OMMO k současnému dění v Mostě, aneb co paní senátorka ve svém rozhovoru neřekla

24.09.2015 9:05

V rozhovoru nazvaném „Senátorka o nahrávce z Mostu: Jsme tu zkrátka na Klondiku“[1] se senátorka MUDr. A. Dernerová vyjadřuje k poslednímu závažnému dění v Mostě (viz nahrávka)[2], spojeném se jmény zastupitelů z Klubu KSČM A. Sigmundem, J. Syrovým (Sdružení Mostečané Mostu; SMM) a J. Schillerem (ANO).

OMMO k současnému dění v Mostě, aneb co paní senátorka ve svém rozhovoru neřekla
Foto: Občané městu, město občanům
Popisek: Občané městu, město občanům

Abychom si „politické angažmá“ paní senátorky přiblížili, stačí pro začátek uvést, že byla zvolena v roce 2010 za hnutí Severočeši.cz do senátu a v tomtéž roce do Zastupitelstva města Mostu za Sdružení Mostečané Mostu. Zatímco ještě např. v roce 2002 a 2006 kandidovala do téhož zastupitelstva za Sdružení nezávislých kandidátů – ED. Pokud bychom přemýšleli o motivech jejího vstupu do politiky, pak ona sama říká: „Šla jsem do politiky, abych byla užitečná…“[3] Paní senátorka, pravda, už nedodává, komu a možná „za kolik“, ale že si „nahrává“ směrem s více subjekty, o tom snad přesvědčovat nemusí.

Čím tento rozhovor paní senátorky A. Dernerové může zaujmout:

rovina psychologická – paní senátorka, svou profesí dětská lékařka – neuroložka mohla patřit mezi oblíbené a dosti vytěžované lékaře na Mostecku. Byla v kontaktu s veřejností a zřejmě sama se svou profesí realizovala jako odbornice zejména v oblasti praktické dětské neurologie. Motivace oblíbeností, přízně a žádanosti ve veřejnosti jistě sehrály svou roli. Odtud také známost její osoby a jen krůček k tomu zúročit tyto předpoklady hmatatelněji. Politika, tedy to, co s ní souvisí a proč se jí někteří z nás osobně účastní, zahrnuje oblast zájmů, potřeb, určitou ideovou až ideologickou nabídku. A protože politika je také věcí vztahů a vazeb, souvislostí a okolností, které se v ní realizují, osoba paní doktorky se musela při své veřejné prezentaci, která k politice patří, spojit se subjektem, organizací, která na jedné straně využila jejího společenského postavení, aby jí – na druhé straně – sama nabídla odpovídající zázemí (předvolební kampaň, finance na ni atd.) vedoucí k jejímu zvolení (výčet politického angažmá paní doktorky uvedené výše tomu více než nasvědčuje);

rovina ekonomická – pokud se mezi lidem obecným říká, že do politiky jdou ti, co si v ní chtějí, a také prý přijdou na „své“, tzn. k penězům, majetku, moci, vlivu atd., atributům údajně zištným, a tudíž tomu „nejhoršímu“, např. finance jako hlavní motivace u paní doktorky (subjektivně) s největší pravděpodobností odpadají. Psychologicky to naopak mohlo pro méně zasvěcené světit obraz „čistých úmyslů“ u paní doktorky. Posouzení tohoto velmi „hlubinného“ aspektu motivů a motivací je možná v tuto chvíli vývoje lepší ponechat na „vnitřním hlasu“ jí samotné… Paní doktorka působí v různých patrech politiky – od těch nejnižších po nejvyšší. O kumulaci veřejných funkcí se v jejím případě asi neuvažuje, protože se může tvrdit, že už je tak populární, že by i politice sama chyběla.

Ale možná bychom se mohli paní doktorky s odstupem času zeptat: jaký je dodnes osud jednoho z jejích předvolebních slibů z r. 2010 o nezdaněných výhodách, resp. paušálních náhradách, jejichž výnos měl být „převeden na nějaké subkonto existujícího dárcovského konta. Tyto finance chci směřovat na Mostecko, kde to bude potřeba – ve prospěch handicapovaných a podobně“, říká pro týdeník Homér v listopadu r. 2010[4];

rovina politická – politické angažmá paní doktorky nabralo min. od r. 2002 na šíři i výši, a to jak co do počtu zaujímaných pozic, tak subjektů, s nimiž se do těchto pozic dostala. Dá se tedy vcelku odpovědně říci, že min. na a za mostecký Klondike působí ve vrcholných funkcích ne jedno volební období. Je proto téměř nemožné nemít informace o dění, aby se za celou dobu dalo pouze konstatovat něco o „signálech“[5] a pokud těmto „signálům“ nebylo dostatečně porozuměno, je na místě se ptát: oč se tedy opírá a realizuje se jeden z bodů volebního programu paní doktorky – boj s korupcí?;

rovina symbolická – paní doktorka se léty svého působení v politice stala jakýmsi ztělesněným symbolem boje s korupcí, či spíše sama sebe a okolí se o tom snažila přesvědčit, za což jí některý z donátorů zřejmě „zajistil“ cenu Fr. Kriegla. O symbolech lze obecně říci, že v sobě mají jakýsi „statický“ i věčně oživovaný aspekt. Tedy, že mohou být trvalým označením významů, ale i posloužit k vytváření významů nových. Boj s korupcí se v tomto státě stal jakýmsi „folklorem“. Korupce je přitom jedním z atributů fungování, resp. nefungování současné společnosti. Je výsledkem jeho selhávání, stejně jako se sama stává nástrojem používaným k rozkládání systému společnosti (příčiny). Korupce se neděje nahodile a osamoceně, na individuální úrovni. Je dílem povětšinou kooperace lidí a skupin za účelem prosazení svého vlivu, získání moci, jiných lidí (jako nástrojů) a s tím souvisejících výhod. Jméno paní doktorky bylo svého času spojeno s „odhalením“ caus o nákupu údajně předražených medicínských přístrojů, v nichž se měla angažovat Krajská zdravotní a. s. A protože vše se tak nějak „rozpadalo“ s propadáním politického vlivu a moci zejména ODS a ČSSD na úrovni kraje, hledaly se „nové tváře“. Otázkou je, zda se kromě těchto tváří, k nimž byla přiřazena také paní doktorka, změnilo i ekonomicko-podnikatelské prostředí Ústeckého kraje, které se politicky spoléhalo na lobbing zástupců právě z ODS a ČSSD? Poslední vývoj spíš naznačuje, že zatímco ekonomické podloží zůstalo téměř beze změny, k politickému střídání tváří došlo. Mnohdy za více či méně dramatických okolností (viz např. tragická smrt podnikatele a vlivného člena ČSSD R. Housky). Na kraji dnes vládnou společnými silami komunisté (na čele s hejtmanem O. Bubeníčkem[6]), sociální demokraté (s pozůstalou paní ex-hejtmankou Vaňhovou), a také Severočeši.cz (Ing. J. Zelenka), k nimž patří i paní doktorka. Téma boje s korupcí s údajně předraženými medicínskými přístroji se mj. dalo veřejnosti jako to, co přitáhne její pozornost (jde přeci o zdraví lidí a v kombinaci s penězi… Na to přeci lidi slyšet budou!), aby korupční vztahy a vazby mohly růst dál. Není vyloučeno, že právě KSČM na úrovni třeba Ústeckého kraje může pro mnohé sloužit jako „užitečné“ krytí pro podobné šarády. Dění v Mostě svědčí o tom, že ani těm z KSČM (nikoliv poprvé a zda naposledy?) není korupční jednání cizí a že „najmutí“ „třetí“ osoby v podobě A. Sigmunda má jen zastřít některé výše postavené persony, o nichž se na nahrávce[7] také mluví – zastupitel J. Novák a poslankyně H. Aulická Jírovcová, kterým údajně jen jejich pracovní zaneprázdnění nedovolilo se korumpující akce „nákupu“ potřebného zastupitelského mandátu zúčastnit.
A pokud se Klondiku tak daří, ptejme se paní doktorky, veřejné činitelky za Most a v Ústeckém kraji, je-li podle ní vše v rovině „signálů“:

proč např. paní doktorka podpořila prodej KD Repre v Mostě v roce 2010 a neozvala se ani v průběhu jeho vyšetřování Policií ČR, aby sama sdělila své stanovisko občanům, když nyní po 5 letech „úspěšného prodeje“ se KD REPE musí převést zpět na město Most?,

pročpak se paní doktorka podivuje přístupům na úrovni řízení města Mostu - „O řízení města ruku v ruce se záležitostmi a benefity, které jsou s tím spojené. Jde o řízení městských podniků, obsazování dozorčích rad, o ovládnutí sportovních aktivit, na které město přispívá.“[8] Vždyť právě SMM, za nějž byla ještě donedávna v zastupitelstvu (do r. 2014), provozovalo stejné praktiky a za vytvořené placené místo předsedy kontrolního výboru v roce 2010 pro zastupitele J. Kurcina za KSČM v Mostě se očekávalo větší díl koaliční spolupráce na kraji, jak se sám vyjádřil předseda SBD Krušnohor a sekretář SMM, tehdy ještě „kamarád“ se současnými reprezentanty z S.cz. A ztráta paměti je skoro nemožná!

Paní doktorce připomeneme např. také námi jí adresovaný dopis z r. 2013 „Dopis MUDr. A. Dernerové, senátorce a zastupitelce“, nejen o situaci v mosteckém Klondiku (Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/dopis-mudr-a-dernerove-senatorce-a-zastupitelce/). Odpovědi na něj se nám dodnes nedostalo a přes Parlamentní listy se ústy redaktorky neslo cosi v duchu, že jde přeci jen o „místní záležitosti“. Jakoby korupční jednání bylo více nebo méně závažné na centrální nebo lokální úrovni…,

a snad ještě poznámku: jak dokáže vůbec paní doktorka na faktické, nikoliv pouze na symbolické úrovni odlišit působení druhých a to své, když za většinu z uvedených – SMM, Severočechy.cz (Severočechy Most) kandidovala a také spoluvládla?

Konečné resumé po přečtení rozhovoru s paní senátorkou MUDr. A. Dernerovou. Hodně z jejích slov nasvědčuje tomu, že nejde-li o moc také v jejím případě, pak právě o ní jde v prvé řadě. Drobné úkroky činěné jí samotnou směrem k ANO – „Ne všichni politici z ANO jsou špatní, do jednoho pytle bych je nehodila. Jsou tam samozřejmě čestní lidé, kteří chtějí, aby se zákony a pravidla hry dodržovaly. A pak tam jsou lidé, kteří třeba neunesou už jen to, že se stanou politickým nominantem, a v ANO vidí jen příležitost.“ [9]- nasvědčují tomu, že svůj symbol „boje s korupcí“ paní doktorka má v nabídce pořád a za hnutí ANO to do žádné funkce přeci ještě nezkusila.

Za OMMO:

L. Vaněk
V. Balín
H. Svobodová

[1] Senátorka o nahrávce z Mostu: Jsme tu zkrátka na Klondiku. Neovlivní.cz [online] Dostupné: http://neovlivni.cz/senatorka-o-nahravce-z-mostu-jsme-tu-zkratka-na-klondiku/ [cit. 23. 9. 2015]

[2] Poslechněte si tajnou nahrávku, jak se v Mostě kupují politici. Už zní: Odstupte. Mostecký deník.cz [online] Dostupné: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/je-toto-korupce-poslechnete-si-tajnou-nahravku-jak-se-v-moste-kupuji-politici-20150923.html [cit. 23. 9. 2015]

[3] Senátorka o nahrávce z Mostu: Jsme tu zkrátka na Klondiku. Neovlivní.cz [online] Dostupné: http://neovlivni.cz/senatorka-o-nahravce-z-mostu-jsme-tu-zkratka-na-klondiku/ [cit. 23. 9. 2015]

[4] Alena Dernerová: Požitky pošlu na dárcovské konto. Homerlive.cz [online] Dostupné: http://www.homerlive.cz/zpravodajstvi/alena_dernerova_pozitky_poslu_na_darcovske_konto.html [cit. 23. 9. 2015]

[5] Senátorka o nahrávce z Mostu: Jsme tu zkrátka na Klondiku. Neovlivní.cz [online] Dostupné: http://neovlivni.cz/senatorka-o-nahravce-z-mostu-jsme-tu-zkratka-na-klondiku/ [cit. 23. 9. 2015]

[6] Mapa vlivu Ústecka. Neovlivni.cz [online] Dostupné: http://neovlivni.cz/prehledne-mapa-vlivu-ustecka/ [cit. 23. 9. 2015]

[7] Poslechněte si tajnou nahrávku, jak se v Mostě kupují politici. Už zní: Odstupte. Mostecký deník.cz [online] Dostupné: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/je-toto-korupce-poslechnete-si-tajnou-nahravku-jak-se-v-moste-kupuji-politici-20150923.html [cit. 23. 9. 2015]

[8] Senátorka o nahrávce z Mostu: Jsme tu zkrátka na Klondiku. Neovlivní.cz [online] Dostupné: http://neovlivni.cz/senatorka-o-nahravce-z-mostu-jsme-tu-zkratka-na-klondiku/ [cit. 23. 9. 2015]

[9] Senátorka o nahrávce z Mostu: Jsme tu zkrátka na Klondiku. Neovlivní.cz [online] Dostupné: http://neovlivni.cz/senatorka-o-nahravce-z-mostu-jsme-tu-zkratka-na-klondiku/ [cit. 23. 9. 2015]

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Vyšší zdanění nemovitostí? Rozhodně ne

22:02 Zdechovský (KDU-ČSL): Vyšší zdanění nemovitostí? Rozhodně ne

Komentář na facebookovém profilu k bydlení pro mladé.