Ministryně Schillerová: Jarní kompenzační bonus je zatím méně finančně náročný

27.01.2021 21:40

Projev na 5. schůzi Senátu 27. ledna 2020 k zákonu o kompenzačním bonusu

Ministryně Schillerová: Jarní kompenzační bonus je zatím méně finančně náročný
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová
reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Pečlivě jsem poslouchala, myslím, že se pořád vracíme k těm stejným tématům. Já se budu snažit být věcná a podepírat to o čísla a apelovat na vás. Skutečně je to na vás, abychom, pokud to jenom trochu je možné, abyste vy schválili ten návrh, protože i já mám zasypané všechny schránky požadavky těchto lidí, kteří na to čekají. Vezměte si, že oni třeba splácejí oddlužení, mají oddlužení na několik mnoho let, třeba se někdy do toho nedostali ani vlastní vinou, a nemají z čeho splácet, když jsme jim zavřeli provozovnu. Opravdu, to jsou hrozné příběhy, které nenechávají nikoho klidným. Pro ně každý den navíc je obrovské trauma.

Takže je to na vás a já budu velmi věřit ve váš zdravý úsudek a zdravý rozum a v to, že si řeknete, co má v tuto chvíli přednost z těchto všech důvodů. Já myslím, že tady by nemělo jít asi primárně o politiku. Ale to už nechám na vás. Pojďme k těm číslům.

Já si myslím, ať máte názor na pomoc vlády jakýkoliv, někdy v tom hraje roli politika, někdy víc, někdy méně, vláda k tomu nějak přistoupila. Ne všechno se povedlo, určitě nebudu říkat, to by nebylo správné, ale ten kompenzační bonus... Já jsem si prošla určitými obdobími, možná si vzpomenete vy, co se tomu víc věnujete, že na jaře, když jsem přišla tehdy s prvním návrhem a chtěla jsem to opírat o nějaký propad tržeb, tak ten návrh se shledal s obrovským odporem. Já jsem nakonec musela z toho prvního návrhu, který prošel nějakými zrychlenými připomínkami, vycouvat.

To porovnávání tržeb bylo složité, kdy mi najednou všichni začali psát: No jo, ale vy to porovnáváte za období, kdy já jsem byl v lázních, nemocný, rekonstruoval atd. Třeba ano, já nepodezírám ty lidi, že by si to vymýšleli. Pak jsme si řekli, nic, ta ekonomika je uzavřena masivně, jsou zavřeni skoro všichni, nebudeme to řešit, hlavně ať rychle pomůžeme. Takže to de facto dostali skoro všichni. Zprocesoval se skoro milion žádostí za velkou spoustu peněz, za chvilku ta čísla tady řeknu. Ten podzimní kompenzační bonus jsme pojali jinak než ten jarní.

Jarní, to skutečně dostal každý, včetně mého zubaře, včetně já nevím koho, prostě každý, kdo prokázal nějaký propad, dostával kompenzační bonus. Bylo to tak asi v pořádku. Podzim začal plíživě. Víte, že jsme postupně zavírali provozy, nebylo to tak masivní. K tomu se přidávali další. Už jsme to vázali záměrně na to, samozřejmě i s ohledem na rozpočtové možnosti, protože tak, jak to tady řekl jeden z vás, myslím, že pan Pavera, stát může skutečně dát jenom to, co má. Když to nemá, tak to nebude moci dát. To vlastně každý, i rodina, i obec, i kraj.

My jsme to pojali tak, že jsme to vázali, buď kompenzační bonus dostával ten, komu vládními restrikcemi byl provoz uzavřen, byla uzavřena možnost podnikání, a to podnikání bylo pro něho hlavním předmětem činnosti, tzn. příjmy byly nad 50 %, nebo ten, kdo byl vázán na uzavřený provoz, tady vzniká to jablko sváru, a je z 80 % vázán na ten uzavřený provoz. Klasický čítankový příklad je ta prádelna, která prala pro tu zavřenou restauraci a měla podíl svých příjmů aspoň 80 %.

Tady vznikala ta různá výkladová stanoviska. Vy jste tady citovali třeba fotografa. Ale i ten fotograf, jestliže fotil svatby nebo fotil nějaké kulturní akce, které dnes jsou vládními restrikcemi zakázané, dostane kompenzační bonus. Tam to pojetí je jenom o tom, že Finanční správa to víc prověřuje. Tzn. jestliže někdo měl provozovnu, ta provozovna je restrikcemi zavřená, je to jednoduché. Ale jestliže ji neměl před restrikcemi, nebo před pandemií, a nemá ji ani teď, tak ten finančák se samozřejmě logicky ptá, zda nemá jiný zdroj příjmů.

Já vždycky uvádím, já se některým případům věnuji osobně, když mně ty lidi píší, nějak se mě to dotkne, nebo mně různě volají, tak si ty věci nechávám vysvětlovat. Samozřejmě obecně, já nemám přístup do žádných spisů. Nevím, třeba jsem řešila, včera jsem to říkala na hospodářském výboru, obrátil se na mě léčitel. Takový zvláštní problém, léčitel s nějakými čaji, dostal na jaře, dostal tehdy. Já jsem mu vysvětlovala to pojetí, zjistili jsme, že on má provozovnu, kterou samozřejmě má zavřenou, protože ti pacienti tam nemohou docházet, ale tu provozovnu neměl nikde nahlášenou. No tak logicky ten finančák o té provozovně neví, tak se to vysvětlilo.

Nebo paní šije rukávy k obleku, firma je zavřená. Logicky tam má víc jak 80 % příjmů. Čili je to jenom o tom to více prověřit. Protože logicky ten podnikatel může mít více zdrojů, může podnikat na e-shopu atd. Takže toto je filozofie toho podzimního kompenzačního bonusu, která je jiná než u toho jarního. Nezapomínejte, prosím, a prošlo to tehdy, tuším, i vaším, myslím, že pan senátor Goláň to byl, jeho pozměňovací návrh, já jsem ho podporovala na plénu Poslanecké sněmovny, že kompenzace se mohou sčítat. Kompenzační bonus, k tomu COVID Nájemné, k tomu ošetřovné, k tomu Antivirus, má-li zaměstnance, atd. COVID Uzavřené provozovny, takže ono se to nasčítává. Takže toto všechno mějte na paměti, prosím, když o tom budete jednat.

Ještě než se dostanu k obcím, co se týká odsunutí daní, víte, že jsem udělala několik liberačních balíčků, několik generálních pardonů. DPH je teď například odsunuto až do 16. srpna kvůli loss carryback, kdyby uplatnili, tak to má vliv na zdanitelná plnění. Pan senátor ví, nechci vás tady zahrnovat technikáliemi. Odsunula jsem ještě daň z nemovitých věcí a silničku, což bylo 1. 2. Generální pardon, už nezvažuje odsunutí příjmovky, protože už v tom je hrozný zmatek. A to z několika důvodů. Jednak prošla novela daňového řádu, která odsouvá tuto lhůtu, pokud se podává elektronicky, o měsíc. Tím se odsouvají, i když zpracovává poradce, měsíc plus další tři. Pak chystáme online finanční úřad. Máme tam asi měsíc zpoždění kvůli covidu, ale spustíme ho zhruba do poloviny února, což znamená, na všechny daně, obrovský boom elektronizace. Samozřejmě Finanční správa je připravena, protože ekonomika není zasažena celá, je zasažena část ekonomiky, Finanční správa je připravena všem těmto zasaženým segmentům vyhovovat individuálně. Já samozřejmě s kolegy připravuji i v souladu s online finančním úřadem, chtěli jsme to oznámit až při tom, ale to je jedno, to klidně řeknu teď, vždyť jsou to věci, které jsou běžné, chystám nějaké plošné prominutí všech sankčních poplatků a těchto věcí. Takže to bych jenom chtěla k tomu říci.

A teď ty obce. Já si vezmu čísla. Jarní bonusové období kompenzačního bonusu, bylo vyplaceno z veřejných rozpočtů 22 mld. Státní rozpočet to stálo 14,5 mld., obce se podílely 5,5 mld., kraje 2 mld. To už jsou tvrdá čísla.

Anketa

Má Česko nakoupit a využívat ruskou vakcínu Sputnik V?

93%
7%
hlasovalo: 25061 lidí

Co se týká dopadů podzimního kompenzačního bonusu, do konce roku 2020 veřejné rozpočty 2,4 mld., státní rozpočet 1,6, obce 0,6, kraje 0,2 do konce roku 2020. Odhad zbývajících dopadů podzimního kompenzačního bonusu, počítáme, že by to mohlo být šest bonusových období, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet pandemie, tak kdybychom počítali šest bonusových období v roce 2021, veřejné rozpočty 8 mld., státní rozpočet 5, obce 2,2, kraje 0,8. Takže minulý rok obce utrpěly ztrátu v důsledku kompenzačního bonusu, jaro i podzim, když sečtu jaro a podzim, co jsem teď říkala, 6,1 mld. Je to 0,6 plus 5,5. Dostaly kompenzaci v roce 2020 na kompenzační bonus 13,4, tzn. že k začátku roku 2021, budu-li mluvit řečí čísel, není to žádné vyčítání, jen tvrdých čísel, mají předplaceno 7,3 mld. To jsou jasná, tvrdá čísla. Kdykoli je komukoli z vás ráda pošlu.

Jarní kompenzační bonus je zatím méně finančně náročný. Myslím teď ten, co probíhá, jaro 2021. Na obce připadá asi 0,3 až 0,4 mld. v měsíci, a to při zohlednění odhadu zbývajících dopadů za celkových šest bonusových období, tj. dopady dalších cca 2,2 mld. budou obce pořád, pořád, to musíme brát vcelku, to nebyl rok 2020 a teď jedeme nanovo, prosím, to jsou pořád jedny peníze, tak pořád zůstává předplaceno, kdybych započetla i těch šest bonusových období, asi 5,3 mld.

Já nechci připomínat, je pravda, že kraje kompenzace nedostaly. Vysvětlovali jsme, že jsme tam tehdy poskytovali celou řadu peněz, ať už dotačních programů, já už to nechci zase vyčítat, na ochranné pomůcky a na různé odměny. Já jsem prezentovala v lednu pokladní plnění za rok 2020. Z něho vyčtete, zase tvrdá čísla, že z výdajové strany státního rozpočtu dostaly kraje, města a obce, když srovnám rok 2019, kolik dostaly z výdajové strany, a rok 2020, tak o 46 mld. více z výdajové strany. Tzn. to je na různé dotace nebo poskytnutí kompenzací. Jsou to tvrdá čísla z pokladního plnění, takže bych jenom chtěla říct, že svědomí vůči municipalitám opravdu mám v tomto směru čisté.

Mám tady předběžná čísla, protože úplně přesná čísla o stavu veřejných financí a o stavu rozpočtů krajů, měst a obcí budu mít až v březnu, protože kraje, města a obce musí dodat na ministerstvo financí účetní závěrky zhruba do poloviny února, letos počítáme, že některé z nich budou asi ve zpoždění, tak to čekáme spíš do konce února, takže v březnu budu mít už tvrdá čísla. Udělám rozhodně brífink, připravím grafy, jak jsou na tom ve stavu na účtech, jak jsou na tom s investicemi, jak jsou na tom vůbec s financemi. To budu prezentovat tak, aby je všichni měli k dispozici. Podle naší predikce.

A jen taková dvě čísla, jestli ještě dovolíte. Když srovnáme podle makropredikce ministerstva financí, říkám, úplně tvrdá čísla budou v březnu, srovnám rok 2019 a 2020, obce dostaly celkem procentuálně, když srovnám 2019 a 2020, je 101,4 % a z RUD 101,9 %. Takže více než v roce 2019. Já jsem ráda. Já jsem skutečně velmi ráda, protože to aspoň vede k tomu, že obce nemusí brzdit své investice, nemusí je omezovat, protože to je velmi důležité, abychom se teď všichni společně proinvestovali z krize. Já jsem ráda, že se to podařilo, že se podařilo, i pokladní plnění to ukázalo, že to, že dopadl rozpočet nakonec „tak dobře“ v rámci této hrůzy, která nás potkala celosvětově, byl důsledek toho, že se vybralo o 111 mld. více na příjmech. Byla tam asi tři překvapení obrovská, která nás skutečně překvapila. Nechci vás tady tím unavovat, když to někoho bude zajímat, tak vám to řeknu. Když jste tady mluvili o příjmech, já jsem prominula zálohy na dani z příjmu, čímž se v cash flow odsunuly až na rok 2021. Polovina firem to zaplatila, přestože prominutí tam bylo. Plus 20 mld. to přineslo, překvapení, nepočítáte s tím. Říkáte si, 40 mld. nedostanete, a půlka firem to zaplatila. Nebo jsme počítali s minimálním růstem mezd a mzdy rostly o 6 %, obrovské překvapení. DPH samozřejmě. Propad DPH. Protože krize je tentokrát strukturálně naprosto rozdílná. Některé segmenty podnikání téměř úplně zdecimovala a některé naopak zase vynesla nahoru. Z hlediska podílu na HDP jsou to spíše segmenty, které podíl na HDP nemají až tak velký. Takže meziroční propad DPH byl něco kolem 2,5 %, to je skutečně velmi překvapující. Prokazuje to odolnost české ekonomiky. A to je prostě v tom všem, co se děje kolem nás, to světélko na konci tunelu, které já vidím, a věřím, že se z toho dostaneme.

To je všechno, děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zahradil (ODS): Covidovou krizí se Evropská unie střelila do obou nohou

11:35 Zahradil (ODS): Covidovou krizí se Evropská unie střelila do obou nohou

Komentář na facebookovém profilu k očkování ve Velké Británii a Evropské unii.