Přetrvává nevyrovnanost v kraji, povzdechl si kandidát na hejtmana Foldyna (KSČM)

11.08.2016 7:57

Jedním z pěti krajů, kde se komunisté nepodílejí na vedení, je Pardubický kraj. V rozhovoru, který poskytl lídr strany Jan Foldyna (KSČM) pro ParlamentníListy.cz, jsme se ohlédli nejen za uplynulými čtyřmi roky. Prozradil nám, kam by v případě zvolení směřovaly jeho první kroky a jaké investice považuje za nejdůležitější. A nejen to...

Přetrvává nevyrovnanost v kraji, povzdechl si kandidát na hejtmana Foldyna (KSČM)
Foto: archiv místostarosty
Popisek: Jan Foldyna (KSČM)
reklama

Vedení kraje vyčítáte minimální komunikaci se starosty a samosprávou. Pokud byste se dostal do vedení, co by se změnilo? Plánujete například nějaké pravidelné cesty po městech či okresech?

Vedení kraje vyčítáme nedostatečnou komunikaci se samosprávami měst a obcí a občany. Rozhodování kraje v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, školství, dopravy a dopravní obslužnosti, bezpečnosti, ale i životního prostředí, sportu, kultury, a dalších se přece úzce dotýká všech občanů kraje a jednotlivých míst. A proč by se právě v těchto jednotlivých městech a obcích o chystaných záměrech, plánech, opatřeních a změnách neměla informovat občanská, odborná veřejnost a podnikatelé? A pak společně s místními samosprávami o nich diskutovat, a dosahovat tak většího souladu zájmů kraje se zájmy měst, obcí a jejich občanů. Přetrvává nevyrovnanost v kraji. Zatímco v některých místech se obrazně řečeno usazují „třešničky na dort“, v jiných místech nejsou vybudována protipovodňová zařízení, čističky odpadních vod, kanalizace a mnohá další zařízení, například pro spolkovou a zájmovou činnost. A že to jde, ukázala KSČM v devíti krajích, kde se podílela na krajské koalici.

Domníváte se, že je kraj maximálně otevřený a transparentní směrem k občanům, nebo co by se dalo zlepšit?

Souvisí to s předcházející otázkou. My jsme například připraveni podpořit projekt, který umožní účast odborné veřejnosti na tvorbě rozpočtu kraje, zavést pokročilý systém řízení investic pod veřejnou kontrolou a připravit opatření vedoucí k větší transparentnosti procesů na kraji (tzv. rozklikávací rozpočet atd.)

Za palčivý problém kraje jste označil také dopravní obslužnost. Na jaké konkrétní komunikace nebo úseky je podle vás nezbytné se zaměřit?

Nejdůležitější je zahájit výstavbu D35 a jejich přivaděčů. Vybudovat obchvaty Pardubic, Vysokého Mýta a Litomyšle. Dokončit obchvat Chrudimi, a to není vše. Ze své praxe vím, co dokážou i maličkosti. Pokračovat je nutné v opravách komunikací II. a III. tříd, mostů, mostků a propustků. Je nutné zlepšit koordinaci plánovaných uzavírek a dopravní informace dostupné pro všechny řidiče.

Dále modernizovat a rozvíjet železniční dopravu, dokončit modernizaci Letiště Pardubice, významným přínosem by byl rozvoj vodní dopravy a splavnění Labe až do Pardubic. Systematicky rozvíjet veřejnou dopravu a její dostupnost pro všechny občany a lépe koordinovat potřeby občanů, obcí a měst s finančními možnostmi kraje.

Z hlediska houstnoucí dopravy, kdy zejména města jako Vysoké Mýto a Litomyšl jsou neúměrně zatěžována silniční dopravou, je pro kraj klíčové zahájení dostavby R35. Dokončení tohoto silničního tahu přinese také vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru západ–východ. Jako spojnice mezi dálnicemi D11 a D47 vytvoří R35 v severní části republiky paralelní propojení Čech s Moravou k trase D1. V rámci Pardubického kraje by pak urychlení přípravy i realizace stavby mělo pomoci rozvoji kraje a posílení jeho regionálních vazeb. Jaké jsou vaše možnosti urychlit projekt? Co byste pro to učinil?

Realizace D35 se neustále odkládá. Bohužel je přitom vhodným tématem nejen pro všechny volební programy, ale i rétorickým cvičením pro mnohé politiky. Nerad bych se zařadil mezi ně. Na dva úseky (Opatovice–Časy a Časy–Ostrov) je dokumentace hotová a pozemky téměř vykoupené. Stavba D35 je zařazena mezi klíčové dopravní stavby, které by o evropské dotace neměly přijít. Osobně jsem optimista a věřím, že i s naší maximální podporou ve volebním období 2016–2020 k realizaci D35 dojde. 

Jste si také vědom toho, že vás čekají nelehké kroky v oblasti školství. Jaké jsou v tomto směru vaše konkrétní plány? A jak byste hodnotil pokus o optimalizaci školství, o niž se neúspěšně pokusilo současné vedení kraje?

Pokus o optimalizaci školství v Pardubickém kraji je přesnou ukázkou nedostatečné komunikace mezi jednotlivými subjekty, zejména mezi krajem na jedné straně a vedením škol a učilišť, místními samosprávami, okolními zaměstnavateli, odbornou veřejností a občany na straně druhé. Nelze přece v papírech, v tabulkách, na stole, v kanceláři, na krajském úřadě něco vymyslet a pak o tomto svém „jediném možném řešení“ vrchnostensky pouze informovat dotčené subjekty a snažit se ho prosadit. Takto to skutečně nepůjde.

Pokud se zásadně nezmění systém financování středních škol, čekají nás pravděpodobně nelehké kroky. Ale konkrétní plány po mě nechtějte – ty musejí vycházet z reálné, skutečné situace a velmi důkladného a všestranného posouzení všech možností. A následná realizace by pak měla být výsledkem shody všech zainteresovaných.

Jak konkrétně byste chtěl v příštích letech pomoci podnikatelům v kraji, a podpořit tak vznik nových pracovních míst? Co je největší překážkou pro podnikání v kraji?

Univerzální recept není, ale jednou z možností je posílení role profesních sdružení na rozhodování podle potřeb regionů. Dalšími jsou užší spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou, s místními samosprávami a aktivní přístup vůbec. V praxi je nutné opřít snahu o ekonomické vyrovnávání jednotlivých oblastí kraje o jasné záměry, o promyšlené zlepšování dopravní infrastruktury. Jen tak lze postupně odstraňovat největší překážky podnikání v kraji. 

Jak byste chtěl kraj rozvíjet?

Znovu podtrhuji. Naším cílem je dosáhnout většího souladu zájmů kraje a jednotlivých měst a obcí při rozhodujících procesech, při řešení vzniklých problémů, ale i při alokacích investic. Za základ prosperity kraje považujeme kvalitní územní plánování, provázanost koncepcí a rozvojových programů, přípravu záměrů za účasti občanů a jejich realizaci pod veřejnou kontrolou. V našem kraji chybí rozumné a racionální politické řízení zdravotnictví, kvůli kterému dochází k postupnému zhoršování zdravotní péče a její dostupnosti.

Kde určitě nebudeme mlčet: Budeme bránit dalšímu útlumu zemědělské výroby. Chceme zkvalitnit úroveň vzdělávání i sítě škol s cílem zlepšit pracovní uplatnění mladé generace v perspektivních oborech. I nadále budeme podporovat novou bytovou výstavbu, výstavbu center pro seniory i malometrážních bytů. Trvale usilujeme o to, aby kulturní a umělecké hodnoty a sportovní vyžití bylo dostupné všem občanům. O dopravě, dopravní obslužnosti a některých dalších oblastech jsme již hovořili. 

Co jako opoziční zastupitel považujete za uplynulé volební období za svůj největší úspěch?

Podařilo se nám například oddálit nepřipravenou transformaci pěti nemocnic akutní lůžkové péče, a získat tak čas pro její důkladnější přípravu a efektivnější realizaci na základě zastupitelstvem kraje diskutovaného a schváleného scénáře. I tak je sloučení nemocnic pouze snahou o jejich ozdravění a záchranu ze špatné ekonomické situace. Způsobily ji jejich převodem na obchodní společnosti a privatizací (vytunelováním) ziskových provozů nemocnic dřívější krajské koalice ODS s Koalicí pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, ED a nestraníci). 

Přirozeně jdete do voleb s cílem vyhrát. Nebo alespoň obhájit 11 mandátů v zastupitelstvu. Jak vidíte své šance? V jaké kondici se podle vás nachází strana dva měsíce před volbami? 

Strana se dva měsíce před volbami nachází v dobré kondici, sebevědomí nechybí. Sjezd, který proběhl v květnu v Praze, jednoznačně potvrdil správnost naplňování principu poctivé správy v devíti krajích, kde jsme vládli či se na vládnutí aktivně podíleli. Včetně Karlovarského kraje, kde jsme i přesto, že jsme byli vítězi voleb, raději z koalice odešli, než abychom byli spojováni s čímkoliv nekalým. Čistý štít a poctivá veřejná správa ve prospěch občanů bez korupce a afér jsou pro nás podstatné – bez ohledu na místa a posty.

Naše kandidátní listina je složena jak z kandidátů zkušených v komunální i krajské politice, v pracovním procesu, tak i mladých a perspektivních. Všichni jsou připraveni pracovat ve prospěch občanů. A protože všech jedenáct našich současných krajských zastupitelů v průběhu celých čtyř let to skutečně v praxi prokazovalo, vidím naše šance pozitivně.

Proč by vám měli dát voliči přednost?

Protože volbou KSČM volí politickou stranu, jež za 26 let své existence občany nezklamala a plní své volební sliby. Stranu, která bez afér a zbytečných gest slouží občanům. Protože zejména v krajských volbách nám nejde jen o hlasy protestní, ale především o hlasy poznání, rozumu a poctivých úmyslů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Kateřina Synková
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dotovat z kapes zaměstnaných ty, co nepracují? Nemorální! Šichtařová odsoudila nápad Pirátů

15:50 Dotovat z kapes zaměstnaných ty, co nepracují? Nemorální! Šichtařová odsoudila nápad Pirátů

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Je nemorální, aby lidé, kteří jsou i v této situaci schopni pracovat, z…