Praha 5: Jesle Hřebenka - jesle s tradicí

31.07.2017 8:34

ROZHOVOR Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje jesle v ulici Na Hřebenkách, které od začátku letošního roku prochází postupnými změnami, říká JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast MČ Praha 5 a vysvětluje…

Praha 5: Jesle Hřebenka - jesle s tradicí
Foto: Praha 5
Popisek: Jesle na Hřebenkách

Můžete nám říci pár slov k historii Vašich jesliček?

Jesličky mají na naší městské části dlouhou a bohatou historii. Vznik klasických jeslí se zde datuje již od 50. let, kdy byly na Praze 5 jesle založeny a provozovány v různých lokalitách naší městské části. Vedeny byly jako zdravotnická zařízení spadající pod Obvodní ústav národního zdraví. V roce 1976 byly např. otevřeny jesle v ulici U Okrouhlíku pro 70 dětí. Postupem času však těchto zařízení ubývalo. Jesle Na Hřebenkách byly přes všechny změny, které probíhaly nejen v legislativě, ale i na naší městské části zachovány, a jsem přesvědčen, že v současné době mají pořád své opodstatnění. Zájem o tradiční formu jesliček vzrůstá, což vidíme i na přesahu přihlášených dětí pro letošní školní rok.

Kdo je v současné době provozovatelem Vašich jesliček Na Hřebenkách 3?

Provozovatelem jesliček je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace.

Jaké jsou podmínky přijetí dítěte do Vašich jeslí?

Do jeslí přijímáme na pravidelnou docházku děti ve věku již od 15 měsíců do 3 let věku s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5, které upřednostňujeme. Docházet mohou do jesliček také děti s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha 5 a to dle stávající kapacity jeslí. Zájem rodičů je tak velký, že evidujeme i přihlášky dětí na školní rok 2019.

Mají rodiče zájem o přijetí dětí nižšího věku, než který máte stanovený?

Ze strany rodičovské veřejnosti zaznamenáváme zájem i o přijetí dětí mladšího věku a proto do budoucna uvažujeme i o přijímání dětí už od jednoho roku.

Jaká je současná koncepce Vašich jesliček?

Důraz klademe na individuální přístup k dítěti, respektování jeho osobnosti a podporu rozvoje, dále na adaptaci dítěte v kolektivu a propracovaný systém vzdělávacích a zážitkových programů a akcí. Snažíme se o maximální zpětnou vazbu ve vztahu k rodičům či zákonným zástupcům, aby byli informováni o rozvoji a potřebách svého dítěte. I proto jsme začali vydávat pro rodiče měsíčník Deníček Jeselníček, který informuje rodiče, co nového v jesličkách děti prožijí, jaké výchovné programy budou probíhat a na jaká témata budou zaměřeny. Pro každý den máme vypracovaný specifický typ výchovného programu zaměřený na pracovní, hudební, výtvarnou, tělesnou a nově i jazykovou výchovu. Programy máme sestaveny podle náročnosti, věku dítěte a s přihlédnutím k ročnímu období, svátkům, klasickým tradicím a zvykům. Děti jsou rozděleny na skupiny od 15 do 24 měsíců a od 24 měsíců do 36 měsíců. Protože u dětí tohoto věku je důležité rozvíjet interakci, vnímání, prožívání a hlavně obohacení slovní zásoby, denně hrajeme dětem klasické divadlo s maňásky, či plyšovými hračkami na motivy známých českých pohádek. Vzhledem k tomu, že všeobecně u předškolkových dětí jsou zaznamenávány problémy s mluvením, výslovností a slovní zásobou, zavedli jsme novinku v rámci jazykové výchovy a to „Logopedii ve hře“. U dětí se věnujeme nacvičování jednotlivých slov či sykavek při různých hrách a rozvíjení slovní zásoby společně s říkankami. Součástí programů jsou samozřejmě i zážitkové akce, které nesmí chybět. Tím se snažíme podpořit i ty rodiče, kteří jsou pracovně vytíženi a nemohou v týdnu svým dětem tyto akce a zážitky zajistit. V jesličkách jsme založili také taneční kroužek a od září bude otevřena i výtvarná dílnička pro děti i jejich rodiče a příbuzné. Děti budou moci procvičovat jemnou motoriku a zručnost, s pracovníky jesliček, ale i s rodinou, si budou děti modelovat přímo z keramické hlíny a vyrábět z různých výtvarných materiálů. Svá umělecká díla si samozřejmě odnesou domů, což je pro ně velmi důležité.

Co nabízejí Vaše jesličky rodičům, kteří potřebují zajistit své dítě i v době letních prázdnin?

Tento rok jsme vyšli vstříc přáním rodičů a rozšířili jsme prázdninový provoz i v srpnu, kdy máme zavřeno pouze 14 dní. S odborným týmem pracovníků jesliček jsme připravili mimo výchovné programy i další prázdninové zážitkové akce pro děti. Některé akce již proběhly, velký ohlas u dětí měla pyžamková párty a indiánské léto. V srpnu se připravuje pirátské léto s hledáním pirátského pokladu a další akce na děti teprve čekají. Důležité je, že děti i v době letních prázdnin chodí do jesliček nadšené a zároveň si odnáší plno zážitků.

Můžete na základě zkušeností říci, jaký mají význam jesličky pro předškolkové děti, co ukazuje praxe.

Praxe nám ukazuje, že předškolkové děti, které jsou zvyklé na denní nebo i zkrácený režim v jesličkách nebo podobném zařízení, mají díky adaptaci a komunikaci v dětském kolektivu, výchovným a dalším programům zaměřeným na všestranný rozvoj dítěte vstup do mateřské školky daleko příznivější, bez traumat z odloučení od rodičů a zapojení se do dětského kolektivu.

Kam se mohou rodiče v případě zájmu o přihlášení dítěte do jesliček obrátit?

Pokud uvažují rodiče o přihlášení svého dítěte do jesliček, mohou přímo kontaktovat vedoucí jeslí p. Simičovou,tel. 257221454 nebo 774246007. Mohou se samozřejmě do jesliček přijít podívat osobně, rádi se jim budou pracovníci věnovat a poradí jim, nebo mohou navštívit naše stránky (ZDE).

reklama

autor: PV

Mgr. Jaroslav Bžoch byl položen dotaz

Co nebo koho považujete za největší hrozbu pro ČR?

Dobrý den, pokud mám správné informace, tak ANO nepodpořilo usnesení, že je pro nás největší bezpečnostní hrozbou Rusko. Zajímalo by mě proč? Jestli si to nemyslíte, co je podle vás pro nás tou největší bezpečnostní hrozbou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Otrokovice: Vedení města představilo podnikatelům plán rozvoje na dalších deset let

20:08 Otrokovice: Vedení města představilo podnikatelům plán rozvoje na dalších deset let

Vzájemná informovanost a sdílení informací pro dosazení žádoucího rozvoje města a povzbuzení dobrých…