Propaganda pravdy a lásky. Petr Žantovský ji ukazuje na konkrétních příkladech. Včetně nalejvárny na americké ambasádě

28.05.2016 14:32

TÝDEN V MÉDIÍCH Za americké peníze a na velvyslanectví Spojených států v Praze se uskutečnila konference o ohrožené nezávislosti českých veřejnoprávních médií. Petr Žantovský k tomuto jednostrannému aktu mediální masáže připomíná, že se ho zúčastnil i předseda Rady České televize Jan Bednář. Mediální analytik se také věnuje založení speciálního útvaru proti propagandě na ministerstvu vnitra, který může zlikvidovat každého, kdo je označen jako nositel nebo šiřitel propagandy.

Propaganda pravdy a lásky. Petr Žantovský ji ukazuje na konkrétních příkladech. Včetně nalejvárny na americké ambasádě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský

Anketa

Připadá pro vás v úvahu Michal Horáček coby kandidát na prezidenta?

6%
94%
hlasovalo: 20272 lidí

Na ministerstvu vnitra začne od začátku příštího roku fungovat specializované Centrum terorismu a hybridních hrozeb. „Ta informace ministra Chovance, že zakládá oficiální útvar proti propagandě a projevům hybridní války, ve mně vzbudila docela hrůzu. Sice to zdůvodňuje tím, že bude například monitorovat projevy propagandy Islámského státu a bránit obyvatelstvo před touto propagandou, ale myslím, že to je velice falešný argument. Islámský stát nemá potřebu přesvědčovat obyvatele příslušných cílových zemí o svých pravdách. Pokud se rozhodne, tak je prostě vnutí svými prostředky. Rozhodně nepoužívá běžnou propagandu toho typu, jaké by mohla čelit nějaká ministerská komise. Takže z toho celkem jednoduše vyplývá, že ten útvar bude zaměřený proti zcela jiným projevům zcela jiného informačního rázu a asi si můžeme domyslet, že půjde hlavně o propagandu Ruska,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský.

Chápe, že ministr vnitra Milan Chovanec podlehl atmosféře, již vyvolávají různé organizace a která se dá vyjádřit slovy: „Jsme ohroženi propagandou Ruska, jsme ohroženi Kremlem, jsme životně ohroženi geopolitickými zájmy z Východu a musíme hledat v každém případě útočiště u Západu“. „Takhle zjednodušené ty pravdy nejsou, to nebyly nikdy, ani v tom komunismu, kdy se říkala stejná slova, jenom s jiným znaménkem, že jsme ohroženi ze Západu, a proto musíme hledat útočiště v Moskvě. Ta naše dnešní státní propaganda je úplně stejně pitomá. Snaží se nám vnutit věci, které každý člověk dokáže racionálně zhodnotit a posoudit, a vnucuje nám je způsobem, který připomíná známé úsloví, že bojujeme dávno vybojované války,“ poznamenává mediální odborník.

Zjednodušování skutečnosti vyvolává podezření o žoldu jedné ze stran

Podobným způsobem se chová naše propaganda, která vytváří atmosféru strachu z Kremlu a z nějakého nebezpečí. „Neříkám to proto, že bych byl advokátem Kremlu nebo kohokoli dalšího, ale celá geopolitika je stonásobně složitější, než se snaží vytvářet dojem naši propagandisté. A právě to, jak to zjednodušují, jak to přemalovávají na černobílo, vyvolává podezření, že jsou v žoldu jedné z těch dvou stran. Kdyby šlo těm lidem a institucím o skutečnou ochranu a pravdu v celé její šíři, barvitosti a objektivitě, tak by nikdy nemohli říct nic tak jednoduchého, jednoznačného, černobílého, že na jedné straně je pravda a láska a na druhé straně je lež a nenávist. Tak to prostě není. Jako to nebylo úplně doslova tak, když Reagan mluvil o říši zla,“ připomíná Petr Žantovský.

I od čtyřicátého prezidenta Spojených států to byla jenom mediální floskule. „Stejně tak byla mediální floskule, když Brežněv mluvil o Americe jako zpuchřelém imperialistickém molochu ve vleku vojensko-průmyslového komplexu. Vždy na tom kus pravdy byl a kus pravdy nebyl. Ale nikdy to nebyla celá pravda. Na tom je postavena propaganda, že pracuje s částí pravdy a část pravdy zamlčuje nebo posouvá do jiného kontextu. K tomu, že pan ministr Chovanec vytváří tento útvar, připomněl kolega Stanislav Novotný, že podobný útvar byl i na Státní bezpečnosti. Byla to, tuším, desátá správa boje proti nepříteli. Nevím, jestli to říkám správně, neměl jsem se Státní bezpečností pranic společného, možná by to pan Novotný věděl lépe, protože se tím profesně zabýval jako policejní prezident po převratu,“ myslí si mediální analytik.

Eurokomisařka Jourová používá propagandu ze zámoří

Faktem ale zůstává, že to, co teď provozuje ministr Milan Chovanec, je vytváření kontroly nad vnitřním nepřítelem. „A to je strašlivě nebezpečné. Říká tomu audit národní bezpečnosti. Já tomu říkám boj proti vlastnímu obyvatelstvu. A to je opravdu důvod ke strachu. Paní europoslankyně Jourová to v České televizi komentovala, že ruská propaganda je namířena proti Evropské unii. To nevím, jestli je namířena proti Evropské unii. Myslím, že Evropská unie je nejpřirozenější spojenec Ruska, jen si to díky své hloupé a úplně sebezáhubné vazbě na Spojené státy málo uvědomuje. Jenom když si vezmu ty sankce, které vyhlásila EU vůči Rusku, tak dopadají ve své ekonomické síle stejně tak na Rusko jako na státy Evropské unie. Protože na jedné straně je export, na druhé import, a jestliže ani jedno se nesmí odehrávat z politických důvodů, tak to poškozuje obě strany,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Má za to, že státy Evropské unie jsou ze sankcí stejně znechucené jako Rusko a jsou jimi stejně poškozené. „Čili to, že eurokomisařka Jourová staví proti sobě Rusko a Evropskou unii do kontrapozice, nemá z vlastní hlavy. To je součást propagandy ze zámoří, protože v zájmu Spojených států je oslabit Evropskou unii ekonomicky, politicky, geopoliticky, protože to nejhorší, co by se očima Washingtonu mohlo stát, je, kdyby se Evropská unie, nedejbůh, spojila nějakou formou, teď nemyslím územní, územně-správní nebo státoprávní, ale nějakou formou ekonomickou nebo spojeneckou s Ruskem. To by totiž znamenalo vytvoření druhého silového pole v eurasijském prostoru a návrat k polárnímu světu, který tu byl za toho řečeného Reagana,“ domnívá se mediální odborník.

Neříkat, co si myslíme, ale co je konformní vůči předepsanému myšlení

Zmíněný polární svět měl podle něj něco do sebe. „Protože když si vezmete, že máte sochu rudoarmějce na náměstí a ona má dvě nohy, tak kdybyste jí jednu nohu uřízli, tak ona spadne. Socha o jedné noze nestojí, to je základní fyzikální poučka. Geopolitická socha je úplně stejná, funguje na stejném principu. Jestliže z bipolárního světa uděláte unipolární svět, tak ho v podstatě podříznete, normálně ho necháte spadnout. Vidíme to všude kolem sebe, kam se podíváme, od Afriky až po Střední východ. To je důsledek unipolárního světa, kdy Amerika vyhrála deset nula nad Ruskem, respektive nad Sovětským svazem, a dnes sčítá svoje vlastní prohry. Protože všechny její poválečné akce skončily prohrami. Ono to všechno spolu souvisí,“ podotýká Petr Žantovský.

Za strašidelná považuje slova ministra Chovance, že ten ministerský tým má učit příslušné úředníky vyznat se v komunikaci a upozorňovat na rizika. „To je naprosto šílené, protože to opět učíme propagandu, opět učíme nějakým návodům na myšlení a jsme skutečně úplně po krk v padesátých nebo v sedmdesátých letech, spíš v padesátých, mám pocit. Tak čekám, kdy někdo vyhlásí, jako byl kdysi výbor pro neamerickou činnost nebo politické procesy, že někdo vyhlásí, že dalším krokem v tomhle směru bude opatření vůči lidem, kteří vypadnou ze síta bezpečné komunikace. Zcela zjevně teď komunikujeme nebezpečně, protože povídáme to, co si opravdu myslíme. Podstatné je komunikovat to, co si nemyslíme, ale co je konformní vůči předepsanému myšlení,“ tvrdí mediální analytik.

Trajektorií příkazu byly Brusel, záda pana premiéra a úřad pana Chovance

Tímhle jsme opravdu po krk zpátky v nějakém hodně totalitním režimu. „Nemyslím si však, že to má pan ministr z vlastní hlavy. Pan ministr není tak hloupý, aby takovou kravinu vymyslel. Já myslím, že to je nějaký příkaz, který přišel z Evropy přes pana premiéra. A pan premiér je, jak známo, vůči Evropské unii vždy v předklonu. Takže předpokládám, že tou trajektorií toho příkazu byly Brusel, záda pana premiéra a úřad pana Chovance, který chtě či nechtě tu věc realizuje. Myslím si, že pan Chovanec je opravdu chytřejší, než aby neviděl, jakých důsledků tím nechává dopouštět. Třeba mu jednou dojde, že by se mohl chovat také svéprávněji. Uvidíme,“ doufá Petr Žantovský.

K úvodnímu tématu má ještě závěrečnou poznámku. „Mě strašně udivuje, že se všechna česká média, to je úplně jedno, jestli mainstreamová, nemainstreamová, alternativní, internetová, proti tomu nepostaví jako jeden muž. Vždyť to je přímý útok na svobodu slova, tohle, co vytvořili. Vždyť speciální útvar proti propagandě může potlačit nebo zlikvidovat každého, kdo je označen jako nositel nebo šiřitel propagandy. A teď jde jenom o to, kdo ho smí takto označit. A to může začít u domovní udavačky a skončit u nějakého ústředního výboru, to je úplně jedno. Ale opakuji, to všechno si z historie pamatujeme, známe to. Proto se divím, že média na to náležitě agresivně nereagují. Asi vědí, proč to dělají,“ uvažuje mediální odborník.

Konference o českých veřejnoprávních médiích za americké peníze

Pozornost pak obrací k události, jejímž dějištěm bylo Tržiště 15 v Praze na Malé Straně. V sídle velvyslanectví Spojených států se uskutečnila konference pod názvem „Je ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií“. „Je samozřejmě zajímavé, že se taková konference o českých veřejnoprávních médiích koná za americké peníze na americké ambasádě. Tím jako by bylo už leccos řečeno. To, že konferenci řídila paní Marvanová ze spolku Svobodu médiím, nám jenom říká, kým je ten spolek asi tak inspirován. Možná i placen, to nevím, do účtů jim nevidím, to ať se zpovídají sami, jsou nezisková organizace. Na tiskopisech, které se k tomu vztahují, je několik jasně definovaných log: US Embassy a další instituce na ni navěšené.  Ze skutečnosti, že se to odehrálo na americké ambasádě, je zcela zjevné, že jde o jednostranný akt mediální masáže,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

I když mu v účasti na konferenci zabránily rodinné důvody, má o jejím průběhu informace od očitého svědka. „Ten pravil, že to bylo divadelní představení dirigované paní Marvanovou, které mělo sloužit k demonstraci toho, že nejvýznamnější české mediální osobnosti si myslí to, co smějí říkat na půdě americké ambasády. Zůstal jsem v údivu i z toho, že o svobodě a nezávislosti českých veřejnoprávních médií diskutoval na americké ambasádě předseda Rady České televize Jan Bednář. Mám za to, že Kodex České televize ukládá nejen jejím pracovníkům, ale i radním, to nechť si každý prověří, dodržování absolutní nezávislosti na jakýchkoli zejména politických a ekonomických vlivech. A jestliže na semináři na americké ambasádě vystupuje v takovéto aktivistické roli předseda Rady České televize, tak je to k velkému podivení,“ domnívá se mediální analytik.

Kromě kremelské propagandy by se mohla sledovat i ta z Bílého domu

A pokládá otázku, co by asi nastalo v mainstreamových médiích, kdyby diskusi o ohrožení nezávislosti českých veřejnoprávních médií uspořádala ruská ambasáda a jen místo Hany Marvanové by na ní vystoupil někdo, kdo by byl politicky orientován na ruskou ambasádu tak, jako je tato exposlankyně orientována na americkou. „Umíte si představit ten strašný virvál, riot, abych použil asociaci na slovo, se kterým měl pan prezident problémy, kravál, který by nastal, kdyby se na ruské ambasádě konala taková konference se stejným názvem a ještě na ní vystoupili funkcionáři rad českých veřejnoprávních médií? Takovou honičku a štvanici na lidi, která by potom nastala, si ani nedovedu představit,“ přiznává Petr Žantovský.

Gay pornoherec Jakub Janda, jinak také zástupce ředitele pro politické záležitosti prounijního think-tanku Evropské hodnoty, se pochlubil, že se podílí na projektu Kremlin Watch, tedy na sledování kremelské propagandy. „A je mu za to tleskáno ze strany mainstreamových médií. No a opět kladu otázku. Co kdyby se nějaký jiný pán, nemusí to být zrovna Jakub Janda a zrovna Evropské hodnoty, ale jiná organizace neziskového typu, začal zabývat něčím, co by se dalo nazvat třeba White House Watch. Co by asi nastalo v našich médiích? Protože propaganda je vždy v podstatě stejná, jen může být lépe či mizerněji dělaná, ale její podstata, tedy přesvědčovací funkce, je vždy stejná. A je úplně jedno, jestli je z Východu, nebo ze Západu,“ tvrdí mediální odborník.

Rozhlas měl více referovat o výročí okupace nacistickým Německem

Připomíná, že nyní prožíváme studenou válku mezi Moskvou a Washingtonem a obě strany samozřejmě používají propagandistických prostředků, jakých použít umějí. „Ne jaké mají k dispozici, ale jaké umějí využít a jak jich umějí využít. Takže jestliže Janda sleduje ve svém Kremlin Watch kremelskou propagandu, tak by měl asi někdo sledovat White House propagandu, protože my přece nejsme součástí Ruska, ani nejsme součástí Spojených států amerických. Přesto jsme na nějakém rozmezí, na nějaké demarkační čáře mezi zájmy jedné a druhé velmoci, a proto bychom měli mít stejně z jedné i druhé propagandy. Proč ji tedy nemonitorujeme? Proč jí nevěnujeme stejnou pozornost? To je moje otevřená otázka. Ať si na ni každý odpoví, jak umí,“ doporučuje Petr Žantovský.

K poslednímu tématu ho inspirovala zajímavá pasáž ze zápisu Rady Českého rozhlasu, která ho přivedla k tomu, srovnat rady veřejnoprávních médií a přes ně i chování médií samotných. „Rada Českého rozhlasu na základě podnětu posluchačky Mgr. Heleny Mikulové z 1. 4. 2016 vyzývá Český rozhlas, aby ve větší míře ve svém vysílání referoval o výročí okupace českých zemí nacistickým Německem, a to v obdobném rozsahu, jako činí u jiných významných okamžiků československé a české historie,“ píše se v něm. „A dále Rada Českého rozhlasu vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby v souvislosti s pochybením moderátorky Lucie Vopálenské v pořadu Pro a proti dne 11. dubna 2016 věnovalo více pozornosti dodržování ustanovení článku 7.4 Kodexu Českého rozhlasu týkající se povinnosti moderátorů diskusních pořadů zachovávat nestrannost,“ cituje mediální analytik z usnesení Rady ČRo.

Zákon o veřejnoprávních médiích se vysvětluje zcela odlišně

Připomíná, že citovaná usnesení prosadil místopředseda rady Tomáš Kňourek, a tyto výzvy bere jako důkaz skutečnosti, že členové Rady Českého rozhlasu začali přemýšlet jako lidé, kteří zastupují ve veřejnoprávním médiu veřejnost. Tedy nejen několik procent nějakého názorového výseku, ale celou společnost. A jestliže posluchačka Mikulová či někdo jiný podá podnět a Rada Českého rozhlasu si to nechá zmonitorovat a dojde k závěru, z něhož plyne, že Český rozhlas ve svém vysílání pochybil třeba nedodrženou nestranností moderátora v diskusním pořadu, tak Rada Českého rozhlasu koná. A vyzývá vedení Českého rozhlasu, což je její pravomoc, aby v daném směru vylepšilo svou činnost. To je naprosto legitimní a člověka by ani nenapadlo radu za to chválit, protože to je její hlavní povinnost, jedna z mála, které má,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ale důvodem pro takovou pozornost je srovnání s výstupy z Rady České televize, kde nic takového není. „Najdeme tam pouze konformní vyjádření, jak je management úžasný, jak si rada a management vzájemně vyhovují. Ale něco takového jako požadavek na objektivitu, nestrannost, pluralitu a vše, co plyne z dodržování zákona o České televizi, který má stejnou preambuli o povinnostech jako zákon o Českém rozhlase, tam není. V Českém rozhlase to funguje, v České televizi to nefunguje. Kladu si tedy otázku, proč to nefunguje. Můžu si na ni odpovědět lecjak. Třeba tak, že to radní nezajímá, protože jsou spojeni s managementem a mají k tomu nějaké své – zřejmě i osobní – důvody, co já vím, proč nemají potřebu se chovat podle kodexu a dalších předpisů, které určují chování takového orgánu,“ přemítá mediální odborník.

Jako sbor podržtašků generálního není důvod si Radu ČT platit

Důvodů by však našel víc. „Třeba ten, že pan předseda Rady České televize nemá čas na to sledovat Českou televizi a pochybení, která se tam běžně objevují, protože navštěvuje americkou ambasádu a povídá tam něco na konferencích pořádaných americkou ambasádou. Nu a třetí aspekt je prostě ten, že Česká televize nepovažuje za pochybení to, o čem každý týden povídáme, že jsou to zásadní profesní a etické přešlapy, že se nedodržuje nestrannost, že se zvou do diskusních pořadů hosté výhradně z jednoho názorového pole. Všechny ty věci, které vyčítáme po právu České televizi, zřejmě Rada České televize nepovažuje za pochybení. A pak se tedy ptám, k čemu Rada České televize je? Pokud je to jen sbor podržtašků pana generálního nebo managementu, pak nevím, proč bych si je měl jako poplatník platit,“ poukazuje Petr Žantovský.

„A když si je platím ze svých koncesionářských prostředků, tak si platím tu ‚cinknutou‘ publicistiku a to ‚cinknuté‘ zpravodajství, které se mi z České televize průběžně dostává. Při té příležitosti jenom připomenu, že před nedávnem dostala Rada České televize přibližně pětisetstránkovou stížnost pana Pražáka z Hradce Králové na vysílání s tématem Krym a Ukrajina. Česká televize na to samozřejmě nezareagovala, Rada ČT nezaujala stanovisko nebo minimálně ho nezveřejnila. A jediné, co se stalo, bylo, že spřízněný názorový web Hlídací pes začal proti této stížnosti a jejímu autorovi vést mediální kampaň. Tak to si myslím, že vypovídá docela jasně o tom, na co tu Radu České televize máme. Zhruba na to, na co máme Českou televizi. Tedy na nic,“ dodává mediální analytik.

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

Nenecháme Vás padnout!!

Jak jste to myslel pane Fialo?Pokud vím tak nic neděláte pro to,aby se tak nestalo.Ba právě naopak děláte vše pro to aby Čeští občané padly přímo na H.... tedy na ústa.Peníze ze státní kasy sypete Ukrajině a Ukrajincům,je třeba pomáhat ale ne na úkor občanů České republiky.Mám tři děti všchny poctiv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Fialův projev neodpovídal skutečnosti, říká národohospodář Ungerman. Tvrzení po tvrzení, drtivý rozbor

19:46 Fialův projev neodpovídal skutečnosti, říká národohospodář Ungerman. Tvrzení po tvrzení, drtivý rozbor

Řadu tvrzení, která neodpovídají skutečnosti, našel národohospodář Jaroslav Ungerman v projevu předs…