry, které úmyslně zpochybňují, překrucují, zapomněly, či nechtějí připomínat pravdivá historická fakta! Při památce 365.000 umučených obyvatel, při památce umučených lidických dětí, při památce padlých hrdinů bojujících za naši svobodu vás lidmi nazvat nelze!! Avšak nestačí se za ty zrůdy, nestvůry, cyniky a falzifikátory dějin a historie jen stydět a hanbit! Proti nim je třeba nesmiřitelně a tvrdě bojovat všemi prostředky, až do jejich konce! Nedat jim nikde prostor, umlčet ihned v počátku, v zárodku, jakmile by chtěli někde šířit a plivat své jedovaté sliny, zpochybňovat a falšovat naše dějiny!! Dát jim demokraticky na vybranou pro jejich svobodné rozhodnutí – dobrovolně odtáhnout do jimi opěvovaných západních zemí, do toho jimi opěvovaného západního světa (islámské Francie, černé Británie, či tureckého Německa, nebo i do teroristických fašistických USA se svými věrnými spojenci Saudskou Arábií), nebo jim nabídnout práci ve znovu otevřených dolech, lomech, štěrkovnách, pískovnách, cementárnách a podobných, pro ně vhodných pracovně výchovných zařízeních!

Je mi i hanba za libereckou radnici, za radnici města, kde jsem více jak 10 let žil, chodil do práce, studoval. Liberec je fašistické město! Liberec servilně, okázale a demonstrativně připomíná a vystavuje velice trapně v srpových dnech na zdi liberecké radnice nějaké torzo, které má snad představovat pás ze sovětského tanku, s nějakými jmény tragicky a nešťastně zahynulých libereckých provokatérů v těch srpnových dnech roku 1968 v Liberci. Znovu - laskavě si srovnejte čísla, za německé okupace Němci umučili a vyvraždili na 365.000 československých občanů, Američané zavraždili při jejich způsobu „osvobozování“ Československa na 22.000 československých občanů (přičemž jich – tedy samotných Američanů zahynulo na československém území jen 116 a pochovaný je na československém území jen jeden jediný!!), při srpnové a následující prý ruské okupaci zahynulo jen asi 116 československých občanů (nešťastné náhody a tragicky – nic cíleného, jako nás cíleně a záměrně chtěli vyhubit Němci!!). S Němci a Američany se nyní musíme pokrytecky a falešně objímat a na naše nejvěrnější bratry a slovanské spojence Rusy házet špínu a nenávidět je!

Pokud člověk pozorně sleduje zahraničně i vnitropolitickou situaci posledních několika desetiletí (a není naprostý politický dement, či vědomý ignorant a je kapánek politicky i sociálně vnímavý), musí být už naprosto každému jasné a musí si chtě nechtě přiznat, že tehdy – 21. srpna 1968 – byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými - O nyní bychom řekli „ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN“ nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká poeticky revoluce barevné.

A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. „arabského jara“ (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní – v postavení kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne – běžte se podívat na Ukrajinu!

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích "Z" se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře! Moc dobře!

Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru – Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání – pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře! Fungoval průmysl – náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Toto vše bylo!

Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu – floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti „chátristé 77“ a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda. Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatrné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989!

Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen českou kolonií!

Jsou již naprosto otravně nudné názory všech těch, kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval. Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. 72 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Okupace a kolonizace Evropy zločineckými agresivním americkými vojáky a celou tou americkou svoločí prostřednictvím teroristického paktu NATO a jimi vyvolaná islamizace a tedy konec civilizované Evropy těm lidem nevadí?! Jak podivné!! …ostatně přesně taková svoloč a verbež jen před několika stoletími zokupovala, zkolonizovala, ukradla a dobyla celý severoamerický kontinent původně patřící úplně někomu jinému!

Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ!! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!

Armádní generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR, a jeho odkaz budoucím generacím:
„Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.“

Mgr. Petr Michalů

(Celoživotní názor Čechoslováka Petra Michalů, který raději zvolil odchod do emigrace v Ruské federaci, než žít v Evropské unii a České republice ve lži, falši, pokrytectví, přepisování dějin a vnucované nenávisti ke všemu ruskému. Nutno dodat, že s tímto mým názorem se polistopadovým poznáním a vystřízlivěním již dávno ztotožňuje čím dál více lidí jak českého, tak i slovenského národa. Bohužel se lidé bojí otevřeně vystupovat a dát najevo tento názor. Protože je jim proamerickými, prounijními fanatiky, rusofoby a dalšími nepřáteli všeho ruského vyhrožováno, jsou verbálně vulgárně napadáni, je jim vyhrožováno i fyzicky, lidé mají problémy v zaměstnání i v soukromém životě, bojí se o sebe a své blízké. Ale musím přiznat, že i toto se pomalu mění a lidé se přestávají bát otevřeně stát na straně Ruska a prezidenta Putina a vyjadřovat jim své sympatie a přátelství.)

(autor je Čech žijící v Moskvě, příležitostný novinář a korespondent, bezplatný, dobrovolný)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Štěpán Křeček: Zlatá horečka ztrácí na síle

21:39 Štěpán Křeček: Zlatá horečka ztrácí na síle

„Cena zlata se propadla na svou červencovou úroveň. Od svého srpnového vrcholu již cena zlata vykles…