Černochová (ODS): Každá žena v Saúdské Arábii musí mít svého dozorce, který jejím jménem činí rozhodnutí. Taková země má řešit ženská práva?

27.04.2017 13:14

Projev na 56. schůzi sněmovny 27. dubna 2017:

Černochová (ODS): Každá žena v Saúdské Arábii musí mít svého dozorce, který jejím jménem činí rozhodnutí. Taková země má řešit ženská práva?
Foto: archiv
Popisek: Jana Černochová
reklama

Nevím, jestli jste to zaznamenali i vy, kolegyně a kolegové, ale v minulém týdnu se stala poměrně významná věc v OSN, kdy komise pro postavení žen OSN, která je hlavním globálním mezivládním orgánem určena výhradně k podpoře rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Tato komise spadá pod hospodářské a sociální rady, která byla zřízena rezolucí rady 11 ze dne 21. června 1946.

Tato komise má zásadní význam při prosazování práv žen, dokumentující realitu života žen na celém světě a formování globálních standardů v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. A prosím to, co se stalo minulý týden, není vtipem, není to ani aprílem - Saúdská Arábie se stala jednou ze zemí, která bude zasedat v této komisi! Ano, kolegyně a kolegové, slyšíte dobře. Saúdská Arábie, země, kde právo šaría umožňuje ženy bičovat, vraždy ze cti páchané na ženách jejich otci i bratry jsou také na běžném pořádku.

Jeden z významných politiků prohlásil, že to je asi tak stejné jako když žháře zvolí za šéfa hasičů. Já se s tímto podobenstvím naprosto ztotožňuji. Mimochodem, každá žena v Saúdské Arábii musí mít ženského dozorce, který jejím jménem činí veškerá důležitá rozhodnutí, kontroluje život ženy de facto od jejího narození až do smrti. To, že by ženy v Saúdské Arábii řídily automobil, to je naprosto iluzorní. Takže skutečně to, že se tato země, Saúdská Arábie, stala členskou zemí v komisi pro rovné postavení žen považuji za naprostý výsměch civilizované společnosti. A výsměch civilizované společnosti v návaznosti na to, co jsem tady říkala před půl rokem - já počkám, až se kolega Blažek pobaví.

(...)

Takže bych velmi ráda znala názor a postoj České republiky, protože Česká republika také hlasovala. Bohužel to hlasování je tajné. Takže nemáme žádnou šanci dozvědět se, jak která členská země, jaký postoj k tomu zaujala. Ale myslím si, že by bez ohledu na to, jak zástupci České republiky hlasovali v tajné volbě, tak že by zástupci České republiky a zejména pan ministr pro lidská práva a ministr zahraničních věcí měli poslancům zákonodárného sboru jasně sdělit stanovisko České republiky. Vidím tady i pana premiéra, může to udělat za vládu České republiky pan premiér a ubezpečit nás všechny, že se z hlediska práv, lidských práv, ženských práv tímto Česká republika jednoznačně distancuje od toho, aby součástí této komise byla Saúdská Arábie. Ortodoxní islámská monarchie! Ortodoxní islámská monarchie bude vyučovat ženská práva.

Takže prosím, abyste toto nepodceňovali. V médiích to sice proběhlo, ale byly to vysloveně jenom někde nějaké noticky. Prosím tedy, abychom zařadili tento bod v případě, že tady bude pan ministr Chvojka s panem ministrem Zaorálkem zítra, po pevně zařazeném bodu, č. zákona 222 o obraně, tak po něm, aby pánové měli dostatek času se na to i připravit. Nenavrhuji to dneska, byť bychom se o tom mohli pobavit dneska, ale skutečně moc prosím všechny kolegyně a kolegy, aby toto téma brali stejně vážně, jako ho beru já.

(...)

Druhý proslov:

Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, musím říct, že jsem velmi nemile překvapena z toho, jakým způsobem se zástupci ČSSD a ANO postavili k mému návrhu diskutovat tady otázku členství Saúdské Arábie v Komisi OSN. Zrovna sociální demokracie, která má ve svých stanovách povinné ženské kvóty. Jejich ministr pro legislativu Dienstbier se snaží ženské kvóty prosazovat ve všech odvětvích našeho života a pomalu by byl nejraději, kdybychom snad i tady v Poslanecké sněmovně byli zastoupeni 50 na 50. A zrovna sociální demokracie nechce tady diskutovat otázku lidských práv, ženských práv. To je opravdu absurdní. A mrzí mě, že tady nesedí Míša Marksová, se kterou se možná neshodnu v hodně věcech, ale z hlediska věcí, které souvisí s lidskými právy, s ženskými právy, si myslím, že se s ní v hodně věcech shodnu. Takže by mě zajímalo, copak asi na to, jakým způsobem se členové této vládní koalice postaví k tomuto ožehavému problému, jak by se k tomu postavila ona.

Víte, ono to opravdu není vtipné. Je to ukázka absolutní ironie. To, že do Komise o statutu žen, která funguje v rámci, jak už jsem řekla, struktur Organizace spojených národů, přibude a bude to od roku 2018 do, tuším, roku 2020 nebo 2022, podle toho, jestli ten mandát bude dvouletý nebo čtyřletý, Saúdská Arábie, tak je špatně. Cítíme to tak všichni. A ještě Česká republika má šanci se proti tomuto jasně postavit. A pokud tato vláda není vládou zbabělců, tak nám tady jasně pan premiér, který se omlouval z interpelací, řekne na mikrofon, jaký postoj k tomu zaujal zástupce České republiky v té tajné volbě. Pokud nám to říct z nějakého důvodu nemůže, protože to neví, tak ať tady někdo z vlády České republiky, ideálně premiér nebo ideálně premiér společně s ministrem zahraničních věcí, společně s ministrem pro lidská práva, odmítne účast Saúdské Arábie v této komisi. Skutečně vám OSN ještě připadá lidsko-právní organizací?

Víte, ono to není jenom o této Radě pro lidská práva, konkrétně pro ženská práva, ale je to obecně o lidských právech. Vzpomeňte si na výzvu neziskových organizací, vůči kterým také můžeme mít různé postoje, ale v tomto ohledu mají naprostou pravdu, kdy Amnesty International vyzývaly OSN: Zastavte členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva. Amnesty International a Human Rights watch poukazují na lidsko-právní problémy, které se neslučují s členstvím v radě. Saúdská Arábie se doma i v zahraničí dopouští, cituji, hrubého a systematického porušování lidských práv a v Radě pro lidská práva efektivně využívá své pozice k blokování možných obvinění z válečných zločinů. Amnesty International a Human Rights watch proto apelují na Valné shromáždění OSN, aby zemi pozastavilo členství ve vrcholném světovém orgánu zaměřeném na lidská práva. Organizace žádají, aby Saúdská Arábie byla zbavena členství v Radě pro lidská práva do doby, než ukončí nezákonné útoky vojenské koalice, které vede, tehdy to bylo v Jemenu, a než dojde k jejich věrohodnému a nezaujatému vyšetření. Opět cituji: V sázce je důvěryhodnost Rady pro lidská práva. Od okamžiku, kdy do ní Saúdská Arábie vstoupila, se porušování lidských práv touto zemí stále stupňuje. Koalice během konfliktu v Jemenu nezákonně zabránila a zranila tisíce civilistů. Bylo by velkým pokrytectvím dopustit setrvání této země jako aktivního člena v Radě, obzvlášť v situaci, kdy své pozice využívá k vlastní ochraně před převzetím zodpovědnosti za spáchání potencionálních válečných zločinů. To by mohlo této vrcholné lidsko-právní instituci poškodit pověst. Konec citace. Řekl Richard Bennett, ředitel Amnesty Internationl při Úřadu OSN, a dodal: Přesvědčivé důkazy o spáchání válečných zločinů koalicí, kterou vede Saúdská Arábie v Jemenu, by měly být vyšetřeny Radou pro lidská práva. Namísto toho Saúdská Arábie cynicky využívá svého členství v radě, aby zmařila ustanovení mezinárodního vyšetřování. Získává podporu pro svého protivníka, aby dosáhla bezzubého vyšetřování na úrovni jemenského státu.

Již devět měsíců se nedaří začít s důvěryhodným vyšetřováním potencionálních válečných zločinů a dalších vážných prohřešků. Jako po členovi Rady pro lidská práva je po Saúdské Arábii požadováno dodržování těch nejpřísnějších standardů dodržování lidských práv. Ve skutečnosti však vede vojenskou koalici, která podniká nezákonné a smrtelné útoky na jemenské tržnice, nemocnice, školy. Koalice také opakovaně použila mezinárodně zakázaných zbraní v civilních oblastech. Na domácí půdě vykonává stovky poprav, umisťuje nezletilé do cel smrti, po nespravedlivých soudech a tvrdě potlačuje opozici a občansko-právní aktivisty. Konec citace. Saudsko-arabské kruté zákroky proti všem formám domácího disentu stále pokračují a nic na tom nemění aktuální členství v radě. Výjimkou není konání nespravedlivých soudů u speciálního protiteroristického soudu a dlouhodobé tresty odnětí svobody pro disidenty a obránce lidských práv.

Více než 350 osob bylo popraveno od chvíle, kdy Saúdská Arábie byla zvolena do Rady. V roce 2015 bylo zaznamenáno dokonce více poprav než kdykoli předtím od roku 1995. Saúdská Arábie, říká Richard Bennett, musí neprodleně a bezpodmínečně propustit všechny vězně svědomí a musí ukončit svou ostudnou praxi rozsudků smrti. V posledních týdnech se Saúdská Arábie vyvlékla z převzetí odpovědnosti tak, že zatlačila na OSN, aby odstranila vojenskou koalici, kterou v Jemenu vede, ze seznamu států a ozbrojených skupin, které v ozbrojených konfliktech porušují dětská práva. Saúdská Arábie pohrozila svým odkloněním se od OSN ukončením své finanční podpory včetně podpory humanitárních projektů a odvedením svých blízkých spojenců. Klíčoví spojenci Saúdské Arábie včetně bohužel USA a Velké Británie pochybily, když nezastavily mezinárodní obchod se zbraněmi, kterých se užívá v Jemenu navzdory jasnému nebezpečí k páchání válečných zločinů.

Opět cituji pana Richarda Bennetta. Obzvlášť šokující je ohlušující mlčení mezinárodní komunity, která opět podlehla tlaku Saúdské Arábie a upřednostnila obchod, zbraně a obchodní smlouvy před lidskými právy navzdory důkazům o páchání hrubého a systematického násilí a naprostou beztrestností. Amnesty International a Human Right Watch žádají po členských státech OSN, aby vyloučily Saúdskou Arábii z Rady. Zároveň žádají nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetřování v případu porušování mezinárodního humanitárního práva v Jemenu.

Dámy a pánové, teď jsem vám přečetla to, co si přejí neziskové organizace, které vaši ministři, ministři této vlády podporují i finančně i slovně. A tyto mezinárodní organizace jasně říkají, že Saúdská Arábie do žádné rady, která by se zabývala lidskými právy, ženskými právy absolutně nepatří. Tato země skutečně není demokratickou zemí. Je to země, kde je uplatňováno právo šaría a lidská práva jsou potlačována. Víte, co je možná paradoxem? Někde jsem se dočetla, že vlastně Saúdská Arábie se podpořila proto, aby neprošla jiná země, a že vlastně jediný, kdo se proti tomu veřejně ohradil, je Čína a Írán. Ano, slyšíte dobře. Země, o kterých možná ne úplně absolutní většina Sněmovny, ale poměrně významná část Sněmovny se domnívá, že s lidskými právy jsou také na štíru, tak tyto země se jednoznačně postavily proti tomu, aby v Radě OSN na ženská práva dohlížela Saúdská Arábie, kde není uznána rovnoprávnost mezi muži a ženami, snahy o práva žen se neustále potlačují, uplatňují se drakonické středověké tresty, jako je bičování a popravy mečem.

Ano, tady skutečně z toho mediálního výstupu čtu, že největším kritikem volby Saúdské Arábie byla Čína. V rámci Komise sestávající se ze zástupců 45 států tak bude mít nově Saúdská Arábie vliv na prosazování ženských práv, dokumentování života žen po celém světě - panebože, ochraňuj nás před tím, aby nějací Saúdští Arabové dokumentovali náš život žen v České republice - a vytváření globálních standardů genderové rovnosti a posilování pozice žen, jak zní oficiální cíl celé instituce definovaný na stránkách OSN. V Saúdské Arábii nemají ženy ze zákona stejná práva jako muži. Jak už jsem říkala, nemohou řídit auto. Navíc až do roku 2015 nemohly tyto ženy ani chodit k volbám nebo mít nějaký identifikační průkaz, nebo nedej bože přímo aby kandidovaly.

Co se týče toho postoje České republiky vůči OSN, víte, já skutečně mám pocit, že tato organizace, která určitě na počátku svého konstituování měla řadu vzletných myšlenek, myšlenek, se kterými se i já mohu ztotožnit. Ale to, kam se posunula během let, kdy skutečně tato organizace není objektivně schopna rozlišit, co je zlo a co je dobro... Vždyť jsme si to zažili na případu Izraele, kdy zpochybňovali historii Židů, zpochybňovali historická místa v Jerusalémě, napadali židovský stát. Tak tohle je jenom pokračování toho trendu jít na ruku zemím, které podle mého názoru patří do spektra zla, nikoli dobra, a těm jít na ruku, a země, které jsou dlouhodobě našimi spojenci, jako je Izrael, tak tyto země oslabovat.

Nevím jak vy, ale já se s tím smířit nechci! A proto jsem se snažila dneska požádat, seděl tady pan premiér, nezabralo by nám to příliš mnoho času, ale znát názor pana premiéra, slyšet tady ubezpečení o tom, že Česká republika nehodlá v budoucnu stát na straně země, jako je Saúdská Arábie, a že se i tady dozvíme, jakým způsobem Česká republika hodlá ještě členství Saúdské Arábie v této Radě pro ženská práva případně zvrátit, nebo jestli... Já jsem ta poslední, která by se chtěla organizovat v nějakém ženském hnutí, ale vám skutečně přijde normální, že ani organizace zastupující práva žen se tady proti tomu nevymezují, nepostaví proti tomu? Tady skutečně došlo k něčemu, co já považuji za velmi bezprecedentní, a my k tomu všichni mlčíme?

Opravdu bych tedy chtěla poprosit, abychom třeba na té příští schůzi Poslanecké sněmovny, která bude v květnu, dostali od pana premiéra, od pana ministra zahraničí, od pana ministra pro lidská práva Chvojky, abychom dostali nějaké jasné ubezpečení, případně to ani nemusí být na schůzi, klidně nám to může poslat jako poslancům, tady bych poprosila, aby pan místopředseda Sněmovny nebo kolegové z vládní koalice, resp. torzo kolegů z vládních lavic (lavice ČSSD a hnutí ANO jsou téměř prázdné) informovalo na vládě, jestli by zástupci zákonodárného sboru nemohli dostat informaci o tom, jaké techtle a mechtle plánuje naše vláda se Saúdskou Arábií a případně proč náš zástupce v této Radě OSN hlasoval tak, jak hlasoval, případně jakým způsobem a co udělá Česká republika pro to, aby se zvrátila skutečnost, která tuším 54 hlasy prošla.

 

Děkuju vám za pozornost. Nechtěla jsem vás touto problematikou zatěžovat takhle podrobně, ale to, že zástupci ANO a zástupci ČSSD vetovali zařazení tohoto bodu, mi přijde skutečně škoda, protože si myslím, že to jsou věci, které se týkají lidských práv, a měly by nás zajímat všechny, možná víc než některé návrhy zákonů, které máte na tabuli, alespoň pokud můžu mluvit za klub občanských demokratů, tak nás lidská práva na rozdíl od ČSSD a ANO opravdu zajímají. (Potlesk zprava.) 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Zaorálek: Aplikace by mohly umožnit konání kulturních akcí s větším počtem lidí

9:25 Ministr Zaorálek: Aplikace by mohly umožnit konání kulturních akcí s větším počtem lidí

Komentář na facebookovém profilu k rozvolňování v kultuře