Nedbálek (ČS): Naše drobné, ale velké vítězství

22.01.2022 21:15

K petici na zrušení Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 466/2021 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, se v částech, které se dotýkají opatření proti covid-19, připojilo víc jak 4000 petentů.

Nedbálek (ČS): Naše drobné, ale velké vítězství
Foto: Česká suverenita
Popisek: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

K petici na zrušení Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 466/2021 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, se v částech, které se dotýkají opatření proti covid-19, připojilo víc než 4000 petentů. Na základě toho začala naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, ze Slušovic připravovat žalobu na zrušení této vyhlášky.

Příprava žaloby

Dne 6. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) žádost o poskytnutí informace od naší advokátní kanceláře, jak je to z bezpečností očkovací vakcíny V odpovědi na žádost, Ministerstvo zdravotnictví č. j.: MZDR 44908/2021-2/MIN/KAN ze dne 14. prosince 2021 uvádí mimo jiné:

„Všem 4 léčivým přípravkům (vakcínám) používaných v ČR k plošnému očkování proti onemocnění Covid-19 Comirnaty, Spikevax (Moderna), Vaxzevria, COVID-19 Vaccine (Janssen) byla udělena podmínečná registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004. Podmínečná registrace je jedním z mechanismů regulace EU umožňujícím včasný přístup na trh léčivým přípravkům nezbytným pro urgentní lékařskou potřebu včetně krizových situací.“

Vakcíny jsou podmíněně schváleny a musí být označeny červeným trojúhelníkem s nápisem:

“Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.“

Znamená to, že není známa například dlouhodobá účinnost a dlouhodobá bezpečnost a je třeba tento přípravek pečlivě sledovat, protože o přípravku je k dispozici méně informací. Neznamená to ovšem, že na základě takové registrace může kdokoli tvrdit, že přípravek je bezpečný. Pacient musí být o takové situaci řádně informován, a právě i proto je vyžadováno označení s červeným trojúhelníkem a nápisem.

Ministerstvo zdravotnictví nevysvětluje na základě, jakého dokumentu může tvrdit, že Vakcína je bezpečná, snášenlivá, zaručující imunogenicitu a účinná proti COVID-19 u zdravých jedinců, a dokonce i u těhotných žen a dětí.

Anketa

Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19?

47%
53%
hlasovalo: 26737 lidí

Jeden z důvodů, proč nebyla udělena konečná registrace léčivého přípravku, je chybějící zpráva o bezpečnosti, snášenlivosti, imunogenicitě a účinnosti kandidátů RNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých jedinců!

Taková studie vyžaduje delší čas a je v současné době teprve v průběhu. Znamená to, že výrobce vakcíny netvrdí, že Vakcína je bezpečná. Zato representant ministerstva zdravotnictví otevřeně propaguje její bezpečnost, i když není schopen ji doložit. Takového aktu není schopen ani Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)[1].

Situace očkovaných a neočkovaných

Zatímco u nás se nezveřejňují statistiky očkovaných a neočkovaných dle oficiálních britských zdrojů, od srpna jsou v Anglii 4 z každých 5 úmrtí na covid-19 plně očkovaní. Data pocházejí z agentury UK Health Security Agency (UKHSA), která je výkonnou agenturou ministerstva zdravotnictví a sociální péče. UKHSA publikuje týdenní zprávu „Vaccine Surveillance“, která obsahuje údaje o případech Covid-19, hospitalizacích a úmrtích podle stavu očkování po dobu čtyř týdnů.[2]

Míra hospitalizace a úmrtnosti u plně očkované populace je však vyšší a rovná se šokujícím 63 %. To znamená, že plně očkovaná populace má vyšší pravděpodobnost, že zemře po hospitalizaci na Covid-19. Jasně to ilustruje, že se do značné míry jedná o pandemii plně očkovaných. Mezi 16. srpnem a 21. prosincem 2021 došlo v Anglii k 3 070 úmrtím na Covid-19 mezi neočkovanou populací, ve srovnání s 12 058 úmrtími mezi očkovanou populací ve stejném časovém období. To je rozdíl 3,9x.

Míra úmrtnosti se vypočítá vydělením počtu známých úmrtí počtem známých případů v populaci. Míra úmrtnosti mezi neočkovanou populací je pouze 0,2 %, což je v souladu s průměrnou úmrtností v roce 2020, než bylo zavedeno očkování na Covid-19.

Hospitalizace COVID-19 Graf č. SEQ

graf

Graf_č. 3 \* ARABIC 1: Počet hospitalizací a úmrtí Covid-19 podle stavu očkování v Anglii mezi 16. 8.-5. 12 Úmrtí na covid-19

graf

Graf č. 2: kumulatívní úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování v Anglii mezi 16. 8.-5. 12 Míra úmrtnosti na COVID-19 podle stavu očkování

graf

Graf č. 3: míru úmrtnosti hospitalizací mezi neočkovanou a očkovanou populací za 16 týdnů.

Vakcína Pfizer nabízí méně než 1% ochranu proti COVID-19 [3]

Vyšetřování kanadské organizace COVID Care Alliance (CCCA) zjistilo, že vakcína proti koronaviru (COVID-19) společnosti Pfizer má účinnost pouze 0,84 procenta. Dodali, že vakcína Pfizer způsobila více škody než užitku [4].

CCCA nedávno zveřejnila video a doprovodnou 50stránkovou PDF prezentaci, která poskytuje důkladné vysvětlení jejich vyšetřování nedávných údajů zveřejněných společností Pfizer ohledně vývoje a testování vakcíny COVID-19 společnosti Big Pharma.

Video a prezentace vysvětlují, že CCCA pouze kvantifikuje a uvádí do kontextu tvrzení společnosti Pfizer, že očkování proti COVID-19 je aktem snížení rizika. Když společnost Big Pharma poprvé představila svou vakcínu veřejnosti, tvrdila, že sedm dní po druhé dávce vykazuje 95procentní účinnost. CCCA však uvedla, že 95procentní účinnost je snížením „relativního rizika“, a nikoli „absolutního rizika“, což je podle organizace přesnější vědecké měření pro posouzení účinnosti. [5]

Podle absolutní hodnoty snížení rizika má vakcína Pfizer COVID-19 účinnost pouze 0,84 procenta.

Data ukazují, že očkování COVID-19 od společnosti Pfizer snižuje pravděpodobnost nákazy virem. Údaje ze studií však ukazují, že i bez vakcíny bylo riziko nákazy koronavirem „extrémně nízké“, 0,88 procenta.

Když se však vezmou v úvahu všechna data ze studií, skutečný čistý přínos nebo absolutní riziko užívání vakcíny Pfizer COVID-19 je pouze 0,84 procenta.

"Kolik lidí by se rozhodlo vzít si vakcíny COVID-19, kdyby pochopili, že nabízejí méně než jedno procento celkového přínosu?" zeptal se CCCA. „Je jasné, že společnost Pfizer a agentury dohlížející na jejich zkoušky, nedodržovaly zavedené, vysoce kvalitní bezpečnostní a účinné protokoly hned od začátku. [6]

Vakcína Pfizer zvyšuje riziko onemocnění

Údaje ze studií společnosti Pfizer také dokazují, že očkování zvyšuje riziko onemocnění. Podle organizace ukázaly šestiměsíční zkušební údaje společnosti Pfizer „důkaz poškození první úrovně“. Zjistilo se, že přibližně 91,3 procenta lidí v očkované skupině zaznamenalo nežádoucí reakce na experimentální vakcínu. „Snížení počtu případů nemá žádný přínos, pokud je spojeno s vyšší nemocností a úmrtím,“ uvedl CCCA.

Mezi očkovanými došlo také k desetiprocentnímu nárůstu závažných nežádoucích příhod. Závažná nežádoucí příhoda zahrnuje hospitalizaci nebo návštěvu pohotovosti nemocnice. Kromě toho zemřelo více lidí v očkované skupině než ve skupině s placebem.

„Každá vláda, která schválila tento lékařský zásah pro své občany, měla zajistit, aby studie používala vhodné klinické koncové body a vysoce kvalitní bezpečnostní vědu,“ uvedla CCCA. "Každý vládní úředník, který má tyto důkazy a nadále umožňuje svým občanům, aby byli naočkováni toxickým prostředkem, je přinejmenším nedbalý."

Závěr

Ke konci roku 2021 jsme byli svědky narůstající hysterie z covidu 19. Politici, aby si zachránili tvář a zodpovědnost související s chaotickými nelogickými a defacto destruktivními kroky a nařízeními, hledají nepřítele. Kdo na to poukazuje, je označován za dezinformátora. Přitom nejvyšší dezinformační kampaň byla ona slavná tečka za problémem, ze které je dnes otazník s vykřičníkem. Když mocní zjistili, že to, co hlásali se hroutí jak domeček z karet, bylo nutné najít viníka.

Nikdo by neměl mít více moci, než kolik má odpovědnosti. A nikdy bychom neměli mít více odpovědnosti než moci.

Každý, kdo vládne jiným, si musí být jasně vědom toho, že za své činy nese odpovědnost. Moc by měli vykonávat pouze ti, kteří jsou schopni nést odpovědnost.

Zvláště když už tu máme zase zakázané věty, pravda se nazývá deziformací a dezinformace pravdou, a když ani to nefuguje, nastoupí tvrdá cenzura. Člověk si v listopadu 1989 říkal, že ty totalitní praktiky vymřou po meči.

A lidé chtějí mít klid –pro podobný klid vstupovali kdysi do partaje (KSČ). Všichni, jen namísto stranických knížek budeme nosit všemožné "dobrovolné „certifikáty. Lépe se totiž věří slastným slovům, než abychom se začali brodit realitou.

Jedno hloupé nařízení, sloužící jen k šikaně občanů je nahrazeno druhým a mnohdy ještě stupidnějším. Selský rozum nás vede k logickým závěrům, které ukazují mezery a pokrytectví v nařízeních a vůle je plnit se nedostavuje.

Hlavně, že se kolem tohoto pojmu točí poslední týdny naprosto všechno. Stanovisko se mění z týdne na týden., někdy ze dne na den a někdy i smyslově protichůdně.

Stát tedy vydává protiústavní a nezákonná opatření, která nemají medicínské důvody, ani podklady ve vědecké studii, ale jsou pouze politickým nátlakovým rozhodnutím. Soudy, víc jak tři desítky nařízení a rozhodnutí ruší jako protizákonná, stát se přes výkonnou moc chová stále protizákonně, vydává nová nařízení se stejnými chybami. Politikové tedy rozhodují o tom, kdo si může dát v restauraci kávu a má právo přístupu k základnímu vzdělání a kdo si může jít zaplavat a zacvičit do fitka, zazpívat si, zalyžovat si. Máme tu politickou segregaci občanů včetně dětí jedna radost, a většinu to nechává naprosto klidnými. Lidem ještě nedochází, že když nestačí zastrašování, nastoupí cenzura.

Totalita často "požírá" své děti. Stát si myje ruce. Odpovědnost za následky očkování si nese každý sám, protože se rozhodl dobrovolně. Odpovědnost za protizákonnou šikanu v práci nesou zaměstnavatelé. Odpovědnost za šikanu dětí nesou učitelé. Odpovědnost za šikanu pacientů nesou lékaři. Odpovědnost za šikanu hostů restaurací nesou číšníci a majitelé. Odpovědnost za vyžadování nezákonností nese policie a hygiena. Protože opatření je politickým rozhodnutím, za které ministr právně neodpovídá.

Na základě rovněž výhradně politického rozhodnutí se tu vytvořily skupiny lidí, kterým jsou odebírána základní práva, což je protiústavní. A nikomu diskriminace náhle nevadí. Státní moc přenáší své povinnosti, dané zákonem a ústavou, na civilní osoby, což je protizákonné. Šikanují se a vydírají se zaměstnanci, rodiče dětí, podnikatelé. A ničí se jim životy, což je zločin zejména u dětí. Stát se jednou nedoplatí. Pořádají tiskovky a novináři zkreslují význam informací, lidé se zastrašují a vydírají dál, jako by se nechumelilo, a uvažuje se o dalších nesmyslných opatřeních.[7]

Už zase nabádáme svoje děti a vnoučata, aby ve škole a na ulici nemluvily o všem, co doma slyší, jako před rokem 1989.

Jsme jedinečné individuální a svobodné bytosti. Měli bychom se navzájem respektovat. Pokud toho nejsme schopni, a to je čistě náš problém, je naše volba, kde si dáme své hranice. Nesmíme ohrožovat druhé, ale druzí očkovaní, jak je vidět z grafu ohrožují nás neočkované. Ale vnucovat názor občanům, a dokonce pod pohrůžkami, tak to není pouze manipulace. Nikdo z těch, kteří rozhodují za nás, neponese osobní zodpovědnost za všechny důsledky této situace a možné vedlejší nežádoucí účinky vakcíny. Jsem rád, že jsme přispěli troškou do mlýna, žalobou a argumenty na zrušení nesmyslné vyhlášky.

V Slušovicích, leden 2022

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Poznámky:
[1] EMA – European medicines agency
[2] zdroj ZDE
[3] zdroj ZDE
[4] zdroj ZDE
[5] “More Harm Than Good:” Viral Canadian Covid Care Alliance Document Gives Disturbing Data on Pfizer Vaccines, Describes “Level 1 Harm”, Misrepresented Efficacy [VIDEO] - NewsRescue.com (ZDE)
[6] Canadian Covid Care Alliance Releases Critical Report on Pfizer Trials | OCLA (ZDE)
[7] NEDBÁLEK Karel, Revoluce v roce1989 začala ve Slušovicích, aspekt inkluze NEW AGE anebo vše bylo jinak. 2022. ISBN 978-80-908245-7-7

Článek byl převzat z Profilu doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Nemyslíte, že to váš kolega Kalousek vystihl přesně? Nebo v čem nemá pravdu?

,,Nezoufejme. Od 1. června benzin zlevní až o 1,50 Kč/l, protože “sněmovna myslí na lidi” a na čtyři měsíce snížila spotřební daň. Od 1. října benzin tedy benzin opět o 1,50 Kč/l zdraží, ale to už bude po volbách. Marně pátrám po nějakém ještě hloupějším zásahu do spotřební daně, než se povedl nám, ...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pekarová Adamová (TOP 09): Nezpovídáme se majiteli, ale voličům

9:45 Pekarová Adamová (TOP 09): Nezpovídáme se majiteli, ale voličům

Komentář na facebookovém profilu k návrhu zákazu médií politiky a korespondenční volbě