Odvolání Šarapatky: Není všemu konec, poslanec SPD má nové informace

16.06.2020 11:15

ROZHOVOR Může člen Rady ČT svobodně vyjadřovat názory nebo ne? Někteří radní prý porušili zákon a měli by skončit. Možná k tomu prý dojde, říká pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD a člen volebního výboru sněmovny Miloslav Rozner. Mluví též o některých poslancích ANO a pravicové opozice.

Odvolání Šarapatky: Není všemu konec, poslanec SPD má nové informace
Foto: Archiv MR
Popisek: Miloslav Rozner, poslanec SPD
reklama

Volební výbor, jehož jste členem, měl minulé úterý jednat o odvolání radního ČT Šarapatky. Hlasování ale nakonec dopadlo tak, že se výbor odvoláním nechtěl zabývat. Jaké pro to máte vysvětlení?

Někteří kolegové zřejmě usoudili, že se členové Rady ČT nemusí za své konání nikomu zodpovídat. Ale podle zákona o České televizi se zodpovídají poslanecké sněmovně. Proto jsem také hlasoval pro zařazení tohoto bodu do programu jednání. Víc udělat nemůžu.

Někteří poslanci chtěli odvolat pana Šarapatku především kvůli jeho výrokům na adresu prezidenta Zemana, kdy pan Šarapatka naznačuje, že by si přál, aby prezident zemřel. Nejsou takové výroky takříkajíc „za hranou?“ Kdyby dnes došlo na hlasování, tak byste byl pro odvolání?

Anketa

Měl by být Xaver Veselý ODVOLÁN z Rady ČT?

3%
97%
hlasovalo: 12238 lidí

Pro odvolání musí existovat zákonné důvody. Protože jsme ale nemohli věc projednat, tak nyní nelze říci, zda byly naplněny. Zmíněné výroky znám a samozřejmě mi za hranou připadají, a o pana Šarapatku bych si ani kolo neopřel. Na druhou stranu ale svobodu slova pokládám za jednu z nejdůležitějších hodnot, na kterých stojí naše civilizace, a pokud ji chceme zachovat, tak asi musíme i tak odpudivým zjevům, jakým je pan Šarapatka, nechat právo veřejně deklarovat svoji odpudivost. To platí tím spíše, že pokusy trestat nepohodlné názory mají trvale sílící tendenci. To vše bych v úterý musel zvážit a podle toho se rozhodl. Jak bych hlasoval, ale nemůžu říci, protože jsem neslyšel argumenty ani jedné strany. Ta věc se jednoduše projednat měla, ať už by byl výsledek jakýkoli.

Mluvíte o svobodě, ale program SPD usiluje o zákaz islámu. Neodporuje takový zákaz svobodě slova a vyznání?

Neodporuje. Svoboda slova je důležitá v případech, kdy si nejsme jisti, zda jsou naše současné vědomosti a z něj pramenící postoje pravdivé a správné – což je prakticky neustále. Pokud se však podíváme na země, kde je islám hlavní politickou doktrínou, tak vidíme dlouhodobě přetrvávající nesvobodu a násilí. Proto můžeme říci, že zachování svobody tak, jak jsme ji zvyklí vnímat, je s islámem neslučitelné, což navíc kromě stavu muslimských zemí dokazuje i chování muslimských imigrantů v Evropě. Pak si ovšem musíme vybrat – buď islám, nebo svobodu. V tomto ohledu nelze dávat na roveň svobodu slova jednotlivce a politickou doktrínu, o níž máme mnoho jasných důkazů, že vede k nesvobodě. Žádná svoboda nemůže být ničím neohraničená a pro mě je islám právě touto hranicí. Nemůžu samozřejmě vyloučit, že je chybná a že někdy změním názor, ale zatím k tomu nemám jiný důvod než obavy ze stíhání za předsudečnou nenávist. Tento „argument,“ který zavedl pan Hamáček a spol., ale nemá s hledáním pravdy nic společného. 

Jak jsme už v PL informovali, Institut svobody a demokracie poslal volebnímu výboru stížnost na porušování zákona ze strany Rady ČT, a to konkrétně radního Kühna a opět na radního Šarapatku. Institut ve stížnosti požaduje odvolání těchto radních. Jak k tomu budete přistupovat?

Budu postupovat v souladu se zákonem. Institut svobody a demokracie ve své stížnosti jasně a přesně popisuje skutky zmíněných radních, jimiž podle názoru institutu porušili přesně specifikovaná zákonná ustanovení, a když jsem si vše přečetl, tak jsem došel ke stejnému závěru, jako autor stížnosti. I podle mě byly zákonné důvody k odvolání obou radních naplněny dostatečně. Ještě se ale samozřejmě důkladně poradím s legislativci.

Budete tedy žádat o projednání stížnosti Institutu svobody a demokracie ve volebním výboru?

Pokud tento bod nezařadí do programu předseda výboru sám, tak o to požádám při nejbližší vhodné příležitosti.

Nebojíte se, že nebudete mít dostatečné množství hlasů? Aby to neskončilo jako minule.

Za SPD jsme ve výboru dva. Pokud kolegové z ANO mysleli svůj pokus z minulého týdne vážně, tak se k nám přidají a pak už zbývá jen pár hlasů… vlastně jen jeden… Zdůvodnění té stížnosti je napsáno velmi precizně a já si myslím, že poslanci nebudou chtít riskovat, že budou obviněni z vědomého tolerování protizákonného jednání někoho, kdo je jim za své jednání ze zákona zodpovědný. 

Pan Stanjura tvrdí, že by odvoláním pana Šarapatky vznikl „nebezpečný precedent.“ Co o tom soudíte?

Podívejme se, co o tom říká zákon o ČT. Ten ve 2. odstavci § 6 uvádí: „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.“ Pokud vycházíme z toho, že pan Šarapatka svým chováním svoji nezávislost skutečně zpochybňuje, tak jediný precedent, který by jeho odvoláním vznikl, by bylo dodržování zákona. Nevím, co by na tom mělo být nebezpečného. „Demoblok“ to ale zřejmě vidí jinak. 

Naopak Zbyněk Stanjura na minulé schůzi uvedl, že na příštím jednání volebního výboru bude usilovat o odvolání předsedy volebního výboru, Stanislava Berkovce. Vy pana Berkovce v případném hlasování podržíte?

Samozřejmě. Místo předsedy volebního výboru náleží hnutí ANO. Já jsem členem SPD, takže do toho, koho ANO nominuje, nemůžu zasahovat, ani kdybych chtěl. Jednak si myslím, že zvyklosti a dohody se mají z principu dodržovat, a jednak by se pak snadno mohlo stát, že ANO bude recipročně, a navíc zcela oprávněně, usilovat o odvolání předsedů jiných výborů za SPD. Tím by se zcela rozpadly zažité sněmovní zvyklosti. Pokud někde může vzniknout nebezpečný precedent, tak je to právě pokus o výměnu předsedy výboru proti vůli jeho klubu. 

Co říkáte tomu, že se poslankyně Kořanová z ANO v rozhovoru pro iRozhlas prohlásila, že bude ve volebním výboru, pokud to někdo navrhne, hlasovat pro odvolání Stanislava Berkovce z funkce předsedy?

Samozřejmě že je zvláštní, když poslanec veřejně prohlašuje, že „odstřelí“ vlastního předsedu výboru, ale to je asi tak vše, co k tomu můžu říct. Jde o vnitřní věc ANO, protože předsedy výborů nominují jednotlivé poslanecké kluby.

Nedokážu si představit, že by se něco takového stalo v jakékoli straně. Jde o otevřený útok proti vlastnímu poslaneckému klubu a za to by pravděpodobně všude následovalo okamžité vyloučení. Je to totéž, jako kdybyste ve fotbale zjistil, že jeden z vašich spoluhráčů prodává zápasy, a proto schválně dává vlastní góly. To je pak lepší hrát o deseti…

Stanislava Berkovce chtějí někteří poslanci odvolat za to, že napsal svým kolegům mail s informacemi o kandidátech do Rady ČT. Je podle vás kritika a odvolání na místě?

Podle mě se pan Berkovec nedopustil ničeho špatného, a to dokonce ani v případě, že by zmíněné maily skutečně poslal. Podobné informace o kandidátech si samozřejmě shánějí všechny strany, a pokusy o odvolání pana Berkovce jsou proto jen vrcholnou ukázkou pokrytectví. Doporučení, koho mají a nemají poslanci volit, posílal kdekdo. Například materiál Rekonstrukce státu je mnohem obsáhlejší a podrobnější, než to, co poslal, a to ještě jenom možná, pan Berkovec. Jsme tedy v situaci, kdy poslanec, jehož mandát vychází z vůle voličů, už nesmí ostatním poslancům ani říci svůj názor na to, koho by měli volit? To už můžou dělat jen různé zájmové skupiny? Proč zrovna ony ano a poslanci ne? 

Anketa

Jsou Romové oběťmi české společnosti?

1%
99%
hlasovalo: 20670 lidí

Rozhodovat už tedy budou jen ti, kdo dokážou hlasitěji křičet? Kde k tomu ti různí Člověci v tísni, Rekonstrukce státu a další vzali mandát? Vždyť je nikdy, nikdo, nikam nezvolil! Tak si ODS a celý „Demoblok“ představuje demokracii? Asi ano. Pak si ale pletou demokracii s anarchií. Mně osobně ale na celé věci fascinuje ještě další věc. Všichni ti, kteří s nesmírným dojetím nad vlastní ušlechtilostí kážou panu Berkovcovi o morálce, přitom citují ze soukromé korespondence pana Berkovce, kterou mu ukradli buď oni sami, nebo jejich spolupracovníci. Musím říci, že to dává melodramatickým výstupům některých kolegů a kolegyň nové rozměry. A když si vezmeme, že se nedá dokonce vyloučit ani to, že ta ukradená korespondence byla ještě dodatečně zfalšovaná... ale to už je jedno... Kradení cizí soukromé korespondence je nejenom neslušné, ale dokonce jde o trestný čin. Situace, kdy zloděj, nebo kumpán zloděje, vyučuje okradeného o morálce, je nebývale bizarní sama o sobě. Když se to děje na půdě sněmovny, tak je to ještě o kus bizarnější. Skutečným zlatým hřebem bizáru ale je, že kromě zmíněného školení z morálky má být okradený dokonce ještě potrestán. Ne zloděj, ale okradený je darebák! To je opravdu něco. Musím přiznat, že žaludky některých kolegů a kolegyň skutečně obdivuji. Něco takového bych asi nedokázal a doufám, že to tak i zůstane. 

Na jedné straně hovoříte o svobodě poslance říkat své názory, na straně druhé chcete odvolat radního Kühna a radního Šarapatku kvůli jejich výrokům… Nevylučuje se to?

Nevím o jediném zákonu, který by zakazoval zákonodárcům sdělovat ostatním zákonodárcům, ať již písemně nebo jakkoli jinak, své názory a poznatky. Je pravdou, pokud je tedy ten zveřejněný mail skutečně autentický, že se v něm psalo také něco o zastupování zájmů ANO. Pak je ale dobré si říci, jaké ty zájmy jsou. ANO se ve všech rozpravách ve sněmovně, které se týkaly ČT, zajímalo výhradně o to, zda televize řádně hospodaří s veřejnými penězi. To ale žádnému zákonnému ustanovení neodporuje. Z toho plyne, že pan Berkovec žádný zákon určitě neporušil. Naproti tomu radní Šarapatka a Kühn zřejmě zákon porušili, a to nikoli jenom svými veřejnými výroky, ale také konkrétními kroky při výkonu své funkce. To je velký rozdíl.

Nehájíte teď hnutí ANO víc než někteří jeho členové? 

Nehájím ANO, ale zákon a demokracii. ANO je probruselská strana, která to jen maskuje lépe než ostatní. Stačí se podívat na to, v jaké je ANO frakci v Evropském parlamentu, pro co hlasují jeho europoslanci a vše je jasné. Pak je tu ještě paní eurokomisařka a vrchní cenzorka EU, paní Jourová. To je kapitola sama pro sebe. Proto také ANO, a nutno přiznat, že naprosto oprávněně, u ČT kritizuje pouze její hospodaření. Agresivní, probruselská propaganda, ani neomarxistický extrémismus v podání České televize mu však nijak nevadí. Mně naopak vadí velmi. ANO také neudělalo nic, aby zastavilo řádění politických neziskovek. ANO také ani nezkusilo nějak krotit ministra Hamáčka a jeho udavače v budování systému stíhání nositelů nepohodlných názorů. Ne, skutečně nemám sebemenší důvod ANO hájit. Vůbec už ale nemám důvod podporovat, aby byl jakýkoli poslanec trestán za to, že mluvil s ostatními poslanci. Něco takového pokládám za útok na demokracii. Buď bude rozhodovat Parlament, a to bez vzájemné komunikace mezi jeho členy nejde, nebo budou rozhodovat různí „chvilkaři“ na ulici. Jak takové rozhodování vypadá, dnes vidíme v USA. Mimochodem: Situaci v ČT asi nejlépe dokresluje to, že z pohřbu zfetovaného kriminálníka udělala pohřeb světce. Čekám už jen otevřený dopis papeži s žádostí o svatořečení. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Radim Panenka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Expert Wagner: Vyřadit z Dukovan Rusko a Čínu? Skončíme na plynu z Ruska a panelech z Číny. O klima víme málo

8:56 Expert Wagner: Vyřadit z Dukovan Rusko a Čínu? Skončíme na plynu z Ruska a panelech z Číny. O klima víme málo

Bohužel, současný ideologický a iracionální přístup prosazený různými aktivistickými skupinami vede …