Veterán, který vystrčil zadek na konvoj USA, promlouvá o Armádě ČR. A ukazuje VIDEO se svou novou akcí, šlo o islám

09.01.2017 4:47

VIDEO Alláhu Akbar, tedy Alláh je velký, a další hesla pořvával na vánočním trhu v Olomouci v hábitu saúdskoarabského šejka podpraporčík v záloze Martin Zapletal. Chtěl prý ukázat, jak je zdejší společnost a policie letargická. Média to nezajímalo, bouřilo se jen pár jedinců a policie nakonec zasáhla. Právě Zapletal je znám tím, že odhalil na konvoj amerických vojáků zadek. ParlamentnímListům.cz nyní tyto své činy vysvětluje.

Veterán, který vystrčil zadek na konvoj USA, promlouvá o Armádě ČR. A ukazuje VIDEO se svou novou akcí, šlo o islám
Foto: facebook
Popisek: Martin Zapletal se prochází po vánočním trhu převlečen za muslima

Anketa

Který ministr vnitra byl nejlepší?

6%
3%
5%
6%
73%
2%
3%
hlasovalo: 6108 lidí

S americkými vojáky jste sloužil v Kuvajtu. Jaká situace vás tam rozčílila natolik, že jste je začal tak nenávidět?

Na svou první misi KFOR jsem odjel v roce 2001 do Kosova. V médiích byli Srbové prezentováni jako zločinci a kosovští Albánci jako chudáci. Stejně tak nám to vtloukali do hlavy i v armádě. Po příjezdu na místo jsem postupně získával informace a utvářel si svůj názor. Stejně tak jsem se více začal zajímat o historii a problém války v Jugoslávii. K mnoha věcem jsem musel dospět. Již v přípravě na misi mi starší vojáci, účastníci misí, říkali, že vše není tak, jak nám tlačí do hlavy oficiální místa. Zjistil jsem, že opravdu spousta věcí je jinak, než nám bylo prezentováno. Misi jsem dokončil.

Při rehabilitaci ve vojenském lázeňském zařízení na Vranově jsem v posilovně zažil útok 11. září 2001. Měl jsem tehdy obavu z rozpoutání obrovského konfliktu. Měl jsem nastupovat k Vojenské policii, což se v danou chvíli neuskutečnilo, mimo jiné proto, že mi velitel útvaru pohrozil kriminálem a profesní likvidací, pokud neuposlechnu rozkaz a s jednotkou nevyjedu do plánované mise. Byl jsem mladý a hloupý a oddaný naší zemi.

Náš útvar okamžité reakce byl následně připravován do Afghánistánu. Krátkou dobu před odletem nám však oznámili, že mise je změněna na Kuvajt. Na můj dotaz, proč Kuvajt, mi bylo sděleno, že jej jedeme chránit před napadením ze strany Iráku. To se mi ještě zdálo logické. Do mise jsme odcestovali. Postupně však začaly prosakovat informace, že pod vedením USA máme napadnout Irák společně s dalšími zeměmi. Byly to neoficiální informace. Jakmile jsme ale po pár měsících absolvovali porady, kde to bylo potvrzeno, veřejně jsem prohlásil, že nejsem agresor a nemíním se na tomto podílet.

Americkým vojákům jsem sdělil, že pokud chtěli Saddáma, měli si ho vzít už při Pouštní bouři, ale nyní je to nelegitimní. Misi jsem na svou žádost ukončil po necelých čtyřech měsících. Nadále jsem však chtěl působit v českých ozbrojených složkách. Nastoupil jsem k Vojenské policii. Po čase jsem však měl odjet do Iráku školit jejich bezpečnostní složky a podílet se na střežení a zabezpečení převozu materiálu a osob. Vzhledem k dlouhodobým problémům naší armády, její nekoncepci a stavu jsem na vlastní žádost odešel. Přišel jsem tím o nemálo peněz.

Téměř po roce jsem nastoupil k Policii České republiky. Po celou dobu jsem si zjišťoval informace o zahraniční politice USA, o terorismu a tak dále. K poznání jsem dospěl po dlouhodobých zkušenostech, které jsem zažil a měl jsem možnost srovnávat s tím, jaké informace byly prezentovány. Neplatí, že USA nenávidím. Odmítám jejich agresivní politiku, která rozsévá zlo.

Vaše ukazování zadnice na americké vojáky a neuposlechnutí výzev policie bylo soudem přehodnoceno na přestupek. Už jste zaplatil na městském úřadě ve Vyškově peněžitou pokutu a kolik?

Předně, žádné zákonné výzvy ze strany policie ve Vyškově nepadly. Jako bývalý policista to mohu hodnotit a jsem přesvědčen, že se nepletu. Okresní soud Vyškov neřekl, že se jedná o přestupek. O přestupek se jedná tehdy, až je o něm pravomocně rozhodnuto. To doposud nebylo. Nicméně soud dospěl k závěru, že se nejedná o protiprávní jednání v trestněprávní rovině. Ale rozsudek soudu jsem ještě neobdržel.

Jak dlouho jste si ten čin promýšlel? Jste exhibicionista?

Hodlal jsem to provést už v roce 2015. Okolnosti mi to ale neumožnily. Byl jsem tehdy po pracovním úraze v pracovní neschopnosti. Myslím si, že to v roce 2016 bylo mnohem příhodnější. A jestli jsem exhibicionista? Ne. Chodím ale do sauny i na nudapláže. Jsem tak od mala vychován. Běžně své pozadí neukazuji. Pokud jej někdo viděl, jedná se o uzavřenou skupinu lidí. (smích)

Nedávno jste v rouchu muslima a s nálepkami Islám v ČR nechceme chodil po Olomouci a hovořil o islámu jako o zločinecké ideologii. Pak jste byl zadržen policií. Jak to skončilo?

Po události v Olomouci, která se odehrála přesně 23. 12. 2016, jsem byl policií zajištěn. Ovšem až po tom, co jsem se „odmaskoval“, a přesto, že policisté byli s mým jednáním seznámeni. Jen kvůli mně bylo posíleno bezpečnostní opatření o více než čtyřicet policistů a kriminalistů, které stahovali i z volna. O den dříve – ve čtvrtek – jsem byl kontaktován kriminalisty a celou věc jim objasnil. Proto jsem byl v pátek sledován, stejně tak i místo mého bydliště. S kriminalisty i policisty jsem spolupracoval.

O skutečnosti, že jsem sledován, vím. Stejně tak i to, že je kontrolován třeba můj účet na Facebooku a odposloucháván telefon. Jsem bývalý voják a policista. Nešel jsem proti kolegům, ale naopak svým způsobem bojoval i za ně. Oni sami mi rozumí. Tedy většina. Mají ale za to, že sám člověk nic nezmůže. Ostatně, to si myslí většina lidí. Ideologii islámu považuji za stejně zločinnou jako ideologii nacismu. Islám a jeho projevy je nutno postavit mimo zákon stejně jako nacismus. Zavčas. Proč není nacismus postaven mimo zákon v USA, o tom ať si čtenáři popřemýšlí sami.

Cílem mého jednání bylo zaznamenat různé postoje lidí. Ty jsou na videu jasně vidět. Budu rád, pokud toto povede k široké diskuzi vedoucí k postavení islámu mimo zákon v souvislosti s dodržováním naší ústavy, ke změně zákona o policii, ke změně trestního zákona a zákona o zbraních a střelivu. Není přeci možné, aby projevy islámu byly tolerovány, aby se policisté dívali, jak někdo vyřvává něco o Alláhovi, a nemohli zakročit. A nemluvě o tom, že by se dotyčný odpálil anebo by vytáhl střelnou zbraň či nůž a po zvoláních zaútočil. Tyto signály mají být více než varovné jak pro policisty, tak i pro běžného občana. Pokud bych šel po městě a začal bych hajlovat, policisté mají ze zákona oprávnění ihned zasáhnout. V mém případě, když jsem byl na vánočním trhu převlečen za muslima, ale zasáhli téměř po patnácti minutách. A že tam těch policistů bylo! Zhruba dvacet lidí mělo, kvůli mému přestrojení, možnost si zanadávat proti projevům islámu. Za to si jich vážím, i když byli velice opatrní. Nejvýraznější byl – je vidět na videu – jeden starší pán, který do toho šel natvrdo. Především díky jemu za občanskou statečnost! Hanba těm, kteří se k němu nepřidali, a to z jakýchkoliv důvodů!

Nicméně ve jménu každého náboženství se konaly zločiny, nemám pravdu? Tak proč je jen islám podle vás zločinný?

Nepopírám, že se například ve jménu křesťanství páchaly zločiny, a to ještě poměrně nedávno. Je nutno se z minulosti poučit a nedopustit její opakování. Vše má svůj vývoj. Islám se ale za staletí výrazně nevyvíjí, nespěje k rovnoprávnosti a k demokracii. Netřeba rozebírat vše. Dle Ústavy jsou si lidé rovni ve svobodách i vyznání. Jestliže ale islám staví ženu na nižší úroveň než muže, už to odporuje naší Ústavě. Stejně tak jsou pro islám jiná náboženství nepravá. Nevěřící lidé pro vyznavače ideologie islámu nemají žádnou hodnotu. Život pro ně také nic neznamená. Dlouhodobě se páchají útoky ve jménu islámu. To je nepřípustné! Nejde o pomatené jedince, jak se nám snaží média i politici prezentovat. Tito politici někomu slouží, anebo z toho mají osobní prospěch. Neslouží však svému lidu!

Na druhou stranu mi to trochu nejde dohromady s vaším činem v Kuvajtu, kde jste proti iráckým muslimům válčícím za Saddáma Husajna přeci mohl bojovat, a přesto se nechal odtamtud odvézt domů?

Proč bych měl bojovat proti lidem, kteří chtějí žít na svém území podle svého? A že jsou i tam lidé nespokojeni? Tito lidé nad sebou musí mít diktátora. Nejsou schopni žít ve stylu západních demokratických hodnot. Aplikace demokracie po vzoru USA přináší akorát rozvrat, bídu, teror, vykořisťování. Pokud nebudou vojáci, nebude mít kdo válčit. Svoji zemi jsem připraven bránit jak proti vnějšímu, tak i proti vnitřnímu nepříteli.

Pokud někde dochází k porušování práv, měla by zasáhnout OSN. Bohužel se jedná o zkostnatělý a nefunkční orgán. Funkci OSN a světového policajta si snaží uzurpovat USA, což je nepřípustné. Je nutno změnit systém fungování mezinárodního práva a oprostit se od falešné humanity, ale dodržovat opravdovou humanitu. Pokrytectví a klam jde do popředí. Postupem času se ale klam odhaluje a vede k zesilování odporu občanů. Ovčanům žijícím ve své bublině je to jedno. Občané riskují perzekuce. Všichni ale riskujeme své životy.

Navíc jste před misemi do Kosova a Kuvajtu byli připravováni na islám na kurzech. Kdy vám to náboženství začalo vadit?

Žádné kurzy na pochopení islámu nebyly. Něco jiného je seznamovat se s běžnými zvyklostmi a jiná věc je jít hlouběji do podstaty. Nicméně jako vojáci jsme měli své rozkazy. Byly věci, které jsme museli respektovat, ale na druhou stranu jsme měli přinášet „demokracii“. Ta byla vyšším zájmem, jemuž bylo vše nadřazeno. To si vzápětí odporovalo s tím, jak museli politici a vojáci v určitých věcech ustupovat islámu, zatímco původní demokratické a křesťanské základy byly potlačovány. Situace byla velice složitá a mnohdy nepřehledná. Byl to takový začarovaný kruh, ze kterého pod falešnou humanitou, kryjící zločiny a nejrůznější zájmy nemocných mocných, nebylo úniku.

Vystrčení zadku na konvoj USA, které Zapletala proslavilo

Jak jste vnímal teroristický útok v Berlíně před nedávnými Vánoci?

Útok v Berlíně v období adventu byl předvídatelný. Šlo o osamělého vlka. Ti jsou velice těžko zjistitelní. Jejich útoky jsou však velice efektivní. Ten útok jsem nicméně já i lidé z mého okolí předpovídali už před Vánoci 2015. Poukazovali jsme na zhoršování situace s tím, že útok přijde i v obdobích, ve kterých bude významnější časem svého provedení. Teroristé jdou krůček po krůčku. Testují, kam až mohou zajít. Nebezpečí vzrůstá tím více, čím se do Evropy dostává větší množství těchto lidí. Nesmíme nezapomenout na to, že jim to někdo umožňuje. Stejně tak se rozmáhal i nacismus. Krůček po krůčku..., nikdo jej nezastavil..., až nebylo cesty zpět a začala válka. A tak asi máme dopadnout i nyní, pokud nebudeme chtít dopustit totální změnu společnosti a zřízení. Smutným faktem je, že politici vyjadřují soustrasti, ale nekonají tak, aby násilí zabránili. Někomu to asi vyhovuje. Stejně tak jsou lidé zděšeni a zvykají si. Žijí dále, ale bojí se veřejně hovořit o svých pocitech a názorech, neboť jim hrozí státní perzekuce. Já těmto lidem říkám ovčané.

Stal jste se od té doby členem nějakého antiislámského politického hnutí? Ptám se proto, že v minulém roce mnoho hnutí zaniklo a vznikla některá nová...

Nejsem členem politického hnutí. Není tajemstvím, že jsem členem KSČM. Mám silné sociální cítění a jsem zásadový. Jsem pro rovnoprávnou společnost. Jako řadový člen jsem ale fungování KSČM dost kritizoval. Tvrdím totiž, že většině politiků opozice vyhovuje. Jsou živeni a nemají odpovědnost. V současné době jsem členem spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, v němž se sdružují vlastenecky smýšlející lidé napříč politickým spektrem. Neděláme protistátní činnost, i když to tak stát vnímá. Vzděláváme občany v základech civilní obrany, sebeobrany, střelecké přípravy, logistiky, spojovací techniky, taktické přípravy, legislativy a tak dále. Snažíme se je vzdělávat i v oblasti historie a obrody vlastenectví. Proč? Protože to potřebují k vlastnímu národnímu uvědomění. Vlastenectví je v současné době potlačováno a považováno snad i za špatné. Mohu říci, že jsem nacionalista. Na tom není nic špatného. Mnohými jsem byl nazýván xenofobně-rasisticko-komunisticko-nacisticko-fašistickým dobytkem. Ať si odpůrci říkají, co jim libo. Já jsem vlastenec-nacionalista. Jsem také členem Sdružení válečných veteránů a čestným členem Unie bezpečnostních složek.

Jak tedy vnímáte současnou mezinárodní situaci?

Považuji se za Čechoslováka. Na našem území nemíním trpět ani ruská vojska, ani vojska USA, ani vojska Číny. Bohužel vše spěje k válce, v níž chtějí USA s pomocí západní Evropy postavit Slovany proti Rusku. Mám naději v prezidentovi Trumpovi. Můžeme ale být rádi i za našeho prezidenta Zemana. Je velice důležitým prvkem ve společnosti, aniž si to mnozí uvědomují. Brání naši zemi. Snaží se mít dobré vztahy se Západem i Východem a vedle toho pojmenovává problémy tak, aby mu rozuměl i poslední sedlák. Je lidským prezidentem.

Prezidenta Putina obdivuji, jak reaguje na dlouhodobé provokace. Nebýt v pozici prezidenta právě Vladimir Vladimirovič Putin, svět by již dávno ve válce byl. Tím nepopírám, že Rusko mocenské zájmy nemá. Pokud by Rusko vedlo agresivní politiku proti západním zemím nebo proti zemím střední a východní Evropy, přičemž by využívalo i naše území, postavím se i proti němu. Stejně tak se postavím proti vlastizrádcům, kteří pokračují v destabilizaci naší země a jejím zavlečení do válečného konfliktu. Válce jde zabránit jedině tehdy, pokud lid požene k zodpovědnosti ty, kteří války vedou a těží z nich. Za lid to nikdo jiný neudělá.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Celé vedení se musí poděkovat a odejít. Musí přijít noví lidé. To vzkazuje na volební sjezd ČSSD dlouholetý šéf levicové strany

0:01 Celé vedení se musí poděkovat a odejít. Musí přijít noví lidé. To vzkazuje na volební sjezd ČSSD dlouholetý šéf levicové strany

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nejenom ten, kterého ostrakizovali jako bývalého předsedu, ale i celé vedení stra…