Aulická Jírovcová (KSČM): Prorodinná politika by se měla do budoucna řešit komplexně

10.07.2019 23:31

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2019 k zákonu o státní sociální podpoře

Aulická Jírovcová (KSČM): Prorodinná politika by se měla do budoucna řešit komplexně
Foto: Archiv KSČM
Popisek: Hana Aulická Jírovcová

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte, abych i já se vyjádřila k této novele. Musím říci, že zvýšení rodičovského příspěvku se KSČM snažilo už minulé volební období. Není to opravdu poprvé, kdy ta snaha z našeho klubu je, a jsem tedy velice ráda, že pokud to nevyšlo o pár hlasů v minulém volebním období, tak že si myslím, že dnes napříč politickým spektrem se podpoří v prvním čtení tato novela, tedy aby se zvýšil o 80 tis. Kč pro rodiny s dětmi od 1. 1. 2020.

Chtěla bych zdůraznit ale na začátku, že podporujeme variantu, která je předkládána v této novele, a to z těchto důvodů, protože vnímám tu diskuzi a možná bych řekla, že někdy až mediálně hrané argumenty. Musíme si všichni uvědomit, že rodičovský příspěvek je náhrada za ušlou mzdu v době, kdy se staráte doma o dítě. To znamená, že pro nás argumenty typu: Skončím rodičovskou dovolenou, chci mít stejně nárok, když mám dítě mladší čtyř let, na to dofinancování, respektive na to zvýšení. Opravdu si myslím, že tady hovoříme o dvou různých věcech, které musíme rozlišovat. A pokud chceme podporovat, aby rodiče dobrovolně odešli ze svého zaměstnání, protože chtějí vychovávat a chtějí, aby měli děti, tak ano, je pravda, musíme se postarat o to, aby měli adekvátní výši v té době, kdy se starají o své dítě, a i ta flexibilita rozložení těch čtyř let, ale i možnosti práce tady v době, kdy je rodič na rodičovské dovolené, je, to znamená možnost dalšího přivýdělku, tak si opravdu myslím, že nebudeme nebo bychom neměli vytvářet jednorázovou sociální dávku v podobě 80 tis. Kč pro rodiče, kteří od 1. 1. roku 2020 už nebudou mít rodičovskou dovolenou, tudíž ji budou mít uzavřenu, protože samotní rodiče si mohou volit délku a i po třech měsících na rodičovské dovolené můžou přehodnotit délku a čerpání své rodičovské dovolené. To znamená, ta flexibilita v současné době je ve velké míře. A opravdu si myslím, že je důležité toto říci, protože mám pocit, že z některých politických stran se jedná jenom o velký populismus.

Chtěla bych říci, že rodiny ve velké míře nerodí děti proto, že vidí nějakou podporu od státu. Je tady velmi roztříštěná prorodinná politika. Ta komplexnost je opravdu nutná a je nutné přehodnotit celkový pojem péče o rodinu ze strany státu. A myslím si, že je přesně vidět, že nečinnost těch předchozích vlád -

Děkuji. - Že nečinnost předchozích vlád řešit tuto situaci se právě projevuje v posledních dvou volebních obdobích. Ano, nedostatek péče o děti od dvou let věku, nedostatek samozřejmě i předškolních zařízení v rámci velkých aglomerací, ale jsou tady i další podpory rodin, ale i pracujících rodin především, protože mám pocit, že i v té politice, která se nyní projevuje, tak se zapomíná opravdu na podporu rodin pracujících, a to si myslím, že bychom si měli uvědomit a opravdu tu komplexnost začít hájit a řešit celkově.

Chtěla bych říci, že k této situaci taky přispěla i vlastně likvidace, hromadná likvidace jeslí v 90. letech a nastavení těch čtyř let nebo až čtyř let rodičovské dovolené, protože se vlastně ta motivace ubírala k tomu, že budou rodiče s dětmi doma a jesle tedy nebudou potřeba.

Nyní vidíme, že je to opravdu velká chyba. A samozřejmě celá společnost se výrazně změnila, ubírá se jiným směrem. A proto samozřejmě ty dopady, které se bohužel neřešily přes dvacet let, tak nyní nás velmi dohání.

A opravdu velký boom historicky bychom mohli asi říci, že byly naposledy Husákovy děti. Já si myslím, že si to tady asi všichni musíme přiznat. Nyní se nám ta křivka pohybuje více méně tak na stejné míře. Myslím si, že zhruba před deseti nebo dvanácti, patnácti lety jsme řešili výrazné navýšení a potřebnost nebo výrazný další boom, ale od té doby ta křivka nijak výrazně neklesá ani nenarůstá, opravdu se pohybuje tak nějak ve stejných číslech.

Já musím říci, že jsem velice ráda, že došlo ke konečnému nechci říct handrkování, ale mediálně to opravdu nebylo nic příjemného ze strany ČSSD ale i ANO, aby se vůbec dohodly jaké navýšení, od kdy a především v jaké variantě to bude. Jsem velice ráda, že šly tou zlatou cestou, kterou KSČM prosazovala od začátku, to znamená nárok od 1. 1. 2020 plus otevřené rodičovské dovolené.

Já si opravdu myslím, že bychom měli řešit i další navazující věci jako je kvalitní předškolní vzdělávání nebo další péče, ať už je to v podobě jeslí, dětských skupin. Tam bychom viděli výrazné úpravy, například to, aby ta péče byla do čtyř let věku maximálně tak, aby děti navštěvovaly kvalitní předškolní vzdělávací systémy. A myslím si ale, že i ta možnost flexibility rodičů, to znamená nějaké zkrácené úvazky, by k tomu byla důležitá. A jednoznačně vnímáme, že i potřebnost zabezpečení nějakého kvalitního bydlení, to jsou jedny z těch, a samozřejmě nějaká jistota pracovních možností rodičů.

To jsou ty základní věci, které vedou k tomu, že se dva lidé rozhodnou mít děti a samozřejmě i více dětí, což stát potřebuje. Nejlépe dva a půl, jak je to spočítáno. A doufám, že to budou většinou tři. Ale chceme tím podpořit a opravdu říci, že ta prorodinná politika by se opravdu měla do budoucna řešit komplexně. Ale za to navýšení o 80 tisíc, po které KSČM volá už opravdu minimálně dvě volební období, jsme rádi, ale bereme to jenom jako začátek podpory prorodinné politiky.

reklama

autor: PV

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

SOCDEM: Konsolidační balíček tahá peníze z domácností, nabízíme jiné řešení

10:21 SOCDEM: Konsolidační balíček tahá peníze z domácností, nabízíme jiné řešení

Vládní konsolidační balíček tahá za kratší konec provazu. Místo toho, aby Ministerstvo financí přich…