Ministr Brabec: Úspěšná spolupráce ČR a Gruzie na zlepšování životního prostředí

26.07.2015 20:41

Ministr Richard Brabec se setkal se svým gruzínským protějškem, ministrem životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Giglou Agulašvilim.

Ministr Brabec: Úspěšná spolupráce ČR a Gruzie na zlepšování životního prostředí
Foto: ANO
Popisek: Ministr životního prostředí Richard Brabec
reklama

Oba ministři na půldenním jednání probírali vedle aktuálních témat ochrany přírody, adaptace na klimatické změny, ekologických zátěží či odpadového a vodního hospodářství úspěšně zrealizované nebo běžící projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí v Gruzii, na nichž se podíleli či podílejí experti MŽP a jeho resortních organizací. Společně se zástupci českých firem ministři hovořili o zkušenostech zúčastněných podniků na realizaci projektů v Gruzii a také o možnostech či technologiích, které jsou schopni jejich experti ve spolupráci s odborníky MŽP gruzínské straně nabídnout.

Česká republika s Gruzií dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Důkazem jsou nejen časté studijní pobyty gruzínských expertů v ČR, ale zejména konkrétní zrealizované projekty se zaměřením na zlepšení životního prostředí v Gruzii.

„Gruzie patří mezi nejaktivnější partnery České republiky na poli ochrany životního prostředí mezi státy Východního partnerství [1] i mezi nečlenskými zeměmi EU. Jako příklad úspěšné spolupráce obou zemí bych uvedl právě dokončený twinningový projekt, na němž ČR spolupracovala s Rakouskem a který se zaměřil na posílení managementu chráněných území v Gruzii [2]. Na tento projekt šel 1 milion eur a podíleli se na něm experti z ministerstva i našich resortních organizací, konkrétně z KRNAP a Agentury ochrany přírody a krajiny. A naše resortní organizace realizovaly v posledních 5 letech dalších 5 projektů [3] zaměřených na obnovitelné zdroje energie, ochranu vod a geologie, což nejlépe dokazuje míru a kvalitu kontaktů obou našich zemí,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Během své dvoudenní návštěvy v ČR podepsali zástupci gruzínského ministerstva životního prostředí a Národní agentury pro ochranu ŽP tři memoranda o porozumění. Dvě z nich, týkající se pokračování rozvojových projektů v Gruzii a spolupráce v oblasti geologie, podepisovali s gruzínskou stranou zástupci České geologické služby. Tato memoranda znamenají další konkrétní realizační spolupráci podpořenou finančně z programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, který administrativně zajišťuje Česká rozvojová agentura. V roce 2013 byly v Gruzii realizovány dvoustranné projekty Zahraniční rozvojové spolupráce ČR za 21 mil. Kč. V roce 2014 byla v Gruzii realizována zahraniční rozvojová pomoc ve výši 43 mil. Kč. V letech 2015-2017 se pro dvoustranné projekty ČR v Gruzii počítá každoročně s 36 mil. Kč.

„Rád bych poděkoval za toto podnětné setkání a výměnu informací. Čeští experti můžou naší zemi nabídnout své zkušenosti s adaptací na klimatické změny, likvidací ekologických zátěží, vyrovnáváním se s povodněmi či sesuvy půdy, řešením otázek odpadového hospodářství i se zlepšováním péče o národní parky a rezervace. Kromě toho si ceníme odborných stáží v ČR pro naše odborníky i technologií, které nám můžou nabídnout české firmy v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v Gruzii,“ říká gruzínský ministr Gigla Agulašvili.

„Z diskuse se zástupci českých firem a gruzínské delegace o zkušenostech s prací na projektech v Gruzii a aktuálních potřebách této země v řešení problémů spjatých se životním prostředím vyplynulo několik oblastí, ve kterých by bylo možné navázat zcela novou či prohloubit dosavadní spolupráci. Pevně věřím, že se inspiraci z dnešního setkání povede v dohledné době přetavit do dalších konkrétních výsledků, nových projektů v oblastech geologie, meteorologie, protipovodňové ochrany, odpadového hospodářství a ochrany národních parků,“ doplňuje ministr Brabec.

Gruzínský ministr Agulašvili si při své dvoudenní návštěvě ČR prohlédl ZOO Praha, která po tragických povodních v Gruzii v červnu letošního roku vyslala do hlavního města Tbilisi 5 svých expertů, aby ve spolupráci s kolegy z Ústí n. Labem a Zlína zajistili péči o zvířata v tamní zoo. Dnes má gruzínská delegace v programu ještě prohlídku Českého krasu, který je příkladem udržitelné těžby vápence a toho, jak se s ní příroda vyrovnává.

Poznámky:

[1] Východní partnerství je projekt iniciovaný Evropskou unií v rámci evropské politiky sousedství. Jeho cílem je těsnější spolupráce Unie se šesti státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán). Projekt partnerství byl přijat na návrh polského ministra zahraničí podporovaného Švédskem v Bruselu 26. května 2008. Zakládající schůzka pak proběhla během českého předsednictví 7. května 2009 v Praze.

[2] Jednalo se o následující národní parky/chráněná území: Lagodekhi Protected Areas, Mtirala National Park, Imereti Caves Protected Areas a Ajameti Managed Reserve. Součástí projektu bylo vypracování plánu péče pro NP Mtirala nebo vypracování komunikační strategie pro vybrané národní parky.

[3] Dokončené projekty se zaměřením na životní prostředí:

· Energie z obnovitelných zdrojů energie pro chráněné území – Gruzie (2011–2013)
· Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti (2012–2013)
· Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii (2010)
· Zajištění dostupnosti pitné vody v nárazníkové zóně (2010)
· Elektrifikace odlehlých oblastí – Thušsko (2010)
· Twinningový projekt EU Posilování managementu chráněných území v Gruzii (5/2013–6/2015), realizátoři za ČR: MŽP, AOPK ČR, KRNAP

Aktuálně probíhající projekty:

· Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí - spolurealizátor: ČHMÚ, doba realizace: 2011-2015, rozpočet: 19,5 mil. Kč

· Realizace vybraných opatření z plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Tušsko - realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, doba realizace: 2014-2015, rozpočet: 3,9 mil. Kč

· Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dušeti - realizátor: Česká geologická služba, doba realizace: 9/2014-12/2016, rozpočet 11,4 mil. Kč

· Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii – realizátor: Dekonta, doba realizace: 2014-2016, rozpočet 7,6 mil. Kč

· Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II - realizátor: Správa jeskyní ČR, doba realizace 2015-2017

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Baxa (ODS): My se této věci chopíme rozhodně lépe

18:20 Baxa (ODS): My se této věci chopíme rozhodně lépe

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 15. června k návrhu změny zákona o pedagogických pracovníc…