Brno: Elektronický zápis dětí do MŠ startuje

30.01.2012 8:25

Město Brno připravilo a začíná s účinností od 1. února 2012 spouštět systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol, který má jediný cíl: snížit administrativu při přijetí do MŠ, zvýšit informovanost o počtech přijatých dětí, stanovit kritéria pro přijetí atd. Výsledkem takto nastaveného systému přijímání bude vyšší počet dětí umístěných do mateřských škol již v 1. kole přijímacího řízení.

Brno: Elektronický zápis dětí do MŠ startuje
Foto: Martin Šimák
Popisek: Pohled na Brno shora, letecký snímek
reklama

Přihlásit se mohou rodiče na adrese www.zapisdoms.brno.cz .

„Chceme tímto novým elektronickým systémem pomoci rodičům při hledání volného místa v brněnských mateřských školách. Proto jsme stanovili kritéria, podle kterých bude každé dítě ohodnoceno. Jsem přesvědčen, že nový systém v mnohém urychlí a zjednoduší systém příjímání dětí do školek,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Před vlastním spuštěním celého systému el. podpory zápisu do MŠ je třeba, aby každá ředitelka podepsala s městem Smlouvu o zpracování osobních údajů a současně zaslala oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů.
Následně ředitelky mateřských škol vloží ve stanoveném období ( 1. – 2. 2. 2012) do systému počet volných míst pro přijímací řízení na šk. rok 2012/2013.

Cílem  elektronického systému přijímání dětí do mateřských škol ve městě Brně je:

• vytvoření databáze volných míst v mateřských školách pro školní rok 2012/2013
• zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ
• poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí o přijetí všude tam, kam si podali přihlášku MŠ
• zjednodušení administrace ředitelkám MŠ
• poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím
• jako stěžejní kriterium je akcentován věk dítěte, trvalý pobyt v dané městské části s výjimkou zákonem stanoveného kriteria – poslední rok před zahájením povinné školní docházky

1) Vydávání přihlášek

Časové období vydávání ,,žádostí o přijetí do MŠ“ (dále jen přihlášek) nebudou mít ředitelky MŠ striktně stanoveno, i nadále si vydávání přihlášek budou organizovat v dohodě s MČ tak, aby vyhovovalo podmínkám školy. Od 5. 2. 2012 budou mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyhledávat zde informace o jednotlivých MŠ a především vyplnit a vytisknout si přihlášku. Nabízíme tak rodičům variantu, která jim podání usnadní – vyplnění v PC doma nebo vyplnění přihlášky přímo v MŠ ředitelkou školy, příp. pověřeným pracovníkem na  OŠMT MMB.

2) Sběr přihlášek

Navrhovaný termín pro odevzdávání přihlášek je v současné době pondělí 5. 3. a úterý 6. 3. 2012. Vycházíme i z toho, že při dosavadním způsobu zápisu je obvyklá doba pro sběr žádostí dva dny.

3) Přijímací řízení

Po ukončení sběru přihlášek, tj. 9. 3. 2012 do 24.00 hod. budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií. Barevně budou odlišeny děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole, od dětí, které se do tohoto počtu nevešly.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ, která jsou v současné době navržena (viz níže), se snaží o předcházení diskriminaci tak, jak vyplývá z vyjádření ombudsmana k této problematice a rovněž zohledňuje koncepci školské politiky města, ve které je stanovena jasná vůle umožnit předškolní vzdělávání všem dětem ve věku od čtyř do šesti let s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Z tohoto pohledu jsou tedy kritéria jistě v souladu s veřejným zájmem, neodporují ustanovením správního řádu. Např. sociální postavení rodičů, matka na MD apod. jsou právě z pohledu ombudsmana diskriminující vzhledem k tomu, že je třeba umožnit předškolní vzdělávání všem dětem bez ohledu na postavení rodičů. Ve svém stanovisku se ombudsman odvolává i na Úmluvu o právech dítěte, jakož i na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Jednotná kritéria – bodový systém

Věková skupina                                     Bydliště
Starší 5 let – 560 bodů                          v MČ školy – 40 bodů
3 a 4 letí – 480 bodů                             mimo MČ školy – 0 bodů
Mladší 3 let – 0 bodů

Brno                                                    Věk
V Brně – 240 bodů                                 věk v rámci roku – 10 bodů
Mimo Brno – 0 bodů                           dílek za jeden den – 0,03 bodu
                                 sudý rok zvýhodněn přičtením dalších 10 bodů

Docházka                                               Sourozenec
Celodenní – 160 bodů                            sourozenec v MŠ – 20 bodů
Půldenní – 80 bodů                                první v MŠ – 0 bodů
4 hodiny – 0 bodů

Věk dítěte se vztahuje k 31.8.2012

Komunikace s rodiči

Od pondělí 12. 3. 2012 budou systémem automaticky odesílány emailové zprávy rodičům  dětí (pouze těm, kteří uvedli e-mailovou adresu), které jsou přijaty se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, tj. 12. – 16. 3. 2012 pro rozhodnutí o přijetí. Tento krok usnadní ředitelkám administrativu spojenou se zápisem (úspora peněz za telefon, úspora času).Kontaktování  rodičů, kteří e-mail neuvedli bude zajištěn obvyklým způsobem – telefonem, dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce vyzván mateřskou školou k otevření, vygenerování a následnému podepsání  zpětvzetí. Jde o dobrovolnou formu vyjádření vůle rodičů, že nastoupí do jedné  MŠ  a správní řízení na ostatních MŠ se tímto  zpětvzetím zastavuje. Na základě zpětvzetí bude vydáno usnesení o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání. Tímto krokem zákonný zástupce uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce.

Přijímací řízení bude tedy ukončeno v souladu se správním řádem jednou z těchto možností:

- rozhodnutím o přijetí,
- rozhodnutím o nepřijetí,
- usnesením o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Systém el. podpory zápisu do MŠ zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky. Není tedy určen k přezkumu vložených dat ze strany OŠMT MMB ani jiných subjektů. Z tohoto pohledu jej tedy lze rovněž chápat jako účinný nástroj protikorupčních opatření ve vztahu k přijímacímu řízení do mateřských škol.

Portál bude  přístupný MČ pro průběžné sledování stavu zápisu i pro nahlížení do konečných statistik.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Brno.cz
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Plzeň: Díky vylepšení aplikace PlzniTo je hlášení závad ještě jednodušší

17:15 Plzeň: Díky vylepšení aplikace PlzniTo je hlášení závad ještě jednodušší

Oblíbená plzeňská aplikace PlzniTo, pomocí které lze snadno nahlásit závady ve veřejném prostoru, se…