Hrozí nám jaderná válka, varuje Martin Koller. A ti vojáčci, co si ani nerozumí, nás opravdu neochrání

20.06.2016 19:48

ROZHOVOR Martin Koller pro ParlamentníListy.cz opět hodnotí novinky na poli mezinárodní a bezpečnostní politiky. Tentokrát hovoří o EU, britském plánu z ní vystoupit a důvodech, proč řada politiků propadá hysterii.

Hrozí nám jaderná válka, varuje Martin Koller. A ti vojáčci, co si ani nerozumí, nás opravdu neochrání
Foto: Hans Štembera
Popisek: Přesun příslušníků 2. jízdního pluku americké armády v rámci cvičení Saber Strike v Pobaltí. Vojáci přenocují v ruzyňských kasárnách v Praze

Anketa

Volili byste Roberta Šlachtu do politické funkce?

46%
54%
hlasovalo: 10811 lidí

Poznal jste důvěrně naší armádu, ale v poslední době se hodně mluví o jiném ozbrojeném sboru- o policii. Je pro vás Robert Šlachta špíše hrdina, nebo "poskok" Andreje Babiše?

Armáda a Veřejná bezpečnost, později Policie nebyly konkurenční sbory. Naopak si obvykle pomáhaly. Doufám, že je tomu tak i v současnosti. Kdysi byla armáda několikanásobně početnější. Dnes je policistů více než vojáků, což bylo kdysi jedním ze znaků zaostalých a rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky s nízkou životní úrovní, vysokou kriminalitou a potřebou politického potlačování obyvatelstva. Bez ohledu na všemožnou propagandu a tvrzení, že patříme na Západ, je realita taková, že se z hlediska životní úrovně, svobod a perspektiv občanské většiny blížíme spíše ke Kyjevu, i když tento pohyb je pomalý, zato jistý. Vývoj mi dá za pravdu. Z hlediska Německa, EU a USA jsme kolonií zcela jistě a tento stav se řízeně prohlubuje a upevňuje počínaje zaváděním absolutní kontroly nad obyvatelstvem a jeho ekonomickými aktivitami, cenzurou, snahou o potlačování svobody projevu v médiích i na veřejnosti a odzbrojováním. V realizaci protinárodní kolonizace a islamizace vedou reprezentanti firmy ANO, která je hlavním nástrojem amerických zájmů a její politika je z hlediska národa perspektivně horší než u proklínané TOP 09. V nejbližší době bude následovat několik sponzorovaných let naplněných pokryteckou mediální manipulací občanské většiny s cílem vytvoření podpory eurototalitě, oligarchizaci a koloniální smlouvě TTIP. Poté nastane drsná realita a placení dluhů na věčné časy. Jedním ze základních faktorů k získání monopolu moci je ovládnutí důležitých složek policie.

Uniformu Československé armády jsem nosil téměř 24 let, dále jsem v resortu obrany pracoval téměř pět let jako občanský zaměstnanec. Rovněž na dalších pracovištích jsem neměl příliš daleko k vojenství a bezpečnosti. Mám známé, kteří sloužili, případně slouží v resortu vnitra. Nicméně situace v rámci resortu vnitra a Policie ČR se hodnotí obtížně. Policie je dlouhodobě pod daleko horším politickým tlakem než armáda. Všemožných reorganizací, dosazování politických protekčňáků na vedoucí místa a preferování ochrany všemožných práv zločinců si užila také dost. Čestní policisté a všichni, kdo bojují proti organizovanému zločinu, především narkomafii, jsou ohroženi jeho prorůstáním do politiky a korupčními tendencemi.

I proto se místy objevují podivné kauzy.  Řada věcí je jiná, než se zdá, či jak ji prezentují média. Stačí připomenout střelce v Uherském Brodě nebo dívčinu, která se údajně zázračně zavraždila třinácti bodnými ranami na večírku u muslimského narkomafiána z Libanonu, muniční sklad ve Vrběticích, beztrestné zmlácení naší občanky muslimským obchodníkem v Plzni železnou tyčí, protože se zastávala jeho týrané manželky, a další kauzy, kde oficiální výsledky šetření PČR prezentované i v médiích vypadají přinejmenším podivně, možná na politickou objednávku nebo na základě korupce. Přesto vycházím z toho, že plev je méně než zrní a nepořádky jsou dány především nesprávnou prací vedoucích osob a složek v resortu vnitra a policie, které výše popsané události umožňují, a samozřejmě politickými tlaky. 

V případě hodnocení boje o policii mohu vycházet pouze z hodnocení veřejně dostupných informací. Především celá kauza kolem reorganizace policie není samostatnou a omezenou záležitostí. V armádě se konaly reorganizace v průměru každé dva roky a pes po nich neštěkl. V případě policie jde o politický mocenský boj v celostátním měřítku. Přitom ozbrojená silová složka by měla být v každém případě apolitická, což měl podpořit i nedávný neslavný zákon o státní službě. Nakonec jen vytvořil a upevnil koryta pro politické vyžírky. Komediální politická show kolem reorganizace policie by se vůbec neměla konat.

Nemohu odborně posoudit efektivitu práce týmu plukovníka Šlachty, protože výstupy neznám. Jako důchodce už nemám platnou bezpečnostní prověrku a předpokládám, že jde o utajené dokumenty. Ovšem například pan Huml, který se jeví jako odborník a vlastenec, má značnou praxi v rámci policie a v nedávném článku na PL posuzuje Šlachtovu partu negativně.

Osobně jsem toho názoru, že reorganizace v resortu vnitra je věc ministra a policejního prezidenta. Jiných resortů se nedotýká, takže ministři nemají důvod k zuřivým reakcím. Povyk, mávání koaliční smlouvou a všemožné vyhrůžky ministra financí – majitele firmy ANO a jeho věrného služebníka a reprezentanta firmy ANO z ministerstva spravedlnosti připomíná kejhání potrefených husí. Reorganizace evidentně zasáhla jejich politické plány v rámci budování monopolu moci, přestože z hlediska kompetenčního zákona, tedy právně jim do policie nic není. Proč by jinak tak řádili?

Přitom reprezentanti firmy ANO kupodivu nechtějí z koalice a vlády odejít, přestože něco takového by se dalo logicky očekávat, pokud mají nějaké zásady. Takový bezzásadový přístup je samozřejmě logický z hlediska jejich vlastních zájmů i zájmů USA a EU, které prosazují. Služebníci majitele firmy ANO by přišli o moc a svoje koryta, ale uchovali by si morální kredit. I finančně zajištěný majitel firmy ANO by mohl přijít o záchranné dotace pro Agrofert, svoji nezákonnou kontrolu nad konkurenčními firmami a získávání informací o nich cestou EET a hlášení o DPH a s tím spojenou možnost nátlaku na konkurenci, získávání výhod pro svoje firmy i vliv na různé regionální samosprávy. A především by firma ANO ztratila možnost prosazovat americké zájmy, například koloniální smlouvu TTIP s geneticky i jinak upravenými potravinami, to vše s pomocí vytváření protinárodní fronty současných vládních stran a jejich klonů. Můžeme si z tohoto hlediska připomenout mediální vyjádření a hlasování „vlasteneckých“ reprezentantů firmy ANO, konkrétně nejbližších spolupracovníků majitele, a to Stropnického, Pelikána, Teličky, Komárka, Jourové či Zlatušky. Zde je třeba dodat, že EET a hlášení o DPH mají výjimky, takže například Agrofertu nebo třeba Kauflandu, který je jeho významným obchodním partnerem, se netýkají!  Takový je pořádek zaváděný firmou ANO, údajně ve prospěch našich občanů.

Rozpadem současné vlády by končili se svojí mocí a zisky rovněž spojenci firmy ANO a bojovníci za evropskou totalitu, konkrétně značná část vedení ČSSD, především americký občan Dienstbier a jeho spolupracovnice inkluzivní Valachová, různé neziskovky, sudetský rodák Herman, katolický moralista soudruh Halík, dříve komunistický kádrovák v podniku Chemapol, léčený alkoholik a především absolvent nedoložitelné vysoké školy v Postupimi, kde bylo rovněž školicí centrum východoněmecké Stasi zaměřené mimo jiné na proticírkevní boj, ale i další české hvězdy současné evropské totalitní demokracie a zadlužené prosperity. 

Společným cílem protinárodní fronty budované firmou ANO, ale především majitele firmy ANO je privatizovat tuto zemi jako svoji soukromou firmu po vzoru ukrajinských oligarchů s podporou USA a EU. Výsledkem bude děsivý monopol moci srovnatelný se stalinským sovětským svazem, ne-li třetí říší, nikoli slibované lepší Česko. V lepším případě jakýsi korporátní evropský nacismus, ovšem se středověkým a koloniálním nátěrem zastavujícím sociální mobilitu. Společnost rozdělená na nepočetnou novou šlechtu a většinové levné pracovní síly, moderní otroky a státní aparát potlačující jejich odpor počínaje výukou ve škole. Nejlepší otrok je ten, který si sám nadšeně natahuje okovy a velebí svého pána. Chce to jen počkat několik let a pravdu uvidí i oběti současné propagandy medií majitele ANO.

Mediální strategie firmy ANO, která u nás prosazuje americké zájmy, což dokazují různé politické i příbuzenské kontakty jejího majitele v USA, počínaje přátelstvím s krvavou Madlou, se nápadně podobá nacistické propagandě ve třicátých letech. Po období pseudodemokratického hospodářského a sociálního marasmu přichází zbožněný spasitel, cizinec pocházející z blízkého zahraničí. Proto se o něm moc neví. Vytváří iluzi pořádku a slibuje lepší zítřky. Obojí samozřejmě ve svůj prospěch, přičemž pořádek bude mít v dohledné době formu opravdové totality postihující i nezávislé myšlení a komunikaci na internetu.

Přetahuje s pomocí profesionální špičkové mediální propagandy a vlastních médií voliče a členy ostatních stran. Z nich se snaží vytvořit jeden politický blok, v reálné současné praxi opravdovou protinárodní frontu. Občané znechucení praktikami předešlých demokratických koalicí mu zaslepeně skáčou na špek. Některé stačí přesvědčit i podprahově šířené stupidní tvrzení, že je bohatý, takže se nemusí dále obohacovat. Přitom v celé historii podnikání a politiky se takový dobroděj neobjevil. Naopak, kdo má peníze, chce jich ještě víc, protože vytvářejí moc a ta zase peníze. Vytváří iluzi ekonomických programů typu EET, které se později ukážou jako neúspěšné bez ohledu na televizní reklamu placenou ze státních peněz. Nalézá nepřítele, kterým dnes nejsou zlí Židé, ale kradnoucí živnostníci a malopodnikatelé, proti nimž štve občanskou většinu.

Přitom stejně jako kdysi v Německu nejde o zájmy občanské většiny, ale nadnárodních korporací, které se dívají na naši zemi jako na kolonii, kterou bude ovládat jako feudální pán jejich oligarcha. Rovněž v Německu se nakonec sociální komedie, počínaje otrokářskými veřejnými pracemi, zvrtla do podoby prosazování zájmy monopolů spolupracujících úzce s americkými protějšky, a to i za války. Právě kombinací ohlupování národa a peněz finančních elit ovládl kdysi vůdce s komickým knírem Německo. Jedním z jeho cílů byla jednotná Evropa profitující na zotročení Slovanů. Pravdu nahradila lež, občanské svobody nařízené a násilně prosazované jednotné myšlení. Nejbližší služebníci současného spasitele rovněž prosazují zájmy jednotné Evropy, samozřejmě té totalitní a oligarchické, a rovněž přátelství s agresivními muslimy jako kdysi. Ve válce nakonec pomřely desítky milionů Evropanů včetně Němců. Dnes je na spadnutí podobné tažení na východ s nadšenou podporou reprezentantů firmy ANO, určitě nikoli ve prospěch občanské většiny. Situace se podobá konci třicátých let, a to nejen u nás.

Ztráta kontroly nad důležitými složkami policie a možnosti účelového využívání jejich služeb je pro majitele firmy ANO z hlediska jeho výše popsaných cílů těžkou ranou.

Martin Koller

Osobně jsem toho názoru, a to na základě jak osobních zkušeností, tak dlouhodobého vyhodnocování, že cokoli podporuje firma ANO, jako pokrytecký, neoficiální, zato vůdčí prvek protinárodní fronty (ANO, KDU-ČSL, ČSSD, zelení, část TOP 09), je špatné pro tuto zemi a její občanskou většinu. Majitel ANO se pokouší rozdrobit a převzít s pomocí ministra obrany část TOP 09, jejích voličů a ekonomických kontaktů, zároveň tlačí na vedení KSČM, aby jej podporovalo ve spojení se zelenými, které jako filiálku firmy ANO vede syn ministra obrany! Snaží se rovněž získat na svoji stranu prezidenta a jeho poradce, čímž by cestou SPO (Veleba), dříve Zemanovci, získal i podporu SPD (Okamura) v rámci důležitých hlasování. Protinárodní fronta ve prospěch firmy ANO a její privatizace státu cestou oligarchizace, potlačování občanských svobod a smlouvy TTIP pro krajské a senátní volby by v takovém případě byla opravdu široká a účinná.

Kromě samochvalného řečnění majitele ANO tento spolek nazývaný hnutí neudělal v praxi pro občany této země nic pozitivního. Přesně řečeno, dělá v praxi opak toho, co majitel ANO vykládá v médiích beze studu důvěřivým občanům, z nichž mnohým to stále nedochází. Naopak všichni jeho zaměstnanci a spojenci svorně v Praze i v Bruselu podporují v médiích i při hlasováních multikulturní islamizaci, koloniální smlouvu TTIP, potlačování svobody projevu, cenzuru internetu a dalších médií, rozeštvávání občanů jednotlivých zemí a americkou válku proti Rusku. Již jen z tohoto důvodu musím souhlasit s ministrem Chovancem a bez ohledu na svoje zásadně negativní hodnocení současného vedení ČSSD jeho reorganizaci policie podpořit.

Na základě osobní zkušenosti a několikaletého členství považuji ČSSD za hluboce prohnilou politickou partaj ovládanou zbabělostí, zkorumpovanými proislámskými socialistickými multikulturalisty z Berlína a Bruselu a cizáckými neziskovkami. Vedení této partaje, které již dávno nehájí zájmy občanské většiny, dlouhodobě kašle na svoji členskou základnu i voliče a hraje s nimi aktuálně ubohou komedii o zvýšení platů části státních zaměstnanců, o důchodcích a slavných 40 korunách nemluvě. Peníze si po volbách stejně různými způsoby, například zdražováním elektřiny a vody, zvyšováním daní z nemovitostí a podobnými ekonomickými tahy vybere nazpět. Bude hůř.

Neméně kritický jsem k bývalé vládě, která pokazila, co pokazit mohla, a umožnila tak drtivý nástup firmy ANO. Přitom voliči Nečasovu vládu podpořili po komediálním mávání síťovkou a stupidních televizních šotech s bábou a dědkem, které zdaleka nedosahovaly kvality reklamní kampaně firmy ANO vytvořené americkým týmem, stejným, který připravuje prezidentské volby v USA. O ničemném podlézání nacistickým sudeťákům ze strany politiků současné protinárodní fronty ani nemluvě. Ostatně i na tom se výrazně podílí firma ANO, jestliže její reprezentant, primátor města Brna, dostal sudeťáckou cenu Wenzela Jaksche.

Mimochodem, Jaksch je vzorovým dokladem prolhanosti sudeťáckého rodáka a ministra kultury Hermana (KDU-ČSL), protože nebyl vysídlen. Za války byl Jaksch v Londýně s prezidentem Benešem, takže byl v odboji, mohl zůstat v ČSR a živit se dále politikou. Němců, kteří nemuseli odejít, zde zůstalo dost, takže žádná etnická čistka, o níž bájí ministr kultury v ČT i jinde. Jaksch přesto odešel do Německa, a to dobrovolně jako sudeťácký nacionalista. Tedy opravdový rodák a československý vlastenec, hodný lásky pana Hermana, jeho šéfa v KDU-ČSL a jejich přátel ve firmě ANO. V době, kdy Jaksch vládl Sudetoněmeckému landsmanschaftu, nosili na každoročních srazech jeho členové běžně nacistická vyznamenání s hákovými kříži, což si určitě pamatují i rodáci Herman a  Bělobrádek ostudně a podlézavě se omlouvající za české „zločiny“ proti sudeťáckému nacismu po vzoru Václava Havla. Z tohoto hlediska je zajímavé si po letech přečíst oponenturu vůči ostudné česko-německé deklaraci, která zahájila přípravu k opětné německé kolonizaci českého pohraničí, zatímco v případě jiných zemí si sudeťáci nedovolí ani špitnout.

Kdyby byla firma ANO jen zástěrkou nahánějící peníze do rukou soukromých zájmových skupin, nijak by mne to po 25 letech současné demokratické prosperity nevzrušovalo. Takových příkladů penězovodů bylo a je plno. Proto máme třetinové platy a pětinové důchody ve srovnání s Německem, rostoucí zadluženost a nevalnou budoucnost. Názor, že dobře už bylo, sdílí velká část občanské většiny, ale přesto zcela nelogicky podporuje firmu ANO a jejího majitele, kteří jsou zárukou takového vývoje. Bohužel naši občané se stále nenaučili přemýšlet vlastní hlavou a volit svoje zájmy a řídí se politickou propagandou. Přitom firma ANO a její protinárodní fronta se z bližšího pohledu jeví jako systémová ideologická nadnárodní a bohužel protinárodní záležitost, která ohrožuje existenci naší vlasti i národa. Stačí se podívat na přední reprezentanty tohoto hnutí a jejich názory!

Oprávněná nechuť k bývalé asociální vládě stejně jako některým partajím současné protinárodní fronty by však neměla zatemnit mozky voličů při realistickém hodnocení nebezpečnosti firmy ANO. Rozšířené nepřátelství k neoblíbenému Miroslavu Kalouskovi, podporované i médii vlastněnými firmou ANO by se nemělo změnit ve vyhánění čerta ďáblem. Firma ANO není jen elektronická evidence tržeb EET a hlášení o DPH, Agrofert a Čapí hnízdo. Znamená islamizaci, koloniální smlouvu TTIP, eurototalitu s potlačováním občanských svobod a cenzurou, případně i jadernou válku. Je doslova neuvěřitelné, kolika našim občanům to stále nedochází. Vždyť i ty bouřlivé hádky o policii mezi vládnoucími partajemi jsou jen komedie při prosazování protinárodních zájmů, z nichž chtějí mnozí z jejich kmotrů profitovat.

Klidně mi nadávejte, ale vítězství protinárodní fronty v krajských, senátních a následně parlamentních volbách a monopol moci firmy ANO přivede naši zemi do situace, kdy bude občanská většina pozitivně hodnotit i vládu premiéra Nečase. Budou ztracena další léta pro občanskou většinu a její lepší život v této zemi. Většina velkých politických změn za posledních dvacet let vždy vedla k horšímu vývoji z hlediska občanské většiny, a to se ve vztahu k firmě ANO opět potvrdí!

Také se v poslední době, i s blížícím se druhým výročím, vrací téma sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou. Co nového jste v kauze zaznamenal?

Po obrovském mediálním povyku a nenávistné protiruské propagandě kolem malajsijského dopravního letadla MH 17 sestřeleného za podivných okolností nad Ukrajinou, bylo ticho už před rokem. Jen se v médiích ohřívala stejná primitivní protiruská propaganda. Zároveň zločinná tragédie posloužila jako jeden z důvodů k protiruským ekonomickým a politickým sankcím, přestože ruský podíl dodnes nikdo neprokázal. Je ilustrativní, že Malajsie se k sankcím nepřipojila. A mlčení pokračuje. Celý případ pravděpodobně potichu zmizí v propadlišti dějin. Kdyby bylo možné najít přesvědčivé důkazy o ruské vině, už by se objevily. Vyšetřovací komise v Nizozemsku rovněž nic protiruského nenašla.

Pokud bylo letadlo sestřeleno raketou systému Buk, mohu jen opakovat, že stačí porovnat výrobní čísla, která se vyskytují na mnoha dílech s dokumentací výrobce a dokladech o případných dodávkách do konkrétních skladů armády Ruska nebo Ukrajiny před rozdělením SSSR nebo o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v souladu s platnými mezinárodními předpisy z hlediska doby po rozdělení SSSR. Systém Buk tvořený dvěma, případně třemi vozidly mohl být ve výzbroji ukrajinské armády nebo byl ukořistěn z ukrajinských skladů separatisty, případně mohl být dovezen z Ruska. Raketu mohli odpálit ukrajinská armáda, separatisté i ruská armáda z ukrajinského území. Tvrdit, že ke střelbě došlo z ruského území, si nedovoluje ani americká a ukrajinská propaganda.

Lze ovšem pochybovat o tom, že by ruská armáda předala systém tvořený minimálně dvěma vozidly s prokazatelnými výrobními čísly separatistům a přesunula na jejich území bez obsluhy. Takže v případě, že by došlo ke střelbě z ruského Buku, ovládala by systém ruská profesionální obsluha. V takovém případě lze vyloučit teorii o sestřelení MH 17 omylem či záměnou za ukrajinský vojenský letoun. Dopravní letoun se totiž pohyboval ve známém koridoru a v podstatně vyšší letové hladině než ukrajinské bojové letouny. To věděl každý učeň u protiletadlovců. Politický a mediální profit mohlo mít ze sestřelu MH 17 pouze ukrajinské vedení, zatímco Rusko či separatisté problém. Pokud vyjdeme z otázky, komu sestřel prospěl, je situace jasná.

Je zde rovněž verze sestřelení modernizovaným bitevním letounem SU-25 Scorpion dodaným z Gruzie a vyzbrojeným raketou Python cestou jednoho z ukrajinských oligarchů. Druhá možnost leteckého sestřelu je uváděna v souvislosti s vyřazeným německým bojovým letounem F-4 Phantom nebo stejným letounem tureckého letectva.

Poměrně nejistá je teorie o střelbě z palubní zbraně nějakého bojového letounu. Žádný současný letoun nestřílí pevnými projektily malé ráže, ale granáty ráže 25 až 37 mm, které při zásahu explodují, vytvoří velké otvory a ničí drak letounu. Opakuje se rovněž možnost, že sestřel MH 17 byl omylem a cíl měl tvořit letoun s ruským prezidentem Putinem. Ten však byl údajně včas varován a změnil trasu. K uvedené změně trasy letu skutečně došlo.

Každopádně je prapodivné, že ukrajinská letecká kontrola nechala civilní dopravní letadlo pohybovat se nad bojištěm, kde operovaly ukrajinské bojové letouny. Již tento fakt dělá hlavního viníka z Ukrajiny. Dále je zvláštní, že ukrajinské a ruské radary a řízení letového provozu, radarové systémy protiletecké obrany obou stran stejně jako americké ani ruské satelity a letouny elektronického boje nepodaly žádné informace o zničení civilního letounu, který netvoří přehlédnutelný cíl, ať už raketou nebo jiným letounem. Nebo byly tyto informace utajeny, a to po vzájemné dohodě? Pozoruhodný je rovněž fakt, že piloti nestačili nic hlásit, což by znamenalo zásah do pilotní kabiny a okamžité vyřazení posádky. Nebo byla jejich komunikace utajena?

Tým odborníků pracující v Nizozemsku na troskách se vlastně rovněž nedopracoval k ničemu. Po více než roce už nic nového nemůže objevit. Celá kauza podle mého názoru doslova smrdí zločinem a pohrdáním oběťmi. Ostatně mrtví ve správnou chvíli se mohou hodit. Stačí se podívat, jak jedna vražda političky psychopatem posunula myšlení Britů z hlediska Brexitu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo přes veškerou propagandu prokázat, že sestřel je dílem Ruska, zůstává černý Petr na straně Ukrajiny a NATO.

V týdnu proběhlo u ruských hranic cvičení NATO. Jak jste tuto akci vnímal?

Cvičení NATO by se dalo označit buď jako příprava útoku na Rusko, nebo hra na minulou válku. Žádný rozumný politik nezačíná rozsáhlé vojenské manévry kolem hranic státu, s nímž existuje bezpečnostní napětí. Nepřátelské armády jsou téměř na dohled a reakční časy klesají do sekund! V takové stresové situaci stačí selhání jednotlivce a zahájený boj už nikdo nezastaví!

O tom, že válka s Ruskem by byla jaderná, nikdo z odborníků nepochybuje. Rusku by ostatně vzhledem k přesile NATO nic jiného nezbývalo. Proto jsou nadšené komentáře o společné obraně mimo realitu. I v případě nenadálého útoku NATO lze předpokládat, že větší část ruského jaderného arzenálu přežije. Americká protiraketová obrana v Polsku a Rumunsku zachytí jen minimum hlavic. Většina proletí a najde svoje cíle v Evropě, především v Polsku a Německu. Tomu nedokáže zabránit řečnění o společné obraně ani pobíhání stovek a tisíců vojáčků z tolika zemí, že by se stejně nedokázali ani domluvit. Ostatně jaký zájem má voják ze Španělska na obraně Litvy nebo Polska, které křičí o smrtelném ohrožení, a přitom nemá s Ruskem ani společnou hranici s výjimkou malé oddělené enklávy v Kaliningradu. V případě opravdové války by bojové nadšení z mnoha profesionálů NATO rychle vyprchalo a šlo by především o válku mezi USA a Ruskem.

Provokační cvičení bylo třeba podpořit rozsáhlou mediální propagandou, v níž se opět vyznamenala především ČT. Takovou přehlídku nestydatých lží, jakou prezentoval ve spolupráci se známým americkým propagandistou Kubalem a současnými ministry obrany a zahraničí generál Pavel v rámci speciálu ČT Bezpečnostní hrozby 2016, opravdu neslyšíme každý den. Jen k jejich uvedení na pravou míru by byl třeba samostatný rozsáhlý článek.

Zde bych jen připomněl, že v rámci přesunu americké mechanizované brigády přes naše území bylo podle důvěryhodných zdrojů dovezeno americkými nákladními automobily větší množství zbraní a munice a složeno v kasárnách ve Vyškově a nejen tam. K čemu má taková výzbroj sloužit, by měl objasnit především ministr obrany nebo jeho šéf, majitel firmy ANO, který byl zcela jistě informován. Možností se nabízí celá řada, počínaje vyzbrojováním nějakých teroristů a konče vytvářením ilegální americké základny na našem území. Potěšilo by mne, kdyby byla informace výjimečně nepravdivá.

Co jste říkal velmi kritickému vyjádření německého ministra zahraničí ke cvičení NATO?  Zajímavě se střetlo s návštěvou předsedy Evropské komise Junckera na ekonomickém fóru v Petrohradu...

Doufejme, že nejen německému ministru zahraničí, ale i celému současnému německému politickému vedení začíná docházet, že svět stojí na prahu jaderné války, možná třetí světové. A Německo s Polskem by nesly nejhorší následky.

Poláci se na základě americké propagandy chovají stejně iracionálně jako naši voliči při podpoře současných politických partají. Poláci na základě historicky nedobrých zkušeností z minulosti emocionálně popouštějí uzdu svojí nenávisti a nevidí, že se chovají stejně jako v třicátých letech minulého století, kdy podporovali německý nacismus, který je následně téměř vyhladil.

Naše i polská propaganda stále připomíná zavraždění několika tisíců Poláků, především důstojníků v Sovětském svazu za druhé světové války, především v Katyni, ale účelově zapomíná na miliony Poláků, kteří přišli o život díky německému nacistickému teroru.

Naši voliči si zase v rozhořčení nad asociální a hospodářsky hloupou politikou vlády Petra Nečase řízeného Jiřím Kalouskem neuvědomují, že zaslepenou podporou firmy ANO a jejího majitele jako spasitele se řítí do stále horšího otroctví EU, koloniální smlouvy TTIP, cenzury a omezování občanských práv, islamizace a možná i jaderné války s Ruskem. V obou případech nahrazují soudné použití mozku především televizní propaganda a primitivní emoce.

Vedení EU reprezentované Junckerem se snaží všemi prostředky zabránit rozpadu protinárodní unie a udržet si koryta a moc, aby mohlo plnit rozkazy z USA. Zdaleka nejde o nějaké poblouzněné hlupáčky, kteří nevědí, co činí. Jejich údajná skupinová hloupost má formu tvrdé a násilnické ideologie stejně jako nacismus, takže ji nelze nějak omlouvat. Mezi jejich akce patří i různé komedie typu návštěvy Ruska a jednání v Petrohradu. Něčemu takovému ovšem nelze věřit. Velmi plasticky to popsal Oskar Krejčí, který uvedl, že v době, kdy zesiluje tlak NATO na Rusko, se naopak EU začíná tvářit přátelštěji. Je to jen opakující se komedie v pokračujícím boji o zničení a zotročení Ruska, které je zároveň postupným krokem při zotročování zemí a národů východní Evropy.

Co říkáte na Brexit a vraždu britské političky Jo Coxové?

Nemohu se zbavit dojmu, že pro udržení EU jako islamizované americké kolonie socialistického multikulturalismu, ekonomického parazitování, potlačování občanských svobod, zdroje mnoha bohatých koryt pro neschopné neziskovkáře a nástupního prostoru k válce proti Rusku je dobrá i vražda, především v pravou chvíli. Na toto téma již publikoval zajímavý článek Radim Valenčík.

Právě o tu správnou chvíli jde. Kromě zoufalého strašení o konci světa v případě vystoupení Británie z unie arogantních byrokratů a korupčníků zde máme několik historických vzorů. Když chtěli nacisté posílit svoji pozici, zorganizovali zapálení říšského sněmu. Zároveň jim to pomohlo k vyhlášení výjimečného stavu a povraždění či uvěznění tisíců lidí, kteří ve formě politické opozice nechtěli jejich totalitní režim. Jako levičácký zločinec byl předveden před soud potrhlý truhlář Van den Lube a odsouzen k smrti. Podobně se pokusila nacistická justice zlikvidovat komunistického funkcionáře Jiřího Dimitrova, ale ten ji svojí obhajobou doslova zesměšnil a musel být propuštěn.

Když nedávno hrozilo v komunálních volbách v Kolíně posílení opozice, došlo k napadení a zranění tamní provládní a proislámské političky, což výrazně upravilo výsledek voleb ve prospěch Merkelové a jejího socialisticko-křesťanského spolku. Další psychopat zavraždil jak na politickou objednávku britskou političku, která byla proti Brexitu. Nelze vyloučit, že díky tomu podpora Brexitu v Británii poklesne a dojde ke stejnému nečekanému vítězství jako v podvodných rakouských prezidentských volbách. Opět se našel v pravou chvíli vhodný blázen, kupodivu vyzbrojený ilegální zbraní. Docela by mne zajímalo, kolik bláznů mají tajné služby EU ještě v záloze.

Nemohu se zbavit dojmu, že jsme v hybridní válce, kterou však neprovádí Rusko, ale eurototalitáři proti vlastním občanům na ochranu vlastních koryt a amerických zájmů před myslící občanskou většinou. Vývoj v současné EU pravdy a lásky je takový, že můžeme očekávat doslova každou špinavost a žádný podvod není dost podlý, aby se ho socialisticko-klerikální vedení EU a jeho příznivci vzdali! Dokladem takové války pod falešným praporem je vystoupení v Británii všeobecně neoblíbeného mediálního magnáta Ruperta Murdocha ve prospěch Brexitu. Je logické, že taková mediální manipulace bude mít přesně opačný efekt. Je to stejně důvěryhodné, jako by ministr Herman vyzýval ke zrušení církevních restitucí. Ovšem pokud budou lidé bezmyšlenkovitě volit oligarchy, kteří si chtějí z jejich zemí udělat soukromé kolonie pod americkou vlajkou, nebudou třeba ani vraždy.


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Martin Huml

Tchaj-wan

Proč právě Tchaj-wan jako první? Proč jste neobvolal dřív třeba naše sousedy? Chápu, že nevoláte Zemanovi, ale proč nezačít v Evropě? A máte nějaké spojení na amerického prezidenta? Chtěl byste se s ním jako prezident sejít? Zeman chtěl a nepovedlo se mu to. Ale to bylo ještě za Trumpa.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jen zkouška. Ne náhoda. Profesor k prvním krokům Pavla

4:44 Jen zkouška. Ne náhoda. Profesor k prvním krokům Pavla

Petr Pavel plní vzorně zadání svých patronů, k nimž patří i eskalace války na Ukrajině. „Ve svých pr…