Ministryně Benešová: Předkládáme nominační zákon, který pomůže s transparentností

11.09.2019 21:01

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 11. září k Vládnímu návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

Ministryně Benešová: Předkládáme nominační zákon, který pomůže s transparentností
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marie Benešová
reklama

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jedná se o vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, takzvaný nominační zákon. Tento návrh navazuje v podstatě na věcně obdobný návrh zákona, který byl předložen v předchozím volebním období Ministerstvem financí, jemuž vláda Bohuslava Sobotky uložila jej zpracovat, ale nakonec jej na své schůzi 5. dubna 2017 projednala, ale neschválila. Současná vláda proto opětovně zpracovala návrh nominačního zákona v obdobném znění, schválila jej a následně předložila Poslanecké sněmovně.

Obsahem tohoto vládního návrhu je povinnost jednotlivých ministerstev, provést při výběru osob do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti tohoto ministerstva, otevřené, transparentní výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré personální nominace nejen do řídících, ale i dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit výboru pro personální nominace, který je následně projedná a zaujme k nim stanovisko.

Navržený zákon dále upravuje i postavení, složení a působnost tohoto výboru, který bude poradním orgánem vlády. Takto už ostatně funguje výbor pro personální nominace nyní, ale dosud jen na základě usnesení vlády, přičemž navrhovaná úprava má jeho existenci a působnost stabilizovat tím, že budou upraveny na úrovni obecně závazného právního předpisu.

Návrhem zákona upravený nominační proces se pak použije u všech obchodních korporací bez ohledu na výši majetkového podílu státu v nich, dále též na státní podniky, národní podnik a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

Stanovisko výboru pro personální nominace k nominaci bude mít doporučující charakter, pokud se však ministerstvo od doporučení výboru odchýlí, bude mít povinnost toto své odchýlení zdůvodnit a neprodleně uveřejnit prostřednictvím webových stránek.

Závěrem bych se ráda stručně zmínila o projednání návrhu zákona hospodářským výborem Poslanecké sněmovny, který Poslanecké sněmovně doporučil vládní návrh nominačního zákona schválit ve znění dvou dílčích pozměňovacích návrhů, jimiž se snižuje požadovaná věková hranice pro účast ve výběrovém řízení z 28 na 25 let, a dále se upravuje účinnost zákona. S oběma těmito změnami lze za vládu jako předkladatele plně souhlasit.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Kudláček (ODA): Legislativu nelze  ohýbat na základě osobního úsudku

11:32 Jiří Kudláček (ODA): Legislativu nelze ohýbat na základě osobního úsudku

Na téma předávání informací ohledně koronaviru z pražského centra do menších měst jsem zaslal nyní j…