Udělejte to a dopustíte se porušení Ústavy. Advokát a vakcíny: Toto jsem si neuměl představit ani před rokem 1989

29.07.2021 11:11 | Rozhovor

Česku nehrozí zavedení povinnosti očkování proti koronaviru pro všechny zaměstnance zdravotnických zařízení, pečovatelských ústavů a pro hasiče i záchranáře, jak k tomu došlo ve Francii. Je o tom přesvědčen advokát Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate, odborné skupiny Zdravého fóra pro právo. Právník roku 2018 si je také jist, že nedojde k diskriminaci neočkovaných při návštěvách kulturních či sportovních událostí ani v dopravě. Nedokáže si představit, že budeme informace o svém zdravotním stavu svěřovat každému členu ochranky. Covid pasy proto považuje za jednu z nejzrůdnějších myšlenek současné doby.

Udělejte to a dopustíte se porušení Ústavy. Advokát a vakcíny: Toto jsem si neuměl představit ani před rokem 1989
Foto: Archiv TN
Popisek: JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018

Platforma Zdravé fórum a řada odborníků, kteří s ní spolupracují, mají podíl na desítkách tisíc úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19, které je způsobeno novým typem koronaviru. Za toto vyjádření molekulárního imunologa Václava Hořejšího jste na něj podali trestní oznámení, ale obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 se jím odmítlo zabývat. Proč? Copak měl profesor Hořejší zmíněným obviněním pravdu?

Anketa

Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle?

hlasovalo: 18420 lidí
Václav Hořejší, samozřejmě, pravdu neměl. Státní zastupitelství označilo jeho výroky za natolik povrchní a laické, že podle něj nemohly reálně nikoho poškodit, protože každý průměrný čtenář musel poznat, že jde o výroky absurdní. Já s tímto názorem úplně nesouhlasím. Bez ohledu na to, nakolik pan Hořejší dnešní situaci rozumí, veřejnosti je prezentován jako odborník, a ta tak jeho výroky i vnímá. Nikomu, dokonce ani médiím, nevadí, že se tento člověk prezentuje jako až renesanční vědec, který se veřejně, s podporou svého profesorského titulu, vyjadřuje jednou k otázce imunity, jednou k otázce očkování a epidemiologie, jindy zas k virologii. Naposledy se dokonce prezentoval svým názorem v oboru práva.

Čím si tedy rozhodnutí státního zastupitelství pro Prahu 5 vysvětlujete?

Podle mě se státní zastupitelství prostě jen opakovaně vyhýbá tomu, aby přezkoumávalo výroky podporující linii restrikcí a zcela protidemokratických a ničím neodůvodněných zásahů do základních práv a svobod člověka. Opačné názory jsou naopak zkoumány bedlivě, jsou často bez jakékoliv odborné kritiky označovány jako dezinformace a podobně. To je přitom hrozně nebezpečné, protože právě atmosféra strachu, která tu vznikla, je největším ohrožením demokracie. A právě tuto atmosféru názory různých rádoby vědců s podporou mnoha médií podporují a nadále šíří. A je jim jedno, zda k tomu používají pravdivé informace, demagogie nebo dokonce lži. Jsem přesvědčen, že úroveň některých výroků dosáhla meze, kdy je nutné, aby zakročily i orgány činné v trestním řízení. Navíc se zcela vytratil prostor pro podporu plurality názorů a odborné diskuse. To jsou přitom základní podmínky fungování demokratické společnosti. V médiích, na půdě Parlamentu, nemluvě již o vládě.

Jak to, že profesor Hořejší není odborník a jeho vyjádření nemohou mít na veřejnost žádný dopad? V redakční poště mi nedávno přistál jeho mail, kde mimo jiné píše, že imunologové Jiří Šinkora a Zuzana Krátká a celé „Nezdravé fórum“, jak vás nazývá, se naprosto mýlí a že je vidět, že nečtou odbornou literaturu. Prý ho to zejména mrzí u doktorky Krátké, která u něj dělala zkoušku z imunologie. Nemáme tedy po jeho slovech považovat za odborníky ani imunology z platformy Zdravého fóra?

Pro mě je názor státního zastupitelství poměrně důležitý. Názor pana Hořejšího je pro mě jen jeden z mnoha. A protože v poslední době postrádají vyjádření pana Hořejšího jakoukoliv odbornou úroveň, chybí jim jakákoliv argumentace, nejsou opřena o žádnou odbornou literaturu, nemá smysl se jimi jakkoliv zabývat. Vždyť v jeho vyjádřeních není nic, na co by odborníci mohli reagovat. To potvrdilo i státní zastupitelství. Na rozdíl od něj, za Jiřím Šinkorou a Zuzanou Krátkou, jakož i dalšími odborníky, stojí nejen obrovská erudice, ale i praktická práce. Nedávno vznikla odborná skupina SMIS, sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (www.smis-lab.cz), která vydává řadu odborných studií, provedla zřejmě nejunikátnější studii imunity mezi studenty gymnázia v Havlíčkově Brodě a podobně. Pokud jejich názoru někdo oponuje tím, že je uráží, pak mi to přijde zbabělé. Nechť si každý udělá názor sám. Každopádně i vyjádření Václava Hořejšího prokazuje, že příznivci lockdownů, plošného nekontrolovaného očkování zdravých lidí včetně dětí, zavírání škol a segregace lidí, nemají zájem o věcnou diskusi, o kterou dlouhodobě žádáme. A uchylují se k laciným technikám pomluv a zastrašování.

Co může rozhodnutí státního zastupitelství ve věci profesora Hořejšího znamenat pro média? Mohou jeho názory bez dalšího ověřování zveřejňovat, když jeho „neodborné“ výroky mohou veřejnost i zmást či v ní dokonce vyvolat neodůvodněné obavy?

Pokud by orgány činné v trestním řízení, ale i soudy, postupovaly konzistentně, pak by neměly médiím poskytovat ochranu při zveřejňování některých až poplašných informací, jejichž původcem jsou odborně nedůvěryhodní lidé. Jinak řečeno – pokud zveřejníte určité varování a opřete ho o názor odborníka, jakým je například již zmíněná doktorka Krátká, pak jako novinář jednáte v souladu s odbornou péčí. Případná nepravdivost takového varování půjde na vrub jen odborníkovi, od něhož jste čerpal. Pokud ale něco takového napíšete bez důvěryhodného a odborného zdroje, aniž byste si podobnou informaci ověřili, může redakce čelit úspěšným žalobám a dokonce i trestnímu stíhání. Například pro šíření poplašné zprávy. Podle mě by nyní policie měla důrazněji zakročit proti médiím, která šíří poplašné zprávy, opřené o názory pana Hořejšího.

Anketa

Vnímáte sudetské Němce jako své krajany?

3%
96%
hlasovalo: 19672 lidí

Nejvyšší správní soud zrušil nařízení Ministerstva zdravotnictví nařizující nošení respirátorů a roušek v MHD i obchodech. Dobrá, ale co si představit pod zdůvodněním, že soud „dospěl k závěru, že napadené mimořádné opatření je nepřezkoumatelné“, jak uvádí verdikt?

Je to stále to samé. Soud hodnotí kvalitu odůvodnění mimořádných opatření. Zjistí, že odůvodnění je nedostatečné, a tak soud nemůže smysluplnost opatření přezkoumat. A zruší ho jako nepřezkoumatelné. Ministerstvo zdravotnictví vydá nové, fakticky stejné, a soud ho opět zruší jako nepřezkoumatelné. Bohužel, dosud se nám nepodařilo přesvědčit soud o tom, aby ministerstvu uložil předložit v řízení důkaz, že v současné době tu máme epidemický stav, že nařizovaná opatření fungují a podobně. Ministerstvo tak znovu a znovu vydává opatření a jen kosmeticky upravuje odůvodnění. Podle mého názoru je ale zcela nezbytné, aby ministerstvo nejprve prokázalo, že jsou splněny základní podmínky pro vyhlášení protiepidemických opatření, tedy zejména, že tu máme epidemii, nebo její bezprostřední hrozbu.

Vy jste přesvědčen o tom, že by se to ministerstvu prokázat nepovedlo?

Jak nám písemně potvrdily všechny krajské hygienické stanice, epidemií je vždy stav, kdy se objeví určitý nadstandardní počet nemocných v populaci. Platí to u chřipky, platí to u spalniček i jinde. Jen koronavirus má jakousi výjimku. Stačí, že existuje velice nízký počet pouze pozitivně testovaných lidí, tedy nikoliv nakažených ani nemocných, a že existuje teoretické riziko vzniku nějaké vážné mutace. Což je riziko, které u virů existuje vždy, jak se lze dočíst například i v pandemickém plánu České republiky z roku 2011. Kdybychom přijali tento zcela nesmyslný výklad, měla být Česká republika uzavřena, lidé testováni a děti zbavovány práva na vzdělání již od roku 2011. Takhle ale demokracie nefunguje a já pevně věřím, že se k ní v co nejkratší době vrátíme. Bohužel, tím nenarážím na volby, kde naději nevidím. Spíše na tlak lidí, kterým hodnoty jako lidská důstojnost, ochrana soukromí, pluralita názorů, svoboda slova a vzájemný respekt stále něco říkají.

Francie od 1. srpna zavádí povinnost očkování proti koronaviru pro všechny zaměstnance zdravotnických zařízení, pečovatelských ústavů a pro hasiče i záchranáře. Z výsledného textu nově přijatého zákona nakonec vypadlo ustanovení, které by umožňovalo propustit zaměstnance zmíněných institucí, pokud by vakcinaci odmítli. Zákon ale dává možnost pozastavení jejich platu. Mohl by něco podobného schválit i Parlament u nás, nebo tomu z právního pohledu něco brání?

Pevně věřím, že něco takového nehrozí. Se současnými vědomostmi o koronaviru a nemoci covid-19 a bez detailnějších znalostí dlouhodobých dopadů očkování by něco takového bylo naprostým porušením nejen ústavního práva, ale i práva mezinárodního. Nemluvě o tom, že se stále očkuje vakcínami v podmíněném režimu registrace, tedy v režimu, kdy stále teprve procházejí klinickým hodnocením. Mimochodem, proti povinnému očkování a jakékoliv diskriminaci neočkovaných proti covidu-19 se staví i Rada Evropy. Při ní funguje Evropský soud pro lidská práva. Proto považuji za nesporné, že každý, kdo se postaví proti podobným nesmyslům, uspěje nejpozději na úrovni tohoto soudu, k němuž se lze obrátit v případě neúspěšné ústavní stížnosti. Zavedení povinného očkování vůči této nemoci ale považuji za natolik absurdní, že s ním pro žádnou skupinu lidí snad nepřijde ani současný ani budoucí Parlament či vláda. A pokud ano, že takovou povinnost rychle zruší alespoň Ústavní soud.

Podle tohoto ve Francii čerstvě schváleného zákona se navíc návštěvníci kin, divadel, muzeí, restaurací, nákupních center, zdravotnických zařízení či pasažéři při vnitrostátních letech nebo delších cestách po železnici musí prokazovat tzv. covid pasem, který obsahuje záznamy o očkování, prodělání nemoci covid-19 a testech. Pokud by něco takového začalo platit i u nás, jakými argumenty by takové ustanovení bylo možné napadnout u soudu?

Argument je jednoduchý – je to zavedení diskriminace a porušení ochrany zvláštní kategorie informací o zdravotním stavu. Zde se nebavíme o porušení nějakých jednoduchých právních předpisů, ale o porušení mezinárodních úmluv, které mají přednost dokonce i před ústavními zákony. Nemluvě již o praktické stránce. Kdo to bude kontrolovat? To budeme od nynějška svěřovat informace o svém zdravotním stavu každému členu ochranky v obchodě? Covid pasy jsou jednou z nejzrůdnějších myšlenek současné doby. Něco takového by vedlo k tak zásadní diskriminaci a segregaci lidí, kterou bych si nedokázal představit ani v dobách před rokem 1989. Vím, že proti covid pasům bojuje ve Francii i dalších zemích obrovské množství kolegů – právníků. Pevně věřím, že toto je opravdu jen epizoda, na kterou většina z těch, kdo současnému dění v tichosti přihlíží, nebo ho dokonce aktivně podporuje, bude brzy jen vzpomínat s určitým pocitem studu a rozpaků.

Ale nejde jen o Francii. V Německu by očkovaní lidé měli mít větší svobodu než ti neočkovaní, kteří by v případě vysoké míry infekce museli omezit své kontakty. Měla by se touto cestou vydat i česká společnost, nebo bychom tento postup demokratického Západu kopírovat neměli?

Nemám právo říkat lidem, co mají chtít a co ne. Vlastně v tom se liší přístup lidí ze Zdravého fóra i dalších podobných skupin, od lidí sdružených v iniciativě MeSES, Sníh a podobně. My si neosobujeme patent na správný názor. Každý má právo rozhodnout se, zda chce raději žít v režimu blízkému Číně, nebo Skandinávii. Já chci žít v demokracii, a proto dělám to, co dělám. Pokud má většina jiný názor, mrzí mě to, zejména s ohledem na mé malé děti. To je odvrácená strana demokracie. Já nemíním nikdy podporovat utlumování opozičních hlasů, dehonestovat konstruktivní kritiky nebo určovat jedinou závaznou ideologickou linii. Doufám, že i celý svůj další život budu podporovat demokratické hodnoty. Pokud to bude v restauraci a v divadle, nebo ve skrytu ve sklepě, to už záleží na každém z nás a vlastně i na médiích, jejichž úkolem by mělo být, poskytovat lidem informace v co nejširší podobě a umožnit jim udělat si vlastní názor.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

COVID-19

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

omluva

Sám o sobě říkáte, že jste se v životě až na výjimky neomloval. Nepadlo vás, že tohle je důvod, proč vae popularita klesá? A myslíte, že se máte za co omlouvat jako prezident? Pokud ano, za co podle vás?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dlouho jsem neviděl Gretu! Nová zjištění o „boji za klima“. Novinář Souček nastoluje

18:24 Dlouho jsem neviděl Gretu! Nová zjištění o „boji za klima“. Novinář Souček nastoluje

Klimatičtí aktivisté včetně Grety Thunbergové chtějí francouzskou revoluci i s gilotinou a dalšími t…