Uherský Brod: Na obnovu kulturních památek obdrželo město 4. nejvyšší dotaci v ČR

29. 10. 2018 16:05

Obnova kulturních památek v Městské památkové zóně (dále jen MPZ) Uherský Brod je i v letošním roce podpořena z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (Program).

Uherský Brod: Na obnovu kulturních památek obdrželo město 4. nejvyšší dotaci v ČR
Foto: ub.cz
Popisek: Uherský Brod
reklama

V roce 2018 obdrželo město Uherský Brod dotaci ve výši 1.845.000 Kč. Výše je závislá na kvalitě připraveného strategického dokumentu a soustavné pravidelně se opakující podpoře zlepšování stavu památek ve městě. Po Bílovci, Chrudimi a Poličce získalo město Uherský Brod 4. nejvyšší dotaci ze všech Městských památkových zón v celé České republice. Podpora je rozdělena mezi ty vlastníky kulturních památek, kteří měli řádně a včas připravené všechny podklady k obnově svých objektů. V letošním roce se jedná o 4 akce obnovy.

Městský dům č. p. 105 – obnova střechy

Nárožní měšťanský dům složitého půdorysného uspořádání je situovaný na jižním konci východní části Masarykova náměstí. Patrový klasicistní dům s přízemním bočním křídlem, vymezujícím úzký dvůr, obsahuje středověké gotické jádro. Vnitřní prostory jsou z části narušeny nevhodnými dispozičními a interiérovými úpravami. V roce 2017 byl zpracován mykologický průzkum krovu, který prokázal značný rozsah poškození nejen dřevokaznými houbami, ale hlavně dřevokazným škůdcem Tesaříkem krovovým. Na tomto základě byla zpracována projektová dokumentace stavebních úprav spočívající v provedení opravy či výměně jednotlivých prvků krovu dle jejich poškození. Měněné prvky v celých délkách jsou zhotovovány ručním otesáním jako kopie původních, nefunkční dílčí části či spoje jsou řešeny protézováním, vložkováním či vložením čepu. Všechny dřevěné konstrukce jsou chemicky ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem. Dále je prováděno nové laťování a kompletní pokládka nové pálené tašky. Na obnovu střechy poskytuje v letošním roce Ministerstvo kultury ČR 990.000 Kč. Kompletní náklady na obnovu střechy dosáhly výše 2,7 mil. Kč.

Klášter dominikánský – restaurování kamenných prvků I. etapa

V roce 2018 probíhá restaurování kamenných prvků kostela Nanebevzetí Panny Marie - restaurování hlavního vstupního portálu s erbem rodu Dietrichstein, restaurování sochy sv. Pavla a pískovcového kříže před hlavním vstupem. Dominikánský klášterní kostel s charakteristickým dlouhým presbytářem, vybudovaným patrně koncem 13. a začátkem 14. století, je situován na severovýchodě při obvodu historického jádra města. Podle své polohy ve městě je také nazýván Horním kostelem a v době předhusitské byl mnohem vyšší než nynější trojlodní chrám, v průčelí měl mohutné věže. V kostele byli pohřbeni někteří příslušníci pánů z Kunovic. Před klášterem existoval malý hřbitov, na němž nalézali poslední odpočinek příznivci Horního kostela z řad měšťanů. Kostel spolu s klášterem byl několikrát zpustošen a pobořen. Radikální přestavba klášterního komplexu probíhala v letech 1656-1673 a tuto skutečnost připomíná rodový erb Dietrichštejnů umístěný nad raně barokním portálem hlavního vstupu do kostela. Svoji definitivní podobu dostal areál v polovině 18. století.

Zasažení mikroflórou a povrchová koroze kamene je u všech prvků obdobná. V rámci restaurování bude provedeno šetrné mechanické očištění, domodelování chybějící hmoty, barevná retuš a impregnace proti povětrnostním vlivům. Restaurování je v rámci Programu podpořeno Ministerstvem kultury ČR částkou 425.000 Kč.

Měšťanský dům č. p. 201 – výměna oken

Patrový měšťanský dům s bočním přízemním křídlem a dvorkem je situovaný v nárožní pozici na západní straně Masarykova náměstí. Dům se střídmě zdobenými klasicizujícími fasádami byl vystavěn v místě starší zástavby ve druhé polovině 19. století nad pozdně gotickým klenutým suterénem. Dům je urbanisticky i architektoniky velmi hodnotný, je součástí městské památkové zóny a má mimořádný kulturně politický význam vztahující se k J. A. Komenskému.

Nová okna jsou repliky stávajících kastlových oken s otvíravým nadsvětlíkem z masivního dřeva. Výměnou oken dojde k obnově funkčnosti okenních výplní na exponovaných stranách domu - do Masarykova náměstí a do ulice Nerudova.

Vlastníci této kulturní památky obdrží v letošním roce podporu 321.000 Kč z Programu a částku 75.000 Kč poskytne město Uherský Brod ze svého rozpočtu na rok 2018.

Měšťanský dům č. p. 202 – repliky oken a výkladců

Dům postavený v roce 1905 podle plánu stavitele Málka má novorenesančním uliční průčelí a autenticky dochované původními prvky obchodního parteru. Objekt s historizující fasádou a výrazným střešním štítem byl postaven v roce 1905 podle projektu K. Málka. Na hlavní trakt domu navazuje dvorní křídlo.

Výměna oken a výkladců navazuje na obnovu domu z předchozích let, kdy byla provedena oprava střechy a fasáda objektu. Okna jsou kastlová, dělená do tvaru „T" s výklopným ventilačním křídlem a profilovaným příčníkem. Nové výkladce budou rovněž provedeny jako repliky stávajících.

Z Programu byla na obnovu tohoto domu vyčleněna částka 109.000 Kč a z letošního rozpočtu také město Uherský Brod podpořilo vlastníka částkou 24.000 Kč.

Město Uherský Brod, Klášter dominikánů Uherský Brod a vlastníci domu č. p. 201 a 202 děkují poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR za výraznou finanční pomoc.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bohumín: Nájemníci s končící smlouvou na radnici spěchat nemusí

21:16 Bohumín: Nájemníci s končící smlouvou na radnici spěchat nemusí

Kvůli končícím nájemním smlouvám v městských bytech teď v Bohumíně není nutné běžet na radnici. Lidé…