Evropa se chová nelogicky a bude se to snažit hodit na Rusko. Štefec rozebírá velmi smutnou roli ČR

22.11.2021 20:22 | Rozhovor

„Bez dodávek z Ruska by celá energetická soustava v rámci Evropské unie momentálně zkrachovala,“ varuje před neuváženými kroky vojenský analytik Jaroslav Štefec. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že není důvod, aby Česká republika jako vývozce elektrické energie navyšovala její cenu. Rovněž uvedl, že New Green Deal znamená významný krok zpět a významné omezení života lidí v Evropě.

Evropa se chová nelogicky a bude se to snažit hodit na Rusko. Štefec rozebírá velmi smutnou roli ČR
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaroslav Štefec

minulém rozhovoru jste mluvil o tom, že nejen kvůli sporu na polsko-běloruské hranici hrozí válečný konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. To riziko stále trvá?

To riziko pokleslo.

Anketa

Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu?

37%
hlasovalo: 40635 lidí

Jak to?

Proběhly některé události počínaje sestřelením ruského satelitu a potom demonstrací několika letounů Ruské federace s raketami Kinžal, což byly tuším bombardéry TU22 a TU160 s raketami s plochou drahou letu v oblasti Středomoří a Černého moře. V době, kdy prudce začalo narůstat napětí na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem, takže si myslím, že tohle byl ze strany Ruské federace zajímavý tah, který demonstroval schopnost obratem zničit centra velení a řízení NATO v západní Evropě.

Domníváte se tedy, že Vladimir Putin ukázal svoji sílu?

Ruská federace ukázala svoji sílu, ano.

Tohle téma jsme už probrali minule a končilo zmínkou o jaderné energetice. Řekl jste, že to s tím souvisí. Jak přesně to souvisí?

Anketa

Co soudíte o think-tanku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty?

5%
hlasovalo: 11063 lidí
Především v tom, že Evropa se chová naprosto nelogicky a pod tlakem Spojených států se energeticky čím dál více odřezává od Ruské federace. Snaží se vytvořit podmínky, za kterých by v podstatě donutila Rusko, aby buď výrazně omezilo, nebo ukončilo dodávky energetických zdrojů do států Evropské unie. Podle mého názoru proto, aby mohlo vedení Evropské unie začít tvrdit, že problémy, které vznikly v souvislosti s energiemi, s nedostatkem plynu, s nedostatkem paliv a výhledově i s problémy kolem jaderné energie, jsou čistě vinou Ruské federace.

Domníváte se, že budou chtít svést vinu na Rusko?

Budou to chtít svést na Rusko, které tlačí do situace, kdy mu v určitém momentu nic jiného nezbude, než se začít chovat racionálně a ukázat, že plnění dohod za každou cenu, když do vás kopou, nemusí být nutně atributem, který by platil na mezinárodním poli.

Z vašeho pohledu tedy Rusko nemá s touto krizí vůbec nic společného?

Prakticky nemá, protože Rusko plní své smlouvy, které má uzavřené s Evropskou unií, dokonce navyšuje dodávky plynu. Pokud vím, v několika minulých týdnech došlo k navýšení dodávek plynu, vlastně plní, co je nasmlouváno, ale vzhledem k tomu, že dlouhodobé smlouvy většina států Rusku vypověděla a řídí se trhem s energiemi Evropské unie, nikoliv dohodami přímými s Ruskou federací o dodávkách plynu, tedy řídí se pokyny z Bruselu, tak logicky energie chybí. A to platí jak pro paliva, tedy plyn, ropu a podobně, ale platí to i pro elektrickou energii, protože nemá logiku, aby Česká republika, která je čistým vývozcem elektrické energie, prudce zvyšovala její cenu. Problém je v tom, že se Česká republika řídí cenami na evropském trhu energií, a to asi není dobře.

Nakolik podle vás hrozí, že by se kohouty s plynem z Východu prostě mohly zavřít? Nyní došlo k uzavření plynu z Běloruska se zdůvodněním, že se jedná o nečekanou údržbu. Je to ale v dost vypjaté době konfliktu Běloruska s Evropskou unií. Nakolik hrozí, že kohouty zavřou a lidé v Evropě a v České republice by mohli skončit bez tepla?

Hrozba není bezprostřední, protože lídři v rámci Evropské unie jednotlivých zemí a zejména Německa si uvědomují, že pokud by k tomu skutečně došlo, tak bude opravdu zle. Lidé se začnou bouřit a bude velmi těžké udržet v klidu společnost a udržet jakési sociální soužití v rámci společnosti. Převládá racionální pohled na vztahy s Ruskem. To, co se děje v Evropě, reálně odráží vztah mezi Ruskem a Spojenými státy. A Spojené státy a Česká republika jako jeden z federálních států spojených v Evropě jsou zařazeny na seznam ne nepřátelských, ale ‚Ne přátelé‘. Evropská unie se tím pomaloučku přestává řídit a začíná převládat hlavně ve velkých státech jako Německo a Francie racionální pohled na vztahy s Ruskem a na to, že Rusko své dohody skutečně plní. Začínají trochu ustupovat od konfrontačního tónu.

Británie, která skončila v Evropské unii a byla hlavním nositelem protiruských nálad Evropské unie, odešla. Vytvořila spojenectví se Spojenými státy a s Austrálií, kde je protiruská rétorika velice tvrdá. A Evropa si začíná uvědomovat, že tady stojí sama, ve skutečně počínající reálné krizi, která je vyvolána dlouhodobě existujícím covidem, celosvětovou a celoevropskou pandemií, a jednak pomaloučku, polehoučku hroutícím se systémem globalizace, který se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelný model. A samozřejmě také tváří v tvář nadcházející zimě a problémům, které z toho mohou plynout pro Evropu, která je reálně plně závislá na dodávkách z Ruska v oblasti energetiky až na výjimky. Jsou tu země, které mají svoji ropu a jsou vývozy i do České republiky, bereme část plynu například z Norska. Bez dodávek z Ruska by celá energetická soustava v rámci Evropské unie momentálně zkrachovala.

Francie oznámila, že hodlá budovat jadernou elektrárnu a hodlá jadernou elektřinu využívat. Je to docela obrat v dosavadních postojích. Souvisí to se situací, kterou jste popisoval?

Přesně. Jaderná energetika skutečně může přinést významnou nezávislost na podobných zdrojích jako je plyn nebo ropa, které mohou téci bez problémů jak do Asie, tak do Evropy tomu, kdo více zaplatí. Viz Spojené státy americké, které přesměrovaly původně slíbené dodávky do Evropy, samozřejmě zatím nenasmlouvané, což nesplnily a nasměrovaly dodávky směrem do Číny. Jádro je logické východisko pro minimálně příštích dalších padesát až osmdesát let a Francie má kapacity, přístup k africkému uranu, čemuž Česká republika trochu napomáhá našimi zahraničními misemi v Mali. Ale jak říkám, týká se to francouzského uranu a Francouzi stále mají odborníky, kteří ty elektrárny umějí stavět, takže je to logické.

Jde také o reakci na dohodu New Green Deal?

Do značné míry ano, protože nyní běží velmi tvrdá snaha prosadit jadernou energetiku jako bezemisní nebo zelený zdroj. Tady probíhá velmi těžká diskuse, objevilo se to vlastně i na jednáních v Glasgow. Myslím, že jaderná energetika se nakonec dostane na tento seznam, že zvítězí racionalita a jaderné elektrárny budou skutečně pokračovat, a to i v České republice.

Evropská unie a její zástupci se sešli, aby řešili energetickou krizi, která klepe na dveře, ceny letí nahoru. Hovoří se o emisních povolenkách a obchodu s nimi, které to částečně způsobily. Po jednání zástupci Evropské unie uvedli, že se shodli na řešení. Uklidnilo vás to ve smyslu, že se Evropská unie postará, aby vše dobře dopadlo?

Neuklidnilo, protože Evropská unie se zatím nepostarala o jakékoliv dobré dopadnutí čehokoliv včetně pandemie. A nemyslím, že New Green Deal je cesta, která nás povede ke světlým zítřkům. Naopak, znamená to významný krok zpět a významné omezení života lidí v Evropě.

A to není jen New Green Deal, na světě je program Fit for 55, který je ještě přísnější.

Řeknu to asi takhle. Dokud se budou vyrábět plastové lahve, dokud pojede logistika tvrdě na automobilové dopravě celoevropsky a celosvětově a dokud budeme zavírat oči nad tím, že požáry, ke kterým dochází celosvětově na obrovských územích, uvolňují do ovzduší více kysličníku uhličitého než všechny průmyslové země dohromady, tak se k ničemu nedostaneme. A ještě, pokud ještě začneme zavírat oči před tím, že reálně dochází ke globálním atmosférickým změnám celosvětově bez ohledu na lidskou činnost a naprosto reálně v určitých cyklech.

Můžeme se tady bavit o Green Dealu, o omezování emisí, vozidel a podobně, ale to neznamená, že Evropská unie hledá reálné cesty, jak emise snížit, jak pomoci občanům k lepšímu životu, ale spíše jak vytvářet další a další omezení v rozvoji průmyslu a v rozvoji života, o kterém se mluví jako o udržitelném, ale na druhou stranu se dělá vše proto, aby udržitelný život byl stále primitivnější a stále složitější pro běžné lidi, kteří v něm musejí fungovat.

Když to celé na závěr shrneme, jaká je podle vás cesta, aby se zabránilo dalšímu růstu cen energií a jejich nedostatku? Podle toho, co jste řekl, vidíte jako cestu zlepšení a napravení vztahu s Ruskem, lepší jednání v tomto smyslu, zrušení emisních povolenek a zapovězení takových dohod, jako je New Green Deal nebo Fit for 55?

Samozřejmě. Odpověď na otázku, zda je tou cestou zlepšení vztahu s Ruskem, zní ano. Rusko je evropskou zemí a evropské země by se obecně měly chovat racionálně a měly by vzájemně spolupracovat. Místo toho se tady vytváří prostředí, ve kterém se tyto země čistě ideologicky staví proti sobě a vytvářejí se z nich interní evropští nepřátelé.

Dalším jednoznačným krokem, který musí následovat, je zrušení veškerých emisních povolenek, protože se z nich stalo něco naprosto pravděpodobně nezamýšleného, staly se předmětem spekulace a výrazně navyšují ceny energií, které dopadají na obyčejné občany. To je další věc.

A samozřejmě já osobně jsem pro, abychom významně omezovali emise, abychom skutečně řešili problém vypouštění kysličníku uhličitého do ovzduší a problém znečišťování přírody jako celku. A rozhodně tou cestou není ta, kterou se Evropská unie v těchto dvou programech, o kterých jste hovořila, vydala. Cesta skutečně vede přes výrazné omezování kamionové dopravy, vede nikoliv přes elektrifikaci dopravních prostředků, ale přes racionální využívání elektřiny v dopravě, a to je něco podstatně odlišného s tím, že jaderná energetika nám může tuto potřebu elektrické energie pokrýt. Na rozdíl od větrných farem a slunečných elektráren. A samozřejmě tou další cestou je i významné omezení využívání plastů v běžném životě člověka.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Zuzana Koulová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Lež podstrčená ministrovi. Zemědělec školí vládu. A zdravé jídlo? Jsme všežravci!

12:22 Lež podstrčená ministrovi. Zemědělec školí vládu. A zdravé jídlo? Jsme všežravci!

Jeden metr pro zemědělství v EU? Cha chá, nenechte se mýlit! Nic takového. Zmírňovat přísné normy, k…