Kandidát na hejtmana Vích: Současná migrace neprobíhá jako samovolný proces

15.07.2016 13:59

V rozhovoru, který poskytl naší redakci Radovan Vích (SPD), se s námi podělil nejen o své plány s krajem. Rozebrali jsme i tři z hlavních priorit koalice. Posílení přímé demokracie, imigrační politiku a zrušení koncesionářských poplatků. Proč je přesvědčen, že se politici přímé demokracie bojí? Jak zastavit příliv uprchlíků? Koalice má dokonce připraven i komplexní návrh důchodové reformy. Jak vidí šance na úspěch? Řeč přišla také na budoucnost EU. A nejen to…

Kandidát na hejtmana Vích: Současná migrace neprobíhá jako samovolný proces
Foto: archiv kandidáta
Popisek: Radovan Vích (SPD)

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti? Co můžete nabídnout voličům, pokud si vás zvolí?

Mé dosavadní zkušenosti spočívají ve více než 30letém působení v armádě, z toho 13 let na ministerstvu obrany a GŠ AČR, a v šestiletém působení v mezinárodních orgánech NATO a EU v Německu a Bruselu. Měl jsem zde možnost získat nejen dostatečný přehled o fungování našich ústředních orgánů státní správy, ale i již zmíněných nadnárodních organizací, a tedy i jejich způsobech jednání, metodách a přístupech k jednotlivým agendám v rámci různých formátů, ať již v pracovních skupinách anebo jednotlivých komisích. Z armády jsem odešel v roce 2010 v hodnosti plukovníka. Dlouhodobě se zabývám politickým děním na mezinárodní a národní úrovni a vojensko-bezpečnostní problematikou. Několik posledních let podnikám v oblasti pohostinství. Pokud si nás, tedy představitele SPD, voliči zvolí, můžeme nabídnout nejen bohaté zkušenosti, ale i jiný přístup k řešení jednotlivých problémů v rámci kraje. Domnívám se, že klasické politické strany a hnutí v rámci zastupitelstva Libereckého kraje již dostatečně prokázaly, jak by se tato komunální politika dělat neměla. Od provázanosti na různé stavební firmy přes vazby na další podnikatelské subjekty až po prorůstající klientelismus a následné všeobecně známé kauzy. Je nám již dnes s SPO jasné, s kým si dokážeme spolupráci na krajské úrovni představit, a naopak s kým zcela určitě spolupracovat nebudeme. Jsem přesvědčen, že politika potřebuje nové tváře a osoby, které nejsou zatíženy různými kompromitujícími tématy a kauzami z minulosti. To může SPD v koalici s SPO v rámci letošních krajských voleb nabídnout.

Mezi hlavní programové priority koalice SPO a SPD patří prosazení prvků přímé demokracie, zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média či imigrační politika. O to samé marně usilují představitelé strany i v parlamentu. Nedomníváte se, že tak témata přesahují krajskou politiku? A proč si myslíte, že budete v naplnění těchto plánů úspěšnější než zákonodárci?

Hlavní programové priority budou přerůstat i do krajských témat, Liberecký kraj z toho nevyjímaje. Popularita prezidenta Miloše Zemana neustále roste a sílící proud ilegálních imigrantů bude pokračovat i nadále. Nezastaví ho ani 1 500 příslušníků pobřežní stráže EU a ani našich 40 policistů v Makedonii. Co se týká osvobození důchodců od koncesionářských poplatků ČT a ČR, tak v kompetenci zastupitelstev krajů je mj. vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně anebo předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, a proto je zde možnost na prosazení tohoto návrhu mnohem větší než na úrovni předkládání v rámci jednacího řádu PS PČR. Proto si myslíme, že můžeme být z úrovně kraje nejen v těchto otázkách úspěšnější.

O přímé demokracii se u nás hovoří již delší dobu. Proč podle vás zůstává jen u slov? Mají podle vás politici skutečně zájem na tom, přímou demokracii zavést?

Počátek přímé demokracie je možné datovat do 6. století př. n. l. Současní politici a politické strany na zavedení přímé demokracie nemají zájem. Oni se jí přímo bojí. Mají k tomu důvod. Mohli by při chybách, které dělají v souvislosti s výkonem funkcí, velmi rychle skončit. Skončily by také třeba jejich vazby na různé formy strukturálních fondů, které přerůstají v rozličných formách do všech krajů na různé a zpravidla pochybné projekty. V Libereckém kraji jde například o ski areál Obřího sudu na Javorníku, který byl postaven v nadmořské výšce 500 m. n. m. Normálně by tento projekt v této nadmořské výšce nikdy nemohl vzniknout, ale šlo o možné čerpání dotací. Na vybudování ski areálu Obřího sudu na Javorníku šla z ROP Severovýchod dotace ve výši 116 milionů korun a dnes má tento projekt finanční problémy, a to nejen proto, že byly tři slabé zimy. Takovýchto projektů je v Libereckém kraji více. Současný způsob zastupitelské demokracie, ve kterém voliči volí jednotlivé politické strany a hnutí, které potom po dobu čtyř let dělají, co uznají za vhodné, se neosvědčil a prakticky nelze zvolené politiky po uvedenou dobu odvolat. To se projevuje v naší zemi již delší dobu, ale nejvíce markantní je to v současné době zejména v ohledu na řešení migrační krize. Převážná většina občanů našeho státu nesouhlasí se způsobem, jak se staví současná vláda k ilegální migraci, a neschvaluje migrační politiku EU jako takovou. Jsem přesvědčen, že současná vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL koná nejen v rozporu se zájmy ČR, ale i proti vůli převážné většiny občanů. Přitom řešení v rámci přímé demokracie, a tedy referenda, se přímo nabízí. My proto v SPD v koalici s SPO prosazujeme větší zapojení občanů, ve kterém je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. V praxi jde například o přímou volbu, referenda, odvolatelnost úředníků a politiků či konečnou kontrolu politického rozhodování. Kombinace způsobu zastupitelské a přímé demokracie úspěšně funguje v takové zemi, jako je Švýcarsko.

Jak podle vás účinně zastavit nekontrolovatelný příliv imigrantů do Evropy?

Některé krajně pravicové politické strany nabízejí jednoduchá řešení. My v SPD prosazujeme kombinaci řešení formou souboru opatření na domácí a zahraniční úrovni. Příčiny přílivu nelegálních migrantů do Evropy jsou známy. Je to kombinace ekonomické, sociální, ekologické a demografické krize ve spojení s agresivní politikou USA v souvislosti s neúspěšnou koloniální politikou přímořských států západní Evropy v minulém století. Tato migrace nyní neprobíhá jako samovolný proces, ale je nástrojem k prosazování a šíření ortodoxního islámu a nástrojem prosazování mocenských zájmů. Jednou z forem odstranění příčiny migrace je podpora států na vlastním území v boji s ISIL. Forma může být různá. Důležité je odříznout ISIL od finančních příjmů plynoucích zejména z obchodů s ropou. K účinnému zastavení a paralyzování bojovníků ISIL je potřeba mít dostatečné množství relevantních informací, které nemáme k dispozici. Vycházíme tedy pouze z informací z otevřených zdrojů, a to je pro objektivní analýzu situace málo. ISIL je v současné době v počtech okolo 20 tisíc bojovníků, ale přitom stále ovládá velké území. Jeho fyzická likvidace se dá odhadovat v řádu měsíců, možná jednoho roku. Následovat by měla vojenská operace na základě rezoluce RB OSN za účasti široké koalice včetně vojsk RF. Následně bychom podpořili přiměřené investice za účasti našich firem pro vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do zemí původu. Na domácí úrovni potom soubor opatření na kontrole vlastních hranic za účasti Policie ČR posílené aktivními zálohami a popřípadě vojáky AČR. Nemyslíme tím neprodyšné uzavření hranic, ale zavedení kontrol na hraničních přechodech ČR. Těch opatření by bylo na obou stranách více, ale tato by byla asi nejvíce viditelná.

Jaké jsou vaše plány v oblasti posílení bezpečnosti v kraji?

SPD a SPO podporují všechny zákonné aktivity vedoucí k nárůstu schopností obyvatel připravujících se k obraně státu, kraj z toho nevyjímaje. Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak. Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady. Tyto aktivity bychom chtěli v rámci Libereckého kraje více podpořit. Zároveň Programová komise SPD již zpracovala opoziční návrh Koncepce výstavby AČR, kde navrhujeme mj. posílení role krajských vojenských velitelství o výcvikové a mobilizační prapory na snížených počtech a dále navrhujeme zavedení základního vojenského výcviku 18letých odvedenců (mužů a žen) v trvání osmi týdnů, a to na základě dobrovolnosti. Navrhujeme také navýšení počtu aktivních záloh.  Podrobnosti návrhu této koncepce jsou veřejně přístupné na webových stránkách SPD.

Jaké problémy trápí občany Libereckého kraje nejvíce a jaké řešení nabízíte?

V koalici SPD a SPO zastáváme názor, že Liberecký kraj není jenom Liberec, ale je to také Semilsko, Českolipsko, Frýdlantsko a Jablonecko. Proto máme krajských témat více. Stav silnic II. a III. třídy je tématem snad všech politických stran, ale my bychom se chtěli zabývat i jinými věcmi. Třeba od rozvoje infrastruktury přes dostupnou zdravotní péči do okrajových částí kraje a finanční pokrytí sanace v důsledku těžebních limitů elektrárny Turów v Polsku. Podpora přímé volby hejtmanů a starostů je pro nás stejně zásadní jako zastavení sílící ilegální imigrace. Všemi demokratickými způsoby proto zamezíme výstavbu a umístění jakéhokoliv detenčního a azylového zařízení tohoto typu sloužícího k ubytování ilegálních imigrantů na území kraje. Liberecký kraj je svou velikostí druhý nejmenší, ale je zároveň nejlesnatějším krajem v rámci ČR. Máme výhrady k tomu, jakým způsobem se v rámci kraje hospodaří s vodou a lesy, kdy zde těžební práce provádí zejména dceřiná firma AGROFERTU Andreje Babiše na úkor malých lokálních zpracovatelů. Chceme také zásadním způsobem změnit úroveň kvality života v okrajových částech Libereckého kraje. Pokud dnes jedete do obcí, kde jsou uzavřené obchody a hospody a vítají vás prázdné chlévy a na poli roste řepka, potom není něco v pořádku. Budeme tedy prosazovat jiná témata a řešení než třeba stavbu cyklostezek, které vedou odnikud nikam, anebo výstavbu fakultní nemocnice, když se části některých menších nemocnic v kraji zavírají třeba pro nedostatek personálu.

Čemu konkrétně byste se v zastupitelstvu chtěl věnovat vy sám a co konkrétně byste chtěl prosadit?

Nemám konkrétní požadavek na funkci v zastupitelstvu. Toto budeme řešit až s koaličním partnerem na základě reálných volebních výsledků. Máme na společné volební kandidátce s SPO dostatečné množství odborníků různých profesí od vysokoškoláků až po aktivní důchodce. Obecně nám jde o jednu společnou věc, a sice aby se všem občanům v rámci Libereckého kraje žilo lépe.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
  • poslanec

Pro SPD jde o první krajské volby. Strana Práv Občanů v roce 2012 získala jen 1,71 % hlasů a do zastupitelstva se vůbec nedostala. Jak nyní vidíte své šance? Z kolika mandátů byste měl radost?

Jsme realisté a neusilujeme o pozici hejtmana. Současné volební preference nám dávají v Libereckém kraji 6,8 %. Tedy prostým součtem s volebními preferencemi SPO z roku 2012 bychom dosáhli 8,5 %, a tím pádem zřejmě tři mandáty. Tato čísla však budou ještě narůstat. Popularita prezidenta Miloše Zemana je velká, máme dobře připravenou krajskou volební kampaň, podporu občanů, velkou členskou základnu a zajímavá volební témata. Program SPD je již také zpracován pro oblast zahraniční politiky, školství, částečně zemědělství a zdravotnictví. Máme připraven komplexní návrh důchodové reformy. Hodně lidí se k nám také hlásí, a přitom mají obavy z různých případných útoků ze strany zaměstnavatelů. Osobně bych byl s těmi třemi mandáty spokojen, ale chtěli bychom dosáhnout vyšší úrovně. Záleží také na voličské účasti. Necháme se překvapit.

Jste přesvědčen o tom, že je EU nereformovatelná a její rozpad je nezadržitelný. Troufnete si odhadnout, jak dlouho to bude trvat? Domníváte se, že po odchodu VB nastane dominový efekt, nebo co bude podle vás spouštěčem definitivního konce EU?

Rozpad EU je zřejmě definitivní. Alespoň hlavní představitelé EU pro to dělají zatím maximum. Půjde o dominový efekt v řádu několika let. Brexitem spouštěcí mechanismus nastal a pokračováním bude opakování druhého kola prezidentských voleb v Rakousku, kde s největší pravděpodobností zvítězí kandidát FPÖ Norbert Hofer. Dalším impulzem bude zřejmě vyhlášení referenda Geertem Wiljdersem o vystoupení z EU v Nizozemí. Toto bude pokračovat i v dalších státech Evropy. Marine Le-Penová zřejmě zvítězí v příštím roce již v prvním kole prezidentských voleb ve Francii a oznámila, že v tom případě ihned vyhlásí Frexit. Brexit bude pokračovat pravděpodobně odtržením Skotska. Následovat budou parlamentní volby v Rakousku, kde kandidát FPÖ na rakouského kancléře Heinz-Christian Strache dosahuje dlouhodobě volební preference přes 30 %. A takto bych mohl pokračovat. Do toho bude stále proudit sílící migrace. EU není schopna sebereflexe elit a občané jednotlivých států Evropy ztrácejí trpělivost. Třeba nesmyslné obchodní embargo EU na RF má obrovský dopad na celou podnikatelskou sféru. SPD si přeje Evropu, ale Evropu svobodných národů, a nikoliv Evropu států první a druhé kategorie, deformovanou Lisabonskou smlouvou. Evropa svobodných národů by měla být na základě vzájemně výhodné spolupráce jednotlivých států se svobodou pohybu, zboží, služeb a kapitálu. Vše ostatní je zbytečné a je to potřeba zrušit. Tohoto chce SPD dosáhnout vzájemnou spoluprací v rámci států V4 a politických stran jednotlivých evropských států sdružených v rámci ENF.

Co by odchod z EU znamenal pro české zemědělce, obce, které jsou často na dotacích z EU závislé? Kde sehnat náhradu financí, jež nám nyní z EU plynou?

Nejsem odborník na zemědělství. Nicméně určité osobní názory na řešení mám. Je nutné srovnat podmínky dotací pro všechny státy EU. Nejlepším řešením je vystoupit z EU. Tato dotační opatření ze strany EU zásadním způsobem deformují a poškozují naše zemědělce. Důsledně kontrolovat zákon o významné tržní síle. Ochránit malé regionální prodejce. Umožnit jim prodej jejich produktů v řetězcích za podmínek, které pro ně nebudou likvidační. Otočit nepříznivý vývoj v závislosti ČR na dovozu potravin. Důsledně chránit vodní zdroje, budovat rybníky, zadržet vodu v krajině (vhodné střídání plodin). Zavést povinné členství v hospodářské, potravinářské a agrární komoře. Veškeré zakázky by šly přes tyto organizace a o tom, kdo zakázku dostane, by rozhodovali členové, cechy (podnikatelé). Náhradu financí, které nám nyní z EU plynou, není třeba hledat. Pokud by nám totiž odvody do EU zůstaly na úrovni státu, tím bychom nejen ušetřili, ale zároveň bychom tyto prostředky mohli čerpat na obnovu vlastní potravinové soběstačnosti, rostlinné a živočišné výroby a obnovení třeba kdysi tradičního cukrovarnictví atp. Navíc finanční prostředky z EU, přidělené na zpravidla pochybné projekty, neumějí naši úředníci ani čerpat, za což nesou plnou odpovědnost současní vládní představitelé ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Jak jste upozornil na svém profilu na PL, nákup pásových obrněných transportérů pro armádu zavání korupcí. Plánujete proti tomu podniknout nějaké kroky a věc třeba nahlásit na policii?

Měl jsem možnost kdysi jedné takové komisi předsedat, takže o tom něco vím. Nechci samotný průběh výběrového řízení na nákup pásových obrněných transportérů nějakým způsobem dále komentovat. Vyjádřil jsem pouze svůj názor. Osobně se domnívám, že uvedená zakázka a její cena je nadsazená. Čtvrt miliardy za pásové obrněné vozidlo je opravdu mnoho. Podle platného zákona o veřejných zakázkách zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky, jestliže jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu. Pokud by se takto postupovalo, potom by se mohla oslovit přímo domácí firma, která by nabídla jistě cenu mnohem přijatelnější. Pokud je něco zavedené a dlouhodobě ověřené, tak to není třeba měnit. Navíc by došlo i k obnově tradičního zbrojařského průmyslu v návaznosti na úroveň zaměstnanosti a výrobu výrobků s velkou přidanou hodnotou včetně následného servisu atp. V případě velmi stručné zadávací dokumentace lze dosáhnout velmi nízké ceny. Naopak, pokud je zadávací dokumentace obsáhlá, je evidentní, že směřuje ke konkrétnímu dodavateli. Případní zájemci se také mohou na uvedené ceně dohodnout mezi sebou a přiměřeně ji odstupňovat. To vše nese znaky možného korupčního jednání, kterým je u tak zásadní strategické věci, jako je nákup pásových obrněných transportérů, potřeba všemi způsoby předcházet. V opačném případě jsou uvedené kauzy široké veřejnosti dostatečně známy.  

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

Mgr. Mikuláš Peksa byl položen dotaz

Co byste vzkázal těmtisícům nezaměstnaným, kteří kvůli vám přijdou o práci?

Cituju z webu Aktuálně: ,,V případě zavedení emisní normy Euro 7 bude Škoda muset zavřít jednu výrobní halu, o práci přímo u automobilky přijdou tři tisíce lidí. Včetně dodavatelů půjde zhruba o deset tisíc." Vy normu hájíte. Fakt vám nedochází, jaké negativní důsledky s sebou přináší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Tapetovat kadibudky. Jan Schneider odhalil, co hrozí USA a dolaru

18:34 Tapetovat kadibudky. Jan Schneider odhalil, co hrozí USA a dolaru

Čína a Rusko vítězí už jen tím, že spolu mluví, míní bezpečnostní analytik, někdejší pracovník tajný…