Sobotkovi jsou vlastenectví a obava lidí o život cizí, národ mu neuvěří. Soužití s islámem povede k neštěstí. A imperialistický rozlet USA a rozpad EU... Poslanec KSČM promluvil

20.03.2016 7:35

ROZHOVOR Podle poslance KSČM Jiřího Valenty příjem imigrantů sníží standardy ve zdravotnictví a sociální péči, nebudou peníze. Český národ Sobotkovi věřit nebude. Soužití s islámem, s touto natolik odlišnou náboženskou ideologií není dle něj realizovatelné. V blízké budoucnosti bude potřeba zajišťovat hranice jako celek a bude nutno znovu přistoupit i k fyzické kontrole každého. Je dle něho třeba hledat nové a mnohem efektivnější formy politické a hospodářské spolupráce napříč evropským kontinentem, než je EU.

Sobotkovi jsou vlastenectví a obava lidí o život cizí, národ mu neuvěří. Soužití s islámem povede k neštěstí. A imperialistický rozlet USA a rozpad EU... Poslanec KSČM promluvil
Foto: Archiv J. Valenty
Popisek: Poslanec Jiří Valenta
reklama

Obhájci imigrace tvrdí, že přijímaní imigrantů pomůže ekonomice, protože imigranti zaplní volná pracovní místa a současně prý pomohou udržet důchodový systém. Nejsou ale naopak větším nákladem pro sociální systémy než přínosem pro ekonomiku? Plus započtěme náklady na bezpečnost a následky kriminality...

Domnívám se, že migranti mohou pomoci naší ekonomice pouze zanedbatelným způsobem. Struktura volných pracovních míst jejich požadavkům a nesmyslně vysoce nastaveným nárokům v podstatě nevyhovuje, přičemž mnozí ani pracovat nechtějí. Obávám se, že jejich kroky sem směřují zejména právě kvůli relativně snadno dosažitelným sociálním dávkám a vylepšení vlastního životního standardu. Problém finanční nedostatečnosti se objeví zcela jistě nejen v sociálním, ale i ve zdravotním systému, už nyní těžce podfinancovaném. Tisíce dalších zdravotních výkonů pro osoby dlouhodobě nikterak se nepodílejících na pojišťovacích platbách náš zdravotní systém povážlivě rozkolísají a logicky tak sníží kvalitu zdravotní péče i nám všem ostatním.

Co říkáte silvestrovským událostem v Kolíně nad Rýnem a dalších německých i evropských městech?

V tomto případě došlo konečně k prolomení, dlouhodobě již neudržitelné, ochranné politicko-mediální blokády. Obdobné případy se dějí v Německu po delší dobu a samotní občané o nich dobře vědí. Mohu čerpat také z vlastní zkušenosti, neboť moje matka žila v Německu mnoho let a já tam za ní pravidelně jezdil a na počátku 90. let jsem dělal v Německu průvodce cestovního ruchu. Například s tureckou milionovou „menšinou“ byly a jsou ve Spolkové republice problémy neustále, avšak politická reprezentace země deklaruje navenek pouze spokojenost s jakýmsi jejich multikulturálním úspěchem. A nyní tento „hrnec neslučitelnosti kultur znovu prostě jen přetekl“. Antropologický „melting pot“, tedy jakýsi pomyslný tavící kotel rozmělňující cizorodé kultury a slučující je do jediné, nemůže objektivně fungovat v žádné zemi, a to dokonce ani v USA, odkud tento naivní myšlenkový rámec do Evropy, snad i řízeně, dorazil. Silvestrovské události můžeme tedy zcela oprávněně považovat za další projev dysfunkce teorie multikulturalismu.

Co říkáte reakcím německých politiků? Co se týče sexuálních útoků uprchlíků v Německu, publicista Jan Petránek řekl, že útoky na ženy jsou hluboko v mentalitě migrantů a uprchlíci mají hodnoty neslučitelné s našimi. A objevily se zprávy, že německá policie nemá vyšetřovat „drobnou“ kriminalitu přistěhovalců...

S panem Petránkem nezbývá bohužel než pouze souhlasit. A jak jsem naznačil již v předchozí odpovědi, úmyslná informační blokáda ze strany politické reprezentace a médií toto jeho vyjádření potvrzuje. Z mnohých neoficiálních vyjádřeních ale vyplývá, že samotní němečtí policisté jsou ze své „bezmocnosti“ doslova frustrovaní.

Šéfka Alternativa pro Německo Frauke Petry prohlásila, že by pohraniční stráž měla být připravena střílet uprchlíky, pokud to bude nutné. „Potřebujeme efektivní kontrolu (hranic), abychom zabránili neregistrovaným žadatelům o azyl vstup do země z Rakouska. Žádný policista nechce střílet na uprchlíky a já si to také nepřeji. Ale střelba by měla být umožněna jako poslední možnost,“ prohlásila pro německá média šéfka AfD Frauke Petry. Souhlasíte s ní?

Možná se vyjádřím trochu neurčitě, ale použití služební zbraně by mělo být a já věřím, že také je, pevně upraveno v příslušných právních normách a je vždy až tím posledním oprávněným prostředkem k dosažení či prosazení zájmu chráněného státem. A ani uprchlíci by neměli mít z těchto platných právních norem jakoukoliv výjimku. Domnívám se, že jako Evropané bychom se mohli poučit, v tomto ohledu, například z nekompromisní praxe americké policie.

Premiér Sobotka řekl: „Jsem přesvědčen, že levicové lídry za deset dvacet let najdeme spíše mezi dobrovolníky, kteří v létě odjeli na Balkán a pomáhali uprchlíkům. Tihle lidé budou v budoucnu představovat levici. Nehledal bych je na náměstích, kde se šíří xenofobie, nenávist a rasismus.“ Co o tom soudíte? 

Tak předně, takzvané levicové lídry, o kterých hovoří pan premiér, bych se velice často zdráhal vůbec označit za objektivně levicové, jeho osobu nevyjímaje. Na zmíněných výrocích mně mrzí i to, že předseda vlády někdy není schopen vůbec rozlišit, kdo že na těch náměstích vlastně protestuje proti bezzubé migrační politice jeho vlády. Často je tam možno spatřit slušné a vzdělané lidi, rodiče s dětmi a zástupce mnohých dalších sociálních skupin, o kterých se skutečně nedá ani v náznaku říci, že to jsou xenofobové či rasisti. Lze pochopit, že panu premiérovi mohou být takové hodnoty, jako jsou skutečné vlastenectví, prostá obava o život či majetek a těžce vydobytou životní úroveň, lidsky cizí, ale potom ať se za „levicového politika“ raději ani neoznačuje. Ten náš národ, jehož členové jsou dnes v ulicích stále častěji, mu stejně věřit nejspíše nebude!

Slovenský premiér Fico řekl, že nechce, aby na Slovensku vznikla nějaká ucelená muslimská komunita. Řekl, že existuje problém s integrací imigrantů, a také řekl, když to řeknu lidově, že si nevezme na triko, aby byly ženy na Slovensku sexuálně napadány. Co si o tom myslíte?

V plném souladu s panem Ficem si ani já nepřeji ucelenou muslimskou komunitu na území ČR. Souhlasím s udělováním azylu skutečně potřebným, ale musí se jednat o výjimečné případy a nikoliv o politicky úmyslně vyvolané stěhování národů za lepší životní úrovní, o kterou se tyto národy samy nikterak nepřičinily. Je to obecně nejen proti zdravému lidskému rozumu, ale i zcela proti jakékoliv kulturní přirozenosti a funkcionalitě. To ovšem některé světové velmoci, při takto koncipované strategii obhajoby jejich uzurpátorských zájmů, přirozeně nikterak nezajímá!

Robert Fico také řekl, že absolutní většina běženců jdoucích do Evropské unie z Turecka jsou ekonomičtí migranti. „Trvám na svém postoji, že absolutní většina těchto lidí jsou ekonomičtí migranti (hovořil o migrantech jdoucích do Evropy z Turecka, pozn. redakce). Kdo má věřit člověku, který se necítil bezpečně v Srbsku, v Maďarsku, ani v Rakousku, a tak šel až do Německa? Evidentně mu šlo o ekonomické zájmy,“ řekl Fico…

Zcela souhlasím a každý, kdo o této informaci pochybuje, si ji může ověřit z doposud ještě relativně nezávislých zdrojů. Bohužel rozpor v úhlu pohledu na migraci je mezi mnohými politickými elitami a občany jejich zemí více než patrný. Slovenský premiér Fico je, bohužel, v tomto ohledu prozatím pouze jednou z těch racionálněji uvažujících a také tak konajících výjimek.

Jak hodnotíte to, jak se k imigrační krizi staví EU a Německo? Jak se díváte na roli Turecka? Máme se s ním dohodnout, nebo nás bude vydírat? Není lépe postavit ploty chránící hranice?

V postojích Německa a EU spatřuji katalyzátor ve stále se vyhrocující se situaci v procesu migrace, Turecko se jen snaží využít situační kontext ke svému prospěchu a to mu nelze nikterak zazlívat. A využívá k tomu svůj aktuálně výrazný vydírací potenciál (blackmail potentional). Domnívám se, že dohoda s touto zemí není dnes prakticky realizovatelná, přičemž ochranné ploty také ničemu nepomohou. Ochranu hranic je nutno zajistit především fyzicky a při této činnosti musíme být také nekompromisní, mám na mysli přísnost v dohledu nad dodržováním zákonnosti.

Hovoří se o tom, že Turecko podporuje Islámský stát (obchoduje s ropou) i imigrační vlnu do Evropy. Co o tom soudíte?

Bohužel registruji informace, že Turecko ropu od IS skutečně nakupovalo a také o tom, že po obdržení účelového, několika miliardového příspěvku od EU na omezování migračního toku do Evropy se tato země chová zcela opačně. Německá média dokonce informovala o tom, že turecké úřady dokonce syrské uprchlíky k migraci dále do Evropy ještě podněcují. V tomto smyslu jsem požádal na jednání sněmovního Výboru pro evropské záležitosti o vysvětlení premiéra Sobotku, který mně ale odpověděl velice vyhýbavě a neurčitě. Při aktuálním postavení ČR v EU, jako nyní má, tedy v roli služebníka a prosebníka, jsem mu jeho nízkou informovanost ani nevyčítal.

Též se objevila tvrzení, že migrační vlnu do Evropy podporují USA a podporují ISIS proti Asadovi…

Na těchto tvrzeních zcela jistě něco bude. Politický systém v Sýrii zcela prokazatelně imperialistickému rozletu USA nenahrává, a tudíž je třeba jej „jakkoliv zničit“. Nejspíše tak daly Spojené státy přednost, v rámci jejich optiky vidění světa, jakémusi menšímu zlu. A to i přes velkohubá vyjádření prezidenta Obamy o nutnosti vymýcení terorismu a likvidaci IS. Praktický rozpor mezi rétorikou a jednáním „největšího exportéra demokracie“ máme možnost registrovat všichni a poměrně často.

Andrej Babiš řekl, že příliv uprchlíků do EU se musí zastavit úplně. Nemáme dle něj povinnost a v tuto chvíli nemůžeme vůbec nikoho přijímat. Musíme prý v první řadě zaručit bezpečnost našich občanů. Ptá se, proč by z bohatství evropských zemí tvořených po generace měli žít lidé bez vztahu k hostitelské zemi a kultuře – lidé, kteří představují bezpečnostní riziko a jejichž touhou není asimilace, ale rozvrat evropské kultury. Dle Babiše není možné, aby Evropané měli menší práva než přistěhovalci, a je vyloučeno, aby se přizpůsobovali uprchlíkům. Jaký je váš názor?

Vypadá to, i když v mnoha věcech s panem Babišem zásadně nesouhlasím, jako kdybych mu toto vyjádření k migraci a k problémům s ní spjatými, připravoval já sám.

Předseda SPD a poslanec Tomio Okamura říká, že neexistují umírnění muslimové a že islám je zločinná ideologie. Dle něj by bylo potřeba ihned všechny islámské migranty vrátit zpět do mateřských zemí a byl by pro vyhoštění i potomků těchto migrantů, kteří se v Evropě narodili. Rusové jsou prý de facto naši jediní upřímní silní spojenci v souboji s radikálním islámem. Každý muslim je dle něj bezpečnostní riziko a skutečně časovaná bomba. Co si myslíte o tomto?

Nepopírám, že jako vystudovaný kulturní a sociální antropolog, mám s islámem a prolínání muslimů s evropskou kulturou poměrně zásadní problém. Obávám se, že soužití s touto natolik odlišnou náboženskou ideologií není realizovatelné a jakýkoliv pokus o něj povede vzájemně pouze ke generování neřešitelných problémů a lidskému neštěstí. Postoje kolegy Tomia Okamury k migraci a islámu sice respektuji, ale považuji je občas jako zbytečně přepjaté. Nemohu však nepoznamenat, že postup Ruska v řešení otázek mezinárodní politiky je mně, v poslední době, poměrně blízký. Mám na mysli například ruskou angažovanost v boji s IS.

Vidíme, že Schengen je věc pro dobré počasí, ale když přijde bouřka, prosakuje a valí se přes něj povodeň. V okamžiku, kdy EU hranice nijak nehlídá, cizí lidé libovolně bez jakékoli registrace překračují hranice a pohybují se po Evropě. Současně vidíme, že už nyní jsou v západní Evropě obrovské muslimské komunity podhoubím pro terorismus. Neměl by si náš stát vzít zpátky pravomoc, kdo může vstoupit na naše území? V okamžiku, kdy není chráněna vnější hranice EU? První je věc, že kontrolou hranic zamezíme přílivu uprchlíků, a druhá věc, že v západní Evropě jsou občané EU muslimského vyznání, kteří jsou zapojení do hnutí teroristů. Ale muslim, který žije třetí generaci v Německu a je třeba terorista, může libovolně překročit hranice naší země, nikdo ho na hranicích nezkontroluje, nezadrží a zde může u nás něco spáchat. Jedním ze znaků suverénního státu je, že kontroluje své hranice a kontroluje právo na svém území, které je vytyčeno hranicemi. Jakmile někdo poruší zákon u nás, překročí hranice, tak už náš stát toho člověka těžko potrestá...

Ano, uznávám, že problematika volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru již nazrála k zásadnějšímu řešení. Stát musí volit mezi jistým omezením této vymoženosti a zajištěním vyšší bezpečnosti jeho obyvatel. Zajištění vnějších hranic „Schengenu“ považuji za nedostatečné opatření, a to přesně z toho důvodů, které jste popsal. Nepomůže ani znovuobnovení hraničních kontrol u jednotlivých států, problematické osoby se budou stejně libovolně přesouvat přes nehlídanou „zelenou hranici“. Podle mého názoru vyvstane v blízké budoucnosti potřeba zajišťovat hranice jako celek a bude nutno znovu přistoupit i k fyzické kontrole každého. Vím, že se možná bude jednat o zásadní omezení dosavadního komfortu cestování, ale osobně dám vždy přednost jistému nepohodlí před ohrožením života či zdraví občanů.

I kdybychom nepočítali současnou migrační vlnu, tak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šaría. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám. Není pro nás EU z tohoto důvodu hrozbou a není pro nás řešení vystoupit z EU a utvořit nějaké uskupení států kolem Visegrádu a části Balkánu a dalších států střední a východní Evropy, které by se tomu ubránily?  

Věřím, že si toto nebezpečí velké evropské země samy uvědomí a přestanou se, a to i z pudu sebezáchovy, chovat dosavadním iracionálním způsobem. Možná trochu naivně se také domnívám, že tradiční evropská kultura bude pro geopolitické a ekonomické zájmy některých klíčových hráčů na evropské šachovnici přece jen významově tím nejdůležitějším. Můj postoj k samotné EU je nyní poměrně chladný, nehlasoval jsem již ani pro vstup do tohoto sdružení, ve kterém „hrají prim“ největší evropské ekonomiky na úkor těch slabších a tak opuštění těchto struktur bych si dokázal výhledově i představit. Je třeba hledat nové a mnohem efektivnější formy politické a hospodářské spolupráce napříč evropským kontinentem.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lukáš Petřík
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Profesor Flegr pro PL: Tohle zkolabuje. Omezte práci, akce a školy, než bude vakcína. Prymula? Chystali to déle

12:45 Profesor Flegr pro PL: Tohle zkolabuje. Omezte práci, akce a školy, než bude vakcína. Prymula? Chystali to déle

ROZHOVOR Stáhnout si z internetu semilogaritmický papír a použít ho. Takovou radu dává politikům par…