Ministr Balaš: Naplnili jsme všechny své politické ambice

03.12.2022 10:06 | Tisková zpráva

V pátek se v Bruselu uskutečnilo závěrečné zasedání výzkumné konfigurace Rady EU pro konkurenceschopnost za českého předsednictví v Radě EU.

Ministr Balaš: Naplnili jsme všechny své politické ambice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš

Na jednání, kterému předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, bylo přijato několik dokumentů vyjednaných za českého předsednictví právě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V závěru předal ministr Balaš pomyslný předsednický štafetový kolík Švédsku, které bude předsedat Radě EU od 1. ledna příštího roku.
Na jednání probrali ministři také roli vědy jako nástroje k přijímání, na důkazech postavených politických rozhodnutí a konceptu technologických infrastruktur, čili testovacích a experimentálních zařízení sloužících k validaci aplikovatelnosti nových technologií v průmyslové výrobě.

Ministr Valdimír Balaš takto ostartoval závěrečné zasedání výzkumné konfigurace Rady EU pro konkurenceschopnost za českého předsednictví v Radě EU.

"Tímto zasedáním jsme uzavřeli podstatnou část politické agendy českého předsednictví v Radě EU. Schválením dvojice Závěrů Rady EU ministři členských států vytyčili cíle směřování evropského výzkumně-infrastrukturního a inovačního ekosystému. Debata ministrů poté potvrdila ústřední roli vědy jako nástroje přijímání informovaných, na důkazech postavených politických rozhodnutí. V prosincových týdnech nás čekají ještě jednání k implementaci evropského aktu o čipech, avšak už nyní lze konstatovat, že se ČR zhostila svých úkolů jako předsednická země na výtečnou a naplnila všechny své politické ambice," zhodnotil české předsednictví v Radě EU ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Na jednání bylo přijato několik stěžejních dokumentů vyjednaných za českého předsednictví Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěry Rady EU k výzkumným infrastrukturám

Hned v úvodu jednání schválili ministři členských států EU Závěry Rady EU k výzkumným infrastrukturám. Závěry Rady EU stanovují priority pro rozvoj evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému do roku 2030. Vyzdvihují klíčovou roli výzkumných infrastruktur jako nástroje dosahování znalostních řešení velkých socioekonomických výzev evropské i globální relevance. Apelují na zajištění adekvátních podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj výzkumných infrastruktur. Akcentují potřebu dalšího sbližování výzkumně-infrastrukturní politiky na straně jedné s ostatními sektorovými politikami na straně druhé. V neposlední řadě pak vyzývají k posílení Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), co se týče jeho operativní kapacity, nebo k posílení digitální dimenze evropských výzkumných infrastruktur a zintenzivnění jejich mezinárodní spolupráce na globální úrovni.

Závěry Rady EU k nové evropské inovační agendě

Druhým ze stěžejních dokumentů schválených ministry členských států EU byly Závěry Rady EU k nové evropské inovační agendě. Závěry Rady EU reagují na potřebu dalšího posílení evropského inovačního ekosystému tak, aby se EU stala globálním inovačním leaderem, a přináší politické orientace, jak tohoto cíle dosáhnout. Ambicí EU je revidovat regulatorní podmínky pro inovace tak, aby zjednodušily přístup deep-tech, start-up a malých a středních podniků vyvíjejících přelomové inovace k rizikovému kapitálu; posílit podnikatelské dovednosti aktérů inovačního řetězce; zlepšit propojení inovačních stakeholderů v EU za účelem koncentrace kritické masy nezbytné pro dosažení otevřené strategické autonomie EU v kritických technologických doménách; či odstranění přetrvávajících rozdílů ve výzkumné a inovační výkonnosti mezi jednotlivými evropskými makro-regiony.

Ministr školství Vladimír Balaš předává pomyslnou předsednickou štafetu státní tajemnici švédského ministra školství Marii Nilsson.

Doporučení Rady EU k valorizaci znalostí      

Komplementárním dokumentem k Závěrům Rady EU k nové evropské inovační agendě je Doporučení Rady EU k valorizaci znalostí. Jakkoliv drží Evropa celosvětový primát v produkci znalostí, nedokáže tyto znalosti uplatňovat v průmyslových aplikacích tak efektivně, jako se tak děje v jiných světových makro-regionech. Posílení schopnosti přenášet znalosti z vědeckého prostředí do praxe, to znamená do zboží a služeb vytvářejících nové evropské i globální trhy, proto náleží mezi stěžejní ambice EU pro nejbližší období. Doporučení Rady EU vyjednané předsednictvím ČR v Radě EU přináší opatření, jak tyto ambice naplnit.

Trojice výše uvedených a přijatých politických dokumentů zkompletovala činnosti MŠMT ve 2. polovině roku 2022 předsedalo za ČR výzkumné konfiguraci Rady EU pro konkurenceschopnost. Doplnila tak už dříve projednané a schválené Závěry Rady EU na téma Widening, dále Pražskou deklaraci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě a Brněnskou deklaraci k rozvoji globálního ekosystému výzkumných infrastruktur. V průběhu prosince bude předsednictví ČR v Radě EU připravovat ještě Závěry Rady EU k synergiím, ale s ohledem na termín zveřejnění zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, na které mají Závěry Rady EU reagovat, budou muset být negociace dokončeny až v 1. polovině roku 2023, čili v průběhu nastupujícího švédského předsednictví v Radě EU.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Andrej Babiš byl položen dotaz

Udělal jste z ČR snadný cíl pro Putina

Když by došlo na válku, nemyslíte, že teď hrozí, že námnaši spojenci nepomůžou, když vy nechcete pomoc jim? Nemáte dojem, že jste nás tím dost ohrozil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

22:26 Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice čast…