Užiteční idioti udělali privatizační puč pro agenty KGB a GRU. Obyčejné lidi ožebračili, řeší se jen blaho nepracujících cikánů a agresivních muslimů. Petr Cibulka vás teď naučí, jak je odhalit

28. 9. 2017 8:34

ROZHOVOR „Před 100 lety u nás příslušník střední třídy ze svého příjmu uživil svoji ženu, několik dětí a služebnou, takže jeho žena nemusela vůbec chodit do práce a mohla se plně věnovat řádné výchově svých dětí. Ukažte mně dnes jediného příslušníka střední třídy, tedy inženýra, lékaře nebo učitele, který ze svého platu dokáže uživit svoji ženu, děti a služebnou,“ říká Petr Cibulka (Volte Pravý Blok www.cibulka.net). Upozorňuje i na to, že před 150 lety si dělníci vybojovali osmihodinovou pracovní dobu. „Dnes pracujeme 8,5 hodiny, přestože se produktivita práce zvýšila stonásobně. Je to katastrofální civilizační úpadek, kterému dnes všichni politici a novináři říkají ‚pokrok‘. Pokrok možná, ale jen od svobody k otroctví,“ domnívá se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, ve kterém se dozvíte ještě mnohem více.

Užiteční idioti udělali privatizační puč pro agenty KGB a GRU. Obyčejné lidi ožebračili, řeší se jen blaho nepracujících cikánů a agresivních muslimů. Petr Cibulka vás teď naučí, jak je odhalit
Foto: Repro Foto: ČT24
Popisek: Petr Cibulka v pořadu Politické spektrum
reklama

Anketa

Kdybyste byli Andrejem Babišem, do které TV debaty byste šli?

hlasovalo: 6678 lidí

Část společnosti si myslí, že se jim před listopadem 89 žilo líp. Čím to je? Idealizují si minulost?

Části české společnosti se za komunistické totality a ruské okupace žilo určitě lépe než dnes. Bohužel to nebyli pouze vlastizrádci z KSČ, StB a dalších represivních složek totalitní státní moci. Byli to především ti, kteří jsou dnes na pracáku, pracují jako nevolníci za pár tisícovek od rána do večera, anebo jsou v důchodu. Pamatuji, že za nedávné sovětské vojenské okupace Československa opoziční Charta 77 oprávněně kritizovala komunistické žebrácké důchody. Ale ve srovnání s dneškem jsou tehdejší žebrácké důchody ještě podstatně vyšší, aniž se jim dnes v masmédiích říká žebrácké a aniž to někoho z politiků či novinářů vůbec zajímá, stejně jako se nikdo z nich nezajímá – na rozdíl od jejich velikého zájmu o blaho nepracujících cikánů a milionů agresivních muslimských přistěhovalců ve vojenském věku 20–40 let a vojenského držení těla o osud desítek tisíc českých bezdomovců nebo statisíců ožebračených obětí barbarských exekucí, které po většinu svého života na tento stát a jeho politickou reprezentaci tvrdě pracovaly, a to právě na rozdíl od cikánů nebo muslimů, kteří zde nikdy nepracovali a pracovat zde nikdy nebudou.

A už vůbec se nepíše o tom,a dobře víme proč, že před 100 lety, za Rakouska-Uherska, u nás příslušník střední třídy ze svého příjmu uživil svoji ženu, několik dětí a služebnou, takže jeho žena nemusela vůbec chodit do práce a mohla se plně věnovat řádné výchově svých dětí. Ukažte mně dnes jediného příslušníka střední třídy, tedy inženýra, lékaře nebo učitele, který ze svého platu dokáže uživit svoji ženu, děti a služebnou. Jeho žena musí naopak nastoupit do práce, aby rodina nezemřela hlady, a o služebné si musí nechat jenom zdát. Dále je důležité vědět, že cca před 150 lety si dělníci vybojovali 8hodinovou pracovní dobu. Dnes pracujeme 8,5 hodiny, přestože se produktivita práce zvýšila stonásobně. Je to katastrofální civilizační úpadek, kterému dnes všichni politici a novináři říkají „pokrok“. Pokrok možná, ale jen od svobody k otroctví. Je vidět, jaké cíle dnes „naši“ marxističtí politici a jejich novináři, a to napříč celým levicově-pravicovým marxistickým politickým spektrem, sledují ve skutečnosti!

Je to i tím, že zvláště pro ty, kteří vykonávají těžkou práci za nízký plat, svoboda a demokracie není tak důležitá, respektive nemají ani sílu o těchto věcech přemýšlet?

Věda už dávno dokázala – i když se o tom nikde z opatrnosti nemluví – že třetinu každého národa tvoří NEPOUČITELNÍ hlupáci a další třetina na tom není o mnoho lépe. To jsou voliči parlamentních stran. Zbývá poslední třetina, která je dostatečně inteligentní, aby se ze svých chyb dokázala poučit. Vědět, proč se to ale nikde neprojevilo, je velice důležité. Na Západě se rodová a národní společnost, která držela své příslušníky pevně v rámci svých rodových či národních a náboženských zákonů, tradic a pravidel, úplně rozpadla a dnes stojíme v životě jako plně individualizované bytosti, které nedrží v životě vzpřímené už nic, pouze to, co si neseme ve své duši – vlastní morální páteř. A ta, jak je všude vidět, je prozatím ještě velice slabá.

Zesilování morální páteře je, bohužel, proces na tisíciletí a povede za cca 2000 let – po válce všech proti všem, kterou 82 % lidstva nepřežije (biblická Apokalypsa, kterou doporučuji každému pozorně nastudovat) – k dlouho očekávanému rozštěpení lidstva na rasu Lidí Zla a rasu Lidí Dobra, když jejich zárodky vidíme ve tvářích některých lidí už nyní. Nestačí konstatovat, že společnost je dnes nemorální, protože společnost je věrným zrcadlovým obrazem těch, kteří ji tvoří. Proto společnost není nemorální. Je přesně taková, jaká má být. Pouze malá menšina v ní morálně trpí. Ti ostatní, pokud trpí, trpí ne morálně, ale ekonomicky; a morální otázky, vládní kriminalita, bezpráví, nedostatek svobody a demokracie je k jejich vlastní škodě nezajímají, přestože všechny tyto věci spolu úzce souvisí a jsou odvozeny od morální úrovně společnosti a těch, kteří ji tvoří, a hlavně reprezentují, dnes tedy od kriminálních elit, které nám v politice a masmédiích už po generace vládnou. A tam, kde slova k nápravě věcí veřejných i vnitřních nestačí, přichází ke slovu válka. Když Karel Marx byl jednou z ústředních postav satanismu v Evropě (v Americe to byl ve stejné době Albert Pike) - byla 1. světová válka. Protože se z ní lidstvo, a především jeho elity nedokázaly poučit, právě naopak, přišla 2. světová válka a po ní marx-satanismus zaplavil celý svět.

Proto teď přišla 3. světová válka 2011–2038, jak o ní mluví Nostradamus, který před 500 lety předpověděl 3. světovou válku krátce po nástupu Antikrista Putina v roce 1999, kdy se zmýlil o pouhé dva dny, a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov ve svém slavném, ale dokonale politicky a masmediálně utajeném článku z roku 2013, který si může každý přečíst v Armádních novinách, když na internetu zadá heslo GERASIMOV HYBRIDNÍ VÁLKA. Pokud snad někoho zajímá, proč v Evropě už 4 roky téměř neprší, což podle proroctví Nostradama bude vbrzku znamenat genocidní hladomor a kanibalismus, stačí si na YouTube zadat do vyhledávání heslo RUSKÁ KLIMATICKÁ VÁLKA.

Má na toto hodnocení vliv i činnost polistopadové politické elity a různé korupční skandály? Lidé si také stěžují, že se mnohé fabriky či banky prodaly do zahraničních rukou a zisky jdou tam...

Jak jistě víte, tzv. „sametová studentská revoluce“ v listopadu 1989, kdy – podle oficiální verze – naši chrabří studenti výběrových škol holýma rukama po zuby ozbrojený nelidský komunismus svrhli (podporovaný navíc 100 tisícovou ruskou okupační armádou!!!), byl ve skutečnosti privatizační puč ruských KGB a GRU, provedený rukama jejich tuzemských užitečných idiotů.

Proto podvodná privatizace českého, moravského a slovenského národního majetku do cizích rukou = převod našeho národního majetku do ruských (!!!) rukou, byť by to bylo třeba na Kajmanských ostrovech, k čemuž také nejednou došlo. Dále je třeba pochopit, že v našem čele nestojí ti nejlepší z nejlepších, jak nás v tom utvrzují novináři, ale právě naopak. V našem čele a na sebeméně důležitém místě stojí ti nejhorší z nejhorších! Proto vládnoucí polistopadové kriminální elity KGB a GRU udělaly vše možné a nemožné proto, aby se nikomu v jejich sféře vlivu nepodařilo ve volbách prosadit nejlepší a jedině účinný protitotalitní a protikriminální systém švýcarské přímé demokracie, referend, občanských iniciativ směřujících k referendu, a pak především americký zákon o odvolatelnosti politiků PŘÍMO OBČANY, který platí a dobře funguje ve 26 státech USA už od roku 1911, a dále švýcarský armádní systém domobrany (Švýcarsko má díky tomu pouze 1500 profesionálních důstojníků, ale je schopno zmobilizovat během 12 hodin na obranu Švýcarska 3 milionovou armádu!!!).

Každý Švýcar absolvuje povinnou základní vojenskou službu v délce 15 týdnů a potom odcházi do zálohy s kompletní výstrojí a výzbrojí. Každý Švýcar má tedy doma samopal! Kdybychom my měli každý doma samopal, vládnoucí vlastizrádná fízlokracie KGB a GRU by se k nám musela chovat zcela opačně, než se k nám chová už po mnoho generací.

Dnes zaznívá i kritika, že jsme kvůli Evropské unii ztratili část své suverenity. Před listopadem 89 jsme ale byli součástí východního bloku, kterému velel Sovětský svaz. Dá se to srovnávat?

Suverenitu národa tvoří suverenita občanů. Ve Švýcarsku se říká, že švýcarský občan je suverénem, a myslím si, že to není příliš daleko od pravdy. U nás a dnes už v celé Evropě je tzv. občan pouhým bezprávným otrokem – tažným dobytkem vládnoucích kriminálních elit v žoldu KGB a GRU, když skrytá okupace Evropy sovětskými tajnými službami rukama jejich západních marx-satanských užitečných idiotů byla po 300letém úsilí úspěšně dokončena v roce 1984. Proto mohl v roce 1985 nastoupit v Moskvě Gorbačov a demontovat teď už zbytečnou „železnou oponu“, rozdělující po desítky let Evropu na demokratickou a totalitní! Každé evropské volby jsou už velice dlouho zfalšované, a lidé tak nerozhodují vůbec o ničem, ani o tom nejmenším. Bohužel jim to nevadí natolik, aby to dali veřejně najevo. Skutečnost, že obyvatelé Evropy jsou dnes vystaveni skrytému, ale vysoce komplexnímu totalitnímu útlaku mnohem nižší intenzity, než jak tomu bylo například u nás v dobách nezastřené komunistické totality a ruské okupace, nelze v žádném případě vydávat za stav údajné a ve všech masmédiích hlasitě deklarované a Ústavou prý garantované občanské svobody a demokracie či právního státu. Musíme především vědět, že útlak Bruselu = agentura ruské vojenské špionáže GRU, se neustále pozvolna stupňuje a nikdo z nás neví, kdy a jestli vůbec se zastaví dříve, než dosáhne stupně genocidního stalinského útlaku. Podle ruských údajů marxisté v Rusku povraždili během své vlády 50 – 110 milionů lidí.

Fakta o tom najdeme nejenom v legendárním, ale utajeném filmovém dokumentu "SOVIET STORY", sestaveném z přísně tajných sovětských a nacistických archivů, ale i v unikátním čtyřdílném dokumentu České televize VYSOKÉ HRY RUSKÉ MAFIE na YouTube, když Česká televize už tento vlastní dokument pro jeho šokující pravdivost zakázala a nelze ho na jejích stránkách přehrát. Je nutné si uvědomit, že Brusel tato nelidská genocida 50 – 110 milionů lidí vůbec nezneklidnila a před marxismem nevarovala, ale právě naopak. Genocidu mnoha desítek milionů jinak smýšlejících lidí v Rusku neřídili příslušní ministři, ale tyto lidské zrůdy měly za vlády tehdejších nejvyšších světových marx-satanistů Lenina a Stalina titul komisaři. Je více než usvědčující, že nejvyšší představitelé dnešní marx-satanské Evropské unie si pro sebe vybrali tituly komisaři, přestože z tohoto označení stříká krev desítek milionů nevinných lidí.

SOVIET STORY:

Myslíte, že na současné krizi Evropské unie má podíl také Rusko a jeho tajné služby? A jak to podle vás s Unií dopadne?

Pokud si stále ještě někdo myslí, že Rusko nevede proti Západu světovou hybridní válku (2011–2038), neměl by už dále věřit lžím, dezinformacím a kouřovým informačním clonám západních politiků a novinářů a měl by se obrátit přímo ke zdroji, tedy přečíst si rozsáhlý a mimořádně kvalitní článek v češtině (či ruštině) náčelníka ruského generálního štábu Valerie Gerasimova z roku 2013. Stačí zadat na Internetu do vyhledávání hesla GERASIMOV HYBRIDNÍ VÁLKA.

Generál Gerasimov v něm tvrdí: Rusko dnes vede proti Západu světovou hybridní válku, kdy hranici mezi mírem a válkou nelze nikdy určit, která bude trvat několik desítek let a ve které Rusko zničí Západ „NEVOJENSKÝMI PROSTŘEDKY“. Stačí se podívat, co se děje po roce 2011 ve světě, a především v Evropě, aby i tomu největšímu hlupákovi ve vládě, na ministerstvech nebo v redakcích bylo jasné, co jsou to ty „nevojenské prostředky“, kterými Rusko zničí infiltrovaný a zrazený Západ, a to na prvním místě infiltrovanou a zrazenou Evropskou unii. Generál Gerasimov si mohl dovolit zveřejnit výsledek 3. světové hybridní války dva roky po jejím zahájení pouze proto, že už po dvou letech mu bylo jasné, že infiltrovaný Západ v této světové válce neklade Rusku absolutně žádný odpor a nebude Rusku klást odpor ani v budoucnu – přestože je ekonomicky 1000x silnější než nemohoucí Džingischánovo Rusko a vítězství Ruska tedy nemůže nic na tomto světě zabránit.

Náčelník ruského generálního štábu generál Gerasimov má pod sebou i ruskou vojenskou špionáž GRU, a proto ví nejlépe ze všech, že při „obraně Západu“ proti němu stojí v západních vládách, v armádách, na ministerstvech, v parlamentech a v redakcích pouze jeho vlastní podřízení, agenti GRU, kterých je na Západě 6x více než agentů KGB. Za tento úspěch ruská armáda vděčí ukořistěným celoevropským archivům nacistického gestapa a všech dalších nacistických tajných služeb v Berlíně v roce 1945 a převerbování nacistické agentury na Západě s nabídkou, kterou nebylo možné odmítnout: Buď pro nás budete pracovat, anebo vás za vaše zločiny necháme pověsit... Další velice početnou agenturu získaly sovětské tajné služby mezi miliony zajatců z východní fronty, a to nejenom mezi těmi německými. Bojovali tam proti Stalinovi dobrovolníci z celé Evropy, nejvíce přímo ze samotného Sovětského svazu, kterých bylo 1,2 milionu, tedy 4x více, než kolik jich bojovalo proti marx-satanismu v bílých armádách za ruské občanské války. Protože se sovětské zajetí téměř nedalo přežít – více než milion zajatců, mladých silných a vytrénovaných chlapů sovětské zajetí nepřežilo – mnozí ze zajatců to na lágrech KGB nebo GRU raději podepsali.  A nezapomeňme na sovětskou okupační zónu, nazvanou později Německá demokratická republika, v níž sovětská okupační armáda a KGB zůstala od roku 1945 až do roku 1991; a rozhodně tam při verbování agentů nezaháleli stejně jako u nás a všude jinde...

Jediná obrana proti fízlům je překonání své psychotronické negramotnosti a osvojení si práce se siderickým informačním kyvadlem, což je otázkou 5 minut a zvládne to opravdu každý, kromě fanatických materialistů. Kurzy práce se siderickým informačním kyvadlem jsou pod našimi video dokumenty na Youtube.

KURS PRÁCE S KYVADLEM:

Jinak také vřele doporučuji jako nejdůležitější manuál pro práci se siderickým informačním kyvadlem české vydání knihy ruského psychotronika KGB a GRU Alexandra Svijaše „JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA“, ve které najdete úplně všechno.

Tvrdíte, že se oproti minulosti nic moc nezměnilo. Před listopadem jste byl ale pětkrát zavřený, po něm už nikoliv. Takže tu určitý rozdíl je...

Máte pravdu, rozdíl tu je. Ale spíše ještě k horšímu. Za komunistické totality a ruské vojenské okupace disponovaly represivní složky teroristické státní moci proti jinak smýšlejícím lidem těmito poměrně velice širokými prostředky: Uvěznění, nebo poprava, výjimečně skryté vraždy, násilné vystěhování do pohraničí, zákaz podnikání, zákaz živnosti, vyhození z práce, vyhození ze školy, zákaz cestování a mnohé další možnosti skrytého nebo otevřeného šikanování. Dnes sice mnohé z toho v repertoáru rusko-českých marx-satanských tajných služeb zůstalo, ale ne všechno.

Pokud vás tedy dnes chtějí umlčet a ukončit vaše politické či informační aktivity, které podle jejich názoru pozice rusko-české fízlokracie KGB a GRU ohrožují, musí používat především prostředky, kterými vás fyzicky zlikvidují, protože uvěznit vás z politických důvodů zatím nelze. Jako předstupeň slouží vaše ekonomická likvidace či společenská diskreditace. Pokud to nestačí, nastupuje likvidace fyzická... V mém případě už ekonomickou likvidaci (zlikvidovali distribuční blokádou náš celostátní týdeník NECENZUROVANÉ NOVINY, zlikvidovali naši knihtiskovou a offsetovou tiskárnu, knihárnu a grafické studio, připravili mě rukama známé policejní udavačky ing. Jany Hrbkové z Prahy o střechu nad hlavou a udělali ze mě bezdomovce...) i společenskou diskreditaci (stačí se pouze podívat, jaký druh komentářů najdete pod tímto rozhovorem aj.) v plném rozsahu využili, ale tím mě ještě úplně nezlikvidovali. Očekávejme tedy s důvěrou věcí příštích...

Pokud mluvím o tom, že se u nás nic nezměnilo, mám na mysli to podstatné, a ne kulisy, měnící se před každým novým jednáním tohoto panoptikálního „revolučně-demokratického“ divadla: Nezměnily se mocenské a vlivové struktury, které nám za komunistické totality a ruské vojenské okupace vládly, když nedemokratickou vládu komunistické strany a její Národní fronty nahradila nedemokratická vláda parlamentních stran, řízených tajnými službami, pokud si uvědomíme, že mezi tyto parlamentní politické strany nelze bez pozvání zevnitř nikdy vstoupit. Nezměnilo se nic ani kádrově, když místo starých vlastizrádců nastupují do nejdůležitějších státních pozic jejich dobře vychované děti. Položme si základní otázku: Jsou dnes všichni komunističní zločinci za svoje protinárodní a protistátní vlastizrádné zločiny ve vězení? Jsou ve vězení všichni estébáci? Jsou ve vězení všichni ruští fízlové? Tohle jsou ty nejdůležitější otázky, které ovšem žádný politik či novinář nepoloží! Především se ale nezměnilo tradiční postavení komunistických a postkomunistických otrokářů a nás, jejich bezprávných otroků... To se změní pouze v tom případě, pokud si dokážeme vybojovat proti svým otrokářům švýcarskou přímou demokracii a americkou odvolatelnost politiků přímo občany! A tomu naši otrokáři v žoldu KGB a GRU zatím vždy úspěšně zabránili, a to i s použitím falešné opozice, vydávající se za bojovníky přímé demokracie, aby nám odebrali hlasy a na politické scéně nás zastínili.

Na závěr se zeptám, jak se zájemce má dostat k informacím o vašem politickém uskupení, protože vaše stránky vám nefungují. Prý vám je zablokovali. Kdo a proč?

Protože naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net a předtím i naše NECENZUROVANÉ NOVINY nejsou a nikdy nebyly řízeny – jako jediné v České republice a možná i v Evropě – ruskými tajnými službami, byli jsme po mnoho let objekty soustavného šikanování. To vyvrcholilo zničením novin a nakonec i našich politicky necenzurovaných internetových stránek WWW.CIBULKA.NET. Bohužel jsme potom v této republice nenašli ani jedinou internetovou firmu, která by měla odvahu naše stránky obnovit a zpřístupnit je veřejnosti. To je ta skutečná politická atmosféra bez jakékoli cenzury, ve které dnes žijeme. Strach a opatrnost opět ovládly lidi stejně jako za komunistické totality a ruské vojenské okupace. V novinách se tomu dnes říká svoboda a demokracie...))))) Dále nám fízlové vymazali z našeho počítače dvakrát naši databázi 30 000 e-mailových kontaktů, na které jsme rozesílali naše politicky necenzurované zpravodajství a které jsme pak obnovovali půl roku. Krátce před volbami 2017 nám útoky fízlů zlikvidovaly dva naše počítače připojené na internet, když nám na dálku vymazali kompletně celý harddisk se všemi daty.

Pracovali jsme tehdy na Linuxu, před kterým všechny varuji. Stojí za ním podle všech zatím dostupných údajů ruské tajné služby. Proto děravější operační systém si už vůbec nedokážu představit. Protože jsme svoje aktivity – alespoň co se necenzurovaných videodokumentů týče – přesunuli v určité značně omezené míře alespoň na www.youtube.com což je společně s Googlem krycí firma ruské vojenské špionáže GRU (což si může každý snadno a rychle ověřit svým siderickým informačním kyvadlem, kterým může být i obyčejná kancelářská sponka a 20 cm nitě...), naše problémy se šikanováním samozřejmě pokračovaly a stále pokračují. Za poslední dva roky nám fízlové na YouTube vymazali mnohokrát naše videostránky s cca 1 000 politicky necenzurovanými videodokumenty, někdy i ve spolupráci s Českou televizí a především s Českým rozhlasem. Tyto instituce připravily pro fízlokracii na YouTube vhodné záminky, aby tito fízlové mohli naše stránky s mnoha stovkami videodokumentů vymazat, a to pod záminkou, že porušují autorská práva České televize a Českého rozhlasu k mým vlastním předvolebním politickým diskusím.

Přitom autorská práva ke svým rozhlasovým a televizním diskusím jsem Českému rozhlasu ani České televizi nikdy neprodal, ani jim je z lásky nedaroval. Přesto tyto instituce moje politické diskuse nechaly svévolně vymazat – možná přímo na zakázku z Moskvy – a následně už fízlové z YouTube mohli vymazat celé naše rozsáhlé stránky, plné necenzurovaných videodokumentů, které se fízlokracii KGB a GRU tak nelíbily... Kromě toho už řadu týdnů fízlové z YouTube vyhrožují, že nám zablokují právo na YouTube cokoliv publikovat. Zatím začali tím, že nám zablokovali možnost opatřovat naše publikovaná videa vlastními ikonami podle našeho vlastního výběru. Takže dokonce ani výběr ikon k našim necenzurovaným videodokumentům se ruské fízlokracii na YouTube vůbec nelíbí.

Přitom vše, co děláme, je pod výslovnou ochranou platné české ústavy a především Listiny základních lidských práv a svobod. Viz Oddíl druhý Listiny základních lidských práv a svobod: Politická práva, článek 17: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ To je ovšem to vůbec poslední, co ruské marx-satanské KGB a GRU a jejich tuzemské užitečné idioty kdy zajímalo a zajímá...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Oldřich Szaban
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem

4:44 Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem

ROZHOVOR Jestliže chceme korigovat nereálné nápady Pirátů, musíme je připoutat k vládní odpovědnosti…