Zmizely 3 miliardy. Radní ČT Kratochvíl těžko hledal slušné slovo. Ale sdělil vše

07.09.2020 4:44

ROZHOVOR V Radě České televize stoupá vůle řešit neuspokojivou finanční situaci veřejnoprávního vysílatele. Jedním z těch, kteří se na minulém jednání rady do tématu pustili nejostřeji, byl zkušený radní Jiří Kratochvíl. Rozruch vyvolal s návrhem na odvolání dozorčí komise, která měla pro radu zpracovávat analýzy hospodaření, ale dělala to prý takovým způsobem, že radní hovořil o tom, že si komise ze svého zřizovatele, jemuž se má zodpovídat, regulérně „dělá šoufky“.

Zmizely 3 miliardy.  Radní ČT Kratochvíl těžko hledal slušné slovo. Ale sdělil vše
Foto: FB Xaver
Popisek: Jednání Rady ČT

Na minulém jednání Rady ČT ve středu 26. 8. jste vznesl návrh na odvolání dozorčí komise, poradního a odborného orgánu rady. Proč jste se právě nyní rozhodl vznést tento návrh?

Anketa

Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů?

86%
14%
hlasovalo: 20243 lidí

Protože mi právě nyní došla trpělivost. Žádná nádoba není bezedná.

Ze strany ostatních radních zazněly námitky, že krok nebyl připraven...

Takový krok nebude připraven nikdy. Abychom mohli říci, že odvolání bylo opravdu připravené, tak bychom museli napřed zvolit komisi novou, a pak teprve odvolat tu starou. To ovšem jednací řád neumožňuje. Řeči o tom, že krok nebyl připravený, proto pokládám jen za výmluvu.

Jste dlouholetým členem Rady a z této pozice máte dlouholeté zkušenosti s prací komise. Její práci jste na jednání hodnotil slovy „dělají si z nás šoufky“ a „mají nás na háku“. Zkusme těmto expresivním výrazům dát nějakou konkrétnější náplň, jak se tato ignorance či výsměch projevuje?

Zásadní problém vidím v tom, že nás dozorčí komise nikdy neupozornila na fakt, že reálné hospodaření České televize je od nástupu pana Dvořáka do funkce každoročně ztrátové, a to v řádech stovek milionů korun ročně. Připomínám, že jde o 9 let. Devět let v kuse ČT hospodaří s takto ohromnými ztrátami a náš odborný orgán nepokládá za nutné na to Radu ČT upozornit?! Myslím, že kdyby existoval jen tento jeden, jediný důvod, tak je k odvolání dostatečný.

Pro mě bylo poslední kapkou to, jakým způsobem dozorčí komise prošetřila výměnu provozního systému SAP za systém Helios. O tomto procesu komise prohlásila, že na něm nenašla sebemenší chybu. Když jsme se ale na zasedání rady ptali, zda komise kontrolovala povinné dokumenty vítěze jednoho z výběrových řízení, kterých v rámci výměny systému proběhla celá řada, tak komise odpověděla, že nekontrolovala.

Takže komise prohlásila výběrové řízení za bezchybné, a přitom ani nezkontrolovala, zda vítěz splnil kvalifikační předpoklady? To si z nás dělají legraci? Co tam tedy kontrolovali? Komise tento úkol dostala, protože to podle všech dostupných dokumentů vypadá, že vítěz jedné ze soutěží kvalifikační předpoklady nesplnil, a proto nejenže neměl vyhrát, ale měl být ze soutěže vyřazen. A dozorčí komise se usnese, že vše bylo v nejlepším pořádku, aniž by se na to podívala! A že by třeba zkontrolovala, jak nový systém funguje, jestli se jeho zavedením něco ušetřilo na celkových nákladech televize nebo zda se jeho zavedením zjednodušila práce pro zaměstnance ČT?

O tom už nemůže být ani řeči. K čemu pak ale taková dozorčí komise je? Nemůžu se ubránit dojmu, že jediným jejím úkolem je zajistit, aby se v ČT nic nekontrolovalo. Kdo jí ten úkol zadal, se ale opět můžu jen domýšlet...

Anketa

Je Česká republika dobře řízenou a vedenou zemí? (Ptáme se od 2.9.2020)

61%
39%
hlasovalo: 13116 lidí

Tvrdil jste, že již v minulosti si členové rady na práci komise stěžovali, výslovně jste to připomněl předsedovi Kühnovi. Co se tedy snažila rada v minulosti dělat, aby se práce komise zlepšila?

Žádali jsme například, aby komise v případě, že hlasuje o vyšších částkách nehlasovala „per rollam,“ nebo aby své korespondenční hlasování její členové alespoň zpětně potvrdili svým podpisem. Vypadá to jako hloupost, ale není. Představte si, že se někdy zjistí, že komise odhlasovala něco problematického, což se dnes opravdu nedá vyloučit, a bude se vyšetřovat, jak k tomu mohlo dojít, kdo jakou má odpovědnost. Už teď vidím, jak někteří budou tvrdit, že o tom hlasování přes mail vůbec neví, že u toho počítače neseděli oni a tak dále.

Připomínám, že se tu bavíme o desítkách či dokonce stovkách milionů korun, a proto mi požadavek, aby každý člen komise nesl jasnou a nezpochybnitelnou odpovědnost za své hlasování, nepřijde nijak přemrštěný.

Dozorčí komise však nad naším požadavkem mávla rukou a hlasuje si po mailu, navíc nijak nezabezpečeném, vesele dál. Pokud komise nedbá požadavků rady, tak není jiná možnost nápravy, než ji odvolat. To si snad máme kleknout na kolena a prosit její členy, aby udělali to, co po nich žádáme?

Předseda komise během jednání namítal, že ta pracuje jen podle zadání rady. Vnímáte to jako selhání rady, že si nedokázala dupnout?

Ano, jde také o selhání rady, i když například požadavky ohledně uvedeného výběrového řízení nebo ohledně hlasování byly jasné. Je ale pravdou, že jsme se nechali ukolébat hezkými řečmi o tom, že je vše v pořádku. V této souvislosti bych však rád uvedl, že například o skutečnosti, že ČT dlouhodobě hospodaří ztrátově, jsem se dozvěděl, až když jsem si od externích odborníků nechal zpracovat svůj vlastní posudek hospodaření ČT.

Standardní kontrolní mechanismy ČT tuto věc vůbec nezachytily. Ve výročních zprávách se každý rok psalo, jak je hospodaření ČT skvělé a jak je ČT ve vynikají ekonomické kondici. A po devíti letech tohoto „skvělého a vyrovnaného hospodaření“ najednou dochází peníze... Ty zprávy jsou jako na 1. máje za socialismu: Dechovka vyhrává, alegorické vozy jsou hezky barevné, nástěnky vzorně upravené, v oknech je výzdoba, všude jásavá hesla, ale ve skutečnosti prší do stájí a továrny vyrábí šunt.

Otázka odvolání komise byla odložena na příští jednání, před kterým se má sejít porada, která by probrala další postup. Jak očekáváte, že se bude tato záležitost dále vyvíjet?

Anketa

Chcete zrušit Českou televizi?

93%
7%
hlasovalo: 46336 lidí

Mám takový neodbytný dojem, že na některé radní jsou vyvíjeny tlaky, aby se současnou situací ČT nedělali nic. Pokud ale nic neuděláme, tak se televize poměrně rychle ocitne v závažných ekonomických potížích. Už dnes jsou dlouhodobé závazky televize vyšší než její rezervy. Vedení ČT ekonomické problémy už jenom valí a vrší před sebou.

Z čeho soudíte, že na některé radní je vyvíjen nějaký tlak?

Pokud někdo mimo zasedání něco říká a pak na zasedání hlasuje zcela opačně, a já jasně vidím, že mu ten názorový obrat a to hlasování není příjemné, tak si to můžu vysvětlit jedině tak, že buď trpí nějakou zvláštní poruchou, anebo se ocitl pod nějakým tlakem. A protože kolegové, které mám na mysli, jinak žádné poruchy chování nevykazují, tak zbývá už jen to, že na ně někdo tlačí.

Z vaší strany jde tedy pouze o domněnky...

Jistě, že jde jen o domněnky. Jsou ale podložené mnoha indiciemi. Přece si nemyslíte, že někdo řekne: „Budu hlasovat proti svému přesvědčení, protože na mě ten a ten politik nebo ten a ten lobbista tlačí.“

Jakým dojmem na vás celkově působilo středeční jednání, které trvalo šest hodin a bylo jedním z nejdelších?

S tím, jak postupně vyplouvají na povrch průšvihy stávajícího vedení, a obávám se, že jde zatím pouze o špičku ledovce, tak jsou lidé, kteří jsou s tímto vedením nějak provázáni, stále nervóznější. Není divu, vždyť z účtů ČT zmizely zhruba 3 miliardy, a peněžní zásoby ČT se pomalu, vlastně docela rychle, blíží do okamžiku, kdo nebudou dostatečné. Tomu také odpovídá atmosféra jednání, která začínají být velmi napjatá.

Na jednání zastupoval vedení České televize šéf komunikace Kolář, se kterým jste se dostal do sporu, kdy vám vyhrožoval, ať nepoužíváte slovo „nehospodárnost“ a na konci jednání útočil na radního Matochu kvůli jeho požadavku na vydání manažerské smlouvy ředitele Dvořáka. Když jsem poslouchal záznam jednání, přišlo mi chování manažera Koláře vůči radě jako dost arogantní. Jakým dojmem působilo na vás? A jakou vůbec máte dlouhodobou zkušenost s chováním pana Koláře vůči radě?

Pokud nějaký účetní subjekt devět let v kuse hospodaří ztrátově a ztrátu kamufluje čerpáním z rezerv, tak je slovo nehospodárnost ještě příliš mírné. A aby Radě ČT, což je kontrolní orgán ČT, byl odpírán přístup k manažerské smlouvě generálního ředitele ČT... těžko se mi pro to hledá slušný výraz. To je něco naprosto neuvěřitelného a skandálního. Jde o nehoráznost a aroganci nejhrubšího zrna. Ti lidé zapomněli na to, že jsou pouze najatými správci televize. Oni se cítí a chovají tak, jako kdyby byli jejími vlastníky.

Samotnou osobu pana Koláře nehodlám příliš komentovat. Co já vím, tak hlavní náplní jeho práce je pobíhání po poslanecké sněmovně a po jednotlivých radních, a shánění podpory pro současného generálního ředitele ČT. Tím, zda je tato jeho pracovní činnost v souladu se zásadou „hospodárného využití finančních zdrojů ČT za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti“ tak, jak to po České televizi vyžaduje zákon, si ale vůbec nejsem jistý.

Změnilo se něco v Radě ČT po nástupu šesti nových členů?

Ano, vypadá to, že většina nových radních opravdu chce dělat to, co Radě ČT ukládá zákon, což je, mimo jiné, a teď část zákona ocituji: „kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize“. Takovou „drzost“ vedení ČT, a zřejmě také někteří starší členové rady, těžko snášejí. Já jsem za to rád. Spali jsme až příliš dlouho a teď je potřeba napravit, co se dá.

Zvláštní roli hraje na zasedáních Rady ČT radní Zdeněk Šarapatka, který velmi agresivně útočí na radní, kritizující vedení ČT (naposledy hrozil radní Lipovské právníky a posmíval se radnímu Váňovi kvůli jeho kritice reportéra Wollnera). Teď se vás zeptám jako pamětníka – toto je standard chování radního Šarapatky po celou dobu jeho působení?

K chování kolegy Šarapatky bych se nerad nějak podrobněji vyjadřoval. Kdo slyšel jednání rady, tak si jistě udělá obrázek sám, a kdo jednání neslyšel, tak si jej může pustit ze záznamu na našich stránkách. Co však říci musím, je to, že hysterie, s jakou kolega Šaraptka reaguje na jakoukoli kritiku současného vedení ČT, je pro mě nepochopitelná.

 

 

Kritika vedení přece neznamená útok na tu instituci samotnou. Pokud pro Francii na přelomu 17. a 18. století platil výrok Ludvíka XIV. „Stát jsem já,“ tak pro Českou televizi v roce 2020 určitě neplatí, že: „Česká televize je Petr Dvořák.“

Cítím potřebu zdůraznit, že generální ředitel ČT, ať už je jím kdokoli, je pouze najatý manažer, který buď pracuje dobře a své místo si udrží, anebo pracuje špatně a je vyměněn. Nic víc. ČT jako instituce má svoji strukturu, svoji historii, své ukotvení v našem právním řádu, a z toho všeho vyplývající svoji vlastní váhu ve společnosti, a proto rozhodně nestojí na jedné osobě.

Kolega Šarapatka to ale zřejmě vidí jinak. Když jsme například hlasovali o tom, že ztrátové hospodaření ČT není dlouhodobě udržitelné, tak hlasoval proti, a to i přesto, že čísla jasně ukazují, že hospodaření ČT skutečně ztrátové je, a je také nesporným faktem, pokud tedy někdo nevynalezl perpetum mobile, že u žádné účetní jednotky ztrátové hospodaření dlouhodobě udržitelné opravdu není.

Hlasovat proti těmto nezpochybnitelným skutečnostem, je podobné, jako hlasovat proti východu slunce. To už hraničí s fanatismem.

Pokud necháme vše dojít až k tomu, že se ČT dostane do ekonomických potíží, a k tomu má dnes pořádně nakročeno, tak to přece odnese především televize a její řadoví zaměstnanci. Pořád se mi nechce věřit tomu, že to kolega Šarapatka nevidí. Anebo vidí a je mu to jedno nebo je to dokonce jeho cílem? Opravdu nevím, jak si na tyto otázky mám odpovědět.

Kromě toho jste během středečního jednání vstoupil do sporu radního Váni s redaktorem Wollnerem kvůli reportáži Reportérů ČT o Lidicích. Co vás vedlo k tomu do této debaty vstoupit?

Souhlasil jsem s kolegou Váňou, a proto jsem jej chtěl podpořit. Jak na vás celkově působilo chování Marka Wollnera před Radou ČT? Pan Wolner se choval tak, jako kdyby i Bůh byl jeho pucflek. Kritizoval jste probíranou reportáž V předvečer tragédie proto, že v ní Wollner vycházel pouze z jednoho zdroje, od jednoho historika.

Vy sám jste uvedl jako příklad ze své tvorby, že jste jako autor dokumentu z časů druhé světové války měl celkem šest zdrojů. Je to podle vás závažné editorské selhání?

V bulvárním médiu by asi nebylo. Ve veřejnoprávním médiu to ale, podle mého názoru, závažné selhání je.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tady hrozí Bílá hora. Veleba na Fialu vytáhl to nejtěžší

13:54 Tady hrozí Bílá hora. Veleba na Fialu vytáhl to nejtěžší

„Mám vážné obavy, že v případě vlády pětikoalice naše země přijde o zbytky své státnosti a možná zač…