Spolek Šalamoun: Policie v případu Petra Kramného falšovala důkazy. Zahájí GIBS vyšetřování?

27.09.2018 12:21 | Zprávy

Spolek Šalamoun dlouhodobě monitoruje kauzu Petra Kramného, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 28 let za to, že měl podle obžaloby v Egyptě usmrtit elektrickým proudem svoji manželku Moniku Kramnou a jejich dcerku Klárku, a dopustit se tak dvojnásobné vraždy. Celý případ je plný pochybností a spolek Šalamoun má konkrétní poznatky, že v průběhu trestního řízení opakovaně docházelo k nepřípustné manipulaci s důkazy. Jedné takové manipulace (doslova falšování) se dopustila Policie ČR v Ostravě (kpt. PhDr. Alois Kubiena) při přepisu zvukových záznamů odposlechů telefonu Petra Kramného.

Spolek Šalamoun: Policie v případu Petra Kramného falšovala důkazy. Zahájí GIBS vyšetřování?
Foto: ReproYoutube, bar
Popisek: Petr Kramný

Jednu ze skupiny nepřímých důkazů tvoří okolnosti spočívající v chování Petra Kramného, a to jak bezprostředně poté, kdy podal okolí informaci o smrti poškozených, tak i jeho chování pozdějším. Jedním z (údajně) usvědčujících nepřímých důkazů jsou přepisy odposlechů telefonických rozhovorů, avšak jejich přepis mnohdy neodpovídá zvukovému záznamu odposlechu. Někdy dokonce celé pasáže z přepisu odposlechů, které zpracoval příslušník Policie ČR v Ostravě kpt. PhDr. Alois Kubiena, vůbec neodpovídají tomu, co je zaznamenáno na zvukových nosičích, a kpt. Kubiena se stal autorem zásadních výmyslů a lží. Do svých „přepisů“ si totiž kpt. Kubiena vymyslel věty a slova, které Petr Kramný nikdy neřekl, jako například údajnou větu, "že mu to všechno vyšlo, jako tenkrát v tom Egyptě" (kterou měl říci, ale ve skutečnosti neřekl při telefonátu se svojí tetou dne 22.11.2013). Přesto tyto zfalšované přepisy vedly k odsouzení Petra Kramného.

Tyto lži totiž považovaly soudy (Krajský soud v Ostravě, Vrchní soud v Olomouci i Nejvyšší soud) za "zjevenou pravdu" a z těchto zfalšovaných přepisů něčeho, co nikdy nebylo do telefonu vysloveno, vycházely i přesto, že tyto zvukové záznamy nikdy před soudem nahlas přehrány nebyly. Stejně se zachoval i Nejvyšší soud v usnesení ze dne 16.3.2017, č.j. 7 Tdo 1593/2016-475 (dostupné ZDE), kterým odmítl dovolání Petra Kramného a ve kterém ve skupině nepřímých důkazů cituje z přepisů odposlechů údajné výroky, které přitom nikdy Petr Kramný neřekl.

Taková manipulace s důkazy a jejich falšování ze strany Policie ČR je v právním státě, za který se Česká republika prohlašuje v článku 1 odst. 1 Ústavy, nepřípustné. Ani v tak závažné věci, jako je podezření z dvojnásobného trestného činu vraždy, nemůže a nesmí Policie ČR nedostatek důkazů proti podezřelému (obviněnému) nahrazovat tím, že bude důkazy falšovat, tj. vyrábět si vlastní důkazy podle momentální potřeby. Takto postupovaly vyšetřovací orgány v temném středověku, zejména inkvizice.

To, že dozorový státní zástupce při převzetí spisu z rukou policistů a při sepisu obžaloby nezjistil, že nezanedbatelná část přepisů odposlechů v porovnání s jejich zvukovým záznamem je zkreslující, nepravdivá a zjevně účelově doplněná větami, které ve skutečnosti nikdy nezazněly, dokazuje, že státní zástupce Mgr. Vít Legerský nevykonával řádně svojí funkci.

Stejně tak skutečnost, že předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. Renata Gilová, ani přísedící téhož senátu, se nenamáhali porovnat zvukový záznam odposlechů s jejich přepisem, a při hlavním líčení dotčené pasáže nenechali přehrát ze zvukového nosiče, jednoznačně dokazuje míru jejich neprofesionality, nedbalosti, zvůle a zaujatosti vůči Petru Kramnému. Považovali ho totiž za vinného od samého začátku hlavního líčení a žádné dokazování k tomu nebylo potřeba, což JUDr. Renata Gilová v průběhu hlavního líčení dávala dost zřetelně najevo.

Ale ani to policistu kpt. Kubienu, který zvukové záznamy odposlechů přepisoval, nezbavuje odpovědnosti za jejich pozměňování a zfalšování.

Spolek Šalamoun proto podal dne 25. září 2018 Generální inspekci bezpečnostních sborů trestní oznámení na příslušníka Policie ČR kpt. PhDr. Aloise Kubienu pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci úřední osoby.

Zároveň spolek Šalamoun vyslovil pochybnost o nepodjatosti příslušníků ostravské expozitury GIBS pro jejich kolegiální a osobní vazby na příslušníky policie v ostravském regionu. Pochybnosti o systémové nepodjatosti a důvěryhodnosti GIBS (jejíž příslušníci včetně vedení se v převážné většině rekrutují z bývalých příslušníků Policie ČR a Inspekce Policie ČR) ostatně v obecné rovině vyslovil už v minulosti i Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1042/15 ze dne 24.5.2016 (dostupný na http://nalus.usoud.cz).

Ještě větší pochybnosti o objektivitě a nepodjatosti má spolek Šalamoun o Krajském státním zastupitelství v Ostravě, jemuž přísluší dozor nad přípravným řízením trestním, které zahrnuje i objasňování a prověřování podaného trestního oznámení. To proto, že státní zástupce tohoto krajského státního zastupitelství Mgr. Vít Legerský v trestní věci Petra Kramného s důkazy (přepisy), pozměněnými a zfalšovanými kpt. PhDr. Aloisem Kubienou pracoval a spolu s obžalobou je předložil soudu jako pravé (sic!).

Celý text oznámení, zaslaného Generální inspekci bezpečnostních sborů, je vystaven ZDE

S ohledem na předchozí neblahé zkušenosti se zahlazováním protiprávního jednání a trestné činnosti příslušníků policie ze strany GIBS je otázkou, zda GIBS na základě oznámení spolku Šalamoun zahájí vyšetřování anebo se pokusí falšování důkazů v kauze Petra Kramného ututlat.

Právě pro zahlazování protiprávního jednání policistů policejní inspekcí (nyní GIBS) se Česká republika a její státní orgány, včetně státního zastupitelství, v minulosti dočkaly nejen dvakrát kritiky od Ústavního soudu (v nálezu sp. zn. I. ÚS 1042/15 a v nálezu sp. zn. I. ÚS 860/15), ale i od Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek ESLP ze dne 25.7.2013 v případu Krummer vs. Česká republika, číslo stížnosti 32133/11).

John Bok
JUDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.
Václav Peričevič

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Prosím o vysvětlení

Četl jsem tento (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Novakova-KDU-CSL-Plevel-v-ceskem-pravnim-radu-aneb-Lex-Schwarzenberg-757872) článek na PL a vůbec nechápu, o čem je řeč? Hned v prvním odstavci se píše o nějakých normách z dob socialismu, které stále platí a kvůli kterým z n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jan Keller: Deficit demokracie v praxi

15:49 Jan Keller: Deficit demokracie v praxi

Čas od času lze zaslechnout, že evropské instituce trpí deficitem demokracie. Pod takto obecným ozna…