Profesorka Syková: Ti, co prodělali COVID-19, trvalou imunitu nemají. Spěchejme s očkováním, i děti od 12 let. Určitě přijde další vlna!

05.06.2021 13:51 | Rozhovor

Pandemický zákon je nutné neprodleně předělat nebo nahradit jiným zákonem. O tom, co a jak se bude uvolňovat, musí mít možnost rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví, a to na základě odborného názoru poradního orgánu epidemiologů a zdravotníků. Profesorka Eva Syková, bývalá ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR také tvrdí, že poslanci, kteří nejsou odborníky, nemohou ve světle blížících se voleb zodpovědně a apoliticky rozhodovat. Neočkovaní, kteří si myslí, že to zdravotně zvládnou, jsou sobci. Kde jeden jedinec ohrožuje druhého, tam je konec svobody.

Profesorka Syková: Ti, co prodělali COVID-19, trvalou imunitu nemají. Spěchejme s očkováním, i děti od 12 let. Určitě přijde další vlna!
Foto: Archiv ES
Popisek: Profesorka Eva Syková

Začátkem tohoto týdne se Česko po dlouhé době rozvolnilo. Co tomuto rozhodnutí vlády, i když vynucenému opakovanými verdikty soudů, říkáte? Je dobře, že můžeme znovu do divadel, bazénů, do restaurací, do hotelů?

Rozvolnění je určitě namístě, ale přišlo příliš rychle. Verdikt soudu je po právní stránce správný, ale chybou je, že se při rozhodování o regulaci epidemiologické situace a o zdravotních dopadech musíme řídit soudními závěry plynoucími ze špatného pandemického zákona. Vláda měla k disposici pouze nouzový stav, který jí Poslanecká sněmovna nyní už neschválí. Ministr Vojtěch ani vláda teď nemohou nic dělat, pokračovat v protiprávním jednání dál nejde. Je nesporné, že máme nesprávně nastavený a Sněmovnou schválený pandemický zákon, který pravomoc Ministerstva zdravotnictví takto omezuje. Pandemický zákon je paskvil, co vznikl spoluprací vlády s opozicí, která tvrdošíjně trvala na nulovém omezování občanských práv a svobod. Přitom vylučuje jakoukoliv účinnou strategii boje s epidemií. Nelze nic zavírat ani omezovat, a tak je k ničemu. Pandemický zákon je nutné neprodleně předělat nebo nahradit jiným zákonem.

Určitě není ideální, když postup v takovém případě určují soudy, a ne odborný rezort. Kdo by měl mít pravomoc pružně rozhodovat v krizové situaci?

Anketa

Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování?

71%
24%
hlasovalo: 5712 lidí
Poslanci, kteří nejsou odborníky, ve světle nadcházejících voleb určitě nemohou zodpovědně a apoliticky rozhodovat. O tom, co a jak se bude uvolňovat, musí mít možnost rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví, a to na základě odborného názoru poradního orgánu epidemiologů a zdravotníků. Nakonec by to měla schválit vláda podle návrhu ministerstva. Vláda bezpochyby musí vzít v úvahu i kompletní dopady navržené strategie, jako je vliv na zdravotnictví, ekonomickou situaci, podnikatelské prostředí, vzdělávání a tak dále. Je hrozné, že teď je možné nastavit přísnější omezení širokého rozvolnění pouze obcházením špatného zákona. Musím říci, že nyní platná omezení jsou spíše slabá. Naštěstí mnozí lidé se dost poučili a snaží se pečlivě dodržovat některá omezení, ale, bohužel, je i mnoho takových, kteří se nedají nijak omezovat.

K tomu poučení došlo i za cenu velkých ztrát na životě. Je dosavadní promořenost populace a rostoucí počty očkovaných zárukou, že pro nejbližší období nám už nic takového nehrozí?

Tak to vůbec zatím žádná záruka není. Jsem zásadně proti tzv. promořovačům, mezi které patří, bohužel, i řada známých osobností i lékařů. Ti, co prodělali COVID-19, trvalou imunitu nemají. Rostoucí počty očkovaných jsou pro mě jediným ukazatelem toho, že bychom se mohli z epidemie vymanit. Téměř určitě nastane další vlna epidemie, nejpozději na podzim, záleží na tom, jak silná bude. To závisí na promoření, proočkovanosti a pak na nových mutacích. Mutace, před nimiž by současné vakcíny nechránily, jsou velkým nebezpečím. Ukazuje se, že varianty viru SARS-CoV-2 mohou být snáze přenášeny a mít delší dobu, kdy je nakažený infekční, což by znamenalo i delší karantény. Již teď je proto nezbytné spěchat s očkováním všech věkových skupin počínaje 12. rokem věku a připravit dlouhodobý plán, jak začít s eventuálním rychlým přeočkováváním. Je totiž možné, že infekce bude mít trvale sezónní charakter, podobně jako chřipka. Zdá se, že bude vyroben dostatek vakcín, tak si je jen musíme včas zajistit.

Přínos očkování tedy považujete za nezpochybnitelný?

Nejen to, považuji za důležité informovat veřejnost o škodlivosti různých hoaxů a nepodložených názorů šířených na internetu, informujících o nepodložených teoriích o škodlivosti vakcín. Například byla právě publikována studie, že vakcína Pfeizer/Biontech pravděpodobně nemá žádný negativní vliv na plodnost ani negativní vliv na plod u těhotných a kojících matek. Navíc se prokázalo, že imunita po prodělané nemoci vybudí jiné protilátky než mRNA vakcína, která vybudí více protilátek, více jejích druhů a je účinná i u nových variant viru. Trpělivě je nutné vysvětlovat prospěšnost a bezpečnost vakcinace, zdůraznit, že odmítači ohrožují nejen sebe, ale i ty, se kterými se setkávají. Neočkovaní, kteří si myslí, že to zdravotně zvládnou, jsou sobci, kteří ohrožují ostatní, a to je nepřijatelné chování. Kde jeden jedinec ohrožuje druhého, tam je konec svobody. Současnou situaci s tolerancí odmítačů vakcinace, kteří pro to nemají zdravotní důvody, považuji za nedostatečně zvládnutou. Je sice těžké vymáhat očkování, ale musí se najít cesty, jak lidi motivovat. Zvládli jsme dětskou obrnu, záškrt, černý kašel a spalničky, můžeme zvládnout i koronavirus. A z vlastní zkušenosti musím říct, že na mně tento týden nikde potvrzení o vakcinaci nechtěli, a to jsem byla na koncertě Pražského jara, v restauracích i na výstavě v Národním muzeu.

Když se vrátíme k tomu rozvolnění, k němuž došlo začátkem tohoto týdne, nejde o ruskou ruletu, jak v souvislosti s ním už také zaznělo? Alarmisté poukazují na zprávy o nových a nových mutacích, šíří se panika v souvislosti s Británií, i když je tam vysoká proočkovanost, ale momentálně tam roste denní počet nových případů koronaviru. Máme se pořád bát, a pokud ne, čím si vysvětlujete neustálé strašení lidí? O co komu jde?

Tak ruskou ruletou bych to nenazvala. Dá se rozvolnit hodně, ale jen tehdy, pokud budou přísná omezení a lidé budou jako jedinci zodpovědní. Hodně by pomohlo vyžadovat očkování zaměstnanců zaměstnavatelem a naočkovat osoby samostatně výdělečně činné. Myslím, že nejsou očkováni zahraniční dělníci a jiní zaměstnanci, vstup na český pracovní trh by měl být pouze naočkovaným. I těm by měl očkování hradit náš stát. Situace ve Velké Británii tak špatná není, velká část populace je proočkovaná, problémy byly s přenosem viru v nemocnicích, ale myslím, že už se situace zlepšila.

Vůbec nevím, o jakém strašení lidí se u nás mluví, pokud bylo, tak nyní spíše ustalo. Já považuji současné informace o epidemii za celkem objektivní, ale spíše je situace podceňována. Virus je s námi tady pořád, letní měsíce nám přejí. Nehledám ale pouze údaje z českých zdrojů, jsou prezentovány způsobem, který běžné lidi v jejich chování příliš neovlivňuje. Já sleduji odborné svodky z databází ve světě a je zřejmé, že platí nadále mimořádná opatrnost a nejistota dalšího vývoje. Vládu je třeba pochválit za proplácení antigenních i PCR testů, ale je potřeba připravit dlouhodobou strategii.

Jak byste shrnula to, co jsme v Česku za rok a čtvrt s Covidem zakusili? Co byste vytkla vládní garnituře?

Jednoznačně je nutné vládě vytknout předvánoční rozvolnění. Na vrub tohoto rozvolnění lze přičíst smrt mnoha seniorů. Bylo také chybou jmenování dvou nezkušených ministrů zdravotnictví, hlavní hygienička také nepůsobí jako silná a odborně mimořádně zdatná osobnost, naštěstí je zpět alespoň Adam Vojtěch a bude snad průbojnější než poprvé. Vláda ale dělá chyby pořád. V současnosti je to hlavně prodloužení doby mezi 1. a 2. dávkou vakcinace. Je špatně uznávat, že stačí jedna dávka vakcíny, a člověk je považován za očkovaného. Nestačí to a budou i tací, kteří na druhou dávku nepřijdou. Navíc současná britská studie ukázala, že 1. dávka chrání jen ze 33-50 procent a teprve 2. dávka až z 94 procent. Pochválila bych ale, že se nakoupily hlavně vakcíny Pfizer/Biontech, které jsou dostatečně účinné. Chtěla bych ještě zmínit, že USA má plně proočkováno téměř 136 milionů Američanů a vyočkovalo více než 296 milionů dávek COVID-19 vakcín. Navíc státní sekretář Blinken oznámil, že během dvou týdnů USA daruje 80 milionů vakcín v rámci tzv. COVAX iniciativy ostatním zemím.

Nebylo ale zklamáním i počínání opozice, která někdy působila dojmem, že čím hůře pro zemi, tím lépe pro ni?

Pokud se opozice ve Sněmovně týče, tak některá jednání vypadají jak štěkání vzteklých psů. Nelze se ubránit, že téměř vždy jde o předvolební agitaci opozice za každou cenu a postrádám jakoukoliv tvůrčí spolupráci. V průběhu pandemie a schvalování nouzových stavů jsem skutečně měla dojem, že čím hůře zvládáme pandemii, tím lépe pro opozici, nějací mrtví senioři – ale, bohužel, ne jen oni – nehráli roli. Současné aféry ukazují, jak špatní nebo nedozrálí jsou někteří zvolení zástupci lidu v Poslanecké sněmovně. V Senátu bych ze zkušenosti hledala více státotvorné činnosti a nadhledu. Nadhled je vidět u pana předsedy Vystrčila, ale někteří senátoři jsou pro mne zklamáním.

S počínáním opozice souvisí program Antibabiš, další nezdařený pokus o vyslovení nedůvěry vládě, no a ruku v ruce s ním i program Antizeman, kteří si vzali za své především senátoři, co neuspěli v prezidentské volbě, v čele s Pavlem Fischerem. Myslíte si, že to může na voliče ještě zabírat? Není to přiznání beznaděje, že stranám chybí nápady a vlastní pozitivní program pro blížící se podzimní volby?

Možná, že to zpočátku na některé voliče zabralo, ale nyní, když dojde na lámání chleba, bude pro některé voliče těžké si vybrat, koho volit. Opozice s programem Antibabiš a Antizeman částečně uspěla, ale už více neuspěje. Rozhodnutí senátního výboru, podat návrh na zbavení pana prezidenta funkce, se mi vůbec nelíbí. To, že pan prezident má diabetickou neuropatii a nemůže dobře chodit, ho vůbec neomezuje ve vykonávání funkce, k tomu potřebuje svoji hlavu a z tohoto hlediska jsou jeho schopnosti spíše obdivuhodné. Není figurkou bez vlastního názoru, a ne všichni s jeho názory musí souhlasit, ostatně to tak bylo u všech hlav státu. Už tady byly různé iniciativy kritizující vládu a prezidenta, postupně se lidé odklonili i od Milionu chvilek, jako od nedůvěryhodného hnutí, které dokázalo s lidmi dlouho manipulovat. Jenomže se prokázalo, že nemají rozumný program ani vedení. Pozitivní program ale chybí i opozičním stranám, chybí jim schopní lídři. Je to opravdu smutné, ale mnoho slušných a vzdělaných lidí do politiky nepůjde, nebo budou včas odstraněni, tak jako se to stalo i mně. Nikdy se mi žádné pochybení neprokázalo, ale podařilo se mě z politiky odstranit jako i mnoho jiných politiků. Já jsem ale především vědec, ovšem i ve vědě funguje závist a osobní msta. Mrzí mě, že se mne jako nejcitovanější české vědkyně nezastala Akademie věd ČR. Byla to špinavost, někteří kolegové totiž toužili po mých politických a vědeckých místech.

Šest let jste byla nestranickou senátorkou zvolenou na kandidátce ČSSD. Co říkáte situaci, v jaké se sociální demokracie nachází, a věříte, že se ještě dostane do Poslanecké sněmovny? Co ji v očích voličů nejvíc uškodilo?

Straně uškodil dlouhotrvající dojem nerozhodnosti, který vyvolala u veřejnosti. Mimo předsedy Hamáčka a ministryně Maláčové, kteří odvedli dobrou práci, se ostatní v ČSSD hašteřili, byli nerozhodní a voliči to vnímají jako slabost. Hodně voličů jí také přebralo ANO, které dělá spíše levicovou a prosociální politiku. Já sociální demokracii přeji, aby se do Sněmovny dostala a plnila svůj sociálně-demokratický program. Jejím hlavním nedostatkem jsou lidé, kteří za ni kandidují. Kde jsou lékaři, právníci, učitelé a podobně? Prostě ČSSD nepřichází s novou vládní strategií a nemá ve svých řadách silné osobnosti.

Pro volební kampaň bude určitě důležité, jak budou kandidující strany prezentovány v médiích. Jak v té souvislosti působí, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání opakovaně upozornila Českou televizi na porušení zákona v souvislosti s referováním o politicích a politických stranách? Je ČT garantem férové politické soutěže v médiu, jehož provoz jako koncesionáři všichni platíme?

Já osobně jsem s Českou televizí nespokojena. Nemohu se ubránit dojmu, že není nezávislá a je ovlivňována mocenskými strukturami. Má daleko do nezávislého media. V ČT pracují pouze naprosto loajální lidé, kteří, pokud neplní dohodnutou strategii, musí odejít. Někteří politici a odborníci jsou do České televize zváni pořád, jiní tam nesmějí. Názorová pluralita v ČT zcela chybí. Současná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se snaží nesrovnalosti řešit, upozornila na několik pozoruhodných věcí a uvidí se, jak se s tím dále ČT vypořádá. Nemělo by váznout jmenování nových členů Rady. Media jsou mocný nástroj politiky a nejsou-li nestranná, ohrožuje to samotný princip demokracie. Navíc multimilionáři ovlivňují dnes média u nás i v západních demokraciích víc a víc, je to nová éra skryté vlády oligarchů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zoufalý zemědělec o podivném zdražování: Někdo si namastil kapsu. Nová vláda? Tihle nám nic nedají. Pravda o Babišovi

19:46 Zoufalý zemědělec o podivném zdražování: Někdo si namastil kapsu. Nová vláda? Tihle nám nic nedají. Pravda o Babišovi

Zapomeňte na levné ceny! Do mnoha komodit, zemědělských výrobků nevyjímaje, se ještě zdaleka nepromý…