Komrsková (Piráti): Na projekty, zlepšující stav životního prostředí, Praha vyhradila čtyřicet milionů

03.01.2024 11:17 | Tisková zpráva

Jednotlivci i organizace mohou do 12. ledna 2024 žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změny klimatu.

Komrsková (Piráti): Na projekty, zlepšující stav životního prostředí, Praha vyhradila čtyřicet milionů
Foto: Piráti.cz
Popisek: Jana Komrsková

Každoroční výzva letos poprvé podporuje také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky. Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024 loni v listopadu.

Do programu je alokováno celkem 40 milionů korun z rozpočtu hlavního města na rok 2024 pro oblast životního prostředí. Žádosti o dvouleté dotace je možné podávat od 2. ledna do 12. ledna 2024 (včetně). Letos poprvé výzva podporuje i projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.

„Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku je jedním ze čtyř základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Oproti dosavadnímu přístupu, kdy se suroviny vytěžily, použily a vyhodily, klade cirkulární ekonomika důraz na eliminaci vzniku odpadu a na co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Šetří se tím primární zdroje, snižuje se množství produkovaného odpadu a zlepšuje život ve městě v mnohých dalších oblastech,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

V praxi se jedná o projekty jako komunitní kompostování, swapy, opravárenské a šicí dílny nebo půjčovny věcí, které kromě pozitivního dopadu na životní prostředí prospívají komunitnímu životu ve městě a zvyšují sociální soudržnost obyvatel.

O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby jako jsou církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, akademie věd či společenství vlastníků jednotek, od jejichž vzniku uplynul více než jeden rok.

Anketa

Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla?

4%
35%
hlasovalo: 39597 lidí

Maximální výše jednotlivé dotace v kategoriích zaměřených na veřejnou zeleň, cirkulární ekonomiku, ochranu přírody a ekologickou výchovu nebo specifické projekty je 450 tisíc korun. Projekty v kategoriích zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny se mohou ucházet maximálně o 600 tisíc korun, zatímco výukové a vzdělávací programy pro školy mohou získat až 900 tisíc korun.

Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a poté se uskuteční obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2025. O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán hl. m. Prahy nejpozději do 30. června 2024.

Veškeré informace pro žadatele jsou k dispozici na portálu ZDE. K dispozici je i podrobný návod na vyplnění formuláře obsahující telefonní čísla nebo e-mailové adresy pro konzultaci zpracování žádosti s odborem ochrany prostředí pražského magistrátu.

V loňském roce bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 280 žádostí o dotaci od 163 různých žadatelů, přičemž hlavní město podpořilo celkem 130 projektů výslednou částkou 40 milionů korun.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

migrační pakt

Dobrý den, prý budete ve sněmovně jednat o migračním paktu. Znamená to, že jde ještě zvrátit jeho schválení nebo nějak zasáhnout do jeho znění? A můžete to udělat vy poslanci nebo to je záležitost jen Bruselu, kde podle toho, co jsem slyšela, ale pakt už prošel. Tak jak to s ním vlastně je? A ještě ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kordová Marvanová: Milostivé léto bude i pro zdravotní pojištění

14:07 Kordová Marvanová: Milostivé léto bude i pro zdravotní pojištění

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k snadnějšímu zaplacení dluhů u VZP a odpuštění pená…