Ministryně Dostálová: Plně si uvědomuji nutnost investic do sociálních služeb

03.06.2018 18:12

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo další výzvy zaměřené na rozvoj sociálních služeb. Jedná se o výzvy Rozvoj sociálních služeb II. a Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. Pro žadatele je připraveno 500 milionů korun.

Ministryně Dostálová: Plně si uvědomuji nutnost investic do sociálních služeb
Foto: archiv kandidátky
Popisek: Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová

„Na výjezdech po krajích často navštěvuji nejrůznější sociální zařízení. Plně si totiž uvědomuji nutnost investic do sociálních služeb na celém území naší republiky. Věřím, že tak lidem, kteří se ocitli v nezáviděníhodné situaci, aspoň trochu pomůžeme v tom, že se zlepší jejich životní podmínky a že se ještě více zkvalitní služby, které jim pomáhají,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finance lze využít například na nákup nemovitostí, rekonstrukci či výstavbu objektů, dále také na pořízení vybavení a automobilů pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených či zdravotně postižených osob nebo osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Významnou změnou oproti předešlým výzvám na rozvoj sociálních služeb je omezení typů podporovaných sociálních služeb. Budou podporovány projekty poskytující služby v souladu se zákonem o sociálních službách, konkrétně domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře a azylové domy.

Výzvy na sociální služby zaměřené na terénní a komunitní péči z IROP byly poprvé vyhlášeny v roce 2016. Na základě hodnocení, které provedlo Centrum pro regionální rozvoj, bylo schváleno celkem 153 projektů za 1,225 miliard. V Ostravě tak například díky grantu z IROP ve výši 36,6 milionů korun vybudovali nové zázemí nízkoprahového denního centra a noclehárny Armády spásy určené pro osoby v obtížné sociální situaci. Současná budova ze 70. let minulého byla totiž v nevyhovujícím technickém stavu a její původní životnost byla překročena o více než patnáct let. Dalším příkladem je rekonstrukce ubytovacích a stravovacích prostor a navýšení kapacity Terapeutické komunity Podcestný Mlýn v Jihočeském kraji, která se specializuje na pomoc osobám se závislostí na nealkoholových drogách. Díky podpoře z IROP ve výši 26 milionů korun budou moci pobývat v tomto zařízení i děti klientů, které by byly jinak umístěny v dětských domovech či kojeneckých ústavech.

O podporu mohou až do 29. 11. 2018 žádat nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, církve a církevní organizace.

Detailní informace k výzvě č. 81 naleznete zde a k výzvě č. 82 ZDE.

reklama

autor: PV

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

zásah

Jak vysvětlíte razii u vás na ministerstvu? A vyvodíte nějakou osobní zodpovědnost? Přeci jen, za to, jak jsou zakázky zadávány jste přeci zodpovědná vy. Tady se pořád mluví o úsporách, přitom na obraně se utrácí o 106 a evidentně ne transparentně.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Šitina (SPD): Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů

21:03 Šitina (SPD): Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů

Jenom Královéhradecký kraj tak přijde o svá územní pracoviště v Broumově, Dobrušce, Dvoře Králové na…