Jurásková: ,,Zastavuji restrukturalizaci zdravotních ústavů''

18.03.2010 11:29

Prohlášení ministryně zdravotnictví před PSP ČR

Jurásková: ,,Zastavuji restrukturalizaci zdravotních ústavů''

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já samozřejmě text dopisů, které zaslali pracovníci Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, znám. Informovala jsem tady také o tom, že vím, že zaměstnanci tohoto ústavu rozhodnutí ministerstva nepřijali, přestože jsme s nimi opakovaně jednali. Já znovu garantuji, že v žádném případě nejde o žádnou privatizaci ani o její přípravu a v žádném případě nejde o rušení této velmi kvalitní laboratoře. To naprosto nezpochybňuji.

Co je ale zásadní, že ve chvíli, kdy nebude restrukturalizace dokončena, tak hrozí, že některé zdravotní ústavy budou mít ekonomické problémy.

Dále čtěteJurásková zastavila restrukturalizaci zdravotnických zařízení

Já jsem se rozhodla pod tlakem, který nemohu považovat za odborný ani za tlak, který je ve veřejném zájmu, já jej bohužel musím považovat za tlak politický, a to i od těch, kteří nesou vinu na tom, v jakém stavu zdravotní ústavy v některých regionech jsou, a oznamuji Poslanecké sněmovně, že jsem se rozhodla tento proces zastavit. Musím ale současně nahlas upozornit, že je potřeba si uvědomit, že už v řádu měsíců budou mít tyto ústavy, tyto organizace, ekonomické problémy, a já v tuto chvíli žádám Poslaneckou sněmovnu, aby nevinila Ministerstvo zdravotnictví z toho, že taková situace nastane. Ministerstvo zdravotnictví tu situaci řeší, dohled nad těmito organizacemi je velmi těsný, máme informace o tom, jakým způsobem hospodaří, a já na to chci velmi vážně upozornit.

Současně chci také garantovat, že další kroky v tomto směru musí provést ten, kdo Ministerstvo zdravotnictví obsadí po mně, ale současně chci připomenout, že Ministerstvo zdravotnictví provedlo obrovský kus práce. Proběhla zásadní analýza jak majetku, tak personálu, tak odborných činností všech zdravotních ústavů. Tato analýza ukázala, v jakém nerovnoměrném postavení jednotlivé ústavy jsou a jak je možné právě touto restrukturalizací jejich kapacity, které jsou mimořádné, využít.

Už jsem poznamenala, že není možné ani vhodné, aby každý zdravotní ústav byl vybaven všemi metodami pro pokrytí státního zdravotního dozoru a že je proto důležité, aby ten regionální princip zejména u superspecializovaných činností byl uplatňován na celou republiku. Koordinace a kooperace v rámci spolupracujících pracovišť je naprosto klíčová.

ČtěteRath (ČSSD): Další tunelování zdravotnických zařízení

Nebudeme tady ani tvrdit, že neexistuje privátní prostor laboratorních pracovišť. Nebudeme ani tvrdit, že Státní zdravotní ústav, resp. zdravotní ústavy, jsou v těžké konkurenční situaci a že je potřeba, aby byly konkurenceschopné. I k tomu jim mohou pomoci projekty, které tyto ústavy mohou realizovat, ale nedovedu si představit, že by o takový projekt požádaly jednotlivě, samostatně, ve chvíli, kdy splňují nebo pokrývají jenom parciální odbornou část a když jsou vybaveny zlomky, jednotlivými úvazky odborných pracovníků. Takové pracoviště si na dotační prostředky prostě v žádném případě nesáhne.

Já chci znovu deklarovat - zastavuji proces restrukturalizace zdravotních ústavů, upozorňuji na to, že již v řádu měsíců budou mít vážné ekonomické problémy a Česká republika se tím připravuje o příležitost využít maximálně potenciálu specializací, které na celém území České republiky jsou, samozřejmě i s tím, že tam může dojít k nějakému drobnému regionálnímu výpadku.

To je asi vše, co bych chtěla říci. Jinak pro vaši informaci - v tuto chvíli v součtu hospodaří zdravotní ústavy v kladném hospodářském výsledku a hospodářský výsledek za rok 2009 je 6 746 000 Kč. Prosím, porovnejte si to proti dotaci 600 miliónů korun ročně ze státního rozpočtu.

reklama

autor: Vlada.cz

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mračková Vildumetzová (ANO): Velmi mi vadí, že se vláda nepokusila získat nějaké finanční prostředky z Evropské unie

14:07 Mračková Vildumetzová (ANO): Velmi mi vadí, že se vláda nepokusila získat nějaké finanční prostředky z Evropské unie

Projev na 82. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2023 k opatřením, souvisejícím s ozbrojeným kon…