Svoboda kráčí ruku v ruce se slušností. Senátní kandidát Novotný chce lidem hlavně zjednodušit život

17.08.2016 15:16

ROZHOVOR „Ve své profesi se mi daří přinést do pojímání zažitých pravidel nové myšlenky a pohledy, mající ve finále pozitivní vliv na kvalitu života uživatelů. Tyto principy chci aplikovat i v legislativní praxi. Pro své voliče chci přinést více osobní svobody do života při vědomí toho, že tato ‚volnost‘ ruku v ruce kráčí s větší osobní odpovědností, slušností a úrovní vzájemné komunikace,“ říká kandidát do Senátu v Pardubicích Petr Novotný.

Svoboda kráčí ruku v ruce se slušností. Senátní kandidát Novotný chce lidem hlavně zjednodušit život
Foto: Archiv PN
Popisek: Petr Novotný, kandidát v senátním obvodu Pardubice

V říjnových volbách kandidujete do Senátu. Čím chcete být v případě zvolení  konkrétně užitečný senátnímu obvodu, kde kandidujete?
 
Senát vnímám daleko víc jako nástroj k řízení celostátní politiky, proto svoje poslání neomezuji jen na přínosy jednomu obvodu, ale celé společnosti. Ve své profesi se mi daří přinést do pojímání zažitých pravidel nové myšlenky a pohledy, mající ve finále pozitivní vliv na kvalitu života uživatelů. Tyto principy chci aplikovat i v legislativní praxi. Pro své voliče (a nejen pro ně) chci přinést více osobní svobody do života při vědomí toho, že tato „volnost“ ruku v ruce kráčí s větší osobní odpovědností, slušností a úrovní vzájemné komunikace.
 
Jak byste ohodnotil dopravní infrastrukturu Pardubického kraje?
 
Silniční infrastruktura ve správě Pardubického kraje je díky nadstandardní práci jejího správce, Krajské správy a údržby silnic Pardubického kraje, v dobré kondici a postupně se dostává na úroveň, která je na těchto silnicích obvyklá v Evropě. Vysoce odborným přístupem, důsledným využíváním zdrojů, nalézáním dodatečných financí (např. inovační programy podporované SFDI) a sledováním kvality odvedených prací se daří odstranit „dluhy“ v kvalitě silniční infrastruktury, které vznikly podfinancováním a nedostatečnou údržbou nejen před rokem 1989, ale i v posledním desetiletí 20. století, kdy se společnost a stát „rozkoukávaly“ v novém společenském, ekonomickém a politickém systému a priority byly v jiných oblastech, než je dopravní infrastruktura.
 
Co se týče silnic I. třídy a dálnic, ty jsou ve správě státu. To, že není dokončena síť dálnic na území České republiky, je výsledkem neefektivního fungování našeho politického systému a legislativních pravidel. Vývoj kvality dopravní infrastruktury velmi negativně ovlivnila nestabilita postu ministra dopravy v letech 2006–2014 a jejich necitlivé zásahy do koncepce výstavby a údržby silnic vyššího řádu a s tím spojené personální změny a bobtnání ministerstva dopravy a změny na pozici ředitele ŘSD. Z vývoje posledních dvou let v této oblasti plyne, že ke zlepšení legislativních i koncepčních podmínek došlo, a tak nejen v Pardubickém kraji se zvýšení kvality silnic I. třídy projevuje v nově postavených stavbách (úseky silnic a křižovatky), tak i zvýšeným počtem uzavírek teď v letních měsících. Co se týká v oblasti dopravní infrastruktury železnice, ta má pro zlepšení dopravní situace na Pardubicku obrovský potenciál, především ve středně a dlouhodobém horizontu. Špičkový moderní dopravní systém (vědomě používám termín systém, protože železnice tak, jak je chápána laickou veřejností, je věcí minulého století), založený na bázi kolejové dopravy, je schopen převzít významnou část objemu přepravní práce a zvýšit kvalitu života obyvatel. Fungujícím příkladem je Švýcarsko. A není souhrou náhod, že jde o stát s velmi jednoduchým politickým systémem a dlouhodobě stabilním vývojem společnosti.
 
 
Vaším soupeřem bude mj. i stávající místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Ta se mimo jiné profiluje i v oblasti památkové péče. Co říkáte tomu, že stát chce prodat jeden z nejvzácnějších pozdně gotických domů v pardubickém tzv. Příhrádku, přesněji řečeno budovu bývalého hejtmanství?
 
Nevnímám kohokoliv z kandidátů jako soupeře, v mé životní filozofii nemá soupeření místo, nejsem soutěživý typ. Všech kandidátů do politických funkcí si vážím. Volby dopadnou dle hlasů voličů. Věřím, že si vyberou toho pravého senátora. S orgány památkové péče mám osobní zkušenosti a bohužel vím, že jejich působení někdy není ve prospěch veřejnosti. V dopravě nelze občas realizovat díky jejich názorům bezpečná a funkční řešení.
 
Jako konkrétní příklad z praxe mohu uvést návrh rekonstrukce náměstí v Roudnici nad Labem, kde požadavek památkové péče zněl: zachovat na ploše stávající čedičovou dlažbu, přestože je za deště kluzká a její povrch je nerovný. Studiem historických zdrojů, které byly běžně dostupné, jsem zjistil, že šlo o podkladní konstrukční vrstvu vozovky, která z důvodu momentálního nedostatku peněz v městské kase (na konci 19. století) nebyla dodlážděna kamennou vozovkou do finální podoby. I k ochraně historických památek a odkazů a dovedností našich předků je nutno přistupovat odborně a s použitím selského rozumu, důsledně chránit stavby výjimečné a skvosty. K prodeji konkrétního domu se kvalifikovaně vyjádřit nemohu, neb neznám konkrétní podmínky. Obecně si nemyslím, že prací senátora je o této věci rozhodovat a vyjadřovat se k ní. A vzhledem k tomu, že stát vnímám jako službu svobodným a tvůrčím občanům, tak souhlasím s tím, aby transparentně prodal veškerý zbytný majetek a zajistil ekonomicky a legislativně kvalitní správu a užívání tohoto majetku.
 
Můžete prozradit, co bude vaším klíčovým tématem ve volební kampani?
 
Nabídka kandidatury přišla neočekávaně a jelikož se volební kampaň vyvíjí, i klíčová témata se cizelují. Z velké části souzním s programem strany Soukromníků, která mi nezávislou kandidaturu umožnila. Chci svou prací přispět ke zjednodušení podmínek pro život všech občanů, jak těch, kteří mají odvahu a schopnosti vést tým, řídit firmu, provozovat živnost, tak poctivých a pracovitých zaměstnanců, ale i občanů handicapovaných a těch, kteří ještě nedosáhli, nebo překročili vrchol svých sil a schopností. Ve své práci umím nacházet fungující a efektivní řešení, která dobře slouží veřejnosti. Věřím, že se to podaří i v politice.
 
Jak vnímáte sociálně demokratické vládnutí v Pardubickém kraji? Máte nějakou negativní zkušenost se současným hejtmanem?
 
Sociálně demokratické vládnutí v Pardubickém kraji má několik etap a je závislé na konkrétním obsazení postů. Na můj osobní vkus je příliš „opatrné“. Negativní osobní zkušenost mám pouze takovou, že zapomněl na pracovní jednání, které se týkalo zvýšení kvality dopravy na silnici I/35 v úseku Zámrsk – Moravská Třebová. Toto setkání přitom organizoval a ostatní účastníci schůzky navrženému času přizpůsobili svůj program. 
 
 
Jak chápete koalici Svobodných a Soukromníků, která má výraznou ambici uspět v krajských volbách?
 
Koalici Svobodných a Soukromníků chápu jako klasické koaliční spojení dvou nezávislých politických subjektů, jejichž volební programy jsou v mnoha bodech podobné, v některých se liší. 
 
Zmíněná koalice v uplynulých měsících atakovala EET, kontrolní hlášení DPH, zákon o hazardu, ale i třeba snahu prosadit protikuřácký zákon. Jak vnímáte snahu zakázat kouření restauracích a barech zcela?
 
Ač jsem celoživotně nekuřákem a jsem rád, že mne nejen tato závislost v životě neomezuje, chápu, že část populace tuto potřebu má. Jsem pro to lidem v jejich potřebách maximálně vyjít vstříc a omezovat je co nejméně. Kouření v restauraci (samozřejmě od hranice plnoletosti, kterou bych osobně i viděl na věku nižším než 18 let) bych nechal na rozhodnutí osob odpovědných za provoz. Vnímám to stejně jako, že si některý provozovatel zvolí nabídku jídel vegetariánských, špičkové kuchyně v luxusním prostředí, kuchyni orientální nebo francouzskou, případně umožní návštěvu restaurace nudistům. Je na nás, občanech, jaký typ restaurace si vybereme, možnosti jsou dostatečné. Daleko více mne zajímá zajištění servisu pro osoby handicapované, a to nejen z hlediska technického vstupu, ale i kvalifikované obsluhy. Že je kouření jev nežádoucí, o tom nepochybuji, ale jsem pro jeho regulaci osvětou, ekonomicky a efektivním fungováním státu v oblasti potírání černého trhu.
 
Jak vy osobně hodnotíte fungování současné vlády?
 
Současnou správu země vnímám spíš pozitivně, vláda hledá cesty, jak napravit nedostatky svých předchůdců, ale samozřejmě je složena z konkrétních členů, kteří mají svoje zájmy a určitou úroveň schopností a zkušeností. Tak i mezi ministry dochází k neshodám. A kroky, které se týkají například reorganizace policejního sboru, není běžný občan díky nedostatku objektivních informací schopen posoudit. Předpokládám, že jako senátor budu mít k těmto případům informace hlubší, tudíž budu lépe a fundovaněji hodnotit kroky vlády a buď je podporovat, nebo v případě nesouhlasu korigovat. Nesouhlasím s údajnými výroky současného ministra financí, že malé firmy jsou na nic a je třeba spoléhat na ty velké. Ze studií a zkušeností vím, že velké firmy mnohdy díky svému ekonomickému vlivu „ohýbají“ legislativní podmínky ve svůj prospěch. Jednu z úloh efektivního státu vidím v takovém vytváření podmínek, aby byl lobbing transparentní, regulovaný, morální a posouval společnost k vyšší kvalitě (svobodě a zodpovědnosti, slušnosti jednotlivce, životnímu štěstí, pevným rodinným svazkům) života. 
 
Prezident Miloš Zeman je podle posledních průzkumů nejdůvěryhodnější politik. Věří mu 54 % procent lidí. Věříte mu i vy?  
 
Panu prezidentu Zemanovi většinu jeho slov věřím, co se týče obsahu, ale hluboce s nimi často nesouzním. Není mi příjemný jako reprezentant státu; a i přesto, že je to velmi vzdělaný a inteligentní člověk, na jeho prezentaci to často není patrné. Jeho chování je pro mne nekonzistentní a „nečitelné“.
 
 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Barbora Richterová

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

ČT

Nejste sám, kdo si stěžuje na to, že pořad 168 zkresluje a vytrhuje vyjádření z kontextu. Proč se s tím ale něco nedělá? Lhát by neměli nikde v médiích, ale ČT se navíc nálepkuje jako veřejnoprávní.A myslíte, že je problém jen ve 168? Mě přijde celá ČT dost jednostranná, takže radši koukám na zprávy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

V 68 letech do důchodu? Jinak. Co Jurečka neřekl. „Pekarová? Ostuda.“

9:02 V 68 letech do důchodu? Jinak. Co Jurečka neřekl. „Pekarová? Ostuda.“

Věková hranice pro odchod do důchodu 68 let, o níž se v souvislosti s připravovanou reformou mluví, …