Radní Petrov rozkrývá, kam tečou na Kavčích horách veřejné miliardy. Ale současným poměrům už snad zvoní umíráček

15.01.2020 19:44

ROZHOVOR Česká televize by se mohla začít měnit k lepšímu, a to i za pomoci Rady ČT, která projde v nejbližší době masivní obměnou. Podle člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova by se měla Rada ČT především začít chovat jako skutečný kontrolní orgán. Sedm miliard korun, s nimiž Česká televize hospodaří, je mnoho peněz. Bylo by dobré zjistit, kolik stojí minuta nakoupeného programu, kolik interně vyrobeného se všemi náklady včetně údržby toho nákladného areálu a platů. A to na základě analýzy nezávislé autority. Říká se, že jen třetina peněz jde na pořady a zbytek na provoz a platy. Jestli je to pravda, by mělo zaznít od Rady ČT.

Radní Petrov rozkrývá, kam tečou na Kavčích horách veřejné miliardy. Ale současným poměrům už snad zvoní umíráček
Foto: Repro XTV
Popisek: Člen Rozhlasové a televizní rady Vadim Petrov

Do 20. ledna platí výzva předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka pro oprávněné instituce k tomu, aby podaly návrhy na volbu šesti členů Rady České televize a na volbu dvou členů Rady Českého rozhlasu. Je tak velká obměna především televizní rady důvodem k obavám o ČT, jak už od horlivých zastánců současných poměrů na Kavčích horách zaznělo?

Ano. Já doufám, že současným poměrům na Kavčích horách zvoní umíráček.

Anketa

Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku?

85%
15%
hlasovalo: 16471 lidí

To je v České televizi situace opravdu tak hrozná?

Ne, jen se pár lidí na Kavčích horách zabarikádovalo, ovládlo veřejnoprávní televizi, veřejný rozpočet v hodnotě sedmi miliard si zprivatizovalo a na kritiku hystericky reaguje jako na útok na nezávislost, pokus o zestátnění a ohrožení demokracie. Nevadilo by mi to, kdyby pracovali za soukromé peníze, ne pokud pracují s veřejnými penězi.

Anketa

Pokud se Jaromír Soukup rozejde se Zemanem, budete dále koukat na TV Barrandov?

41%
22%
hlasovalo: 10608 lidí

S čím tedy mohou přijít noví radní?

Se změnou. Televizní trh se prudce vyvíjí, a pokud se budou udržovat na Kavčích horách staré pořádky, může se stát, že se z České televize stane skanzen, který nejvíc sil vloží do sebe sama, management se bude hlavně starat o udržení vlastních křesel a většinu prostředků televize nevydá na programy, ale na provoz budov a zařízení a do vlastních platů.

Co jsou hlavní znaky měnícího se televizního trhu?

Většina diváků se na televizi pořád ještě dívá přes pozemní digitální vysílání, část využívá satelit nebo kabelovou televizi, ale neodvratně nastává doba sledování televize přes internet. Čím víc nastupují nové technologie, tím více klasickou televizi nahrazují počítače, tablety a chytré telefony. Už si nemusíte plánovat, kdy se budete dívat na vybraný program, můžete si ho kdykoliv stáhnout, a to i z těch klasických televizí. Trendem je vyrábět malé série, kdy se diváci podívají na pěti-, šestidílný pořad najednou, nadvakrát. Lidé si začínají uvědomovat, že si mohou koupit jen to, co chtějí, a nemusejí přitom platit paušálně všechno u jednoho provozovatele. Nemusejí sledovat Nemocnici na kraji města po dobu třinácti týdnů. Program si můžete stáhnout po internetu z těch klasických televizí, ale jsou tu internetové, které nemají protějšek v tomto klasickém televizním vysílání. Česká televize nemůže udržet stav, kdy si ji diváci budou muset platit ze zákona, a přitom se na většinu pořadů, které je zajímají, podívají jinde.

Myslíte si, že si tuhle skutečnost v České televizi neuvědomují?

Nejvyšší vedení určitě ano, ale nejsem si jist, že si to uvědomuje každý z těch skoro tří tisíc zaměstnanců. Samotný areál Kavčích hor je předimenzovaný, byl určený pro propagandistické vysílání v rámci socialistického bloku. Naše televize vysílala své programy, například spartakiády, ostatní země východního bloku své. Například NDR slavný pořad Ein Kessel Buntes. Areál na Kavčích horách byl postavený pro jinou společenskou situaci i technologické podmínky. Československá televize za komunistů dominovala společnosti. Televize své lidi platila lépe než vědce, lékaře a inženýry. Socialismus si oblíbené umělce hýčkal, kdo pracoval v televizi nebo v ní byl vidět, měl privilegované postavení a dostával banány pod pultem. Na televizní seriály se dívala celá země a v práci si lidi vyprávěli, co řekl nebo udělal doktor Sova nebo řekl doktor Štrosmajer. „Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.“ Znáte tu hlášku?

Jenže doba se změnila, kolik si vybavíte jmen současných herců? Nebo seriálů? Vy dokážete od sebe rozlišit seriály nebo herce, kteří hrají v Ordinaci, Ulici nebo Vyprávěj? Televize nám z Kavčích hor ukazovala cestu, jak žít, co si myslet, jak se bavit. Takový centrální mozek zábavy i politické propagandy v jednom. Toto privilegované postavení nechtějí Kavčí hory ve společnosti ztratit. V roce 1989 se jen přehodilo znaménko z bývalého nepřítele – z Německa se stal přítel a z přítele – SSSR, nyní Ruska, nepřítel. Duch v té televizi je pořád stejný. Není nestranná, slouží prorežimnímu názoru. Nyní ve prospěch Evropské unie, ale je to velmi podobné jako kdysi ve prospěch Sovětského svazu. Jiné názory než ty z jejího pohledu správné v televizi nenajdete, nebo jsou předkládány se záporným znaménkem. Dřív se mluvilo o „ideologické diverzi Západu“, dneska se mluví o „ruské dezinformační stopě“. Ale princip je stejný.

Ti, kdo chtějí zachovat současný stav, přicházejí před volbou šesti nových radních s varováním, aby se z České televize nestalo loajální médium k vládě a Andreji Babišovi. Co na takto předestřený scénář říkáte?

Mediální trh je pluralitní nejen názorově, i co se týče vlastnictví médií. Nevidím důvod k tomu, aby jakýkoliv vítěz voleb měl potřebu ovládnout ČT. Na Českou televizi se dívá starší populace, ta mladší se chová jinak, sleduje jiné programy než maraton pohádek a konstrukce pana Wollnera. Při zachování názorové i vlastnické plurality si nemyslím, že ovládnutí jednoho média by něco přineslo. Když kritizuji Českou televizi, zároveň si nemyslím, že má až tak velký podíl na tom, co si v současné době lidé myslí.

Pokud by se televize změnila, jak říkáte, mohla by v novém hávu oslovit i mladší generaci?

Mohla. Proto moc záleží na tom, aby Rada ČT, která má na starosti její kontrolu, byla silná, nepodléhala ničím vlivům, chovala se transparentně a srozumitelně komunikovala s veřejností. Aby se i Poslanecká sněmovna začala České televizi věnovat vážněji, a ne tak, že ji cvičí na tom, jestli dala moc peněz za večírek v Karlových Varech nebo kolik stálo vytištění jedné výroční zprávy. Výměna radních není žádná jistota, že se v České televizi něco změní. Ale je to dobrá příležitost.

A jak by s tou příležitostí měla naložit už v novém složení Rada ČT?

Měla by se začít chovat jako skutečný kontrolní orgán. Nechat si vypracovat nezávislé analýzy, srovnání, zpracovat metodiku, parametry, podle kterých budou definovat obsah veřejné služby ČT, určit kritéria, podle kterých bude měřit efektivitu a produktivitu. A hlavně svá zjištění bude srozumitelně průběžně a trvale předkládat veřejnosti.

Veřejnost je o České televizi informována nedostatečně?

Když se bavíte se zástupci vedení televize, vždy vás zahltí úspěchy o spokojenosti diváků, koláči sledovanosti, programovou rozmanitostí, oceněními, které dostávají filmy na mezinárodních soutěžích, členstvím v asociacích, mezinárodních sdruženích a podobně. Čemu všemu přední manažeři ČT předsedají, kolik mají poradních orgánů, komisí… prostě vidíte jednoznačný úspěch. Daří se jim, na co sáhnou, jen pár mráčků jim to kazí, mají na to od poplatníků málo peněz a politici proti ní vedou kampaň.

Řeknete si, jsou dobří, to nemá chybu. Buď to od nich takto vezmete, nebo odmítnete. Problém je, že bez srovnání s něčím nebo někým si o tom nemůžete nic myslet. Neznáte ty parametry úspěchu. Nevíte nic o poměru mezi nakoupenými a prodanými pořady, poměru mezi programem, který vyrobí ČT interně, a tím, který nakupuje od externích producentů. Kolik stojí minuta toho nakoupeného, kolik interně vyrobeného se všemi náklady včetně údržby toho nákladného areálu a platů. Musí na to mít 3 000 zaměstnanců? Nedalo by se to dělat účelněji, méně protopit a více pořadů vyrobit?

Naznačujete, že by v těchto srovnáních dopadla Česká televize špatně?

Nevím. Sedm miliard korun je mnoho peněz. Bylo by to dobré zjistit na základě analýzy nezávislé autority, na základě průzkumu, který si zadá rada, ne že jí to zpracuje samotná Česká televize. Říká se, že jen třetina peněz jde na pořady a zbytek na provoz a platy. Zajímalo by mě, jestli to je pravda. Ale chtěl bych to slyšet od Rady ČT.

Vracíme se tedy na samotný začátek rozhovoru a ke zmiňované obměně Rady ČT. Co by měl každý z nových radních hlavně splňovat?

Především to nemusí být televizní odborník, nikdy nebude rozumět všemu. Je to příliš multidisciplinární prostředí. Včetně ekonomiky, provozu, techniky a technologií. Měl by to být člověk, který se nebojí ptát, nebojí se jít s kůží na trh, měl by být pro veřejnost čitelný a srozumitelný. Kandidáty nominují spolky, ale to neznamená proboha, že ten, kdo je tam za včelaře, se bude hlavně zajímat o to, jestli je tam dostatečně velký prostor daný medu, sportovec sportu, novinář zpravodajství, hudebník hudbě. Těch radních je jen patnáct. Když tam nebude strojař, znamená to, že v radě nebude mít zastání?

Ti lidé musejí být univerzální, jsou to zástupci nás všech, nejen někoho. Osobně bych byl radši, kdyby nás, občany, víc než umělci, odložení politici a bývalí televizáci v radě zastupovali ekonomové, lidé, kteří rozumějí řízení procesů, parametrům, jak měřit kvalitu, efektivitu, produktivitu… lidem v ČT věřím, že umělecky to nedělají špatně, nemyslím, že je třeba v radě posilovat umělecké, filozofické, akademické, ekologické, lidsko-právní nebo podobné kompetence, těch radních, kteří tam jako odborníci na tyto aspekty jsou, je dost. To nepovažuji za hlavní problém České televize. Za hlavní problém vidím její ekonomiku, financování a definování její úlohy na totálně jinak fungujícím trhu i chování diváků, které se prudce mění rozvojem nových technologií.

Volba šesti nových radních je velkou příležitostí tam mít lidi, kteří budou rozumět řízení tak složité instituce, jakou je Česká televize.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

Bc. Jaroslav Bašta byl položen dotaz

jednání s Ruskem

Pokoušeli se o to mnozí, i mnohem významnější lidé. Proč myslíte, že by se vám jednat s Ruskem podařilo? O čem? Věříte mu? Podívejte na Zemana. Teď Putinovi do poslední chvíle taky věřil a teď už je tu skoro rok válka. Nemyslíte, že nebýt Ruska, žijeme si docela dobře?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

,,Děti vám do války nedám.” Vidlák blokován, ale nelekl se. Vše dohrál

4:38 ,,Děti vám do války nedám.” Vidlák blokován, ale nelekl se. Vše dohrál

VIDLÁKŮV TÝDEN „Letošní rok byl ve znamení skutečně zběsilého utrácení za neuvěřitelné ceny a tak by…