Praha 5: Rekonstrukce rozšířila možnosti Komunitního centra Prádelna

19.02.2018 9:18 | Zprávy

„Komunitní centrum Prádelna na pražském Smíchově patří mezi již zavedené, časem, i návštěvníky prověřené zařízení, nabízející pestrý program pro všechny věkové skupiny a poskytující zázemí rozličným neformálním skupinám, zejména seniorům pro jejich volnočasové aktivity“, říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který se dlouhodobě zasazuje právě za podporu a rozvoj komunitních aktivit a zvýšení kvality života obyvatel, především seniorů, a pokračuje...

Praha 5: Rekonstrukce rozšířila možnosti Komunitního centra Prádelna
Foto: Praha 5
Popisek: Komunitní centum Prádelna

Co se dělo v Komunitním centru Prádelna z hlediska aktuální rekonstrukce?

Jelikož se počet stálých účastníků stále zvyšuje, proběhly v komunitním centru určité úpravy a rekonstrukce, které měly za cíl zvýšit komfort všech návštěvníků. Provoz v našem komunitním centru je skutečně velký a jeho kapacita v současnosti takřka dosahuje hranic, tudíž bylo třeba provést výraznější „údržbu“. V podstatě se jednalo o práce, které by měly přispět k lepšímu přístupu k centru i zabezpečení objektu, vylepšení technického zázemí a rozšíření multifunkčnosti prostor. Práce probíhaly za provozu, neboť pro spoustu pravidelných návštěvníků právě z řad seniorů se komunitní centrum stalo nedílnou součástí existence a dlouhodobější uzavření by představovalo celkem vážné narušení jejich každodenního života.

Co konkrétně se tedy postavilo, vybudovalo?

Zaprvé se konečně vybudovala skutečná počítačová učebna, předělala se kompletně celá elektroinstalace i síťové rozvody v suterénu, díky čemuž má nyní každý počítač v učebně vlastní zásuvku i síťové připojení. Spolu s počítači, které jsme dostali od Pivovarů Staropramen a nainstalovali do nich svobodný operační systém Kubuntu, je to veliký posun ke stabilitě a funkčnosti počítačového vybavení využívaného při oblíbených vzdělávacích kurzech práce s PC. Nově vybudovaná počítačová učebna se tím stala skutečným „coworkingovým“ prostorem.

Druhým počinem bylo vytvoření malé vestavěné kuchyňky v tzv. divadelním sále, který však zároveň slouží jako druhá jazyková učebna, přednáškový sál nebo dokonce herna stolního tenisu. Čili stejně jako takřka všechny ostatní prostory v komunitním centru je vysloveně multifunkční a možnost využití kuchyňky tuto variabilitu při různých akcích ještě zvýší.

V neposlední řadě probíhaly výrazné stavební práce také v exteriéru. Vybudoval se nový moderní plot kolem objektu, čímž se zlepšilo zabezpečení, a především se podařilo umístit osvětlení podél přístupové cesty ke komunitnímu centru. Osobně toto osvětlení považuji asi za největší přínos této rekonstrukce, neboť bylo skutečně velmi třeba a výrazně zlepšilo přístupnost k budově, zvláště v tomto období, kdy se stmívá již časně odpoledne.

Jaký přínos tato vylepšení přinesou?

Jak jsem již zmínil, většina těchto „úprav“ patřila do kategorie vysloveně nutných a bylo by otázkou času, kdy by jejich absence mohla přinést problémy. Všechna vylepšení také nepochybně zvedla komfort služeb, které Komunitní centrum Prádelna poskytuje. A jelikož je právě ono tím přirozeným centrem aktivních seniorů naší městské části, podařilo se zlepšit kvalitu života nezanedbatelné skupině obyvatel Prahy 5.

Všeobecně se přece uznává, že kvalita života je jev vícedimenzionální. Také kvalitu života seniorů ovlivňuje řada individuálních faktorů, mezi něž například patří: zdraví, životní styl, sociální prostředí, hmotné zabezpečení, pracovní aktivita, zdravotní péče atp. Zastoupení seniorů v naší populaci stále roste, což představuje rozvíjející se fenomén současné doby i aktuální společenský problém. Vysoká politika se snaží vymyslet v sociální oblasti reformu, která by se s tímto faktorem vypořádala. Ale proč nezačít u samotných seniorů?

Stáří neznamená pouze nemoc, chudobu, osamělost a strádání. Senior, který se vzdělává nebo jinak zapojuje do aktivit nabízených podobnými zařízeními jako naše komunitní centrum, se tím také efektivněji vyrovnává s nejrůznějšími omezeními i s novými podněty, které jej potkávají, méně se poddává svým problémům vyvstávajícím ze zdravotních a věkových omezení. Takoví senioři tím mohou mnohému pomoci, mohou odvrátit, nebo alespoň zmírnit příznaky negativních projevů stáří a být co nejdéle začleněni do společnosti, orientovat se v ní a být tedy i pro ni přínosem. A právě k těmto, v důsledku nemalým přínosům, přispěla i ta zmiňovaná vylepšení Komunitního centra Prádelna.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

Uznáváte, že nedostatečně řešíte problémy, které trápí většinu z nás?

Pane Dufku, teď jsem si přečetl tento váš komentář nebo jak to nazvat - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dufek-KDU-CSL-Volici-maji-tendenci-se-vymezovat-proti-vladnouci-garniture-756812. Uvádíte v něm, že úspěšná strana bude ta, která dokáže vyřešit reálné problémy lidí - na...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jablonec nad Nisou: Planeta Jablonec umožní sdílet elektřinu

16:09 Jablonec nad Nisou: Planeta Jablonec umožní sdílet elektřinu

Zastupitelstvo schválilo založení spolku Planeta Jablonec – energetické společenství, z.s., a členst…