Zdravé školství bez inkluze. Za sloganem si pevně stojím a stát budu. Ředitel školy od Okamury, který naštval Noru Fridrichovou, bez cenzury

22.09.2020 10:54

ROZHOVOR Ředitel střední školy a zastupitel městské části Brno-Židenice Tomáš Anderle kandiduje do Senátu Parlamentu ČR za Brno-město ve volebním obvodu č. 60 a kandiduje i na šestém místě do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Vzbudil emoce sloganem Zdravé školství bez inkluze na bannerech hnutí SPD s Tomiem Okamurou. „Jednoznačně odmítám nesmírně nákladný a neúčinný systém inkluzivního vzdělávání a podporuji děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stejně tak, jako žáky běžné populace. Budu prosazovat rovný přístup napříč vzdělávací soustavou,“ stojí si stále za svým Anderle.

Zdravé školství bez inkluze. Za sloganem si pevně stojím a stát budu. Ředitel školy od Okamury, který naštval Noru Fridrichovou, bez cenzury
Foto: Archiv TA
Popisek: Tomáš Anderle, kandidát do Senátu za SPD

Proč prosazujete zrušení inkluze ve školství?
 
Slovo inkluze znamená fakticky škola pro všechny. Spojuje obecnou a speciální pedagogiku. Tedy v početné třídě běžné školy se vzdělávají zdraví žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci jiného etnika, žáci s různým druhem postižení a žáci s mimořádným nadáním. V této heterogenní skupině všech aktérů výchovně vzdělávacího procesu nelze uspokojovat skutečné vzdělávací potřeby, nelze přistupovat ke každému žákovi individuálně, vést diferencovanou výuku a střídat metody práce, byť je často učiteli nápomocen asistent pedagoga.
 
Pedagogičtí pracovníci jsou často frustrováni, přetěžováni a jejich práce je nesmírně náročná. Vystavují se skutečnému syndromu vyhoření. Školy nejsou mnohdy připraveny pro inkluzi po stránce materiální, technické ani personální. V této třídě nelze uplatňovat ani metody kompenzační a reedukační vzhledem k žákům s handicapem. Je paradoxní, že záměrem je podpora odborného polytechnického vzdělávání a řemesel. Ale realita  je taková, že z takové třídy mnoho žáků s podnětného rodinného prostředí se uchází o přijetí na víceletá gymnázia, poněvadž to cítí jako jedinou alternativu pro svůj další růst.
 

Anketa

Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi?

17%
83%
hlasovalo: 10551 lidí
 
Hovořil jste o nerovných podmínkách v inkluzivním vzdělávání. V čem je spatřujete?
 
Je to jednoduché, dle zdravého selského rozumu lze vyvodit, že pokud je dnes možné inkludovat dítě s handicapem do běžných škol, proč nelze dítě, třeba s chronickým onemocněním zařadit k přijímacímu řízení na střední školu zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Tito žáci, byť projevují zájem o výše uvedenou školu, dnes nedostanou doporučení ke vzdělávání ze strany školského poradenského zařízení. Nerovné podmínky shledávám třeba i v oblasti přidělování asistenta pedagoga. Proč nemohou mít žáci s mimořádným nadáním právo na asistenta pedagoga tak, jako handicapovaní žáci, když obě skupiny patří pod jednu vyhlášku?
 
 
Jaké změny byste v této problematice provedl?
 
Zasadím se o zrušení celé inkluze a všech ukvapených reforem. Finanční prostředky z drahé inkluze přesunu tam, kde to je ve školství opravdu potřeba. Podpořím polytechnické, matematické, jazykové a ICT vzdělávání. Tyto finanční prostředky zajistí širší vybavenost školních dílen, zahrad a odborných učeben. Zasadím se o širší prostupnost odborníků z praxe do výchovně vzdělávacího procesu. Budu prosazovat snížení počtu žáků ve třídách.
 
Jaký je podle vás ideální model ve vzdělávání handicapovaných žáků?
 
Nebráním se individuální formě integrace, především u dětí s lehkým typem postižení, za předpokladu, že jsou po vědomostní a sociální stránce připraveni. Pokud však dítě není připraveno, kvůli postižení nemá všechny kompetence, potřebuje tak více pomoci, podpory a delší dobu pro získání znalostí a dovedností, případně manifestuje-li  se u něho hyperprotektivní přístup ze strany učitelů, tak bych nedoporučoval individuální integraci, ale speciální formu vzdělávání v malých skupinách. Takový žák bude daleko lépe připraven začlenit se mezi zdravé jedince a na trh práce. A to je hlavní cíl integrace.
 

Anketa

Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku?

3%
97%
hlasovalo: 20971 lidí
 
Do oblasti středního speciálního školství navrátím obrácenou formu integrace. Tedy i možnost vzdělávání zdravých žáků mezi žáky handicapované. Tento ideální model existoval a byl přínosem pro obě skupiny žáků. Mimochodem finský model školství tímto disponuje a je za něj obdivován. My jsme to měli a zničili. Speciální školství bylo v ČR dlouho budováno a bylo důkladně propracováno. Zastavím inkluzi, která postupně likviduje důsledně a pracně vybudované speciální školství.
 
Proč kandidujete do Senátu?
 
Senát má zákonodárnou iniciativu, projednává zákony předložené Poslaneckou sněmovnou. Tyto zákony schvaluje, zamítá nebo vrací dolní komoře Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy. Senát je důležitý pro mě proto, abych prosazoval zájmy SPD a jimi navržené zákony a zejména hájil zájmy všech slušných lidí.
 
 
 

reklama

autor: Barbora RichterováTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Prezident jako obchodní cestující cizích zájmů? Kobza žádá z Hradu vysvětlení

13:49 Prezident jako obchodní cestující cizích zájmů? Kobza žádá z Hradu vysvětlení

Lobbing za firmu poradce Koláře, pomoc šlechtickému rodu k získání miliardových majetků proti naší z…