Jak to celé bylo. Hájím Čechy před bídou. Docent Ševčík se brání

25.04.2022 9:54 | Rozhovor

Je Miroslav Ševčík skutečně zastáncem Putina a věří mu, jak tvrdí některá média? Co stojí za rok trvající sérií článků namířených proti němu? Na tyto a další otázky nám doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. poskytl odpovědi. Zmiňuje podivné načasování. I to, že jeho slova byla vytržena z kontextu. Opakuje, že Putinovi nevěří a nikde ho nepodpořil. Pouze dlouhodobě varuje před ekonomickými důsledky odstřižení ruského plynu, stejně jako třeba německý kancléř Scholz. Je to tedy pouhý hon na čarodějnice, jak naznačuje Ševčík i mnozí čtenáři?

Jak to celé bylo. Hájím Čechy před bídou. Docent Ševčík se brání
Foto: Screen Prima CNN News
Popisek: Ekonom Miroslav Ševčík ve vysílání Prima CNN News

Vaše kandidatura do čela Národohospodářské fakulty VŠE Praha vyvolala velký mediální rozruch. Čím si to vysvětlujete?

Moje kandidatura by nevyvolala vůbec žádný mediální rozruch, pokud by neexistovaly články Ondřeje Koutníka na webu Seznam Zprávy, které podávaly naprosto nepravdivé informace o mé osobě. Mám s ním již řadu negativních zkušeností z loňského roku, kdy mě obviňoval ze spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou. Tehdy jsem mu na jeho otázky podrobně odpovídal po dobu téměř dvou měsíců. Ani jednu odpověď nepublikoval. Místo toho otiskl dehonestující článek o mně a rozhovor s objednatelem dehonestace.

Anketa

Podporujete vládní výzvu k udávání tzv. dezinformací?

1%
97%
hlasovalo: 47494 lidí

Když mně tedy O. Koutník zčistajasna zaslal 11. dubna odpoledne otázky s požadavkem odpovědí „zítra ráno“, odmítl jsem ho.

První článek O. Koutníka byl načasován před volbami a byl vydán v neděli 17. dubna 2022 v 16:01 hodin. Měl nadpis: „Ševčík věří Putinovi víc než šéfovi BIS. Teď se chce stát děkanem fakulty“. V článku byly opět uvedeny naprosto nepravdivé údaje. Např. to, že mám věřit Putinovi více než šéfovi BIS, což je naprosto překroucený bonmot z 28. 4. 2021, tedy z loňského roku, kdy propukla aféra Vrbětice. To, že jsem naopak v tom textu tehdy jasně sdělil, že Putinovi nevěřím, že pouze věřím, že se jmenuje Putin, už zůstalo O. Koutníkem nezmíněno.

Čtenáři mě následně upozornili na to, že tento kompromitující článek ze serveru Seznam Zprávy, očerňující mou kandidaturu na děkana byl opakovaně posouván na přední místa v prohlížeči Seznam, což jim bylo podivné.

Článek samotný zaznamenal i spoustu negativních reakcí ze strany čtenářů proti jeho dehonestujícímu obsahu.

Další článek, opět od Ondřeje Koutníka, byl vydán v předvečer volby, dne 19. 4. 2022, ve 20:44 hodin, s naprosto nepravdivým nadpisem: „Ševčík hájí Putina a chce být děkanem. ,Alarmující', říká ministryně“. Samozřejmě, že nic z toho není pravdivé. Putina jsem nikde nehájil. A nevím ani, jestli ministryně Langšádlová opravdu tento výrok pronesla. Já jsem za tento výrok požádal o omluvu jak ji, tak i Seznam Zprávy a O. Koutníka, ale k mé žádosti se vyjádřil pouze šéfredaktor Seznam Zpráv Kubík, který mi sdělil, že se mám s touto žádostí obrátit na paní ministryni.

Ovšem ze strany Seznam Zpráv pokračovali v útocích proti mé osobě dál. Redaktor, který byl na Vysoké škole ekonomické v době voleb, podepisuje se jako Albert Málek, po mém zvolení napsal: „Zastánce Vladimira Putina uspěl ve volbě děkana“. Opět nehorázná lež, nikde nemohou doložit, že bych se někdy zastával Vladimira Putina. Je to manipulativní článek a vychází opět se snahou dehonestovat mé zvolení. Mimo jiné se v článku zase píše o údajné kontroverzní spolupráci s československou vojenskou kontrarozvědkou ke konci 80. let. Další lež. Žádná spolupráce nebyla. Na Seznam Zprávách navíc toto ví. Dále cituji: „Ševčík je dlouhodobě nekritický ke krokům Vladimira Putina“. Naprostá lež. Nikde se k tomuto nevyjadřuji ve smyslu, že bych byl nekritický ke krokům Vladimira Putina. Nikde jsem ani nenapsal, co mi podsouvají, že Putinovi věřím víc než šéfovi české kontrarozvědky. Znovu se opakují lži, které Seznam Zprávy tisknou téměř v každém článku, kde se zmiňují o mé osobě.

Redaktor Albert Málek navštívil ve čtvrtek 21. 4. 2022, v době mé nepřítomnosti, Vysokou školu ekonomickou. Obcházel prostory, kde probíhal veletrh ŠANCE, a sháněl studenty, kteří by se postavili proti mně.

Tuto informaci mně telefonicky sdělil jeden ze studentů, který mi řekl, že ho kontaktovala jeho kamarádka, kterou redaktor Seznam Zpráv žádal, aby se proti mně vyjádřila. Zároveň jsem obdržel informaci, že se proti mně chystá i petice. V článku, který následně vyšel, redaktor Málek píše, že „většina se za něj stydí“. Avšak nikdo již neuvedl, jak k té většině došel. Je to opět zavádějící článek, který je plný nepravd. Citují se v něm i slova Renáty Zajíčkové z ODS, že: „to, že byl do čela Národohospodářské fakulty jednomyslně zvolen prorusky orientovaný pan Ševčík, nebojím se říct Putinovec, navíc v době brutálně zločinného útoku Ruska proti Ukrajině, vnímám, že je ostudou nejen celé školy, ale také celkově akademického prostředí“.

Sděluji paní Zajíčkové, že vychází z naprosto nepravdivých informací.

Server Seznam Zprávy pokračoval v útocích na mou osobu i v dalších textech, které publikoval, a v podstatě se zasloužil o to, že se na základě nepravdivých a lživých informací rozjela kampaň, o které se nebojím říci, že se jedná o hon na čarodějnice.

Jsem velmi potěšen reakcí mnoha čtenářů na jiných serverech pod některými články, kde odsuzují tento útok na moji osobu.

Dostal jsem přes dva tisíce mailů, v kterých mi sdělují podporu. A to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Podporovatelům bych chtěl poděkovat a musím se omluvit, že jsem se ještě všem nestihl ozvat, postupně všem odpovím.

Nutno také konstatovat, že jsem byl zvolen kandidátem na děkana všemi členy Akademického senátu Národohospodářské fakulty na základě prezentace principů akademických svobod. Musím také říct, že všichni senátoři byli zvoleni demokratickým způsobem. V senátu jsou zastoupeni i studenti, a i ti mi dali hlas.

Osobně se nedomnívám, že právě moje kandidatura je tou zajímavou či důležitou zprávou. Středem zájmu by mělo být zejména financování školství, vztah vědy a reálné ekonomiky či tzv. rychlostudia s rozdáváním titulů bez splnění studijních podmínek. Školská problematika je ale nyní spíše na okraji mediálního zájmu. Hlavními tématy jsou válka proti Ukrajině, pomoc ukrajinským migrantům. Z českých témat se jedná o inflaci, riziko stagflace a jak přežijí běžné domácnosti enormní nárůsty cen energií, potravin i dalších položek.

Jako ekonom se těmto domácím tématům věnuji. Nechceme a nesmíme v tom naše spoluobčany nechat, ekonomika je ve složité situaci.

Dovoluji si připomenout, že jsem již děkanem byl 8 let, aktuálně je děkanem prof. Chytil. Během 12 let mého působení ve vedení Národohospodářské fakulty byla fakulta vždy na stupních vítězů v hodnocení všech ekonomických fakult.

A já v této souvislosti znovu děkuji všem kolegům akademikům, ale i administrativním pracovníkům za jejich poctivou práci, bez které by bylo zvládnutí úkolů i v nelehké covidové době nemožné. A také studentům za jejich poctivou snahu o získání informací za účelem řádného ukončení studia a o poctivou přípravu na povolání.

Absolventi Národohospodářské fakulty mají prakticky nulovou nezaměstnanost, lze se s nimi setkat na vysokých pozicích v reálné ekonomice i ve státní sféře. Část z nich se nyní podílí na přednáškách pro studenty. Usilujeme o výuku teoretického základu propojenou s pohledy vysokých manažerů významných podniků a zástupců státní správy.  Mohu s radostí potvrdit, že naprostá většina našich absolventů je na Národohospodářskou fakultu hrdá a hlásí se k ní. Byl jsem až překvapen, kolik jsem od nich dostal blahopřejných zpráv či mailů k mému zvolení, jakou spontánní podporu v prosazování akademických svobod a svobod jednotlivce mi vyjádřili a při té příležitosti i ocenili moji podporu otevřené věcné diskusi.

Média vám v posledních dnech dávala nálepku člověka, který hájí nebo přinejmenším více toleruje ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jak je to tedy s vaším postojem ke Kremlu?

Platí obecná poučka, že není problém doložit a obhájit to, co jsem udělal. Je složité a téměř nemožné vyvrátit to, co jsem neudělal. A v takovém stavu se nalézám.

Anketa

Jste pro zbudování základny NATO na českém území?

3%
96%
hlasovalo: 84294 lidí

Věcně je to absolutní nesmysl. Jedná se o snahu mě, moji rodinu i univerzitu poškodit. Spojování mé osoby s agresivní politikou Ruska a válkou je pro mne obzvláště citlivé z osobních důvodů, navíc je o mně obecně známo, že jsem odpůrce jakékoliv války. Celý život prezentuji potřebu spory řešit jednáním, nikoliv válkou. Mimo jiné jsem byl před více než 20 lety spoluautorem studie, která vedla k ukončení povinné vojenské služby. V žádném případě nejsem podporovatel žádných mocichtivých choutek, ani Ruska a ani Putina. Je o mně známo, že jsem dávno před rokem 1989 na půdě VŠE na veřejné schůzi vystoupil s požadavkem, aby vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byl označen za okupaci. Byl jsem poté nařčen z revizionismu, oportunismu a imperialismu a nebýt společenské změny v roce 1989, musel bych opustit zaměstnání.

Lidé mimo akademickou sféru se mě ptají, proč jsem to už dávno nežaloval, že to přece není popření svobody názoru, vždyť i ten má svoje hranice. Naproti tomu někteří lidé v akademické sféře vnímají právní cestu jako něco negativního. A některá média jsou zase schopná napsat něco na bázi „poštval na ně advokáta“. Absurditu a účelovost toho všeho ukazuje i to, že využití právní pomoci mi byl schopen vyčíst senátor Láska – sám advokát. Jsem si vědom trpké reality. Budu-li se hájit právní cestou, budu pro některé působit možná podivně a budu za to kritizován. Nebudu-li se hájit, budu pro mnohé vinen a budu kritizován také, jen z opačného úhlu pohledu. Toto obvinění je však pro mě natolik osobně a lidsky citlivé, že se bránit demokratickou právní cestou musím.

Znovu zdůrazňuji, jsem jednoznačně proti řešení konfliktu vojenskou cestou. Jsem jednoznačně pro to, aby politikové, kteří jsou placeni z našich daní – a nejen z našich, ale i z daní občanů všude ve světě – hledali vždy cestu řešení jakéhokoliv problému mírovou cestou. Jsem jednoznačně proti jakémukoliv konfliktu kdekoliv ve světě, který se řeší za pomocí zbraní a při němž trpí i civilní obyvatelstvo.

Zároveň vím, že jak Česká republika, tak i ostatní země Evropské unie jsou dlouhodobě závislé na surovinách, které se dováží do České republiky, případně do dalších zemí Evropské Unie z Ruské federace. Tak to prostě je.

A chtěl bych poukázat na to, že si to uvědomují i představitelé nejsilnější ekonomiky v rámci Evropské Unie, Německa. Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil minulý týden, že embargo žádnou válku na Ukrajině neukončí. Hovoří o tom, že kdyby došlo k embargu dovozu plynu, tak by došlo ke ztrátě milionů pracovních míst a uzavření firem, které by se již nikdy znovu neobnovily. Cituji: „To nesmíme dopustit“. A ptal se těch, kteří k tomu vyzývají: „Přemýšlí vůbec někdo o globálních důsledcích?“ A sám ještě potom říká: „Nemyslím si, že je oprávněné, aby se Německo a NATO staly válčícími stranami na Ukrajině“. Může někdo za tato slova považovat Scholze za putinovce?

Osobně si myslím, že válka by měla být skončena okamžitě. Mělo by se zasednout ke stolu a mělo by se vyjednávat.

Nevím, jestli všichni naši občané ví, jaké katastrofické důsledky by mělo například to, kdyby se přestal okamžitě odebírat plyn nebo ropa, které k nám proudí z Ruska. Plyn sice přes Německo, ale je to ruský plyn. Došlo by k velmi významnému snížení životní úrovně. Desítky tisíc domácností by byly ohroženy přímo nuzotou a chudobou. Proto mám předně oblečené triko České republiky a přednostně hájím zájmy občanů České republiky. Tento můj postoj samozřejmě vůbec neznamená, že bych toleroval vojenské akce, které se páchají proti civilnímu obyvatelstvu kdekoliv na světě, tím méně tady v Evropě.

Tuto nálepku jste si ale zřejmě získal díky rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, v loňském roce, kde jste mluvil o tom, že šéfovi BIS nevěříte, ani jak se jmenuje, Putinovi nevěříte, ale víte, že se jmenuje Putin.

Vždyť je evidentní, že se jednalo o bonmot k řediteli BIS, nikoliv o vyslovení podpory Putinovi.

V rozhovoru pro Parlamentní listy zdůrazňuji, že před rokem, v dubnu 2021, jsem pouze konstatoval to, co je pravda, že Koudelka dostal vyznamenání od americké CIA. Můj citát Seznam Zprávy jednoznačně překroutily. Jak jsem řekl, jednalo se o normální bonmot a podívejte se na něj nezaujatě - Koudelka byl a je rozvědčík a já přece nemohu vědět, jestli Koudelka se jmenuje Koudelka. Pouze jsem vlastně řekl, že když plukovník Koudelka, který obdržel vyznamenání CIA, onu takzvanou Tenetovu cenu za zahraniční spolupráci, tak mohl pracovat pod jiným jménem. A dále jsem tehdy konstatoval: „Ne, že bych Putinovi věřil všechno, ale že se jmenuje Putin, to mu věřím“. Z toho je přece jasné, že jsem Putinovi nevěřil. Vůbec z tohoto textu nevyplývá, že bych prosazoval nebo jakkoliv pozitivně se vyjadřoval k Putinovi. Je to překroucené a záměrně se to objevuje v nadpisech článků na serveru Seznam Zprávy s cílem poškodit mě. Tento můj výrok přece vůbec neznamená, že „Ševčík hájí Putina“, tak, jak se objevuje v článku od O. Koutníka, který vyšel na Seznam Zprávy 19. 4. 2022 ve 20:44 hodin. Naopak, psal jsem, že Putinovi nevěřím. V žádném případě nejsem obdivovatel či podporovatel Ruska či Putina. Jsem Čech, k tomu se hlásím, Českou republiku miluji a podporuji.

Ministryně Helena Langšádlová o vás uvedla, že „dlouhodobě hájíte Putinův režim, který dnes páchá brutální zločiny proti ukrajinskému obyvatelstvu". Co o jejich slovech soudíte? 

Pokud to ministryně Langšádlová řekla, tak neříká pravdu. Vychází zjevně opět z nepravdivých zpráv ze Seznamu a nemůže mít ani jeden důkaz, že bych „dlouhodobě hájil Putinův režim“. Žádný Putinův režim nehájím. Upozorňuji pouze na katastrofální důsledky pro naši ekonomiku, kdybychom přestali odebírat plyn, respektive na případ, kdy by bylo vyhlášeno embargo na dovoz plynu, který k nám stejně proudí přes Německo. Vždyť 75 %  plynu v České republice spotřebovávají firmy, které ho nemají v krátkém období čím nahradit. Když je ministryní vědy, tak by tyto informace mohla vědět. Tato situace se snad probírá i ve vládě, jejíž je členkou.

Senátor Václav Láska zašel ještě dál, když se na svém profilu zamýšlel nad tím, že si nejsme schopni poradit „ani s jedním podivným kolaborantem jménem Ševčík". Co byste mu vzkázal? 

Anketa

Jste pro odstřižení se od ruských dodávek plynu a ropy?

94%
hlasovalo: 65274 lidí
Pan Láska asi nezná význam slova kolaborace. Kolaborant je osoba spolupracující s vojenským nepřítelem, okupační moci proti zájmům vlastní země. Pan Láska v tomto jednoznačně lže a nemá ke svému tvrzení žádný důkaz. Nemá ani jeden důkaz, že bych kdy spolupracoval s vojenským nepřítelem. Žádná okupační moc u nás, v České republice,  v současné době ani není. Nepracuji ani s politickým nepřítelem a už vůbec ne proti zájmům naší země. Naopak upozorňuji, že zájmem naší země, České republiky, je, aby se vojenský konflikt co nejdříve ukončil, a aby nedošlo ke katastrofálním důsledkům po zastavení dodávek plynu, ropy a případně dalších surovin.

Pan Láska je znám tím, že obviňuje lidi bez důkazů. Například obvinil přednostu okresního úřadu v Rakovníku ze zneužití pravomoci veřejného činitele a povinnosti při správě cizího majetku. Nakonec bylo prokázáno, že obvinění bylo neoprávněné, a naopak, že pan přednosta tento majetek zhodnotil. Pan přednosta si stěžoval, že dlouhodobé obvinění, které bylo nakonec zrušeno jako neoprávněné, zanechalo následky na jeho zdraví.

Pan Láska pracoval i na kauze IPB. Obvinil naprosto nevinné lidi, způsobil jim mnohaleté trauma. Přitom reální viníci nebyli nikdy odsouzeni. Všichni unikli a bohužel se stali na základě této kauzy miliardáři, a následně nakupovali majetky po celé České republice, hádejte, komu tak pomohl.

Pan Láska dokonce nařknul Dopravní podnik v Praze a dostal za to pokutu 200 000 Kč. Takže u pana Lásky jde opakovaně o odporná vyjádření. Když jsem podle něho já ostudou vysokého školství, tak on je ostudou Senátu. Pan Láska je senátor, který obviňuje lidi bez jakýchkoliv důkazů.

Poškodit kohokoliv jakoukoliv urážkou ve veřejném prostoru je úžasně jednoduché. Bránit se je složitější. Požádal jsem pana senátora v přímém přenosu na CNN, aby předložil důkazy, z jakých skutečností při svých soudech vychází a věcné odpovědi jsem se nedočkal. Co k tomu dodat. Bylo pro něho i velkým překvapením, když jsem ho konfrontoval se svými dvěma čistými lustračními osvědčeními. Viditelně byl zaskočen.

Nebráním se diskuzi, ale demagogie není správná cesta v demokratické společnosti. Jen si dovolím pro čtenáře připomenout, že senátor Láska se rád staví do role nezávislého absolutního soudce. Mívá s tím problémy. Například obdržel od advokátní komory za tento styl v rámci kárného řízení vysokou pokutu. Dokonce mu hrozilo, že bude vyškrtnut z advokátní komory a nebude smět vykonávat advokátní praxi. To není od autority advokátní komory dobré vysvědčení.

Vaše kolegyně profesorka Danuše Nerudová se ve vaší souvislosti vyjádřila tak, že jakákoliv bagatelizace ruské hrozby a zpochybňování BIS jsou akty proti bezpečnosti naší země. Máme to chápat tak, že vy osobně bagatelizujete ruskou hrozbu? 

Paní Danuše Nerudová není mojí kolegyní, neučí na naší fakultě

Ruskou hrozbu jsem nikdy nikde nebagatelizoval. Nevím, kde k tomu přišla. Poukazuji stejně jako německý kancléř Scholz pouze na hospodářsko-politické a geopolitické dopady toho, kdyby Evropská unie přestala spolupracovat s Ruskou federací v oblasti dovozu surovin. Pouze upozorňuji na to, jaké by to mělo dopady na Českou republiku. Zdůrazňuji, že podle dostupných informací nemá Česká republika v současné době jako jediná dlouhodobou smlouvu přímo s Gazpromem. Tím pádem třeba embargo na dovoz plynu by mělo pro Českou republiku fatální dopady, a to především v oblasti průmyslu. Konec dodávek ruských surovin považuji za největší hrozbu ekonomické bezpečnosti naší země.

Já hájím ekonomickou bezpečnost naší země. A ta se, ať někdo chce nebo nechce, bez ruského plynu (surovin) v nejbližších letech neobejde.

Nevím, z čeho paní profesorka vycházela. Jak výše uvádím, nebagatelizuji ruské hrozby.

Nepřipuštění férové kritické polemiky z obecného i mého pohledu vede k omezování svobody slova (tj. vyslovení a obhájení názoru, nikoliv beztrestné prezentování demagogie či lži) a demokracie. V konečném důsledku tento přístup vede až k likvidaci demokratické opozice a diktatuře. Bez střetu názorů lze hodně ztratit, dochází ke snížení sebereflexe.

Přesto všechno vás do funkce děkana fakulty zvolil akademický senát jednohlasně. O čem to podle vás svědčí? 

Dostal jsem hlasy všech senátorů. Děkuji jim za jejich důvěru udělenou v tajné volbě, která zaručuje svobodu při hlasování. Prostřednictvím jich děkuji i těm, kteří je volili i všem ostatním na fakultě. Jsem potěšen, že jsem svojí dosavadní prací jako proděkan pro studium i prezentovaným záměrem směřování fakulty přesvědčil. Jak uvádím výše, výsledky v rámci hodnocení ekonomických fakult i uplatnitelnost našich absolventů hovoří samy za sebe. Národohospodářská fakulta je stabilním prostředím pro získání kvalitního vysokoškolského ekonomického vzdělání. Byl jsem zvolen jak senátory za akademiky, tak za studenty. Volby obou skupin senátorů probíhají sice ve stejném termínu, ale o senátorech za akademiky hlasují pouze akademici a o studentských senátorech hlasují pouze studenti.

Všichni ti, kteří se vyjadřují negativně k mojí volbě, tak neví nic o činnosti naší fakulty. Ani jeden z těchto politiků – ani paní Langšádlová, ani paní Zajíčková, ani paní Nerudová, notabene vůbec ne pan Láska, ani dokonce ti, kteří se vyjadřují k tomu, že jsem byl zvolen jako jediný kandidát. Oni vůbec neví, že v posledních volbách na Vysoké škola ekonomické byl vždycky jen jeden kandidát na funkci děkana na všech fakultách, s výjimkou jedné fakulty, kde byli dva kandidáti, ale ten druhý kandidát ještě před volbou odstoupil.

Nutno podotknout, že je to až směšné kritizovat volbu z jednoho kandidáta. Třeba poslankyně paní Zajíčková, členka ODS. Při volbě předsedy ODS v letošním roce došlo při účasti jednoho kandidáta k jednomyslnosti, a ne 9 z 9 hlasů členů našeho Akademického senátu, ale 510 z 510 hlasů členů ODS. Obdobná situace je v KDU-ČSL. Pan Marek Výborný se podivoval nad jedním kandidátem volby na děkana a nepodivuje se nad volbou z jednoho kandidáta na daleko důležitější funkci předsedy vládní politické strany.

A proč jsem byl zvolen jednomyslně? To je otázka pro senátory. Ale volbou dali jasně najevo, že mně věří. A pro volbu děkana naší fakulty jsou svými znalostmi určitě kompetentnější než pisálci z manipulačních webů a politici, kteří o ekonomii a hospodářské politice téměř nic neví. Všichni naši senátoři byli zvoleni demokraticky ve volbách akademickými pracovníky a studenty. Všichni ti, kteří negativně komentují mou volbu, neví, co se na fakultě v poslední dekádě udělalo. Neví, že jsme patřili vždy mezi nejlepší tři ekonomické fakulty v rámci hodnocení různých agentur či soutěží. Nikdy jsme neskončili jinak než na stupních vítězů. A i tím si vysvětluji, že volba byla jednomyslná. Myslím si taky, že na naší fakultě je docela dobrá pracovní atmosféra a že funguje tak, jak má fungovat.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Karel Výborný

Budete jen automat na podpisy?

Nebo jak jinak si vysvětlit, že podepisujete zákony, se kterými máte zároveň problém, a který hodnotíte jako protiústavní? Myslel jsem, že by člověk měl schvalovat věci - i v osobním životě, s kterými souhlasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Pokuty! 60 tisíc pro Pavla, 40 tisíc Milion chvilek?! Známý docent ztrhal dohledový úřad. Důvod zde

18:38 Pokuty! 60 tisíc pro Pavla, 40 tisíc Milion chvilek?! Známý docent ztrhal dohledový úřad. Důvod zde

Pokuta 60 tisíc korun udělená Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnu…