Martan (Z 2020): Lesy jako zdroj pro posílení energetické svobody

04.04.2022 12:18

Válka na Ukrajině, hrozba zastavení plynu a ropy z Ruska, hrozba jaderné války... Jsme příliš zranitelní, přitom by někteří politici chtěli porazit Rusko, ale nejsou schopni zajistit nezávislost na něm a pro občana sociálně únosné ceny energií.

Martan (Z 2020): Lesy jako zdroj pro posílení energetické svobody
Foto: archiv
Popisek: Petr Martan

Za posledních 30 let se významná část občanů ČR dostala do stavu energetické ne-svobody. To znamená, že z celkových cca 3 miliónů domácností v ČR jich cca 2 milióny nemůže ovlivnit přísun energií pro své základní potřeby (vytápění, teplá voda, vaření pokrmů). Takový stav je nebezpečný a stát i občany vede k nesvobodě, protože v nouzi budou muset přistoupit na vynucené podmínky, nebo podporu či vstup do války. 

Anketa

Jste pro odstřižení se od ruských dodávek plynu a ropy?

94%
hlasovalo: 65259 lidí

Na příchod dnešní krize jsem upozorňoval léta

Jednou z aktivit P. Martana a Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s. ve Čkyni byla propagace lesnictví a upozorňování na vývojová nebezpečí z působení ideologie enviromentalismu, která má za cíl snižování hospodářského využívání lesů.

V letech 2005 - 2013 jsem vydal desítky tisíc letáků s názvem "Lesy pro posílení energetického zásobování", které jsem jako autor každý rok pěšky roznášel po všech obcích a domácnostech okresů Prachatice a Strakonice. Tiskoviny již tehdy obsahovaly hesla:

Energetická nebezpečnost: Jsme vysoce zranitelní. Většina energie z ropy a plynu pochází z politicky riskantních zemí (Rusko, arabské země). Roste odpor sousedních zemí k jaderné energetice. Směřujeme k závislosti na Rusku.

Bezpečná energetika: Jednou z cest je zvyšování podílu vytápění domácností dřevem, tedy nesnižování plochy hospodářských lesů (tj. nevyhlašovat další chráněná území). Vedle plynových zdrojů stavět záložní centrální výtopny na biomasu.

Naše lesy - energie na níž dosáhneme: Produkční možnosti lesů v ČR jsou vysoké a ročně přirůstá cca 17 miliónů kubíků dříví. Jen polovina z toho množství by stačila na vytápění cca 1 miliónu domácností, které by byly energeticky svobodné a bezpečné. Produkční schopnosti lesů snižuje přebujelá ochrana přírody: Již 35% z nich je nějakým způsobem chráněno a hospodářsky omezováno.

Jen v Národním parku Šumava se za 30 let existence nechalo úmyslně zetlít přes 3 milióny m3 dřeva; přes 30 000 ha lesů ve vzrostlé fázi uschlo nebo bylo nuceně vykáceno. Lesy NP Šumava jsou těžbou vyrabované (tj. vytěžilo se více než přiroste) samotnou ochranou přírody, která drasticky těžila pro udržení svého financování. Výsledkem je, že na lesnaté Šumavě domácnosti topí hlavně plynem z Ruska a mnozí fandí NP Šumava.

Lesy v NP Šumava měly zůstat energetickou bankou pro omezené využití v době ohrožení českého národa. Dnes jsou tyto lesy vyrabovány a nejsou žádnou bankou.

Mezi mé další aktivity bylo psaní dopisů ústavním činitelům a upozorňování na vývojová ohrožení společnosti. Jeden z nich byl někdejšímu premiérovi Špidlovi na důsledky masivní státní podpory na plynofikaci venkova. Nic nechápal. A tak se stalo, že ve venkovských obcích je cca 80% domácností napojeno na plyn. A kdo má toto pohodlné a čisté topení, tak se již nevrátí ke zpracování dříví, skládání uhlí a přikládání do kotle a kamen. Výsledek: Lidé na venkově po staletí byli energeticky svobodní a soběstační a žili z místních energetických zdrojů. Dnes přichází energetická chudoba a podporovat tak velké množství lidí není v možnostech veřejných financí. Lze předvídat, že energetická chudoba bude spouštěčem radikalizace společnosti a vzniku bouřící se společenské třídy "energetický proletariát".

Opakovaně jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny a Senátu. Ve volebních programech a propagacích jsem měl vždy zastoupena témata energetické bezpečnosti. Naprostá většina voličů to nechápala a brala to za strašení lidí. Tak jsem poznal, že s tímto programem hlasy nedostanu.

 

Stát selhal

V letech 2015 - 2020 byla v lesích doposud největší kalamita sucha a kůrovce. Ročně uschlo nebo se těžilo dvojnásobné množství dříví oproti normálu. Každý rok bylo více než 10 miliónů kubíků neprodejného a laciného dříví.

Jedním z tehdejších řešení prosazovaných lesníky bylo, že stát zafinancuje "Státní energetické rezervy ve štěpce", které bude uvolňovat v době energetické krize. Neudělal to stát, ale ani krajské samosprávy, které vlastní teplárny velkých měst.

Neudělala ani města a obce vlastnící lesy, tedy - aby si jima zřízené organizace vzaly na sklad hodnotu dříví pro topení na několik let dopředu. Tuto naivitu politiků však zaplatí občané ve zvýšených cenách za teplo.

 

Současná vláda není schopna vyřešit energetickou krizi

Programem koalice a Vlády ČR na budoucí 3 roky - je přestat brát laciný plyn a ropu z Ruska pro jeho ekonomické zničení, podporovat uprchlíky a maximálně financovat válku na Ukrajině.

K naplnění zásobníků plynu před další zimou je potřeba 150 miliard Kč a to stát nemá (ministr Síkea 30. 3. 2022). Tato vláda a její koaliční program je esencí zelené ideologie a klimatismu. Vládní programové prohlášení obsahuje oblasti a témata v jejichž důsledku se v lesích radikálně sníží zásoby dřeva a dlouhodobé produkční možnosti. Obsahuje tyto cíle:

- Zdvojnásobíme plochu nejpřísněji chráněného území, vyhlásíme další 2 národní parky.

- Lesy ne jako fabrika na dříví (tj. lesy bez zastoupení smrku, který má 3x větší přírůstek dřeva, než listnáče)

- Green deal je pro nás příležitostí (pro vlastníky lesů to v důsledku znamená, že z lesů budou mít poloviční zisky a na obnovu lesů budou mít trojnásobné náklady).

Vše špatné k něčemu dobré

Ještě nedávno zelená ideologie opakovaně produkovala dogma, že spalováním dříví se jen urychluje změna klimatu. Proti spalování dřeva se vyslovilo přes 500 evropských vědců (také 1 z ČR) a že jsou proti tomu, aby dřevo bylo považováno za obnovitelný zdroj; že netěžením stromů zůstane uhlík vázán ve dřevě a neuvolní se do atmosféry.

Věnoval jsem se 15 roků také propagaci toho, že není správné nechat v NP Šumava uschnout desítky miliónů stromů, protože se po zetlení uvolní uhlík do atmosféry. Právě vědci tvrdili opak - nechat uschnout a nevadilo jim, že tisíce tun uhlíku ročně z následně rozpadajícího dřeva přestane vázat uhlík a přejde do atmosféry.

Výsledkem takových vědců a zelené ideologie je předčasné uzavření uhelných dolů a uhelných elektráren. Důsledkem toho je, že dnes se do ČR dováží uhlí a ocel z Austrálie a zkapalněný plyn z USA. Je s podivem, že tito vědci dnes mlčky souhlasí, nebo si nedovedou spočítat, že takovým dovozem se do atmosféry dostane více uhlíku, než kdyby zde zůstaly doly a uhelné elektrárny a teplárny. To je jen jeden příklad sleposti stoupenců zelené ideologie. Je také dokladem, že inteligence a akademické tituly neznamenají více.

Tedy válka na Ukrajině a celá krize okolo přinesla pád zelené ideologie, klimatismu a Green dealu (nebo alespoň přehodnocení). Následná energetická bída, idea ke zničení Ruska a zbrojení zatíží veřejné rozpočty natolik, že budou jiné hlavní cíle, něž snižovat teplotu kolem Země.

Připravuj se, kdo můžeš!

Energetická bezpečnost se měří také množstvím obyvatel, kteří mají svůj energetický zdroj, nebo si sami přikládají do kamen. Tito dosáhnou na svůj životodárný zdroj a jsou méně ohroženi, než jiní.

Dosáhnout vysoké energetické svobody a soběstačnosti může mnoho lidí. Tedy tím, že bude mít svůj lokální tepelný zdroj na dříví nebo uhlí a k tomu zásobu u domu na několik zimních období. Nespoléhejme na stát, spoléhejme na sebe.

Převzato z Profilu.

Petr Martan

  • SPOZ
  • Strana Práv Občanů Zemanovci
  • zastupitel obce

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Parkování v Praze

Vážený pane Hřibe, je možné se zaměřit na výstavbu parkovacích domů v Praze? Situace ohledně parkování je žalostná. Omezení vozidel není řešením, jelikož se bavíme o provozu, ale nikoliv o umístění stojících vozidel. Osobně jezdím s vozem 1x za týden či čtrnáct dní a to mimo Prahu, avšak téměř po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

12:00 Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

Vzhledem k tomu, že v České republice ještě nebyla zavedena ani korespondenční volba ani volba elekt…