Balín: Zhodnocení vystoupení politického hnutí OMMO v komunálních volbách 2014

18.10.2014 6:30

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) se zúčastnilo komunálních voleb v roce 2014 v osmi místech ČR – ve 4 místech Ústeckého kraje: samostatnými kandidátkami v Mostě, Lomu, Louce u Litvínova a Šluknově, v Jihočeském kraji: 10 kandidáty na společné kandidátce SZ a OMMO pod názvem Společně pro Třeboň, ve Středočeském kraji: samostatná kandidátka OMMO v Bakově nad Jizerou, v Jihomoravském kraji: samostatná kandidátka OMMO v Újezdu u Brna a v Olomouckém kraji: samostatná kandidátka OMMO v Uničově. Blahopřejeme všem zvoleným zastupitelům za OMMO! A poděkování patří bez rozdílu všem.

Balín: Zhodnocení vystoupení politického hnutí OMMO v komunálních volbách 2014
Foto: Lucie Bartoš
Popisek: Vlastimil Balín

Ve volební soutěži stran a hnutí OMMO získalo celkem 9 mandátů ve 4 místech – v Lomu 1 zastupitel, v Louce u Litvínova 2 zastupitelé, v Třeboni 3 zastupitelé (SZ 2 a OMMO 1) a v Bakově nad Jizerou 3 zastupitele.

Doslova před „branami“ zastupitelstva (5% hranice) jsme zůstali ve dvou místech, ve Šluknově se ziskem 4,73 % a v Újezdu u Brna se ziskem 4,52 %. V Uničově naši kandidáti obdrželi 3,62 % hlasů a v Mostě jsme obdrželi nejnižší počet hlasů 1,11 %.

Do voleb jsme nešli s přehnanými očekáváními, ale přesto lze konstatovat, že některé, dlouhodobě trvající jevy spojené s politikou a volbami trvají a spíše se prohlubují. Např. neplatí, že by se občané obecně nechtěli angažovat a jít tzv. s kůží na trh na volební kandidátce, o čemž svědčí i rekordní počet kandidujících subjektů a přes 230 000 kandidátů (např. v Mostě dosud nejvyšší počet kandidujících stran a hnutí od listopadu 1989 plných 14, i když některé účelově vytvořené, pro rozmělnění hlasů, což se nakonec ukázalo jako úspěšná taktika vítězného subjektu Severočeši Most). I přesto se řada skutečných osobností kandidovat zdráhala a u některých, kteří by byli i vhodnými k zastupování občanů v zastupitelstvech s ohledem na svůj osobní i profesní profil, se projevili obavy z případných ataků na ně osobně či jejich rodiny, a např. jen v Mostě takto nabídku OMMO odmítlo cca 35 občanů. Ke cti jim budiž, že snad, až na jednu výjimku, se neobjevili na kandidátkách jiných subjektů.

Nelze se příliš ztotožnit s názory většiny politologů vycházejících z tzv. osvědčených schémat vnímání politického prostoru a tzv. tradičních politických parlamentních stran a nových hnutí vznikajících pod přímým vlivem lidí z byznysu a z podnikatelské sféry v řadě jejich úhlů pohledů. Především ono chronicky používané klišé, že v komunální politice nejde o politiku a politické vnímání problémů spíše typické pro volby do PČR. Opak je pravdou. Jako příklad mohou posloužit nejen již delší dobu standardně nastavené přístupy právě tradičních politických stran jako ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ale i hnutí ANO 2011, které v kampani nastolují celostátní témata, a prezentují i na komunální obecní a městské úrovni své subjekty osobami z celostátní politiky, které ani v daném místě nežijí. Takže vlastně Babiš či Sobotka „kandidovali“ po celé republice. Politici v daném místě se pak až příliš uchylují k populismu, a v řadě případů k nesplnitelným volebním slibům. Dokonce pro to dokáží zneužívat třeba i petiční zákon, jako v případě Mostu a SMM, které navíc podmínilo získání lístků do jednoznačně korupčně laděné volební kampaně, spojené s tombolou o hodnotné ceny a podpisem petice za převod Nemocnice Most pod správu a řízení města Mostu.

Rovněž paušální tvrzení, že dochází k přepisování politické scény a odklon od tradičních politických stran může být jen přáním právě těch, kteří se do politiky derou, v čemž jim dost ochotně přizvukují média, nejvíce ta, která jsou již v rukou právě některých byznysmenů do politiky vstupujících nebo v politice již částečně etablovaných, jako A. Babiš. Takže fenomény dnes ovládající volební kampaně jsou finance a napojení či přímo ovládání řady celostátních nebo regionálních médií tištěných i elektronických.

OMMO nemohlo v žádném případě rovnocenně soutěžit v PR volební kampaně, která byla u většiny soupeřů, zejména těch, kteří nakonec nejen v Mostě byli v zisku mandátů nejúspěšnější. Nedisponovali jsme desítkami miliónů korun, produkty, které byly zaměřeny na prezentaci osobnosti kandidátů a volební program jako solidní a nepopulistickou nabídku občanům (osobní kalendáříky a letáčky A5 se stručným volebním programem) jsme hradili z financí kandidátů a jejich osobní účastí při roznosu do poštovních schránek a osobním předáváním občanům při tzv. kontaktní volební kampani. Omluvou nám nemůže být ani fakt, že i další subjekty verbálně vyjadřující, že volí kontaktní volební kampaň, ji nerealizovaly. Měly však na rozdíl od OMMO všechny další nástroje placenou inzerci, billboardy, roznos propagace přes poštu a agentury atd. A všichni, kteří již v zastupitelstvech byli, naprosto bezprecedentně využili, resp. zneužili v roce 2014 všechny aktivity, které byly v podstatě organizovány jakoby městem, pro všechny občany, přitom prezentace byla umožněna jen vedení zastupitelstev. Nehledě na celou řadu investičních akcí zařazených na rok 2014 právě jen z důvodu konání voleb, aby byly tzv. vidět aktivity města a těch, co jej vedou. Z tohoto důvodu by byl určitě zajímavý forenzní audit takového konání, tak jak to předpokládal např. volební program OMMO pro město Most.  

Je však třeba sebekriticky přiznat, že ne všichni kandidáti OMMO se na takovémto způsobu kontaktní volební kampaně podíleli aktivně. Např. s ohledem na nezkušenost většiny kandidátů s takovým to způsobem vedení volební kampaně se nepodařilo zejména uskutečnit ve větším rozsahu právě základní princip kontaktní volební kampaně, kterou je masivnější pohyb kandidátů v ulicích měst a obcí. Např. zejména v Mostě nám to mohlo přinést větší procento obdržených hlasů. Dále se nepodařilo přesvědčit naše potencionální voliče, že, chtějí-li vyjádřit podporu změně obsazení zastupitelstev v jednotlivých místech, je třeba volit celý subjekt, a nejen vyjádřit svou „náklonnost“ některému z kandidátů přidělením křížku ke jménu. Takto jsme jako OMMO přišli o spoustu hlasů a voliči o svá očekávání.

Ukazuje se, že kdysi zavedený způsob organizace voleb na komunální úrovni, kterou, žel, zakládá zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, že jsou všechny kandidující subjekty uvedeny společně na jednom, často „obrovském“ lístku, což způsobuje nejen problémy při zpracování, ale na druhou stranu klade nároky na členy okrskových komisí a zároveň vytváří podmínky pro případné snadné manipulování volebních hlasů. Dle názoru OMMO nic nebrání tomu, aby i v komunálních volbách se pracovalo s hlasovacími lístky jednotlivě, pro každý kandidující subjekt, což by vůbec nebránilo tomu, aby se nadále využívala možnost volit osobnosti. I pro práci volebních komisí by to bylo jednodušší, přehlednější a snižovalo možnosti s hlasy manipulovat.

Bohužel se při prvních hodnoceních nikdo z tzv. odborné veřejnosti přizvaných k prvním televizním debatám, ani v dalších médiích nepříliš jasně a hlavně zásadně nevyjádřil k fenoménu, který rovněž neopodstatněně přežívá. Komunální volby se stále více dostávají i svou účastí na roveň jiných voleb a signalizují v trendu vývoje volební účasti apatii a znechucení občanů z politiky a z politiků. Toto je navíc živeno podnikatelskými lídry (Babiš, v Mostě Zelenka aj.) i médii, která se z toho snaží profitovat ekonomicky nebo jen proto, že jsou těmito lídry často dokonce vlastněna.

Vůbec neplatí, že komunální volby jsou občanům bližší, protože např. letošní účast pokračuje v trendu neustálého snižování počtu voličů u volebních schránek. Např. v roce 1994 bylo u voleb do zastupitelstev 60,68 % voličů, v roce 1998 již jen 45,02 %, pak byl mírný nárůst v roce 2006 na 46,19 % či v roce 2010 48,48 %, ale letos pokles na 44,46 %. Budeme-li sledovat účast občanů v tzv. statutárních městech, pak byla v letošním roce hluboko pod 40 %, někde dokonce pod 30 % (Havířov, Ostrava). Např. v Mostě se nikdo nevyjádřil k tomuto nedobrému stavu, pominuli ta vyjádření typu vox populi, vox dei (hlas lidu, hlas boží…) nebo planého kritizování, těch skoro 70 % občanů, kteří k volbám cestu nenašli. Most je v účasti voličů mezi statutárními městy na nelichotivém 18. místě z celkového počtu 26. Co však chtějí tyto strany udělat směrem k tomu, aby se tento vztah lidí změnil nebo co udělají proto, aby samy u sebe odstranily příčiny takového chování občanů, které je způsobují, o tom ani slovo. Také proto obsahoval náš volební program OMMO prvky výchovy občanů a větší možnosti jejich uplatnění v přímém vlivu na správu věcí veřejných. Žel, právě k nesrovnatelně nevýhodným a rozporuplným podmínkám pro volnou politickou soutěž z oblasti financí a dalších, jsme zatím zůstali v některých ne nevýznamných místech před branami zvolení.

Výsledky komunálních voleb OMMO respektuje. Děkuje svým kandidátům za angažovanost a občanům, kteří nám dali své hlasy, děkujeme nejvíce. Škoda jen, že si většina voličů neuvědomila, že jsou svým vox populi (hlasem lidu) v pozici vox dei (boží vůle). Mohlo jít konečně o změnu, po níž se tak dlouho a usilovně v jednotlivých obcích a městech volá. Nezbývá než i poblahopřát soupeřům, kteří ve volbách uspěli a slíbit jim, jak jinak neslibujeme, že OMMO i tam, kde nezískalo mandáty zastupitelů, bude nadále konstruktivní, ale nekompromisní opozicí.

Další doplňující detailnější a konkrétnější hodnocení volební účasti bude provedeno na jednání VV OMMO a kandidátů na následných schůzkách kandidátů OMMO do Zastupitelstva statutárního města Mostu, Lomu a Louky u Litvínova a takovéto doporučení obdrží naši kandidáti i v dalších místech, kde OMMO kandidovalo.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Občané městu, město občanům

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Volný (Volný blok): Tato Sněmovna vypadá, jako kdyby se snažila informace systematicky tajit

11:15 Volný (Volný blok): Tato Sněmovna vypadá, jako kdyby se snažila informace systematicky tajit

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 17. září 2021 k návrhu odvolání Hany Lipovské z Rady ČT a …